Là gì

An ninh mạng là gì? Mục tiêu an ninh mạng là gì?

An ninh mạng là gì? Mục tiêu an ninh mạng là gì?

Hình ảnh về: An ninh mạng là gì? Mục tiêu của an ninh mạng là gì?

Video về: An ninh mạng là gì? Mục tiêu an ninh mạng là gì?

Wiki An ninh mạng là gì? Mục tiêu của an ninh mạng là gì?

An ninh mạng là gì? Mục tiêu an ninh mạng là gì?
-

An ninh mạng là gì? Cần thực hiện những giải pháp nào để bảo vệ an ninh mạng? … Một vài câu hỏi về vấn đề an ninh mạng đang được nhiều người quan tâm hiện nay trong khi theo nguồn tin của tạp chí thì có tới 1/4 dân số Việt Nam hiện đang sinh sống. thông tin bị lộ trên môi trường mạng. An ninh mạng càng trở thành quan trọng hơn lúc quốc gia tiến tới số hóa.

An ninh mạng là gì?

– An ninh mạng là một thuật ngữ được sử dụng nhiều, nghe nhiều và rất được quan tâm trong thời đại kỹ thuật số hiện nay. Tính cấp thiết của an ninh mạng đã được Nhà nước quy định cụ thể trong các chính sách của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, Luật An ninh mạng năm 2018 quy định tại Khoản 1 Điều 2 về An ninh mạng như sau:

1. An ninh mạng là việc đảm bảo hoạt động trên ko gian mạng ko gây phương hại tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tư nhân.

Theo đó, an ninh mạng theo quy định của pháp luật có một số đặc điểm cơ bản sau:

+ Là sự đảm bảo an toàn thông tin của các hoạt động trên ko gian mạng (mạng kết nối hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu); đây cũng là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội ko bị giới hạn bởi ko gian và thời kì);

+ Đảm bảo an toàn hoạt động trên ko gian mạng là đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tư nhân hoặc đảm bảo ko gây phương hại tới an ninh quốc gia và hoạt động. trên ko gian mạng nhưng ko gây phương hại tới trật tự, an toàn xã hội;

+ Việc đảm bảo hoạt động trên ko gian mạng được vận dụng đối với từng quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực và từng nhóm lĩnh vực cụ thể;

+ Thực chất của hoạt động an ninh mạng là bảo vệ hệ thống điện tử, mạng, máy tính, thiết bị di động, chương trình và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công kỹ thuật, đánh cắp dữ liệu, xóa dữ liệu. vật liệu, hoặc các phương tiện khác để gây hại cho chủ sở hữu.

Hoạt động an ninh mạng được hiểu là phương thức, hình thức, hành vi của tư nhân, cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm hoạt động trên ko. ko gian mạng theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, An ninh mạng đơn giản là tập trung các hành động nhằm bảo vệ hoạt động của tư nhân, tổ chức, cơ quan trên ko gian mạng một cách an toàn, hợp pháp, ko phương hại tới lợi ích hợp pháp của họ và an ninh quốc gia. gia đình, trật tự xã hội. An ninh mạng có thể mang tính cục bộ đối với từng nhóm ngành hoặc cũng có thể toàn diện theo văn hóa và tiêu chuẩn xã hội chung của số đông.

Mục tiêu của an ninh mạng là gì?

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay, các vấn đề liên quan tới ko gian mạng và an ninh mạng là vấn đề vô cùng cấp thiết đối với nền kinh tế nói chung và đối với mỗi tư nhân nói riêng. Mục tiêu chính của an ninh mạng là bảo vệ sự xâm nhập và đánh cắp của các phần tử và phần tử độc hại. Mức độ bảo vệ an ninh mạng được đo lường thông qua 3 mục tiêu chính sau:

Một là, mục tiêu bảo vệ tính bí mật của dữ liệu: Dữ liệu trên ko gian mạng là một trong những mục tiêu quan trọng nhưng an ninh mạng hướng tới thực hiện;

Hai là, Mục tiêu bảo toàn tính trọn vẹn của dữ liệu: Dữ liệu thông tin là yếu tố sống còn của nền kinh tế, của mỗi quốc gia, của mỗi quốc gia. Dữ liệu chỉ hiệu quả nhất lúc tính trọn vẹn của nó được bảo toàn.

Ba là, xúc tiến tính khả dụng của dữ liệu cho người dùng được ủy quyền: Tính sẵn có của dữ liệu gốc mang lại lợi ích to lớn cho người dùng nếu an ninh mạng được thực hiện tốt. An ninh mạng làm cho dữ liệu người dùng nguyên vẹn, có sẵn cho người dùng cuối.

Các giải pháp bảo vệ an ninh mạng hiện nay là gì?

