Là gì

Cổng NOR là gì – Mobitool

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết khác tại đây => Bài viết hay

Thẩm định – 9,8

Thẩm định của người dùng: 4,65 ( Trước hết phiếu bầu)

Cổng NOR Nó là sự liên kết của các cổng HOẶC và KHÔNG được kết nối trong chuỗi.

Tải xuống tệp điện tử cơ bản

Sau đó, chúng ta có thể xác định hoạt động của cổng NOR 2 đầu vào như sau:

“Nếu cả A và B KHÔNG đúng, thì Q là đúng”

Bóng bán dẫn cổng NOR

Một cổng NOR logic 2 đầu vào đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các công tắc bóng bán dẫn RTL được kết nối với nhau như hình dưới đây với các đầu vào được kết nối trực tiếp với đế bóng bán dẫn. Cả hai bóng bán dẫn phải ở trạng thái “TẮT” để đầu ra Q .


Cổng NOR 3 đầu vào

Biểu tượng Bảng sự thực

Cũng như tác dụng HOẶC hàm số CŨNG KHÔNG cũng có thể có bất kỳ số lượng đầu vào và IC cổng riêng lẻ nào CŨNG KHÔNG có sẵn trên thị trường ở các loại đầu vào tiêu chuẩn 2, 3 hoặc 4. Nếu các đầu vào bổ sung được yêu cầu, Cổng NOR các tiêu chuẩn có thể được ghép nối với nhau để phân phối nhiều đầu vào hơn.

Hàm NOR 4 đầu vào

Nếu số lượng đầu vào được yêu cầu là số đầu vào lẻ, bất kỳ đầu vào “ko sử dụng” nào có thể được giữ ở mức THẤP bằng cách kết nối chúng trực tiếp với đất bằng cách sử dụng điện trở “Kéo xuống”. thích hợp.

Các logic NOR tác dụng kép lúc được gọi Hàm xỏ ngón và được biểu thị bằng mũi tên tải xuống của nhà quản lý như được hiển thị, Một TẨY .

Cổng NOR “đa năng” – Cổng NOR là gì

Như Cổng NAND có đã thấy trong phần trước, Cổng NOR cũng có thể được phân loại là cổng loại “Universal”. Cánh cổng CŨNG KHÔNG có thể được sử dụng để tạo bất kỳ loại tác dụng cổng logic nào khác như Cổng NAND và bằng cách kết nối chúng với nhau theo các cách liên kết ko giống nhau, ba loại cổng cơ bản của tác dụng , HOẶCKHÔNG PHẢI có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR .

Các cổng logic ko giống nhau chỉ sử dụng NOR. cổng

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cổng logic cơ bản chúng ta sẽ xem xét các cổng logic kỹ thuật số Độc quyền-HOẶC thường được gọi là hàm Ex-OR Gate được sử dụng trong cả mạch logic TTL và CMOS cũng như bảng trạng thái của nó và khái niệm Đại số Boolean.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mạch Chỉnh Lưu Cầu


Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn

Hình Ảnh về: Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn

Video về: Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn

Wiki về Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=Cphần trămE1phần trămBBphần trăm95ngphần trăm20NORphần trăm20lphần trămC3phần trămA0phần trăm20gphần trămC3phần trămACphần trăm20-%20<b>yt2byt.edu.vn</b>%20&title=Cphần trămE1phần trămBBphần trăm95ngphần trăm20NORphần trăm20lphần trămC3phần trămA0phần trăm20gphần trămC3phần trămACphần trăm20-%20<b>yt2byt.edu.vn</b>%20&ns0=1″ ><br /></iframe></p><p><code> Cổng NOR là gì – <b>yt2byt.edu.vn</b> – </code></p><p> <span></span></p><h5 class=

Bóng bán dẫn cổng NOR

Một cổng NOR logic 2 đầu vào đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các công tắc bóng bán dẫn RTL được kết nối với nhau như hình dưới đây với các đầu vào được kết nối trực tiếp với đế bóng bán dẫn. Cả hai bóng bán dẫn phải ở trạng thái “TẮT” để đầu ra Q .


Cổng NOR 3 đầu vào

Biểu tượng Bảng sự thực

Cũng như tác dụng HOẶC hàm số CŨNG KHÔNG cũng có thể có bất kỳ số lượng đầu vào và IC cổng riêng lẻ nào CŨNG KHÔNG có sẵn trên thị trường ở các loại đầu vào tiêu chuẩn 2, 3 hoặc 4. Nếu các đầu vào bổ sung được yêu cầu, Cổng NOR các tiêu chuẩn có thể được ghép nối với nhau để phân phối nhiều đầu vào hơn.

Hàm NOR 4 đầu vào

Nếu số lượng đầu vào được yêu cầu là số đầu vào lẻ, bất kỳ đầu vào “ko sử dụng” nào có thể được giữ ở mức THẤP bằng cách kết nối chúng trực tiếp với đất bằng cách sử dụng điện trở “Kéo xuống”. thích hợp.

Các logic NOR tác dụng kép lúc được gọi Hàm xỏ ngón và được biểu thị bằng mũi tên tải xuống của nhà quản lý như được hiển thị, Một TẨY .

