Tổng Hợp

100 tính từ tiếng Anh thông dụng ai cũng phải biết

Beautiful (xinh đẹp), Peaceful (bình yên), Rich (giàu), Cheap (rẻ), Expensive (đắt),… đây là những tính từ tiếng Anh cơ bản nhưng mà vững chắc rằng chúng ta người nào cũng biết và đã bắt gặp ít nhất 1 lần. Thế nhưng để có thể liệt kê ra các tính từ cơ bản, thông dụng và thường xuất hiện trong đời sống hàng ngày thì quả là khó đúng ko nào. Vậy hãy cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II khám phá 100 tính từ tiếng Anh thông dụng nhất qua bài viết dưới đây để tích lũy và cải thiện vốn từ vựng của bản thân nhé!

Xem thêm:

  • 100 danh từ tiếng Anh thông dụng

100 tính từ tiếng Anh thông dụng

Số trật tự Tự vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Shy /ʃaɪ/ nhút nhát
2 Confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/ tự tin
3 Original /əˈrɪdʒ.ən.əl/ nguyên bản
4 Scared /skeəd/ sợ hãi
5 Popular /ˈpɒp.jə.lər/ thịnh hành
6 Absent /ˈæb.sənt/ vắng mặt
7 Nervous /ˈnɜː.vəs/ lo lắng
8 Special /ˈspeʃ.əl/ đặc trưng
9 Favourite /ˈfeɪ.vər.ɪt/ thích thú
10 Crowded /ˈkraʊ.dɪd/ đông đúc
11 Peaceful /ˈpiːs.fəl/ bình yên
12 Beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ đẹp
13 Common /ˈkɒm.ən/ phổ thông
14 Acceptable /əkˈsept.ə.bəl/ chấp thu được
15 Punctual /ˈpʌŋk.tʃu.əl/ đúng giờ
16 Challenging /´tʃælindʒiη/ mang tính thử thách
17 Jobless /ˈdʒɒb.ləs/ thất nghiệp
18 Qualified /ˈkwɒl.ɪ.faɪd/ đủ khả năng
19 Employed /ɪmˈplɔɪd/ có việc làm
20 Rich /rɪtʃ/ giàu
21 Cheap /tʃiːp/ rẻ
22 Expensive /ɪkˈspen.sɪv/ đắt
23 Wasteful /ˈweɪst.fəl/ phí phạm
24 Broke /brəʊk/ cháy túi
25 Due /dʒuː/ tới hạn
26 Reasonable /ˈriː.zən.ə.bəl/ phải chăng
27 Generous /ˈdʒen.ər.əs/ khoáng đạt
28 Exciting /ɪkˈsaɪ.tɪŋ/ gây hứng thú
29 Lively /ˈlaɪv.li/ sống động
30 Modern /ˈmɒd.ən/ hiện đại
31 Various /ˈveə.ri.əs/ nhiều chủng loại
32 Bustling /ˈbʌs.lɪŋ/ náo nhiệt
33 Appealing /əˈpiː.lɪŋ/ thu hút
34 Central /ˈsen.trəl/ ở giữa
35 Convenient /kənˈviː.ni.ənt/ tiện lợi
36 Pricey /ˈpraɪ.si/ đắt đỏ
37 Selfish /ˈsel.fɪʃ/ ích kỉ
38 Unhealthy /ʌnˈhel.θi/ ko tốt cho sức khoẻ
39 Poor /pɔːr/ nghèo
40 Affordable /əˈfɔː.də.bəl/ vừa túi tiền
41 Overpopulated /ˌəʊ.vəˈpɒp.jə.leɪ.tɪd/ quá tải dân số
42 Comfortable /ˈkʌm.fə.tə.bəl/ thoải mái
43 Cramped /kræmpt/ chật chội
44 Safe /seɪf/ an toàn
45 Vibrant /ˈvaɪ.brənt/ sôi động
46 Friendly /ˈfrend.li/ thân thiết
47 One-way /ˌwʌnˈweɪ/ một chiều
48 Complicated /ˈkɒm.plɪ.keɪ.tɪd/ phức tạp
49 Chilled /tʃɪld/ thư giãn
50 Noisy /ˈnɔɪ.zi/ ồn ĩ
51 Comfy /ˈkʌm.fi/ thoải mái
52 Cosy /ˈkəʊ.zi/ ấm êm
53 Excited /ɪkˈsaɪ.tɪd/ hào hứng
54 Huge /hjuːdʒ/ rất lớn
55 Amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ đáng ngạc nhiên
56 Disappointed /ˌdɪs.əˈpɔɪn.tɪd/ thất vọng
57 Hidden /ˈhɪd.ən/ bị ẩn giấu
58 Touristy /ˈtʊə.rɪ.sti/ quá đông du khách
59 Lovely /ˈlʌv.li/ đáng yêu
60 Local /ˈləʊ.kəl/ thuộc địa phương
61 National /ˈnæʃ.ən.əl/ toàn quốc
62 Normal /ˈnɔː.məl/ tầm thường
63 Fair /feər/ công bình
64 Strange /streɪndʒ/ kì lạ
65 Angry /ˈæŋ.ɡri/ tức giận
66 Proud /praʊd/ tự hào
67 Traditional /trəˈdɪʃ.ən.əl/ truyền thống
68 Familiar /fəˈmɪl.i.ər/ thân thuộc
69 Rainy /ˈreɪ.ni/ nhiều mưa
70 Pleasant /ˈplez.ənt/ thoải mái
71 Sunny /ˈsʌn.i/ nhiều nắng
72 Nasty /ˈnɑː.sti/ gây khó chịu
73 Awful /ˈɔː.fəl/ kinh khủng
74 Typical /ˈtɪp.ɪ.kəl/ tiêu biểu
75 Humid /ˈhjuː.mɪd/ ẩm
76 Yummy /ˈjʌm.i/ ngon
77 Crispy /ˈkrɪs.pi/ giòn
78 Sweet /swiːt/ ngọt
79 Savoury /ˈseɪ.vər.i/ có vị mặn
80 Vegetarian /ˌvedʒ.ɪˈteə.ri.ən/ chay
81 Oily /ˈɔɪ.li/ nhiều dầu mỡ
82 Dry /draɪ/ khô
83 Hangry /ˈhæŋ.ɡri/ cáu vì đói
84 Spicy /ˈspaɪ.si/ cay
85 Thirsty /ˈθɜː.sti/ khát nước
86 Tipsy /ˈtɪp.si/ ngà ngà say
87 Useless /ˈjuːs.ləs/ vô dụng
88 Sparkling /ˈspɑː.klɪŋ/ có ga
89 Terrible /ˈter.ə.bəl/ tồi tệ
90 Plain /pleɪn/ nhạt
91 Strong /strɒŋ/ nồng
92 Raw /rɔː/ sống (chưa chín)
93 Fresh /freʃ/ tươi
94 Delicious /dɪˈlɪʃ.əs/ ngon mồm
95 Frozen /ˈfrəʊ.zən/ đông lạnh
96 Undercooked /ˌʌn.dəˈkʊkt/ chưa nấu kĩ
97 Tasty /ˈteɪ.sti/ ngon
98 Strict /strɪkt/ ngặt nghèo
99 Crappy /ˈkræp.i/ dở tệ
100 Ageing /ˈeɪ.dʒɪŋ/ lão hóa

