Là gì

Biển số NG là gì?

Lúc tham gia giao thông, thỉnh thoảng bạn có thể bắt gặp những chiếc xe mang biển số NG với nhiều ký hiệu. Vậy biển số NG là gì? Mời độc giả bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Biển số NG là gì?

Biển số NG là biển số ngoại giao. Đặc thù:

Khoản 7a Điều 25 Thông tư 58/2020 / TT-BCA quy định về biển số xe của cơ quan, tổ chức, tư nhân nước ngoài như sau:

Biển số nền trắng, biển số đen, có dãy ký hiệu “NG” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và viên chức nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Đối với biển số xe của Đại sứ và Tổng lãnh sự, trật tự đăng ký là số 01 và gạch đỏ gạch ngang giữa các chữ số chỉ quốc tịch và trật tự đăng ký (biển số 01 được cấp lại lúc đăng ký cấp biển số xe). xe hơi mới).

Lợi ích của biển số Ngoại giao

Và theo Khoản 2 Mục I Thông tư 01-TTLN 1998:

Xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, tư nhân có tư cách ngoại giao (xe mang biển số NG) được miễn khám xét. trưng dụng, bắt giữ, ko bị vận dụng các giải pháp xử lý.

Các phương tiện giao thông đường bộ khác ko mang biển số NG, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm luật giao thông đường bộ có thể bị khám xét, bắt giữ và xử lý như các phương tiện tương tự ở Việt Nam. trừ trường hợp có thỏa thuận riêng giữa Việt Nam và nước ngoài.

Tương tự, xe mang biển NG sẽ thừa hưởng quyền miễn trừ bị khám xét, trưng dụng, bắt giữ, ko bị vận dụng các giải pháp xử lý.

Ngoài biển số NG tại Việt Nam còn có một số biển số đặc thù khác, cụ thể vui lòng tham khảo tại bài viết “Biển số đặc thù tại Việt Nam”.

#Biển #số #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button