Cụ thể hóa việc bảo vệ hoạt động của các chủ thể hợp pháp trên ko gian mạng hoặc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, Luật An ninh mạng 2018 quy định 13 giải pháp bảo vệ. An ninh mạng trong Điều 5 như sau:

Một là, thực hiện thẩm định an ninh mạng;

Hai là, thực hiện thẩm định các điều kiện về an ninh mạng;

Ba là, thực hiện rà soát an ninh mạng;

Bốn là, thực hiện giám sát an ninh mạng;

Năm là, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng;

Sáu là, thực hiện đấu tranh bảo vệ an ninh mạng: Các giải pháp đấu tranh rất nhiều chủng loại, tùy theo từng thời khắc, từng lĩnh vực, từng nhóm nhân vật được bảo vệ nhưng đấu tranh có thể là tuyên truyền, ngăn chặn, lực lượng ngăn chặn. .. các hành vi, thủ đoạn trên ko gian mạng;

Bảy là, sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng;

Tám là, ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng hỗ trợ thông tin mạng hoặc đình chỉ, tạm ngừng việc thiết lập, hỗ trợ, sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, sản xuất, sử dụng thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện theo quy định;

Chín là, yêu cầu xóa, truy cập, xóa thông tin trái pháp luật, sai sự thực trên ko gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tư nhân. mấu chốt;

Mười là, tích lũy dữ liệu điện tử liên quan tới hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tư nhân trên ko gian mạng;

Mười một là, phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin hoặc quyết định / thực hiện việc đình chỉ, tạm ngừng hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định;

Mười hai là, cơ quan có thẩm quyền khởi tố, khảo sát, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đối với hành vi vi phi pháp luật hình sự về an ninh mạng;

Mười ba là, vận dụng các giải pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và an toàn thông tin.

Vì vậy, Để có một môi trường và ko gian mạng lành mạnh, đúng pháp luật, Nhà nước ta đã ban hành 13 phương thức chính để bảo vệ hoạt động an ninh mạng. Mọi cơ quan, tư nhân, tổ chức phải có trách nhiệm, nghĩa vụ tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các giải pháp quy định tại Luật An ninh mạng 2018 nêu trên.

Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động an ninh mạng hiện nay?

Pháp luật nước ta cho phép các chủ thể tự do thực hiện các hoạt động hợp pháp trên môi trường mạng. Mặc dù được hoạt động tự do nhưng các chủ thể vẫn phải đảm bảo ko vi phạm các điều luật bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018 như sau:

Một là, Nghiêm cấm các hành vi vi phi pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên ko gian mạng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật An ninh mạng năm 2018 như sau:

Điều 18. Phòng, chống các hành vi sử dụng ko gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phi pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

1. Hành vi sử dụng ko gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phi pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm:

a) Đăng tải, phổ thông thông tin trên ko gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này;

b) Cướp đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên ko gian mạng;

c) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, tư nhân; giả mạo, lưu hành, trộm cắp, sắm bán, tích lũy và trao đổi trái phép thông tin về thẻ tín dụng và tài khoản nhà băng của người khác; phát hành, hỗ trợ hoặc sử dụng trái phép các phương tiện trả tiền;

d) Tuyên truyền, quảng cáo, sắm bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi trái pháp luật;

e) Các hành vi khác sử dụng ko gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phi pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Hai là, nghiêm cấm các hành vi chống phá Nhà nước như tổ chức, xúi giục, tập huấn, quản lý, cấu kết, sắm chuộc, lừa dối, lôi kéo, tập huấn người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Ba là, nghiêm cấm các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tích cách mệnh, phá hoại khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc;

Bốn là, Nghiêm cấm việc hỗ trợ thông tin sai sự thực gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, công chức nhà nước, xâm phạm lợi ích hợp pháp của cơ quan. , các tổ chức hoặc tư nhân khác. ;

Năm là, Nghiêm cấm mại dâm, tệ nạn xã hội, sắm bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội phạm hoặc các hoạt động, hành vi, thông tin phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, sức khỏe số đông;

Sáu là, nghiêm cấm các hành vi xúi giục, lôi kéo, xúi giục người khác phạm tội.

Đây là 6 hành vi bị nghiêm cấm chính trên ko gian mạng và trong hoạt động an ninh mạng. Các nhân vật tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính, dân sự hoặc hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đây là câu trả lời về An ninh mạng là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

19006199 để được hỗ trợ.
[rule_{ruleNumber}]

# gì # sơm # công việc # là # gì # vật liệu # công việc # công việc # là #

Bạn thấy bài viết An ninh mạng là gì? Mục tiêu an ninh mạng là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về An ninh mạng là gì? Mục tiêu an ninh mạng là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button