Cổng NOR “đa năng” – Cổng NOR là gì

Như Cổng NAND có đã thấy trong phần trước, Cổng NOR cũng có thể được phân loại là cổng loại “Universal”. Cánh cổng CŨNG KHÔNG có thể được sử dụng để tạo bất kỳ loại tác dụng cổng logic nào khác như Cổng NAND và bằng cách kết nối chúng với nhau theo các cách liên kết ko giống nhau, ba loại cổng cơ bản của tác dụng , HOẶCKHÔNG PHẢI có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR .

Các cổng logic ko giống nhau chỉ sử dụng NOR. cổng

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cổng logic cơ bản chúng ta sẽ xem xét các cổng logic kỹ thuật số Độc quyền-HOẶC thường được gọi là hàm Ex-OR Gate được sử dụng trong cả mạch logic TTL và CMOS cũng như bảng trạng thái của nó và khái niệm Đại số Boolean.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mạch Chỉnh Lưu Cầu

[rule_{ruleNumber}]

Thẩm định – 9,8

Thẩm định của người dùng: 4,65 ( Trước hết phiếu bầu)

Cổng NOR Nó là sự liên kết của các cổng HOẶC và KHÔNG được kết nối trong chuỗi.

Tải xuống tệp điện tử cơ bản

Sau đó, chúng ta có thể xác định hoạt động của cổng NOR 2 đầu vào như sau:

“Nếu cả A và B KHÔNG đúng, thì Q là đúng”

Bóng bán dẫn cổng NOR

Một cổng NOR logic 2 đầu vào đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các công tắc bóng bán dẫn RTL được kết nối với nhau như hình dưới đây với các đầu vào được kết nối trực tiếp với đế bóng bán dẫn. Cả hai bóng bán dẫn phải ở trạng thái “TẮT” để đầu ra Q .


Cổng NOR 3 đầu vào

Biểu tượng Bảng sự thực

Cũng như tác dụng HOẶC hàm số CŨNG KHÔNG cũng có thể có bất kỳ số lượng đầu vào và IC cổng riêng lẻ nào CŨNG KHÔNG có sẵn trên thị trường ở các loại đầu vào tiêu chuẩn 2, 3 hoặc 4. Nếu các đầu vào bổ sung được yêu cầu, Cổng NOR các tiêu chuẩn có thể được ghép nối với nhau để phân phối nhiều đầu vào hơn.

Hàm NOR 4 đầu vào

Nếu số lượng đầu vào được yêu cầu là số đầu vào lẻ, bất kỳ đầu vào “ko sử dụng” nào có thể được giữ ở mức THẤP bằng cách kết nối chúng trực tiếp với đất bằng cách sử dụng điện trở “Kéo xuống”. thích hợp.

Các logic NOR tác dụng kép lúc được gọi Hàm xỏ ngón và được biểu thị bằng mũi tên tải xuống của nhà quản lý như được hiển thị, Một TẨY .

Cổng NOR “đa năng” – Cổng NOR là gì

Như Cổng NAND có đã thấy trong phần trước, Cổng NOR cũng có thể được phân loại là cổng loại “Universal”. Cánh cổng CŨNG KHÔNG có thể được sử dụng để tạo bất kỳ loại tác dụng cổng logic nào khác như Cổng NAND và bằng cách kết nối chúng với nhau theo các cách liên kết ko giống nhau, ba loại cổng cơ bản của tác dụng , HOẶCKHÔNG PHẢI có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR .

Các cổng logic ko giống nhau chỉ sử dụng NOR. cổng

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cổng logic cơ bản chúng ta sẽ xem xét các cổng logic kỹ thuật số Độc quyền-HOẶC thường được gọi là hàm Ex-OR Gate được sử dụng trong cả mạch logic TTL và CMOS cũng như bảng trạng thái của nó và khái niệm Đại số Boolean.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mạch Chỉnh Lưu Cầu

#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn

[rule_3_plain]

#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết khác tại đây => Bài viết hay

Thẩm định – 9,8

Thẩm định của người dùng: 4,65 ( Trước hết phiếu bầu)

Cổng NOR Nó là sự liên kết của các cổng HOẶC và KHÔNG được kết nối trong chuỗi.
Tải xuống tệp điện tử cơ bản
Mạch cũng ko (Not-OR) là gì đây là một trong những cổng logic mục tiêu chung bao gồm đầu ra của nó thường là logic “1” và chỉ “THẤP” tới logic “0” lúc KHÔNG TÍ NÀO Đầu vào nào của nó ở mức logic “1”. Cánh cổng Logic NOR là nghịch đảo của cổng OR nhưng chúng ta đã thấy trước đó. Mời các bạn tham khảo với mobitool Làm đống ý !
Cổng logic NOR tương đương

Biểu thức logic hoặc Boolean cho Cổng NOR là cho Phép nhân logic nó thực hiện sẽ là bổ túc của các yếu tố đầu vào. Biểu thức boolean cho Cổng NOR logic được trình diễn bằng dấu cộng, ( + ) với một dòng ( S ) trên biểu thức để đại diện KHÔNG PHẢI hoặc phủ định logic của Cổng NOR phân phối cho chúng tôi biểu thức Boolean:
Sau đó, chúng ta có thể xác định hoạt động của cổng NOR 2 đầu vào như sau:
“Nếu cả A và B KHÔNG đúng, thì Q là đúng”

Bóng bán dẫn cổng NOR
Một cổng NOR logic 2 đầu vào đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các công tắc bóng bán dẫn RTL được kết nối với nhau như hình dưới đây với các đầu vào được kết nối trực tiếp với đế bóng bán dẫn. Cả hai bóng bán dẫn phải ở trạng thái “TẮT” để đầu ra Q .

