Là gì

Cơ cấu lãnh thổ là gì? cơ cấu lãnh thổ là kết quả của?

Trong chương trình học Địa Lí lớp 10 bài 26 chúng ta đã tìm hiểu về cơ cấu nền kinh tế, một vấn đề được đặt ra. Cơ cấu lãnh thổ là gì? Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của? Để giúp độc giả có thêm thông tin, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời độc giả tham khảo:

Cơ cấu kinh tế là gì?

Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định.

Nội dung chính của cơ cấu kinh tế:

– Thành phần tổng thể của các thành phần.

– Mối quan hệ hữu cơ tương đối vững bền theo một tương quan hoặc tỉ lệ nhất mực.

Các thành phần của cơ cấu kinh tế

1 / Cơ cấu ngành kinh tế:

Cơ cấu kinh tế là tất cả các ngành tạo nên nền kinh tế và các mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng.

Cơ cấu kinh tế là bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu kinh tế.

Cơ cấu kinh tế gồm 3 nhóm: Nông – lâm – ngư nghiệp (khu vực I), công nghiệp – xây dựng (khu vực II) và dịch vụ (khu vực III).

2 / Cơ cấu thành phần kinh tế:

Cơ cấu các thành phần kinh tế được tạo nên trên cơ sở cơ chế sở hữu bao gồm nhiều thành phần kinh tế tác động qua lại lẫn nhau, vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau trên cơ sở đồng đẳng trước pháp luật.

Cơ cấu thành phần kinh tế đang diễn ra theo hướng phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh.

Cơ cấu kinh tế bao gồm kinh tế Nhà nước, kinh tế ngoài Nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

3 / Cơ cấu lãnh thổ:

Cấu trúc lãnh thổ bao gồm toàn cầu và khu vực, quốc gia và khu vực.

Ba bộ phận cơ bản tạo nên cơ cấu kinh tế là cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng lãnh thổ và cơ cấu các thành phần kinh tế. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó cơ cấu ngành kinh tế có vai trò quan trọng nhất. Ở mỗi thời đoạn thích hợp với trình độ tăng trưởng sản xuất nhất mực sẽ tạo nên cơ cấu kinh tế tương ứng. Nếu sự tăng trưởng kinh tế trên thực tiễn tiếp cận một cơ cấu hợp lý thì nền kinh tế sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Trong trường hợp trái lại, nền kinh tế sẽ gặp vấn đề. Vì vậy, việc xác định đúng cơ cấu kinh tế của từng thời kỳ kể cả ngày nay và tương lai có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia.

Cơ cấu lãnh thổ là gì?

Cơ cấu lãnh thổ là một bộ phận hợp thành của cơ cấu kinh tế, kế bên các bộ phận cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu các ngành kinh tế. Cấu trúc lãnh thổ bao gồm toàn cầu và khu vực, quốc gia và khu vực. Cơ cấu lãnh thổ có mối quan hệ chặt chẽ với cơ cấu ngành.

Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của?

Câu hỏi:

Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của?

A. Sự phân hóa điều kiện tự nhiên theo lãnh thổ.

B. Phân công lao động theo lãnh thổ.

C. Khả năng thu hút vốn đầu tư theo lãnh thổ.

D. Sự phân bố dân cư theo lãnh thổ.

Câu trả lời đúng là B.

Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của sự phân công lao động theo lãnh thổ. Nền kinh tế quốc dân là một ko gian thống nhất, được tổ chức chặt chẽ, là thành phầm của sự phân công lao động theo lãnh thổ. Sự khác lạ về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội, nguyên nhân lịch sử, … Điều này đã dẫn tới sự tăng trưởng chênh lệch giữa các vùng miền.

Bạn thấy bài viết
Cơ cấu lãnh thổ là gì? cơ cấu lãnh thổ là kết quả của?

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Cơ cấu lãnh thổ là gì? cơ cấu lãnh thổ là kết quả của?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Cơ #cấu #lãnh #thổ #là #gì #cơ #cấu #lãnh #thổ #là #kết #quả #của

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button