Phương pháp học từ vựng tiếng Anh thông minh nhớ lâu

Phương pháp học nhưng mà chúng mình gửi tới các bạn trong bài viết này là một cách học nhưng mà người Do Thái đã vận dụng để học tập các tiếng nói khác. Một phương pháp học đơn giản, thông minh, nhẹ nhõm ko gây nhàm chán sẽ giúp việc học từ vựng của bạn trở thành dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Đó chính là phương pháp âm thanh tương tự!

100 tính từ tiếng Anh cơ bản

Xem thêm:

  • Cụm từ tiếng Anh thông dụng

Phương pháp học từ vựng qua âm thanh tương tự

Một cách học được dựa trên nguyên tắc “bắc cầu tạm” từ tiếng nói tiếng Anh sang tiếng mẹ đẻ. Sau đó ứng dụng vào trong một ví dụ cụ thể để thông minh mối liên kết giữa ngữ nghĩa của từ đó và cách phát âm của từng từ. 

Để có cái nhìn rõ ràng hơn về phương pháp này, hãy cùng xem qua ví dụ cụ thể dưới đây:

  • Shy (adj): nhút nhát

Hương nhút nhát lúc nói tiếng Anh vì sợ phát âm sai.

Ở ví dụ trên, chúng ta có thể thấy ngữ nghĩa của từ là màu xanh, âm thanh tương tự nhằm để giúp gợi nhớ tới từ gốc Shy là màu đỏ. Đồng thời lồng ghép thêm nội dung nghĩa tiếng Việt để giúp bạn biết và có thể ghi nhớ từ ngay ngay lập tức.

Ví dụ minh họa về âm thanh tương tự:

Âm thanh tương tự từ vựng tiếng Anh

Xem thêm:

  • Tính từ đi với giới từ

Đây là cách học vừa thông minh, lạ mắt và mới lạ được liên kết với ngữ nghĩa, âm thanh, nhằm tạo ấn tượng mạnh để có thể khắc sâu vào sự ghi nhớ của người học. Phương pháp học thông minh này được trình diễn một cách cụ thể trong cuốn Hack Não 1500 – ghi nhớ 1500 từ vựng và cụm từ với âm thanh tương tự, truyện chêm và phát âm shadowing.

Tuy nhiên, bạn còn hoàn toàn có thể luyện nghe với audio toàn thể sách cho từng từ do người bản xứ phát âm. Ngoài ra, video phát âm từng từ giúp bạn dễ dàng học theo và bắt chước khẩu hình mồm chuẩn xác của người bản địa.

App Hack Não đi kèm với các bài rà soát từ, luyện tập thực hành từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, check phát âm sẽ giúp bạn vừa học vừa có thể tự rà soát ôn tập để tăng lên vốn từ của bản thân.

Bài viết trên đây đã tổng hợp 100 tính từ tiếng Anh thông dụng nhất thường xuất hiện trong các văn bản thông tin, sách báo, giao tiếp đời sống hàng ngày. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II chúc bạn sẽ học tập thật tốt và sớm thành công trong tương lai ko xa!

Xem thêm:

500 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Bạn thấy bài viết 100 tính từ tiếng Anh thông dụng người nào cũng phải biết có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về 100 tính từ tiếng Anh thông dụng người nào cũng phải biết bên dưới để Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#tính #từ #tiếng #Anh #thông #dụng #cũng #phải #biết

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button