Cổng NOR có sẵn bằng cách sử dụng các mạch kỹ thuật số để tạo ra tác dụng logic mong muốn và được phân phối một biểu tượng trong hình dạng của cổng HOẶC tiêu chuẩn với một hình tròn, đôi lúc được gọi là “bong bóng đảo ngược” trong đầu ra của nó để đại diện cho biểu tượng cổng KHÔNG PHẢI với hoạt động logic của Cổng NOR có cho thích.
Cổng “NOR” logic kỹ thuật số – Cổng NOR là gì?
Cổng NOR 2 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực

TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cổng NOR 3 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực


TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết
Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cũng như tác dụng HOẶC hàm số CŨNG KHÔNG cũng có thể có bất kỳ số lượng đầu vào và IC cổng riêng lẻ nào CŨNG KHÔNG có sẵn trên thị trường ở các loại đầu vào tiêu chuẩn 2, 3 hoặc 4. Nếu các đầu vào bổ sung được yêu cầu, Cổng NOR các tiêu chuẩn có thể được ghép nối với nhau để phân phối nhiều đầu vào hơn.
Hàm NOR 4 đầu vào

Do đó, Biểu thức Boolean cho Cổng NOR 4 đầu vào là:
Nếu số lượng đầu vào được yêu cầu là số đầu vào lẻ, bất kỳ đầu vào “ko sử dụng” nào có thể được giữ ở mức THẤP bằng cách kết nối chúng trực tiếp với đất bằng cách sử dụng điện trở “Kéo xuống”. thích hợp.
Các logic NOR tác dụng kép lúc được gọi Hàm xỏ ngón và được biểu thị bằng mũi tên tải xuống của nhà quản lý như được hiển thị, Một TẨY .
Cổng NOR “đa năng” – Cổng NOR là gì
Như Cổng NAND có đã thấy trong phần trước, Cổng NOR cũng có thể được phân loại là cổng loại “Universal”. Cánh cổng CŨNG KHÔNG có thể được sử dụng để tạo bất kỳ loại tác dụng cổng logic nào khác như Cổng NAND và bằng cách kết nối chúng với nhau theo các cách liên kết ko giống nhau, ba loại cổng cơ bản của tác dụng VÀ , HOẶC và KHÔNG PHẢI có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR .
Các cổng logic ko giống nhau chỉ sử dụng NOR. cổng

Như với ba loại phổ thông ở trên, cánh cổng Độc quyền-HOẶC , Độc quyền-NOR và tiêu chuẩn CŨNG KHÔNG cũng có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR Độc thân .
Các IC cổng NOR logic kỹ thuật số phổ thông hiện có bao gồm:

TTL. cổng logic NOR
74LS02 Quad 2 đầu vào
74LS27 ba đầu vào 3
74LS260 kép 4 đầu vào

Cổng logic NOR CMOS
CD4001 Quad 2 đầu vào
CD4025 ba đầu vào 3
CD4002 kép 4 đầu vào

2 Đầu vào Cổng NOR 7402 – Cổng NOR là gì?

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cổng logic cơ bản chúng ta sẽ xem xét các cổng logic kỹ thuật số Độc quyền-HOẶC thường được gọi là hàm Ex-OR Gate được sử dụng trong cả mạch logic TTL và CMOS cũng như bảng trạng thái của nó và khái niệm Đại số Boolean.
Xem thêm: Hướng Dẫn Mạch Chỉnh Lưu Cầu

Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn
Hình Ảnh về: Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn
Video về: Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn
Wiki về Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn

Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn

Thẩm định – 9,8

Thẩm định của người dùng: 4,65 ( Trước hết phiếu bầu)

Cổng NOR Nó là sự liên kết của các cổng HOẶC và KHÔNG được kết nối trong chuỗi.
Tải xuống tệp điện tử cơ bản
Mạch cũng ko (Not-OR) là gì đây là một trong những cổng logic mục tiêu chung bao gồm đầu ra của nó thường là logic “1” và chỉ “THẤP” tới logic “0” lúc KHÔNG TÍ NÀO Đầu vào nào của nó ở mức logic “1”. Cánh cổng Logic NOR là nghịch đảo của cổng OR nhưng chúng ta đã thấy trước đó. Mời các bạn tham khảo với mobitool Làm đống ý !
Cổng logic NOR tương đương

Biểu thức logic hoặc Boolean cho Cổng NOR là cho Phép nhân logic nó thực hiện sẽ là bổ túc của các yếu tố đầu vào. Biểu thức boolean cho Cổng NOR logic được trình diễn bằng dấu cộng, ( + ) với một dòng ( S ) trên biểu thức để đại diện KHÔNG PHẢI hoặc phủ định logic của Cổng NOR phân phối cho chúng tôi biểu thức Boolean:
Sau đó, chúng ta có thể xác định hoạt động của cổng NOR 2 đầu vào như sau:
“Nếu cả A và B KHÔNG đúng, thì Q là đúng”

Bóng bán dẫn cổng NOR
Một cổng NOR logic 2 đầu vào đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các công tắc bóng bán dẫn RTL được kết nối với nhau như hình dưới đây với các đầu vào được kết nối trực tiếp với đế bóng bán dẫn. Cả hai bóng bán dẫn phải ở trạng thái “TẮT” để đầu ra Q .

