Tổng Hợp

100 câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

100 CÂU HỎI THẬT THÚ VỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Một trong những xuất xứ tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh là tính tiếp thu?

a) Lòng nhân hậu và đức hy sinh của đạo Hồi.
b) Các trị giá văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.
c) Các trị giá truyền thống của dân tộc.

2. Một trong những cội nguồn của tư tưởng Hồ Chí Minh là khả năng tiếp thu?

a) Tinh hoa văn hóa nhân loại.
b) Các trị giá văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.
c) Toàn thể tư tưởng của Ph.Ăngghen.

3. Một trong những xuất xứ tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa vào?

a) Phẩm chất tư nhân của HCM
b) Từ thiện và hy sinh của Cơ đốc giáo
c) Sự nhân hậu và hy sinh của đạo Hồi

4. Một trong những xuất xứ tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh là khả năng tiếp thu?

a) Chủ nghĩa tương hỗ văn hóa phương Đông
b) Những nét tương đồng về văn hóa phương Tây
c) Chủ nghĩa Mác – Lê-nin

5. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hóa Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để tạo nên nên tư tưởng của Người là:

a) Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
b) Những mặt tích cực của Nho giáo.
c) Tư tưởng vị tha của Phật giáo.

6. Thời kỳ tạo nên tư tưởng yêu nước và thương dân của Nguyễn Ái Quốc được tính từ:

a) Trước năm 1911.
b) Năm 1911-> 1920.
c) Năm 1921-> 1930.

7. Thời kỳ tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ:

a) 1890-> 1911.
b) Năm 1911-> 1920.
c) 1921-> 1930

8. Thời kỳ tạo nên cơ bản các tư tưởng về cách mệnh Việt Nam được tính từ:

a) 1911-> 1920
b) 1921-> 1930
c) 1930-> 1941

9. Thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì trục đường kiên định của cách mệnh Việt Nam từ:

a) 1911-> 1920
b) 1921-> 1930
c) 1930-> 1945

10. Trong các lập luận sau, ý nào là ý chính dựa vào sức mình?

a) Công việc giải phóng của bạn chỉ có thể hoàn thành bằng nỗ lực của chính bạn.
b) Cho tôi sức mạnh của tôi và giải phóng chính tôi.
c) Cả a & b

Tải xuống tài liệu để biết thêm cụ thể.

5/5 – (695 phiếu bầu)

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #Tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button