Là gì

Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Chúng ta thường nghe nhiều về Bộ xây dựng tuy nhiên ko phải người nào cũng hiểu rõ về vị trí và tính năng, nhiệm vụ và quyền hạn cũng như về cơ cấu tổ chức của cơ quan nhà nước này. Hơn thế nữa, trong xu thế hội nhập tăng trưởng kinh tế toàn cầu, có nhiều người thắc mắc Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Để nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi tới quý độc giả những thông tin  dưới bài viết sau.

Bộ Xây dựng là gì?

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện tính năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; tăng trưởng đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Khái niệm trên căn cứ từ ghị định 81/2017/NĐ–CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Sau lúc giảng giải về khái niệm Bộ Xây dựng là gì?, theo đó khái niệm Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì? Cũng được nhiều độc giả quan tâm, mười quý vị tham khảo tiếp nội dung tiếp theo.

Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Bộ Xây dựng trong tiếng Anh là: Ministry of construction, Bộ xây dựng khái niệm là The Ministry of Construction is a Government agency, performing the state management of: Construction planning and architecture; construction investment activities; Urban Development; Infrastructure; House; office; real estate market; building materials; state management of public services in the fields of state management of the ministry in accordance with the law.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng

Sau lúc hiểu được khái niệm Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?, trong nội dung phần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 2 Nghị định 81/2017/NĐ–CP, trong đó tiêu biểu là:

– Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc:

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch xây dựng, bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu tính năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn; hướng dẫn, rà soát việc tổ chức thực hiện;

Tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tính năng đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh; quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan tới địa giới hành chính của hai tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương trở lên; quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự đoán tương đương với đô thị loại III trở lên và các quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao; hướng dẫn thực hiện quy hoạch sau lúc được phê duyệt;

Thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; có ý kiến thống nhất bằng văn bản để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt các quy hoạch xây dựng cụ thể theo quy định của pháp luật;

Ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng, định mức, đơn giá, phương pháp lập và quản lý chi phí trong việc lập, thẩm định và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị;

Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên phạm vi cả nước;

Xây dựng định hướng tăng trưởng kiến trúc Việt Nam thích hợp với từng thời kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn, rà soát việc thực hiện;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về: Thiết kế đô thị; quản lý ko gian, kiến trúc, phong cảnh đô thị; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; giấy phép quy hoạch; việc thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của các tổ chức và tư nhân tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng; việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.

– Về hoạt động đầu tư xây dựng:

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc vận dụng mẫu hình thông tin công trình trong quá trình đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng;

Hướng dẫn, rà soát công việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ xây cất và dự toán các công trình xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

Theo dõi, rà soát, nhận định tổng thể đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng theo thẩm quyền; hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng tâm quốc gia theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao;

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tổ chức xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực khảo sát, thiết kế, xây cất, nghiệm thu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; hướng dẫn việc vận dụng tiêu chuẩn của nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Ban hành mẫu giấy phép xây dựng công trình; hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng; đình chỉ xây dựng hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lãnh đạo đình chỉ xây dựng và xử lý vi phạm hoặc thu hồi giấy phép xây dựng lúc phát hiện việc cấp giấy phép ko đúng theo quy định hoặc công trình xây dựng vi phạm các quy định về quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng;

Hướng dẫn công việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật xây dựng và pháp luật về đấu thầu; hướng dẫn việc nhận định kết quả thực hiện của nhà thầu theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn việc thực hiện quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; thực hiện cấp, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các gói thầu khác thuộc địa bàn từ hai tỉnh trở lên;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; thông báo mẫu hợp đồng xây dựng;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, độ dài thời kì xây dựng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị xây cất, phương pháp xác định đơn giá nhân lực xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; thông báo định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí thuê tư vấn nước ngoài); có ý kiến thống nhất để các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương ban hành định mức xây dựng chuyên ngành, định mức xây dựng đặc thù; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và phân phối thông tin về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

 

Hướng dẫn, rà soát công việc quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các thời kỳ: Khảo sát, thiết kế, xây cất xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành công trình xây dựng; rà soát định kỳ hoặc đột xuất và kiến nghị xử lý vi phạm về chất lượng công trình xây dựng; đình chỉ xây cất và yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn, các nhà thầu khắc phục trong trường hợp phát hiện chất lượng công trình ko đạt yêu cầu, có nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát công việc nghiệm thu các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định, giám định chất lượng xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, giám định nguyên nhân, khắc phục sự cố trong xây cất xây dựng và trong quá trình khai thác, sử dụng công trình; tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, giám định nguyên nhân sự cố trong xây cất xây dựng và trong quá trình khai thác, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật; rà soát, nhận định, cấp giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; chủ trì tổ chức Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng; quản lý chất lượng các công trình quan trọng quốc gia do

Hướng dẫn, rà soát công việc bảo trì công trình xây dựng, nhận định chất lượng, an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng; hướng dẫn xử lý công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của tư nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia trong các hoạt động xây dựng;

Quy định việc sát hạch để cấp các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; ban hành mẫu chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về các hoạt động xây dựng; hướng dẫn, rà soát việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với tư nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức theo quy định của pháp luật;

Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức, tư nhân hành nghề hoạt động xây dựng (bao gồm cả các tổ chức nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam) theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của ngành xây dựng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý vận hành hệ thống phân phối dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

– Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng tăng trưởng doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức thương thảo, ký kết điều ước quốc tế theo ủy quyền của Chính phủ; tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ; ký kết và tổ chức thực hiện các thỏa thuận quốc tế nhân danh bộ theo quy định của pháp luật.