Cổng NOR có sẵn bằng cách sử dụng các mạch kỹ thuật số để tạo ra tác dụng logic mong muốn và được phân phối một biểu tượng trong hình dạng của cổng HOẶC tiêu chuẩn với một hình tròn, đôi lúc được gọi là “bong bóng đảo ngược” trong đầu ra của nó để đại diện cho biểu tượng cổng KHÔNG PHẢI với hoạt động logic của Cổng NOR có cho thích.
Cổng “NOR” logic kỹ thuật số – Cổng NOR là gì?
Cổng NOR 2 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực

TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cổng NOR 3 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực


TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết
Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cũng như tác dụng HOẶC hàm số CŨNG KHÔNG cũng có thể có bất kỳ số lượng đầu vào và IC cổng riêng lẻ nào CŨNG KHÔNG có sẵn trên thị trường ở các loại đầu vào tiêu chuẩn 2, 3 hoặc 4. Nếu các đầu vào bổ sung được yêu cầu, Cổng NOR các tiêu chuẩn có thể được ghép nối với nhau để phân phối nhiều đầu vào hơn.
Hàm NOR 4 đầu vào

Do đó, Biểu thức Boolean cho Cổng NOR 4 đầu vào là:
Nếu số lượng đầu vào được yêu cầu là số đầu vào lẻ, bất kỳ đầu vào “ko sử dụng” nào có thể được giữ ở mức THẤP bằng cách kết nối chúng trực tiếp với đất bằng cách sử dụng điện trở “Kéo xuống”. thích hợp.
Các logic NOR tác dụng kép lúc được gọi Hàm xỏ ngón và được biểu thị bằng mũi tên tải xuống của nhà quản lý như được hiển thị, Một TẨY .
Cổng NOR “đa năng” – Cổng NOR là gì
Như Cổng NAND có đã thấy trong phần trước, Cổng NOR cũng có thể được phân loại là cổng loại “Universal”. Cánh cổng CŨNG KHÔNG có thể được sử dụng để tạo bất kỳ loại tác dụng cổng logic nào khác như Cổng NAND và bằng cách kết nối chúng với nhau theo các cách liên kết ko giống nhau, ba loại cổng cơ bản của tác dụng VÀ , HOẶC và KHÔNG PHẢI có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR .
Các cổng logic ko giống nhau chỉ sử dụng NOR. cổng

Như với ba loại phổ thông ở trên, cánh cổng Độc quyền-HOẶC , Độc quyền-NOR và tiêu chuẩn CŨNG KHÔNG cũng có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR Độc thân .
Các IC cổng NOR logic kỹ thuật số phổ thông hiện có bao gồm:

TTL. cổng logic NOR
74LS02 Quad 2 đầu vào
74LS27 ba đầu vào 3
74LS260 kép 4 đầu vào

Cổng logic NOR CMOS
CD4001 Quad 2 đầu vào
CD4025 ba đầu vào 3
CD4002 kép 4 đầu vào

2 Đầu vào Cổng NOR 7402 – Cổng NOR là gì?

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cổng logic cơ bản chúng ta sẽ xem xét các cổng logic kỹ thuật số Độc quyền-HOẶC thường được gọi là hàm Ex-OR Gate được sử dụng trong cả mạch logic TTL và CMOS cũng như bảng trạng thái của nó và khái niệm Đại số Boolean.
Xem thêm: Hướng Dẫn Mạch Chỉnh Lưu Cầu

[rule_{ruleNumber}]

Thẩm định – 9,8

Thẩm định của người dùng: 4,65 ( Trước hết phiếu bầu)

Cổng NOR Nó là sự liên kết của các cổng HOẶC và KHÔNG được kết nối trong chuỗi.
Tải xuống tệp điện tử cơ bản
Mạch cũng ko (Not-OR) là gì đây là một trong những cổng logic mục tiêu chung bao gồm đầu ra của nó thường là logic “1” và chỉ “THẤP” tới logic “0” lúc KHÔNG TÍ NÀO Đầu vào nào của nó ở mức logic “1”. Cánh cổng Logic NOR là nghịch đảo của cổng OR nhưng chúng ta đã thấy trước đó. Mời các bạn tham khảo với mobitool Làm đống ý !
Cổng logic NOR tương đương

Biểu thức logic hoặc Boolean cho Cổng NOR là cho Phép nhân logic nó thực hiện sẽ là bổ túc của các yếu tố đầu vào. Biểu thức boolean cho Cổng NOR logic được trình diễn bằng dấu cộng, ( + ) với một dòng ( S ) trên biểu thức để đại diện KHÔNG PHẢI hoặc phủ định logic của Cổng NOR phân phối cho chúng tôi biểu thức Boolean:
Sau đó, chúng ta có thể xác định hoạt động của cổng NOR 2 đầu vào như sau:
“Nếu cả A và B KHÔNG đúng, thì Q là đúng”

Bóng bán dẫn cổng NOR
Một cổng NOR logic 2 đầu vào đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các công tắc bóng bán dẫn RTL được kết nối với nhau như hình dưới đây với các đầu vào được kết nối trực tiếp với đế bóng bán dẫn. Cả hai bóng bán dẫn phải ở trạng thái “TẮT” để đầu ra Q .

