Là gì

Cựu chiến binh là gì?

Hội Thương binh Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đồng thời, Hội Cựu chiến binh còn là một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội. Vì thế Cựu chiến binh là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc này.

Cựu chiến binh là gì?

Cựu chiến binh là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tham gia đơn vị vũ trang chống giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu. , chuyển ngành, phục viên hoặc xuất ngũ.

Cựu chiến binh là những người có công với sự bình yên của đất nước nên theo truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Đảng và Nhà nước ta luôn có chính sách quan tâm đến những người có công với Tổ quốc. Đối tượng là Cựu chiến binh.

Ai được coi là cựu chiến binh??

Ngoài sự hiểu biết Cựu chiến binh là gì? ai được coi là cựu chiến binh cũng là một vấn đề mà người đọc cần tìm hiểu kỹ. Cụ thể, theo Nghị định số 150/2006 / NĐ-CP của Chính phủ, cựu chiến binh bao gồm các đối tượng sau:

– Cán bộ, chiến sĩ tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 như Đội tự vệ đỏ, du kích Ba Tơ, du kích Bắc Sơn, Cứu quốc quân, Việt Nam. Nam tuyên truyền Giải phóng quân và các đơn vị vũ trang khác do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo.

– Cán bộ, chiến sĩ gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, đặc công tham gia kháng chiến. chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế từ ngày 30/4/1975 trở về trước (ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng).

Cựu chiến binh đã tham gia chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc bao gồm:

+ Đội viên lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ vùng bị địch tạm chiếm ở miền Bắc từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 trở đi (ngày ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương);

+ Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ, du kích tập kết ở miền Bắc từ ngày 27 tháng 01 năm 1973 trở về trước (ngày ký Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc);

+ Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, du kích tập kết vào Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

– Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống giặc ngoại xâm từ ngày 30/4/1975.

– Cán bộ, chiến sĩ bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan, chiến sĩ dân quân tự vệ đã tham gia chiến đấu. , làm nhiệm vụ quốc tế, trực tiếp phục vụ chiến đấu trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu, chuyển ngành.

Ngoài ra, các đối tượng trên không được công nhận là Cựu chiến binh trong các trường hợp: Những người đầu hàng địch; phản bội; Người vi phạm kỷ luật bị tước quân hàm; công nhân viên quốc phòng bị kỷ luật buộc thôi việc; người đã bị kết án tù nhưng chưa được xóa án tích.

Chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh

Mỗi cựu chiến binh đều có những đóng góp không nhỏ cho Hội Cựu chiến binh có vai trò quan trọng trong công tác của Đảng ta hiện nay.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Cựu chiến binh. Hội đồng còn tham mưu, giúp cấp ủy các cấp, làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội của cách mạng. Hội Cựu chiến binh tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước.

Hội Cựu chiến binh có các nhiệm vụ chính sau:

+ Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; phản bác những quan điểm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội còn có nhiệm vụ thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

+ Tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.

Trên đây là những nội dung chúng tôi mang đến cho bạn đọc với chủ đề Cựu chiến binh là gì? Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã góp phần cùng nhân dân từng bước thực hiện mục tiêu, phát triển Hội ngày càng vững mạnh, tỏa sáng phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời gian qua. cái lọ. Mọi thắc mắc đừng ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Bạn thấy bài viết
Cựu chiến binh là gì?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Cựu chiến binh là gì?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Chuyên mục: Giáo dục
#Cựu #chiến #binh #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button