Là gì

Chữ ký số công cộng là gì?

Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp mới được thành lập hàng năm, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp hay kế toán thường bối rối lúc sử dụng chữ ký số công cộng. Vì vậy Chữ ký số công cộng là gì? Lợi ích của việc sử dụng chữ ký số công cộng là gì? Điều kiện hỗ trợ dịch vụ chữ ký số công cộng là gì? Bài viết này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin và cách sử dụng chữ ký số công cộng một cách hiệu quả.

Chữ ký số công cộng là gì?

Chữ ký số công cộng là một dạng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Văn bản thống nhất số 902 / VBHN-BKHĐT ngày 12/02/2019.

Lúc thực hiện các giao dịch kinh doanh, ký liên kết đồng, các doanh nghiệp thường sử dụng con dấu và chữ ký viết tay trên các văn bản này. Tuy nhiên, trên internet, chữ ký số công cộng sẽ thay thế con dấu và chữ ký viết tay.

Về trị giá pháp lý, chữ ký số công cộng có trị giá pháp lý tương đương với chữ ký viết tay và con dấu.

Ngoài việc trả lời “Chữ ký số công cộng là gì?”, Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những nội dung hữu ích liên quan tới chữ ký số là gì.

Lợi ích của việc sử dụng chữ ký số công cộng là gì?

Chữ ký số công cộng sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc như: Khai báo thương chính điện tử, nộp thuế trực tiếp, giao dịch nhà băng điện tử, làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước thông qua cổng thông tin điện tử. thông tin một cửa quốc gia.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trực tuyến, chữ ký số công cộng giúp doanh nghiệp ký liên kết đồng với các đối tác nhưng mà ko cần họp mặt trực tiếp.

Ngoài ra, tính bảo mật cao, chuẩn xác và an toàn của thông tin dữ liệu giúp doanh nghiệp bảo mật thông tin trong các giao dịch và dữ liệu của doanh nghiệp đó.

Việc sử dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời kì đi lại, ko phải in hồ sơ từ đó giúp hạn chế nhiều chi phí cho doanh nghiệp, các giao dịch cũng được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện hơn. . Đặc trưng, doanh nghiệp tránh được rủi ro phát sinh do mọi giao dịch đều được ghi nhận và lưu trữ.

Điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ chữ ký số công cộng là gì?

Điều kiện đối với tổ chức hỗ trợ dịch vụ chữ ký số công cộng bao gồm:

+ Có giấy phép hỗ trợ dịch vụ chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp giấy phép có thời hạn 10 năm;

+ Có chứng thư số do tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp. Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử hỗ trợ thông tin nhận dạng khóa công khai của cơ quan, tổ chức, tư nhân, qua đó xác nhận cơ quan, tổ chức, tư nhân đó chính là chữ ký. số sử dụng khóa bí mật tương ứng.

Điều kiện cấp chứng thư số cho tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng:

+ Có giấy phép hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

+ Có khóa công khai trên chứng thư số đã cấp là duy nhất và cùng cặp với khóa riêng của tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng yêu cầu cấp chứng thư số;

+ Có hệ thống kỹ thuật thực hành đảm bảo thích hợp với hồ sơ cấp phép.

Hồ sơ cấp chứng thư số của tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng:

+ Đơn đề xuất (theo mẫu) gửi tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp chứng thư số;

+ Bản sao Giấy phép hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

+ Các giấy tờ khác theo quy định tại quy chế chứng thực của Tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Danh sách tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp phép

– Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA);

– Doanh nghiệp Cổ phần BKAV (BKAV-CA);

– Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel (VIETTEL-CA);

– Doanh nghiệp Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA);

– Doanh nghiệp Cổ phần MISA (MISA-CA);

Ngoài ra, còn có một số tổ chức khác hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng như: NEWTEL-CA, SAFE-CA, Smartsign, TrustCA, CMC-CA, EFY-CA, Nacencomm.

Bạn còn thắc mắc về bài viết “Chữ ký số công cộng là gì?”, Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 6557 để được tư vấn và trả lời.

Chữ ký số công cộng là gì?

Hình ảnh của:
Chữ ký số công cộng là gì?

Video về:
Chữ ký số công cộng là gì?

Wiki về
Chữ ký số công cộng là gì?


Chữ ký số công cộng là gì?

Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp mới được thành lập hàng năm, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp hay kế toán thường bối rối lúc sử dụng chữ ký số công cộng. Vì vậy Chữ ký số công cộng là gì? Lợi ích của việc sử dụng chữ ký số công cộng là gì? Điều kiện hỗ trợ dịch vụ chữ ký số công cộng là gì? Bài viết này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin và cách sử dụng chữ ký số công cộng một cách hiệu quả.

Chữ ký số công cộng là gì?

Chữ ký số công cộng là một dạng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Văn bản thống nhất số 902 / VBHN-BKHĐT ngày 12/02/2019.

Lúc thực hiện các giao dịch kinh doanh, ký liên kết đồng, các doanh nghiệp thường sử dụng con dấu và chữ ký viết tay trên các văn bản này. Tuy nhiên, trên internet, chữ ký số công cộng sẽ thay thế con dấu và chữ ký viết tay.

Về trị giá pháp lý, chữ ký số công cộng có trị giá pháp lý tương đương với chữ ký viết tay và con dấu.

Ngoài việc trả lời “Chữ ký số công cộng là gì?”, Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những nội dung hữu ích liên quan tới chữ ký số là gì.

Lợi ích của việc sử dụng chữ ký số công cộng là gì?

Chữ ký số công cộng sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc như: Khai báo thương chính điện tử, nộp thuế trực tiếp, giao dịch nhà băng điện tử, làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước thông qua cổng thông tin điện tử. thông tin một cửa quốc gia.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trực tuyến, chữ ký số công cộng giúp doanh nghiệp ký liên kết đồng với các đối tác nhưng mà ko cần họp mặt trực tiếp.

Ngoài ra, tính bảo mật cao, chuẩn xác và an toàn của thông tin dữ liệu giúp doanh nghiệp bảo mật thông tin trong các giao dịch và dữ liệu của doanh nghiệp đó.

Việc sử dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời kì đi lại, ko phải in hồ sơ từ đó giúp hạn chế nhiều chi phí cho doanh nghiệp, các giao dịch cũng được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện hơn. . Đặc trưng, doanh nghiệp tránh được rủi ro phát sinh do mọi giao dịch đều được ghi nhận và lưu trữ.

Điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ chữ ký số công cộng là gì?

Điều kiện đối với tổ chức hỗ trợ dịch vụ chữ ký số công cộng bao gồm:

+ Có giấy phép hỗ trợ dịch vụ chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp giấy phép có thời hạn 10 năm;

+ Có chứng thư số do tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp. Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử hỗ trợ thông tin nhận dạng khóa công khai của cơ quan, tổ chức, tư nhân, qua đó xác nhận cơ quan, tổ chức, tư nhân đó chính là chữ ký. số sử dụng khóa bí mật tương ứng.

Điều kiện cấp chứng thư số cho tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng:

+ Có giấy phép hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

+ Có khóa công khai trên chứng thư số đã cấp là duy nhất và cùng cặp với khóa riêng của tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng yêu cầu cấp chứng thư số;

+ Có hệ thống kỹ thuật thực hành đảm bảo thích hợp với hồ sơ cấp phép.

Hồ sơ cấp chứng thư số của tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng:

+ Đơn đề xuất (theo mẫu) gửi tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp chứng thư số;

+ Bản sao Giấy phép hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

+ Các tài liệu khác theo quy định tại Quy chế chứng thực của Tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Danh sách tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp phép

– Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA);

– Doanh nghiệp Cổ phần BKAV (BKAV-CA);

– Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel (VIETTEL-CA);

– Doanh nghiệp Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA);

– Doanh nghiệp Cổ phần MISA (MISA-CA);

Ngoài ra, còn có một số tổ chức khác hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng như: NEWTEL-CA, SAFE-CA, Smartsign, TrustCA, CMC-CA, EFY-CA, Nacencomm.

Bạn còn thắc mắc về bài viết “Chữ ký số công cộng là gì?”, Hãy liên hệ với chúng tôi qua số tổng đài 1900 6557 để được tư vấn và trả lời.

[rule_{ruleNumber}]

# Chữ ký # kỹ thuật số # công khai # là gì # là gì

Nguồn:

Chữ ký số công cộng là gì?

Bạn thấy bài viết Chữ ký số công cộng là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Chữ ký số công cộng là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button