Cổng NOR có sẵn bằng cách sử dụng các mạch kỹ thuật số để tạo ra tác dụng logic mong muốn và được phân phối một biểu tượng trong hình dạng của cổng HOẶC tiêu chuẩn với một hình tròn, đôi lúc được gọi là “bong bóng đảo ngược” trong đầu ra của nó để đại diện cho biểu tượng cổng KHÔNG PHẢI với hoạt động logic của Cổng NOR có cho thích.
Cổng “NOR” logic kỹ thuật số – Cổng NOR là gì?
Cổng NOR 2 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực

TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cổng NOR 3 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực


TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết
Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cũng như tác dụng HOẶC hàm số CŨNG KHÔNG cũng có thể có bất kỳ số lượng đầu vào và IC cổng riêng lẻ nào CŨNG KHÔNG có sẵn trên thị trường ở các loại đầu vào tiêu chuẩn 2, 3 hoặc 4. Nếu các đầu vào bổ sung được yêu cầu, Cổng NOR các tiêu chuẩn có thể được ghép nối với nhau để phân phối nhiều đầu vào hơn.
Hàm NOR 4 đầu vào

Do đó, Biểu thức Boolean cho Cổng NOR 4 đầu vào là:
Nếu số lượng đầu vào được yêu cầu là số đầu vào lẻ, bất kỳ đầu vào “ko sử dụng” nào có thể được giữ ở mức THẤP bằng cách kết nối chúng trực tiếp với đất bằng cách sử dụng điện trở “Kéo xuống”. thích hợp.
Các logic NOR tác dụng kép lúc được gọi Hàm xỏ ngón và được biểu thị bằng mũi tên tải xuống của nhà quản lý như được hiển thị, Một TẨY .
Cổng NOR “đa năng” – Cổng NOR là gì
Như Cổng NAND có đã thấy trong phần trước, Cổng NOR cũng có thể được phân loại là cổng loại “Universal”. Cánh cổng CŨNG KHÔNG có thể được sử dụng để tạo bất kỳ loại tác dụng cổng logic nào khác như Cổng NAND và bằng cách kết nối chúng với nhau theo các cách liên kết ko giống nhau, ba loại cổng cơ bản của tác dụng VÀ , HOẶC và KHÔNG PHẢI có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR .
Các cổng logic ko giống nhau chỉ sử dụng NOR. cổng

Như với ba loại phổ thông ở trên, cánh cổng Độc quyền-HOẶC , Độc quyền-NOR và tiêu chuẩn CŨNG KHÔNG cũng có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR Độc thân .
Các IC cổng NOR logic kỹ thuật số phổ thông hiện có bao gồm:

TTL. cổng logic NOR
74LS02 Quad 2 đầu vào
74LS27 ba đầu vào 3
74LS260 kép 4 đầu vào

Cổng logic NOR CMOS
CD4001 Quad 2 đầu vào
CD4025 ba đầu vào 3
CD4002 kép 4 đầu vào

2 Đầu vào Cổng NOR 7402 – Cổng NOR là gì?

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cổng logic cơ bản chúng ta sẽ xem xét các cổng logic kỹ thuật số Độc quyền-HOẶC thường được gọi là hàm Ex-OR Gate được sử dụng trong cả mạch logic TTL và CMOS cũng như bảng trạng thái của nó và khái niệm Đại số Boolean.
Xem thêm: Hướng Dẫn Mạch Chỉnh Lưu Cầu

#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_3_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_1_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_2_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_2_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_3_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_1_plain]

Xem thông tin cụ thể
Nguồn:yt2byt.edu.vn
Phân mục: Blog
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
.u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6:active, .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Cách thay đổi màu trình duyệt Chrome

#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn

[rule_2_plain]

#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn

[rule_2_plain]

#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn

[rule_3_plain]

#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết khác tại đây => Bài viết hay

Thẩm định – 9,8

Thẩm định của người dùng: 4,65 ( Trước hết phiếu bầu)

Cổng NOR Nó là sự liên kết của các cổng HOẶC và KHÔNG được kết nối trong chuỗi.
Tải xuống tệp điện tử cơ bản
Mạch cũng ko (Not-OR) là gì đây là một trong những cổng logic mục tiêu chung bao gồm đầu ra của nó thường là logic “1” và chỉ “THẤP” tới logic “0” lúc KHÔNG TÍ NÀO Đầu vào nào của nó ở mức logic “1”. Cánh cổng Logic NOR là nghịch đảo của cổng OR nhưng chúng ta đã thấy trước đó. Mời các bạn tham khảo với mobitool Làm đống ý !
Cổng logic NOR tương đương

