Là gì

đặc điểm chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại là gì?

Vật chất theo khái niệm của Vladimir Ilyich Lenin như khái niệm có trước, vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức, ko phụ thuộc vào ý thức và là cái quyết định ý thức; cái đó có phản ứng với vật chất ko; và nó có mối quan hệ biện chứng với nhau.

Tham khảo: Nêu những nét chung của quan niệm duy vật về vật chất thời cổ điển?

1 Ý kiến về vật chất 2 Ý nghĩa 3 Hình thức tồn tại của vật chất 4 Hình thức tồn tại của vật chất 5 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 6 Tài liệu tham khảo

Ý kiến vật chất

Phạm trù vật chất xuất hiện ngay từ buổi đầu của triết học thời kỳ cổ điển, dưới cơ chế chiếm hữu nô lệ. Tuy nhiên, nội dung của thể loại này ko ổn định nhưng mà luôn thay đổi và tăng trưởng.

Thiên hướng chung của các nhà triết học duy vật cổ điển là tìm về một thực thể nguyên thủy nào đó và coi đó là yếu tố tạo nên mọi sự vật, hiện tượng không giống nhau của toàn cầu, tất cả đều có xuất xứ từ đó và cuối cùng tất cả đều mất tích. Tức là họ muốn tìm một thực thể chung, là cơ sở ổn định của mọi tồn tại, được bảo toàn trong sự vật dù trạng thái và tính chất của sự vật có thay đổi và được gọi là vật chất (tiếng Latinh là materia). Trong lịch sử triết học cổ điển, các nhà triết học duy vật cũng nhìn nhận vật chất rất khác. Thales (624-547 TCN) coi vật chất là nước, Anaximenes (585-524 TCN) coi vật chất là ko khí, Heraclitus (540-480 TCN) coi vật chất là lửa, Democritus (460-480 TCN) 370 TCN) coi vật chất thành nguyên tử… Nói chung, các nhà triết học cổ điển quan niệm vật chất dưới dạng cảm tính và giảm vật chất thành một thực thể cụ thể, cố định. Mặc dù có những hạn chế về mặt lịch sử, nhưng những quan niệm trên đã có một ý nghĩa tích cực trong yt2byt.edu.vn, cuộc đấu tranh chống lại những quan niệm duy tâm thời bấy giờ.

Ở thời kỳ cận kim, khoa học phát xuất hiện sự tồn tại của nguyên tử nên quan niệm của thuyết nguyên tử về cấu tạo của vật chất ngày càng được khẳng định. Trong thời đoạn thế kỷ XVII – XVIII, mặc dù đã có những bước tăng trưởng, nhất mực đã xuất hiện những tư tưởng biện chứng trong quan niệm về vật chất, nhưng quan niệm đó ở các nhà triết học duy vật thời kỳ. Về cơ bản, điều này vẫn mang tính cơ học, tức là xu thế xác định vật chất với nguyên tử hoặc với khối lượng. Khái niệm này bị tác động mạnh mẽ bởi cơ học cổ điển của Newton, một lĩnh vực vật lý được coi là tăng trưởng nhất vào thời khắc đó. Cơ học cổ điển coi khối lượng của một vật là tính chất cơ bản và ổn định của vật chất; toàn cầu bao gồm các vật thể lớn nhỏ không giống nhau, vật nhỏ nhất ko thể phân chia được là các nguyên tử; đặc tính cơ bản của mọi vật là khối lượng; thế tất khách quan trong thực tiễn là thế tất khách quan được trình bày qua các định luật cơ học của Newton; Vật chất, chuyển động, ko gian và thời kì là những thực thể không giống nhau cùng tồn tại nhưng ko có mối quan hệ nội tại với nhau. Khái niệm này vẫn tồn tại và được sử dụng bởi các nhà triết học duy vật nổi tiếng cũng như các nhà khoa học tự nhiên cho tới cuối thế kỷ 19.

Karl Marx và Friedrich Engels đã nêu lên sự đối lập giữa vật chất và ý thức, về tính thống nhất vật chất của toàn cầu, về tính nói chung của phạm trù vật chất và sự tồn tại của vật chất ở những dạng cụ thể. Theo Ph.Ăngghen, cần phân biệt giữa các dạng khách quan của vật chất và khái niệm vật chất.

Xem thêm: Xin Chào, Tôi Ngồi Đây Từ Chiều Là Sao? Xin chào, Tôi Ngồi Đây Từ Buổi Chiều Có Ý Nghĩa Gì

Xem thêm: Bia Malt Là Gì? (Chất ngọt lành mạnh hoặc các loại bẫy đường khác

Vật chất với tư cách là một phạm trù triết học, ko tồn tại cảm tính nào ngoài những nhân vật vật chất cụ thể. Theo ông, “Các từ như vật chất và chuyển động chỉ là một bản tóm tắt trong đó chúng ta nhóm lại với nhau theo các tính chất của chúng, nhiều thứ không giống nhau có thể nhận diện được bằng các giác quan.”[1]. Ph.Ăngghen đặc trưng nhấn mạnh và phê phán ý tưởng giảm vật chất thành nguyên tử, thành các hạt nhỏ tương đồng hoàn toàn giống nhau về chất, chỉ không giống nhau về lượng, ông coi đó là siêu hình, máy móc, qua đó ông nêu lên cái vô cùng và vô cùng, cái tính ko thể phá hủy và tính ko thể phá hủy của vật chất và các dạng tồn tại, ko gian và thời kì của nó.[2] Ở đây cần phân biệt khái niệm vật chất với tư cách là một phạm trù triết học với vật lý học và các khoa học khác về vật chất. Lê-nin khái niệm vật chất:

“… Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được tạo ra cho con người trong các cảm giác, được cảm giác của chúng ta sao chép, chụp ảnh, phản ánh và tồn tại độc lập với cảm giác. “.” –Lê-nin [3]

Có ý nghĩa

Sự ra đời của khái niệm vật chất đã đặt nền tảng nhận thức và phương pháp cho toàn cầu quan khoa học, hiện đại; giúp giảng giải mọi sự vận động, chuyển đổi của hình thái vật chất trong xã hội và hoạt động thực tiễn của con người.

Phương thức tồn tại của vật chất

Phương thức tồn tại của vật chất là vận động. Vận động là tất cả những chuyển đổi nói chung, “là tính chất cố hữu của vật chất”, “là phương thức tồn tại của vật chất”, là sự tự vận động của vật chất.

Có năm hình thức vận động cơ bản: cơ học, vật lý, hóa học, sinh vật học và xã hội. Mối quan hệ giữa các hình thức vận động: mức độ vận động không giống nhau, vận động cao trên cơ sở vận động thấp, mỗi sự vật có nhiều hình thức vận động. Chuyển động là tuyệt đối, đứng yên là tương đối.

Dạng tồn tại của vật chất

Hình thức tồn tại của vật chất bao gồm ko gian và thời kì.

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là một vấn đề cơ bản của triết học. Phạm trù vật chất và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức đã được các nhà triết học trước Mác quan tâm với nhiều ý kiến không giống nhau và luôn có sự đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trong suốt chiều dài lịch sử. lịch sử triết học.

Ý kiến mácxít cho rằng chỉ có một toàn cầu duy nhất và thống nhất là toàn cầu vật chất. Toàn cầu vật chất tồn tại khách quan có trước và độc lập với ý thức của con người.

Tham khảo

Xem thêm các bài viết trong phân mục này: Hỏi & Đáp

Bạn thấy bài viết đặc điểm chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ điển là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về đặc điểm chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ điển là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button