– Quyết định và lãnh đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

– Thanh tra, rà soát; khắc phục khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phi pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng

Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng bao gồm:

 Các đơn vị hành chính thuộc Bộ Xây dựng gồm: Vụ Quy hoạch – Kiến trúc; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Quản lý doanh nghiệp;  Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Thanh tra; Cục Kinh tế xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Công việc phía Nam; Cục Tăng trưởng đô thị; Cục Hạ tầng kỹ thuật;  Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng gồm: Viện Kinh tế xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Kiến trúc quốc gia; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;  Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng; Trung tâm Thông tin.

Các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng gồm: Tổng Doanh nghiệp cơ khí xây dựng- CTCP; Tổng Doanh nghiệp Cổ phần đầu tư tăng trưởng xây dựng (DIC CORP); Tổng Doanh nghiệp Cổ phần Sông Hồng; Tổng Doanh nghiệp công nghiệp xi măng Việt Nam; Tổng Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và môi trường Việt Nam- CTCP (VINASEEN); Tổng Doanh nghiệp đầu tư tăng trưởng nhà và đô thị (HUD); Tổng Doanh nghiệp  IDICO (IDICO CORPORATION JSC); Tổng Doanh nghiệp lắp máy Việt Nam –CTCP; Tổng doanh nghiệp Sông Đà (SONGDA); Tổng Công Ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC); Tổng  Doanh nghiệp Vật liệu xây dựng số 1 (FICO); Tổng Doanh nghiệp VIGLACERA- CTCP; Tổng Doanh nghiệp xây dựng Hà Nội- CTCP; Tổng Doanh nghiệp xây dựng số 1 (CC1); Tổng Doanh nghiệp xây dựng và tăng trưởng hạ tầng (LICOGI)

Trên đây là toàn thể nội dung liên quan tới nội dung Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Hình Ảnh về:
Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Video về:
Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Wiki về
Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?


Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Chúng ta thường nghe nhiều về Bộ xây dựng tuy nhiên ko phải người nào cũng hiểu rõ về vị trí và tính năng, nhiệm vụ và quyền hạn cũng như về cơ cấu tổ chức của cơ quan nhà nước này. Hơn thế nữa, trong xu thế hội nhập tăng trưởng kinh tế toàn cầu, có nhiều người thắc mắc Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Để nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi tới quý độc giả những thông tin  dưới bài viết sau.

Bộ Xây dựng là gì?

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện tính năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; tăng trưởng đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Khái niệm trên căn cứ từ ghị định 81/2017/NĐ–CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Sau lúc giảng giải về khái niệm Bộ Xây dựng là gì?, theo đó khái niệm Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì? Cũng được nhiều độc giả quan tâm, mười quý vị tham khảo tiếp nội dung tiếp theo.

Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Bộ Xây dựng trong tiếng Anh là: Ministry of construction, Bộ xây dựng khái niệm là The Ministry of Construction is a Government agency, performing the state management of: Construction planning and architecture; construction investment activities; Urban Development; Infrastructure; House; office; real estate market; building materials; state management of public services in the fields of state management of the ministry in accordance with the law.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng

Sau lúc hiểu được khái niệm Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?, trong nội dung phần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 2 Nghị định 81/2017/NĐ–CP, trong đó tiêu biểu là:

– Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc:

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch xây dựng, bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu tính năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn; hướng dẫn, rà soát việc tổ chức thực hiện;

Tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tính năng đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh; quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan tới địa giới hành chính của hai tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương trở lên; quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự đoán tương đương với đô thị loại III trở lên và các quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao; hướng dẫn thực hiện quy hoạch sau lúc được phê duyệt;

Thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; có ý kiến thống nhất bằng văn bản để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt các quy hoạch xây dựng cụ thể theo quy định của pháp luật;

Ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng, định mức, đơn giá, phương pháp lập và quản lý chi phí trong việc lập, thẩm định và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị;

Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên phạm vi cả nước;

Xây dựng định hướng tăng trưởng kiến trúc Việt Nam thích hợp với từng thời kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn, rà soát việc thực hiện;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về: Thiết kế đô thị; quản lý ko gian, kiến trúc, phong cảnh đô thị; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; giấy phép quy hoạch; việc thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của các tổ chức và tư nhân tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng; việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.