Biểu thức logic hoặc Boolean cho Cổng NOR là cho Phép nhân logic nó thực hiện sẽ là bổ túc của các yếu tố đầu vào. Biểu thức boolean cho Cổng NOR logic được trình diễn bằng dấu cộng, ( + ) với một dòng ( S ) trên biểu thức để đại diện KHÔNG PHẢI hoặc phủ định logic của Cổng NOR phân phối cho chúng tôi biểu thức Boolean:
Sau đó, chúng ta có thể xác định hoạt động của cổng NOR 2 đầu vào như sau:
“Nếu cả A và B KHÔNG đúng, thì Q là đúng”

Bóng bán dẫn cổng NOR
Một cổng NOR logic 2 đầu vào đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các công tắc bóng bán dẫn RTL được kết nối với nhau như hình dưới đây với các đầu vào được kết nối trực tiếp với đế bóng bán dẫn. Cả hai bóng bán dẫn phải ở trạng thái “TẮT” để đầu ra Q .

Cổng NOR có sẵn bằng cách sử dụng các mạch kỹ thuật số để tạo ra tác dụng logic mong muốn và được phân phối một biểu tượng trong hình dạng của cổng HOẶC tiêu chuẩn với một hình tròn, đôi lúc được gọi là “bong bóng đảo ngược” trong đầu ra của nó để đại diện cho biểu tượng cổng KHÔNG PHẢI với hoạt động logic của Cổng NOR có cho thích.
Cổng “NOR” logic kỹ thuật số – Cổng NOR là gì?
Cổng NOR 2 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực

TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cổng NOR 3 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực


TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết
Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cũng như tác dụng HOẶC hàm số CŨNG KHÔNG cũng có thể có bất kỳ số lượng đầu vào và IC cổng riêng lẻ nào CŨNG KHÔNG có sẵn trên thị trường ở các loại đầu vào tiêu chuẩn 2, 3 hoặc 4. Nếu các đầu vào bổ sung được yêu cầu, Cổng NOR các tiêu chuẩn có thể được ghép nối với nhau để phân phối nhiều đầu vào hơn.
Hàm NOR 4 đầu vào

Do đó, Biểu thức Boolean cho Cổng NOR 4 đầu vào là:
Nếu số lượng đầu vào được yêu cầu là số đầu vào lẻ, bất kỳ đầu vào “ko sử dụng” nào có thể được giữ ở mức THẤP bằng cách kết nối chúng trực tiếp với đất bằng cách sử dụng điện trở “Kéo xuống”. thích hợp.
Các logic NOR tác dụng kép lúc được gọi Hàm xỏ ngón và được biểu thị bằng mũi tên tải xuống của nhà quản lý như được hiển thị, Một TẨY .
Cổng NOR “đa năng” – Cổng NOR là gì
Như Cổng NAND có đã thấy trong phần trước, Cổng NOR cũng có thể được phân loại là cổng loại “Universal”. Cánh cổng CŨNG KHÔNG có thể được sử dụng để tạo bất kỳ loại tác dụng cổng logic nào khác như Cổng NAND và bằng cách kết nối chúng với nhau theo các cách liên kết ko giống nhau, ba loại cổng cơ bản của tác dụng VÀ , HOẶC và KHÔNG PHẢI có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR .
Các cổng logic ko giống nhau chỉ sử dụng NOR. cổng

Như với ba loại phổ thông ở trên, cánh cổng Độc quyền-HOẶC , Độc quyền-NOR và tiêu chuẩn CŨNG KHÔNG cũng có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR Độc thân .
Các IC cổng NOR logic kỹ thuật số phổ thông hiện có bao gồm:

TTL. cổng logic NOR
74LS02 Quad 2 đầu vào
74LS27 ba đầu vào 3
74LS260 kép 4 đầu vào

Cổng logic NOR CMOS
CD4001 Quad 2 đầu vào
CD4025 ba đầu vào 3
CD4002 kép 4 đầu vào

2 Đầu vào Cổng NOR 7402 – Cổng NOR là gì?

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cổng logic cơ bản chúng ta sẽ xem xét các cổng logic kỹ thuật số Độc quyền-HOẶC thường được gọi là hàm Ex-OR Gate được sử dụng trong cả mạch logic TTL và CMOS cũng như bảng trạng thái của nó và khái niệm Đại số Boolean.
Xem thêm: Hướng Dẫn Mạch Chỉnh Lưu Cầu

Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn
Hình Ảnh về: Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn
Video về: Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn
Wiki về Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn

Cổng NOR là gì – yt2byt.edu.vn

Thẩm định – 9,8

Thẩm định của người dùng: 4,65 ( Trước hết phiếu bầu)

Cổng NOR Nó là sự liên kết của các cổng HOẶC và KHÔNG được kết nối trong chuỗi.
Tải xuống tệp điện tử cơ bản
Mạch cũng ko (Not-OR) là gì đây là một trong những cổng logic mục tiêu chung bao gồm đầu ra của nó thường là logic “1” và chỉ “THẤP” tới logic “0” lúc KHÔNG TÍ NÀO Đầu vào nào của nó ở mức logic “1”. Cánh cổng Logic NOR là nghịch đảo của cổng OR nhưng chúng ta đã thấy trước đó. Mời các bạn tham khảo với mobitool Làm đống ý !
Cổng logic NOR tương đương

