Là gì

Câu lệnh ghép là gì? Ví dụ về câu lệnh ghép

Trong chương trình Tin học lớp 11, ở bài 9 chúng ta đã được học về Cấu trúc rẽ nhánh. Câu hỏi là: Câu lệnh ghép là gì? Ví dụ về câu lệnh ghép?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những san sẻ giúp độc giả làm rõ.

cấu trúc phân nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để diễn tả điều gì đó sẽ được thực hiện lúc một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

Phân nhánh gồm 2 loại:

+ Dạng thiếu: Nếu… thì

Ví dụ: Nếu trời nắng, chúng ta sẽ đi chơi.

Vì vậy, nếu trời ko nắng, chúng tôi ko biết phải làm thế nào.

+ Dạng đủ: Nếu… thì…, nếu ko.

Ví dụ: Trời nắng thì đi chơi, ko nắng thì ở nhà đọc truyện.

Vì vậy, nếu trời ko nắng, chúng tôi sẽ ở nhà và đọc truyện.

câu lệnh if-then

Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal sử dụng câu lệnh if-then. Tương ứng với hai dạng thiếu và đủ nói trên, Pascal có hai câu lệnh if-then.

một/ Thiếu biểu mẫu

nếu sau đó ;

b/ Đủ hình thức

nếu sau đó khác ;

Trong đó:

+ Điều kiện là một biểu thức logic.

+ Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh Pascal.

Ở dạng thiếu: điều kiện sẽ được tính toán và rà soát. Nếu điều kiện là đúng (true) thì câu lệnh sẽ được thực hiện, trái lại câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Ở dạng đủ: điều kiện cũng được tính toán và rà soát. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện, trái lại câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.

Câu lệnh ghép là gì?

Câu lệnh ghép là một câu lệnh được tạo thành từ một số câu lệnh thành phần (đơn hoặc kép). Câu lệnh ghép nhằm thực hiện một phép toán bao gồm nhiều phép toán thành phần. Mỗi phép toán thành phần tương ứng với một câu lệnh đơn hoặc ghép khác. Về tiếng nói lập trình, câu lệnh ghép là một trong những yếu tố tạo nên một chương trình có cấu trúc.

Vì sao lại có câu lệnh ghép?

Lý do có một câu lệnh ghép là vì sau một số từ khóa (như then hoặc khác) phải có một câu lệnh. Nhưng trong nhiều trường hợp, các phép toán sau tên dành riêng rất phức tạp, ko yêu cầu một nhưng mà nhiều câu lệnh để mô tả. Trong những trường hợp tương tự, tiếng nói lập trình cho phép liên kết một chuỗi các câu lệnh thành một câu lệnh ghép hoặc ghép.

Ví dụ về câu lệnh ghép

Ví dụ, câu lệnh ghép trong Pascal có dạng:

begin

;

end;

Ví dụ 1:

Nếu D

Khác

Mở đầu

X1: = (- b-sqrt (b * b-4 * a * c)) / (2 * a);

X2: = – b / a-x1;

Hoàn thành;

Ví dụ 2:

Viết chương trình tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai:

cây rìu2+ bx + c = 0 trong đó a 0.

Chương trình gptb2;

Sử dụng crt;

Var a, b, c: real;

D, X1, X2: real;

Mở đầu

clrscr;

Write (‘a, b, c:’);

Readln (a, b, c);

D: = b * b-4 * a * c;

Nếu D

Khác

Mở đầu

X1: = (- b-sqrt (D)) / (2 * a);

X2: = – b / a-X1;

Writeln (‘X1 =’, X1: 8: 3, ‘X2 =’, X2: 8: 3);

Hoàn thành;

Readln;

Hoàn thành.

Chắc hẳn qua nội dung chúng tôi san sẻ về Câu lệnh ghép là gì? Ví dụ về câu lệnh ghép? Bạn đã có cho mình một số thông tin hữu ích. Bài viết rất mong thu được những thông tin san sẻ và đóng góp của độc giả để ngày càng hoàn thiện hơn.

Bạn thấy bài viết
Câu lệnh ghép là gì? Ví dụ về câu lệnh ghép

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Câu lệnh ghép là gì? Ví dụ về câu lệnh ghép

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Câu #lệnh #ghép #là #gì #Ví #dụ #về #câu #lệnh #ghép

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button