Là gì

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì?

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì?

Hình ảnh về: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì?

Video về: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì?

Wiki về Chủ quyền Lãnh thổ Quốc gia là gì?

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì?
-

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì? Mỗi quốc gia phải làm gì để bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình? … Đây là những vấn đề tồn tại trong quá trình tạo nên và tăng trưởng của mỗi quốc gia, nhất là trong thời kỳ xâm lược, mở rộng lãnh thổ của tất cả các nước khác diễn ra dưới nhiều hình thức và phương thức kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa không giống nhau.

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì?

Trước hết, muốn hiểu chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì thì cần hiểu lãnh thổ quốc gia là gì. Lãnh thổ quốc gia được hiểu là một bộ phận của lục địa, vùng biển, lòng đất dưới lòng đất, khoảng ko trên lục địa (vùng trời) và các vùng lãnh thổ đặc trưng, trong đó mỗi quốc gia có quyền tự quyết, quyền tư nhân. , trọn vẹn và bất khả xâm phạm.

Tuy ko xác định chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì nhưng Hiến pháp năm 2013 – văn bản pháp lý có trị giá nhất của Việt Nam khẳng định Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và trọn vẹn lãnh thổ. lãnh thổ. Đồng thời, Việt Nam sẽ bảo vệ độc lập, chủ quyền và trọn vẹn lãnh thổ đó bằng mọi giá, mọi nguồn lực và mọi phương tiện.

Nói một cách cụ thể hơn, chủ quyền được hiểu là quyền sở hữu, quyền tự định đoạt đối với một nhân vật, một khu vực, một vấn đề … của chủ sở hữu, sử dụng .. Nói rộng ra là sự cho phép của chủ sở hữu. là quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới một nhân vật, một khu vực, một vấn đề …

Từ đó, có thể hiểu chủ quyền lãnh thổ quốc gia là quyền riêng lẻ, tuyệt đối và hoàn toàn của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ của mình. Quyền này bao gồm quản lý, sử dụng, chiếm hữu, định đoạt, bảo vệ khỏi các thế lực nước ngoài.

Lãnh thổ của mỗi quốc gia bao gồm vùng biển, vùng trời, vùng lục địa, các vùng lãnh thổ đặc trưng (vùng ở hai cực Trái Đất, vùng ngoài vũ trụ …). Trong phạm vi lãnh thổ của mình, một quốc gia có quyền lực chính trị tuyệt đối, tuyệt đối nhưng mà ko quốc gia nào có quyền xâm phạm. Quyền lực này được trình bày thông qua hệ thống pháp luật, hệ thống quân đội bảo vệ chủ quyền, các giải pháp bảo vệ, khai thác tài nguyên và tất cả các vấn đề khác trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó.

Cụ thể, chủ quyền tuyệt đối đối với lãnh thổ quốc gia được trình bày trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó như sau:

– Nhà nước toàn quyền quyết định tăng trưởng kinh tế, sử dụng tài nguyên, xếp đặt quốc phòng, vùng trời, vùng biển, vùng lục địa (cả trên mặt đất và dưới lòng đất). , các vùng lãnh thổ đặc trưng của nó;

– Nhà nước có quyền thiết lập các quy tắc xử sự chung (ban hành các văn bản quy phi pháp luật) để điều chỉnh hành vi và xử phạt vi phạm đối với các chủ thể trên lãnh thổ của mình theo quy định. theo quy định của pháp luật. pháp luật quốc tế, ko phương hại tới chủ quyền của tất cả các nước khác;

– Tất cả quốc gia cũng có quyền cưỡng chế hoặc vận dụng các giải pháp trừng trị nghiêm khắc khác nếu có hành vi vi phi pháp luật của quốc gia đó;

– Tất cả quốc gia cũng có quyền phòng thủ, bảo vệ và phản kháng trước các mối dọa nạt từ bên ngoài hoặc các cuộc tấn công chống lại chủ quyền và trọn vẹn lãnh thổ của quốc gia đó;