Biểu thức logic hoặc Boolean cho Cổng NOR là cho Phép nhân logic nó thực hiện sẽ là bổ túc của các yếu tố đầu vào. Biểu thức boolean cho Cổng NOR logic được trình diễn bằng dấu cộng, ( + ) với một dòng ( S ) trên biểu thức để đại diện KHÔNG PHẢI hoặc phủ định logic của Cổng NOR phân phối cho chúng tôi biểu thức Boolean:
Sau đó, chúng ta có thể xác định hoạt động của cổng NOR 2 đầu vào như sau:
“Nếu cả A và B KHÔNG đúng, thì Q là đúng”

Bóng bán dẫn cổng NOR
Một cổng NOR logic 2 đầu vào đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các công tắc bóng bán dẫn RTL được kết nối với nhau như hình dưới đây với các đầu vào được kết nối trực tiếp với đế bóng bán dẫn. Cả hai bóng bán dẫn phải ở trạng thái “TẮT” để đầu ra Q .

Cổng NOR có sẵn bằng cách sử dụng các mạch kỹ thuật số để tạo ra tác dụng logic mong muốn và được phân phối một biểu tượng trong hình dạng của cổng HOẶC tiêu chuẩn với một hình tròn, đôi lúc được gọi là “bong bóng đảo ngược” trong đầu ra của nó để đại diện cho biểu tượng cổng KHÔNG PHẢI với hoạt động logic của Cổng NOR có cho thích.
Cổng “NOR” logic kỹ thuật số – Cổng NOR là gì?
Cổng NOR 2 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực

TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cổng NOR 3 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực


TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết
Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cũng như tác dụng HOẶC hàm số CŨNG KHÔNG cũng có thể có bất kỳ số lượng đầu vào và IC cổng riêng lẻ nào CŨNG KHÔNG có sẵn trên thị trường ở các loại đầu vào tiêu chuẩn 2, 3 hoặc 4. Nếu các đầu vào bổ sung được yêu cầu, Cổng NOR các tiêu chuẩn có thể được ghép nối với nhau để phân phối nhiều đầu vào hơn.
Hàm NOR 4 đầu vào

Do đó, Biểu thức Boolean cho Cổng NOR 4 đầu vào là:
Nếu số lượng đầu vào được yêu cầu là số đầu vào lẻ, bất kỳ đầu vào “ko sử dụng” nào có thể được giữ ở mức THẤP bằng cách kết nối chúng trực tiếp với đất bằng cách sử dụng điện trở “Kéo xuống”. thích hợp.
Các logic NOR tác dụng kép lúc được gọi Hàm xỏ ngón và được biểu thị bằng mũi tên tải xuống của nhà quản lý như được hiển thị, Một TẨY .
Cổng NOR “đa năng” – Cổng NOR là gì
Như Cổng NAND có đã thấy trong phần trước, Cổng NOR cũng có thể được phân loại là cổng loại “Universal”. Cánh cổng CŨNG KHÔNG có thể được sử dụng để tạo bất kỳ loại tác dụng cổng logic nào khác như Cổng NAND và bằng cách kết nối chúng với nhau theo các cách liên kết ko giống nhau, ba loại cổng cơ bản của tác dụng VÀ , HOẶC và KHÔNG PHẢI có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR .
Các cổng logic ko giống nhau chỉ sử dụng NOR. cổng

Như với ba loại phổ thông ở trên, cánh cổng Độc quyền-HOẶC , Độc quyền-NOR và tiêu chuẩn CŨNG KHÔNG cũng có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR Độc thân .
Các IC cổng NOR logic kỹ thuật số phổ thông hiện có bao gồm:

TTL. cổng logic NOR
74LS02 Quad 2 đầu vào
74LS27 ba đầu vào 3
74LS260 kép 4 đầu vào

Cổng logic NOR CMOS
CD4001 Quad 2 đầu vào
CD4025 ba đầu vào 3
CD4002 kép 4 đầu vào

2 Đầu vào Cổng NOR 7402 – Cổng NOR là gì?

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cổng logic cơ bản chúng ta sẽ xem xét các cổng logic kỹ thuật số Độc quyền-HOẶC thường được gọi là hàm Ex-OR Gate được sử dụng trong cả mạch logic TTL và CMOS cũng như bảng trạng thái của nó và khái niệm Đại số Boolean.
Xem thêm: Hướng Dẫn Mạch Chỉnh Lưu Cầu

[rule_{ruleNumber}]

Thẩm định – 9,8

Thẩm định của người dùng: 4,65 ( Trước hết phiếu bầu)

Cổng NOR Nó là sự liên kết của các cổng HOẶC và KHÔNG được kết nối trong chuỗi.
Tải xuống tệp điện tử cơ bản
Mạch cũng ko (Not-OR) là gì đây là một trong những cổng logic mục tiêu chung bao gồm đầu ra của nó thường là logic “1” và chỉ “THẤP” tới logic “0” lúc KHÔNG TÍ NÀO Đầu vào nào của nó ở mức logic “1”. Cánh cổng Logic NOR là nghịch đảo của cổng OR nhưng chúng ta đã thấy trước đó. Mời các bạn tham khảo với mobitool Làm đống ý !
Cổng logic NOR tương đương