– Về hoạt động đầu tư xây dựng:

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc vận dụng mẫu hình thông tin công trình trong quá trình đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng;

Hướng dẫn, rà soát công việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ xây cất và dự toán các công trình xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

Theo dõi, rà soát, nhận định tổng thể đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng theo thẩm quyền; hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng tâm quốc gia theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao;

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tổ chức xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực khảo sát, thiết kế, xây cất, nghiệm thu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; hướng dẫn việc vận dụng tiêu chuẩn của nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Ban hành mẫu giấy phép xây dựng công trình; hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng; đình chỉ xây dựng hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lãnh đạo đình chỉ xây dựng và xử lý vi phạm hoặc thu hồi giấy phép xây dựng lúc phát hiện việc cấp giấy phép ko đúng theo quy định hoặc công trình xây dựng vi phạm các quy định về quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng;

Hướng dẫn công việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật xây dựng và pháp luật về đấu thầu; hướng dẫn việc nhận định kết quả thực hiện của nhà thầu theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn việc thực hiện quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; thực hiện cấp, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các gói thầu khác thuộc địa bàn từ hai tỉnh trở lên;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; thông báo mẫu hợp đồng xây dựng;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, độ dài thời kì xây dựng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị xây cất, phương pháp xác định đơn giá nhân lực xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; thông báo định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí thuê tư vấn nước ngoài); có ý kiến thống nhất để các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương ban hành định mức xây dựng chuyên ngành, định mức xây dựng đặc thù; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và phân phối thông tin về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Hướng dẫn, rà soát công việc quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các thời kỳ: Khảo sát, thiết kế, xây cất xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành công trình xây dựng; rà soát định kỳ hoặc đột xuất và kiến nghị xử lý vi phạm về chất lượng công trình xây dựng; đình chỉ xây cất và yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn, các nhà thầu khắc phục trong trường hợp phát hiện chất lượng công trình ko đạt yêu cầu, có nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát công việc nghiệm thu các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định, giám định chất lượng xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, giám định nguyên nhân, khắc phục sự cố trong xây cất xây dựng và trong quá trình khai thác, sử dụng công trình; tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, giám định nguyên nhân sự cố trong xây cất xây dựng và trong quá trình khai thác, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật; rà soát, nhận định, cấp giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; chủ trì tổ chức Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng; quản lý chất lượng các công trình quan trọng quốc gia do

Hướng dẫn, rà soát công việc bảo trì công trình xây dựng, nhận định chất lượng, an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng; hướng dẫn xử lý công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của tư nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia trong các hoạt động xây dựng;

Quy định việc sát hạch để cấp các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; ban hành mẫu chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về các hoạt động xây dựng; hướng dẫn, rà soát việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với tư nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức theo quy định của pháp luật;

Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức, tư nhân hành nghề hoạt động xây dựng (bao gồm cả các tổ chức nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam) theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của ngành xây dựng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý vận hành hệ thống phân phối dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

– Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng tăng trưởng doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức thương thảo, ký kết điều ước quốc tế theo ủy quyền của Chính phủ; tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ; ký kết và tổ chức thực hiện các thỏa thuận quốc tế nhân danh bộ theo quy định của pháp luật.

– Quyết định và lãnh đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

– Thanh tra, rà soát; khắc phục khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phi pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng

Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng bao gồm:

 Các đơn vị hành chính thuộc Bộ Xây dựng gồm: Vụ Quy hoạch – Kiến trúc; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Quản lý doanh nghiệp;  Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Thanh tra; Cục Kinh tế xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Công việc phía Nam; Cục Tăng trưởng đô thị; Cục Hạ tầng kỹ thuật;  Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng gồm: Viện Kinh tế xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Kiến trúc quốc gia; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;  Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng; Trung tâm Thông tin.

Các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng gồm: Tổng Doanh nghiệp cơ khí xây dựng- CTCP; Tổng Doanh nghiệp Cổ phần đầu tư tăng trưởng xây dựng (DIC CORP); Tổng Doanh nghiệp Cổ phần Sông Hồng; Tổng Doanh nghiệp công nghiệp xi măng Việt Nam; Tổng Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và môi trường Việt Nam- CTCP (VINASEEN); Tổng Doanh nghiệp đầu tư tăng trưởng nhà và đô thị (HUD); Tổng Doanh nghiệp  IDICO (IDICO CORPORATION JSC); Tổng Doanh nghiệp lắp máy Việt Nam –CTCP; Tổng doanh nghiệp Sông Đà (SONGDA); Tổng Công Ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC); Tổng  Doanh nghiệp Vật liệu xây dựng số 1 (FICO); Tổng Doanh nghiệp VIGLACERA- CTCP; Tổng Doanh nghiệp xây dựng Hà Nội- CTCP; Tổng Doanh nghiệp xây dựng số 1 (CC1); Tổng Doanh nghiệp xây dựng và tăng trưởng hạ tầng (LICOGI)

Trên đây là toàn thể nội dung liên quan tới nội dung Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

[rule_{ruleNumber}]

#Bộ #Xây #dựng #tiếng #Anh #là #gì

Nguồn:
Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?

Bạn thấy bài viết Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button