Tổng Hợp

2 Mẫu soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19

Chúng tôi xin gửi tới độc giả 2 bài văn mẫu tổng quan văn học Việt Nam thế kỉ X – XIX cụ thể và ngắn gọn nhất. Để độc giả tham khảo, văn học nghệ thuật Việt Nam từ thế kỷ X tới cuối thế kỷ 19 có những đặc điểm chủ yếu: tính quy phạm và tính phá vỡ quy phạm, thiên hướng tao nhã và thiên hướng bình dị. Thông tin cụ thể có thể xem và tải về tại đây.

Soạn bài Nói chung văn học Việt Nam từ thế kỉ X tới hết thế kỉ XIX

Văn mẫu 1: Soạn văn Việt Nam từ thế kỉ X tới thế kỉ XIX.

Câu 1 (trang 111 SGK Ngữ Văn 10 Tập 1)

Điểm giống và không giống nhau của hai bộ phận văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm

– Điểm chung:

+ Văn học viết của người Việt Nam

+ Đặc điểm văn học trung đại Việt Nam

+ Một số thể loại được tiếp thu từ Trung Quốc.

– Sự khác lạ:

Văn học Trung Quốc:

– Ra đời từ thế kỷ XI

– Viết bằng chữ Hán

– Thể loại văn học chủ yếu được tiếp thu từ Trung Quốc.

– Bao gồm thơ, văn xuôi.

Văn học chữ Nôm:

– Ra đời vào khoảng cuối thế kỷ 13

– Viết bằng chữ Nôm

– Vừa tiếp thu từ Trung Quốc vừa thông minh thêm một số thể loại khác.

Thơ chiếm ưu thế.

Câu 2 (trang 111 SGK Ngữ Văn 10 Tập 1)

Tóm tắt tình hình tăng trưởng của văn học Việt Nam thời Trung đại:

– Thời kỳ văn học: Từ thế kỉ X tới hết thế kỉ XIV.

– Nội dung: Ý thức yêu nước và âm hưởng hào hùng

– Nghệ thuật: Văn học Trung Quốc với các thể loại tiếp thu từ Trung Quốc

– Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm: Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn), Núi sông nước Nam (Lý Thường Kiệt), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Tấm lòng (Phạm Ngũ Lão), …

– Thời kỳ văn học: Từ thế kỷ XV tới cuối thế kỷ XVII.

– Nội dung: Phản ánh, phê phán hiện thực

– Nghệ thuật: Văn học chữ Hán và chữ Nôm tăng trưởng với nhiều thể loại.

– Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm: Bình Ngô đại cáo, Quan Trung Tứ mệnh tập (Nguyễn Trãi), Truyền kì mạn lục (Nguyễn Du), …

– Thời kỳ văn học: Từ thế kỷ 18 tới nửa đầu thế kỷ 19

– Nội dung: Đòi quyền sống, quyền hạnh phúc và đấu tranh giải phóng con người

– Nghệ thuật: Văn học, văn xuôi, văn học chữ Hán, chữ Nôm đều tăng trưởng

– Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, …

– Thời kỳ văn học: Nửa sau thế kỷ 19

– Nội dung: Yêu nước, mang âm hưởng bi tráng

– Nghệ thuật: + Chữ quốc ngữ xuất hiện

+ Chữ Hán và chữ Nôm giữ vai trò chủ đạo.

– Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm: Truyện Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu), thơ văn Nguyễn Khuyến, Tú Xương.

Câu 3 (trang 112 SGK Ngữ Văn 10 Tập 1)

Một số tác phẩm văn học được học trong chương trình THCS nêu bật nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X tới hết thế kỉ XIX:

– Nội dung cảm hứng yêu nước: Núi sông nước Nam, Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, …

– Nội dung nhân đạo: Chuyện người con gái nước Nam, Truyện Kiều, Bánh trôi, …

– Nội dung toàn cầu: Chuyện xưa trong phủ chúa Trịnh, Truyện Lục Vân Tiên, …

Câu 4 (trang 112 SGK Ngữ Văn 10 Tập 1)

– Những nét chính về nghệ thuật của văn học Việt Nam từ thế kỉ X tới hết thế kỉ XIX:

Tính quy phạm và sự phá vỡ quy phạm.

+ Xu thế thanh lịch và xu thế giản dị.

+ Tiếp thu và dân tộc hóa những tinh hoa văn học nước ngoài.

– Văn học trung đại nói nhiều tới tư cách, đạo lý trong cách xử sự hàng ngày của con người.

– Văn học hiện đại đi sâu vào đời sống riêng tư, toàn cầu nội tâm của con người.

Văn mẫu 2: Soạn bài nói chung văn học Việt Nam từ thế kỉ X tới hết thế kỉ XIX (Siêu ngắn)

Tri thức cơ bản

một. Hai bộ phận chính cấu thành văn học trung đại Việt Nam là văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. Trong quá trình tăng trưởng, hai bộ phận này ko đối lập nhau nhưng mà bổ sung cho nhau.

b. Văn học trung đại Việt Nam được phân thành bốn thời kỳ lớn theo sự tăng trưởng của tư duy nghệ thuật, nội dung, thể loại và tiếng nói văn học:

Trong các thời đoạn văn học từ thế kỷ X tới thế kỷ XIV, từ thế kỷ XV tới cuối thế kỷ XVII, tư duy nghệ thuật chịu tác động mạnh mẽ của các khái niệm: văn, thơ, ngôn. Cảm hứng chủ đạo của văn học là cảm hứng yêu nước. Thể loại văn học chủ yếu được tiếp thu từ Trung Quốc (từ thế kỷ XV đã có những tác phẩm tiêu biểu và có trị giá bằng chữ Nôm).