Biểu thức logic hoặc Boolean cho Cổng NOR là cho Phép nhân logic nó thực hiện sẽ là bổ túc của các yếu tố đầu vào. Biểu thức boolean cho Cổng NOR logic được trình diễn bằng dấu cộng, ( + ) với một dòng ( S ) trên biểu thức để đại diện KHÔNG PHẢI hoặc phủ định logic của Cổng NOR phân phối cho chúng tôi biểu thức Boolean:
Sau đó, chúng ta có thể xác định hoạt động của cổng NOR 2 đầu vào như sau:
“Nếu cả A và B KHÔNG đúng, thì Q là đúng”

Bóng bán dẫn cổng NOR
Một cổng NOR logic 2 đầu vào đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các công tắc bóng bán dẫn RTL được kết nối với nhau như hình dưới đây với các đầu vào được kết nối trực tiếp với đế bóng bán dẫn. Cả hai bóng bán dẫn phải ở trạng thái “TẮT” để đầu ra Q .

Cổng NOR có sẵn bằng cách sử dụng các mạch kỹ thuật số để tạo ra tác dụng logic mong muốn và được phân phối một biểu tượng trong hình dạng của cổng HOẶC tiêu chuẩn với một hình tròn, đôi lúc được gọi là “bong bóng đảo ngược” trong đầu ra của nó để đại diện cho biểu tượng cổng KHÔNG PHẢI với hoạt động logic của Cổng NOR có cho thích.
Cổng “NOR” logic kỹ thuật số – Cổng NOR là gì?
Cổng NOR 2 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực

TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cổng NOR 3 đầu vào
Biểu tượng
Bảng sự thực


TẨY
Một
Q

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết

Trước hết
Trước hết

Trước hết
Trước hết
Trước hết

Biểu thức boolean
Cũng như tác dụng HOẶC hàm số CŨNG KHÔNG cũng có thể có bất kỳ số lượng đầu vào và IC cổng riêng lẻ nào CŨNG KHÔNG có sẵn trên thị trường ở các loại đầu vào tiêu chuẩn 2, 3 hoặc 4. Nếu các đầu vào bổ sung được yêu cầu, Cổng NOR các tiêu chuẩn có thể được ghép nối với nhau để phân phối nhiều đầu vào hơn.
Hàm NOR 4 đầu vào

Do đó, Biểu thức Boolean cho Cổng NOR 4 đầu vào là:
Nếu số lượng đầu vào được yêu cầu là số đầu vào lẻ, bất kỳ đầu vào “ko sử dụng” nào có thể được giữ ở mức THẤP bằng cách kết nối chúng trực tiếp với đất bằng cách sử dụng điện trở “Kéo xuống”. thích hợp.
Các logic NOR tác dụng kép lúc được gọi Hàm xỏ ngón và được biểu thị bằng mũi tên tải xuống của nhà quản lý như được hiển thị, Một TẨY .
Cổng NOR “đa năng” – Cổng NOR là gì
Như Cổng NAND có đã thấy trong phần trước, Cổng NOR cũng có thể được phân loại là cổng loại “Universal”. Cánh cổng CŨNG KHÔNG có thể được sử dụng để tạo bất kỳ loại tác dụng cổng logic nào khác như Cổng NAND và bằng cách kết nối chúng với nhau theo các cách liên kết ko giống nhau, ba loại cổng cơ bản của tác dụng VÀ , HOẶC và KHÔNG PHẢI có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR .
Các cổng logic ko giống nhau chỉ sử dụng NOR. cổng

Như với ba loại phổ thông ở trên, cánh cổng Độc quyền-HOẶC , Độc quyền-NOR và tiêu chuẩn CŨNG KHÔNG cũng có thể được tạo nên chỉ bằng cách sử dụng Cổng NOR Độc thân .
Các IC cổng NOR logic kỹ thuật số phổ thông hiện có bao gồm:

TTL. cổng logic NOR
74LS02 Quad 2 đầu vào
74LS27 ba đầu vào 3
74LS260 kép 4 đầu vào

Cổng logic NOR CMOS
CD4001 Quad 2 đầu vào
CD4025 ba đầu vào 3
CD4002 kép 4 đầu vào

2 Đầu vào Cổng NOR 7402 – Cổng NOR là gì?

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cổng logic cơ bản chúng ta sẽ xem xét các cổng logic kỹ thuật số Độc quyền-HOẶC thường được gọi là hàm Ex-OR Gate được sử dụng trong cả mạch logic TTL và CMOS cũng như bảng trạng thái của nó và khái niệm Đại số Boolean.
Xem thêm: Hướng Dẫn Mạch Chỉnh Lưu Cầu

#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_3_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_1_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_2_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_2_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_3_plain]
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
[rule_1_plain]

Xem thông tin cụ thể
Nguồn:yt2byt.edu.vn
Phân mục: Blog
#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn
.u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6:active, .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3c7dc2b426ab207256d1805c287791b6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Cách thay đổi màu trình duyệt Chrome

Xem thông tin cụ thể

Nguồn:yt2byt.edu.vn
Phân mục: Blog

#Cổng #là #gì #yt2byt.edu.vn

 

Bạn thấy bài viết Cổng NOR là gì – Mobitool có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Cổng NOR là gì – Mobitool bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button