Vì vậy, Nói một cách đơn giản, chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia là quyền lực vô thượng về chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, … của quốc gia đó trên toàn thể diện tích lãnh thổ của quốc gia đó. thẩm quyền của nó. sử dụng, quản lý, chiếm hữu và chiếm hữu hợp pháp, bao gồm nhưng ko giới hạn đối với vùng đất, vùng trời, vùng biển và vùng lãnh thổ đặc trưng. Đây là quyền lực vô thượng của một quốc gia nhưng mà tất cả các nước khác ko được phép xâm phạm hay tấn công.

Vai trò của chủ quyền lãnh thổ quốc gia đối với mỗi quốc gia là gì?

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia có vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia về chính trị, kinh tế, đối ngoại, quân sự, quốc phòng … Cụ thể như sau:

– Khẳng định quyền tự chủ, quyền riêng lẻ của quốc gia đối với lãnh thổ đó: Đây là quyền riêng, duy nhất, duy nhất và vô thượng của mỗi quốc gia. Đồng thời, khẳng định sự tồn tại độc lập và địa vị đồng đẳng giữa tất cả các nước trên toàn cầu trong việc giữ gìn và bảo vệ vùng lãnh thổ độc lập của mình;

– Khẳng định quyền tự quyết đối với mọi hoạt động trên phạm vi lãnh thổ của mình: Mọi hoạt động chính trị, kinh tế, đối ngoại, văn hoá, quân sự,… do quốc gia đó quyết định. , được thực hiện trong lãnh thổ quốc gia;

– Thực hiện các giải pháp bảo vệ, giữ gìn quyền bất khả xâm phạm của chủ quyền lãnh thổ quốc gia: Trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, mỗi quốc gia tự quyết định các giải pháp phòng thủ, bảo vệ hoặc tấn công. tấn công, xoá sổ các nguy cơ xâm phạm hoặc xâm phạm trực tiếp chủ quyền, trọn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình;

– Khẳng định sự tồn tại độc lập, đồng đẳng, đồng đẳng của mỗi quốc gia trên toàn cầu: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là sự khẳng định sự tồn tại độc lập của mỗi quốc gia trên toàn cầu. Ko có chủ quyền lãnh thổ thì ko thể khẳng định sự tồn tại độc lập của bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Đây là những vai trò của chủ quyền lãnh thổ quốc gia đối với mỗi quốc gia.

Làm gì để bảo vệ chủ quyền quốc gia?

Lúc đã hiểu chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì và vai trò của nó đối với mỗi quốc gia thì phải hiểu được hình thức bảo vệ quyền tự chủ, độc lập và trọn vẹn lãnh thổ của quốc gia đó. . Một số giải pháp được sử dụng để bảo vệ độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia như sau:

– Về pháp lý: Nghiêm trị mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và trọn vẹn lãnh thổ (Hiến pháp 2013);

– Tăng cường quốc phòng, an ninh, quân sự nhằm tăng lên sức mạnh bảo vệ độc lập, chủ quyền, trọn vẹn lãnh thổ;

– Có chính sách đối ngoại đúng mực, thích hợp với từng thời kỳ, từng thời kỳ, trong từng trường hợp cụ thể;

– Tăng cường tiềm lực và năng lực kinh tế của quốc gia;

– Đảm bảo ổn định chính trị, tự lực tự cường, từ đó khơi dậy và phát huy tiềm năng, nguồn lực của quốc gia;

Trên đây là một số giải pháp thường được tất cả các nước vận dụng để bảo vệ độc lập, tự chủ và trọn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình.

Đây là câu trả lời về Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

19006199 để được hỗ trợ.
[rule_{ruleNumber}]

# Quyền sở hữu # lãnh thổ # lãnh thổ # lãnh thổ # quốc gia # quốc gia là gì

Bạn thấy bài viết Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button