Trong hai thời kỳ sau đó, từ thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX và nửa sau thế kỷ XIX, tư duy nghệ thuật đã có sự phân biệt giữa văn học với lịch sử và triết học. Văn học gắn liền với thực tiễn cuộc sống hơn. Cảm hứng chủ đạo là cảm hứng nhân văn, cảm hứng nhân văn. Các thể loại văn học dân tộc và văn học chữ Nôm tăng trưởng nhanh chóng và có nhiều thành tựu to lớn.

c. chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo, Cảm hứng thế sự là nét rực rỡ trong nội dung của văn học trung đại Việt Nam.

d. Quy chuẩn và phá vỡ quy chuẩn, thiên hướng tao nhã và thiên hướng bình dị, tiếp thu và tiếp thu tinh hoa văn học nước ngoài là những nét nghệ thuật lớn của văn học trung đại Việt Nam.

Huấn luyện kỹ năng

2.2.1. Điểm giống và không giống nhau của hai bộ phận văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm:

Điểm chung:

  • Được tăng trưởng trên cơ sở chữ viết của Trung Quốc.

  • Tất cả đều phản ánh tích cực những vấn đề trong đời sống xã hội, tư tưởng, tình cảm của con người thời kỳ trung đại.

  • Tất cả đều đạt được những thành tựu rực rỡ và là kết tinh của những tác phẩm xuất sắc.

Sự khác lạ:

  • Bộ phận văn học chữ Nôm ra đời muộn hơn.

  • Thành tựu của văn học chữ Nôm chủ yếu là thơ (văn học chữ Hán có thành tựu lớn cả về thơ và văn xuôi).

2. Tóm tắt sự tăng trưởng của văn học Việt Nam thời Trung đại:

– Thời kỳ văn học: Từ thế kỉ X tới hết thế kỉ XIV.

– Nội dung: Ý thức yêu nước

– Nghệ thuật: Văn học chữ Hán.

– Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm: + Thể loại tiếp thu từ Trung Quốc: Chiếu dời đô (Lý Thái Tổ), Núi sông nước Nam, Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Tấm lòng (Phạm Ngũ Lão) …

+ Nền văn học mang đậm ý thức Đông A.

– Thời kỳ văn học: Từ thế kỷ XV tới cuối thế kỷ XVII.

– Nội dung: Nội dung toàn cầu (hiện thực, phê bình)

– Nghệ thuật: Văn học chữ Hán và chữ Nôm tăng trưởng với nhiều thể loại.

– Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm: Bình Ngô Đại Cáo, Quan Trung Tứ mệnh tập (Nguyễn Trãi), Truyền kì mạn lục (Nguyễn Du), thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm …

– Thời kỳ văn học: Từ thế kỷ 18 tới nửa đầu thế kỷ 19

– Nội dung: Chủ nghĩa nhân văn

– Nghệ thuật: Văn xuôi, văn vần, văn học chữ Hán, chữ Nôm đều tăng trưởng rực rỡ

– Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, … Hoàng Lê Nhất Thống Chí (văn xuôi) …

– Thời kỳ văn học: Nửa sau thế kỷ 19

– Nội dung: + Nội dung yêu nước

+ Toàn cầu

+ Chữ quốc ngữ xuất hiện

– Nghệ thuật: Chữ Hán và chữ Nôm vẫn giữ vai trò chủ đạo.

– Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm: Lục Vân Tiên, Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu), Trạng nguyên Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Nguyễn Quang Bích …

2.2.3. Một số tác phẩm văn học được học trong chương trình THCS nêu bật nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X tới hết thế kỉ XIX:

  • Nội dung của cảm hứng yêu nước: Núi sông nước Nam, Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Thuật hoài, …

  • Nội dung nhân đạo: Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều, Bánh trôi, …

  • Nội dung toàn cầu: Chuyện trong phủ chúa Trịnh (Vũ Trung viết), Lục Vân Tiên, …

2.2.4. Về nghệ thuật, văn học Việt Nam từ thế kỷ X tới hết thế kỷ XIX có những đặc điểm lớn như tính quy phạm và tính phá vỡ quy phạm, thiên hướng tao nhã và thiên hướng bình dị, thiên hướng đồng hóa và dân tộc hóa. tinh hoa văn học nước ngoài.

Văn học cổ nói nhiều về ý chí, đạo lý trong xử sự hàng ngày của con người. Trong lúc đó, văn học hiện đại có điều kiện đi sâu hơn vào đời sống riêng tư, vào toàn cầu nội tâm của con người. Chính hai điểm lớn này đã tạo nên sự khác lạ trong quá trình đọc tác phẩm văn học cổ điển và hiện đại.

Tải miễn phí file soạn bài nói chung văn học Việt Nam thế kỉ X – XIX:

BẤM VÀO NGAY Click vào link bên dưới để tải bài viết tổng quan văn học dân gian Việt Nam từ thế kỷ X tới hết thế kỷ 19 cụ thể và ngắn gọn, bằng file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Mong bạn học tốt!

Bạn thấy bài viết 2 Mẫu soạn bài Nói chung văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 tới thế kỉ 19 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về 2 Mẫu soạn bài Nói chung văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 tới thế kỉ 19 bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Văn học

Nguồn: yt2byt.edu.vn

#Mẫu #soạn #bài #Khái #quát #văn #học #Việt #Nam #từ #thế #kỉ #tới #thế #kỉ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button