Tuyển sinh

Danh sách các trường đại học khối C mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm các trường đại học tập huấn các chuyên ngành khối C để lựa chọn cho mình trường đại học thích hợp. Vậy hãy cùng tham khảo danh sách các trường đại học khối C mới nhất năm 2022 nhưng mà bài viết san sẻ dưới đây.

Dưới đây là danh sách các trường đại học khối C miền Bắc, miền Trung, miền Nam năm 2022 mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

Danh sách các trường đại học khối C kKhu vực phía bắc

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Mã trường QHX

Các chuyên ngành: Tạp chí, Đông phương học, Hán Nôm, Lịch sử, Tiếng nói học, Quan hệ công chúng, Quản trị văn phòng, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ khách, Quốc tế học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học, Quản trị khách sạn, Công việc xã hội, Khoa học chính trị, Khoa học quản lý, Khoa học thư viện , Lưu trữ, Nhân chủng học, Tâm lý học, Nghiên cứu Thông tin, Nghiên cứu Tôn giáo, Triết học.

Đại học luật hà nội – Mã trường LPH

Các chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế.

Đại học công đoàn – Mã trường LDA

Các chuyên ngành: Luật, Công việc xã hội, Xã hội học.

Đại học Lao động – Xã hội – Mã trường DLX

Chuyên ngành: Công việc xã hội.

Học viện Phụ nữ Việt Nam – Mã trường HPN

Các chuyên ngành: Luật, Công việc xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới và Tăng trưởng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Mã trường SPH

Chuyên ngành: tập huấn sư phạm khối ngành xã hội, giáo dục đặc trưng, quản lý giáo dục.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 – Mã trường SP2

Chuyên ngành: tập huấn sư phạm khối ngành xã hội, giáo dục đặc trưng, quản lý giáo dục.

Học viện Quản lý Giáo dục – Mã trường HVQ

Các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý giáo dục, Giáo dục học.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – Mã trường DQK

Các chuyên ngành: Quản lý Nhà nước, Tiếng nói Anh, Tiếng nói Trung Quốc.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên – Mã trường DTS

Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Giáo dục, Sư phạm Chính trị.

Trường Đại học Tư thục Văn Lang – Mã trường DVL

Chuyên ngành: Quan hệ công chúng.

Viện biên giới – Mã trường BPS

Chuyên môn: Quân nhân biên phòng quân khu 4,5,9,7.

Đại học Nội vụ Hà Nội – Mã trường DNV

Các chuyên ngành: Quản lý nhân sự, Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Quản lý văn hóa, Văn thư lưu trữ, Khoa học thư viện, Quản lý nhân sự, Văn thư – Lưu trữ, Dịch vụ pháp lý.

học viện Hành chính Quốc gia – Mã trường HCH CHỈ

Chuyên môn: Hành chính Nhà nước.

Trường Sĩ quan Chính trị – Trường Đại học Chính trị – Mã trường LCH

Chuyên môn: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hai miền Nam Bắc.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Mã trường HTN

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Pháp luật, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Công việc xã hội, Công việc thanh niên.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – Mã trường VHH

Các chuyên ngành: Luật, Kinh doanh, Khoa học Thư viện, Nghiên cứu Thông tin, Nghiên cứu Cơ quan sưu tầm, Nghiên cứu Văn hóa, Quản lý Văn hóa, Sáng tác Văn học, Tiếng nói Anh.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội – Mã trường DKS

Trong luật.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội – Mã trường QHS

Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Quản trị học

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội – Mã trường QHL

Trong luật.

Học viện An ninh nhân dân – Mã trường ANH TRAI

Chuyên ngành: Hoạt động An ninh.

Danh sách các trường đại học khối C kVùng trung tâm

Trường Đại học Vinh – Mã trường TDV

Các chuyên ngành: Khoa học Chính trị, Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công), Quản lý Văn hóa, Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch), Quản lý Giáo dục, Công việc Xã hội, Tạp chí, Luật, Luật Kinh tế, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Giáo dục Chính trị, Tiểu học Giáo dục.

Trường Đại học Luật – Đại học Huế – Mã trường DHA

Các chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng – Mã trường DPQ

Các chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý.

Danh sách các trường đại học khối C kkhu vực phía nam

Trường Đại học Luật TP.HCM – Mã trường LPS

Trong luật.

Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở HCM – Mã trường HCS

Chuyên môn: Hành chính Nhà nước.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành thị Hồ Chí Minh – Mã trường

Chuyên ngành: Việt Nam học.

Đại học Yersin Đà Lạt – Mã trường DYD

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ khách.

Trường Đại học Tây Nguyên – Mã trường TTN

Các chuyên ngành: Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Chính trị, Triết học, Văn học.

Đại học Công nghiệp TP.HCM – Mã trường HUI

Các chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật quốc tế.

Trường Đại học Mở Thành thị Hồ Chí Minh – Mã trường MBS

Các chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế, Nghiên cứu Đông Nam Á, Xã hội học, Công việc xã hội.

Trường Đại học Sư phạm Thành thị Hồ Chí Minh – Mã trường SPS

Chuyên ngành: Tâm lý học, Việt Nam học, Quản trị giáo dục, Quốc tế học, Giáo dục chính trị, Tâm lý giáo dục)

Đại học Đà Lạt – Mã trường TDL

Các chuyên ngành: Luật, Sư phạm Văn học, Sư phạm Lịch sử, Đông phương học, Xã hội học, Văn hóa học, Văn học, Lịch sử, Việt Nam học, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ khách, Quốc tế học.

Trường Đại học Lao động Xã hội – Mã trường

Chuyên ngành: Công việc xã hội.

Trường Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM – Mã trường KTC

Các chuyên ngành: Quản lý khách sạn, Quan hệ công chúng, Quản lý nguồn nhân lực, Luật kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Luật quốc tế, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ khách, Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quan hệ quốc tế, Tiếng nói Hàn – Nhật.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM – Mã trường QSX

Các chuyên ngành: Tạp chí, Tâm lý học, Văn học, Tiếng nói học, Địa lý, Xã hội học, Văn hóa học, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ khách, Nghiên cứu thông tin, Công việc xã hội, Triết học, Nhân học, Giáo dục, Lưu trữ, Lịch sử.

Trên đây là danh sách các trường đại học khối C tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Hi vọng các bạn sẽ chọn được trường đại học tập huấn ngành nghề mình thích thú nhất để đăng ký xét tuyển. Chúc may mắn với bất kỳ điều gì nhưng mà bạn chọn!

#Danh #sách #các #trường #đại #học #khối #mới #nhất

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button