Tổng Hợp

101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

110 CÂU HỎI

Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG

Câu hỏi 1: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω; L = 159 mH, C = 31,8 F µ. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cos100πt (V). Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong 1 phút là:
A.1000 JB4320 JC432 J. D.200 J.

Câu 2: Một bóng đèn ống huỳnh quang được đặt dưới hiệu điện thế có giá trị cực đại là 127 V và tần số 50 Hz. Biết rằng đèn chỉ sáng khi đặt một hiệu điện thế tức thời vào đèn | u | ≥ 90 V. Thời gian trung bình đèn sáng trong một phút là bao nhiêu?
A.30 giây B.40 giây C.20 giây D.1 giây

Câu hỏi 3: Cho đoạn mạch RCL mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được; R = 100 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Sự thay đổi trong L mà người ta thấy khi L = LĐầu tiên và khi L = L2 = LỖIĐầu tiên/ 2, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch như nhau nhưng cường độ dòng điện tức thời vuông pha. Giá trị của LĐầu tiên được
CÁI NHÌNĐầu tiên = 1 / π (H). B. LỖIĐầu tiên = 2 / π (H). C. LỖIĐầu tiên = 4 / π (H). D. LỖIĐầu tiên = 1 / 2π (H).

Câu hỏi 4: Mạch RLC với GIÁ RẺ2 = L / C và tần số thay đổi. Khi f = fĐầu tiên hoặc f = f2 đoạn mạch có cùng hệ số công suất. Biết f2 = 4fĐầu tiên. Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi đó.
A. √13 / 4 B. √2 / 13 C. 2 / √13 D. √6 / 3

Câu hỏi 5: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt một điện áp xoay chiều vào AB . Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 3/2 B. 2/2 C. 3/5 D. 4/5

Câu hỏi 6: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C, tụ điện có điện dung gấp 3 lần dung kháng R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB khi cuộn cảm có giá trị L.Đầu tiên và LETS2 tương ứng với UĐầu tiên và bạn2. Biết . Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi L = LĐầu tiên được
A. 5 / √194 B. 5 / √97 C. 2/25 D. 10 / √97

Câu 7: Người ta dùng vôn kế (có điện trở rất lớn) và điện trở R = 100 Ω đã biết để xác định điện dung C của một tụ điện, điện trở r và độ tự cảm L của một cuộn dây. Lần đầu tiên mắc tụ điện nối tiếp với cuộn dây vào điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz, đo hiệu điện thế U = 200 V ở hai đầu đoạn mạch là U.d = 80√5 V hai đầu cuộn dây, U= 200 V ở hai đầu tụ điện. Lần thứ hai, mắc thêm một điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện và cuộn dây trong mạch rồi đo hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện.
a) Tính r, L, C
A.200 Ω; 0,318 H; 12,7 µF B.200 Ω; 0,626 H; 12,7 F
C.100 Ω; 0,626 H; 12,7 µF D.100 Ω; 0,318 H; 12,7 F

b) Tính công suất tiêu thụ trong mỗi trường hợp trên
A. 28 W; 53 W B.128 W; 53 W C.280 W; 530 W D.12 W; 5 W

Tải xuống tài liệu để biết chi tiết.

5/5 – (778 phiếu bầu)

Chuyên mục: Giáo dục
#câu #hỏi #trắc #nghiệm #điện #xoay #chiều #hay #và #khó

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button