Là gì

Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì? Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học

Có ý nghĩa chuỗi hoạt động hóa học Metal’s là gì? Tìm hiểu chuỗi tác động hóa học như thế nào?… Trong bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.Com.Vn tìm hiểu về chủ đề này nhé!

Dãy phản ứng hoá học của kim loại là gì?

 • Chuỗi hoạt động hóa học của kim loại được biết tới như một dãy các kim loại được sắp xếp theo trật tự giảm dần về khả năng phản ứng hóa học của chúng.
 • Chuỗi hành động của một số kim loại:

Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại

Cách ghi nhớ chuỗi phản ứng hóa học của kim loại

Một số mẹo để ghi nhớ trình tự hoạt động HH lớp 9. kim loại

 • K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au
  • Lúc cần em may áo giáp sắt nhớ ra phố hỏi shop Á Phi Âu nhé
  • Mọi người lúc may áo giáp sắt hãy nhớ tới con phố Hàn Quốc mang thương hiệu Á Phi Âu nhé
 • Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au
  • Lúc khó, bạn cần cô đó may áo giáp sắt, hãy nhớ tới con phố hàn mang thương hiệu Á Phi

Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại?

Trật tự hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải

 • K là kim loại tích cực nhất và Au là kim loại hiệu suất tồi tệ nhất.
 • Kim loại mạnh nhất: Li, K, Ba, Ca, Na
 • Kim loại mạnh: Mg, Al
 • Kim loại trung bình: Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb
 • Kim loại yếu: Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba (OH) 2+ H2

Kim loại đứng trước H phản ứng được với các dung dịch axit (HCl; H2SO4 loãng, ..) sinh ra H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu + 2HCl → ko phản ứng (vì Cu đi sau H)

Kim loại ko tan trong nước (từ Mg trở đi) đẩy chất sau ra khỏi dung dịch muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu (NO3) 2+ 2Ag

Chú ý: Lúc cho Na vào dung dịch CuCl2 thì:

 • Na phản ứng với nước trước: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
 • Sau đó, có một phản ứng: CuCl2 + 2NaOH → Cu (OH) 2+ 2Ag

Bài tập về chuỗi phản ứng hóa học của kim loại

Bài 1: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? Giảng giải và viết phương trình phản ứng.

 1. Fe.
 2. Zn.
 3. Cu.
 4. Mg.

Dung dịch:

Sử dụng Zn. Vì kẽm phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Nếu dùng Zn dư thì Cu ko tan tách ra khỏi dung dịch thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

Bài 2: Viết các phương trình hóa học:

 1. Điều chế CuSO4 từ Cu.
 2. Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (các hoá chất cần thiết coi như có đủ).

Dung dịch:

1. Sơ đồ chuyển đổi:

Cu → CuO → CuSO4

Phương trình hóa học:

2Cu + O2 → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Hoặc:

Cu + 2H2SO4đ → t∘ CuSO4 + SO2 + 2H2O

2. Cho từng chất Mg, MgO, MgCO3 phản ứng với dung dịch HCl, cho MgSO4 phản ứng với BaCl2 ta được MgCl2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

bài 3: Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Cu (đồng), Zn (kẽm) vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lít khí (dktc).

 1. Viết phương trình hóa học.
 2. Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

Dung dịch:

nk = 2,24 / 22,4 = 0,1 (mol)

1. Phương trình hóa học của phản ứng:

Zn + H2SO4l → ZnSO4 + H2

Cu xếp sau H trong dãy HH nên ko phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.

2. Chất rắn còn lại là Cu

Theo phương trình:

nZn = nH2 = 0,1mol

mZn = 65.0,1 = 6,5g

Khối lượng rắn còn lại:

mCu = 10,5–6,5 = 4g

Dưới đây là tổng hợp kiến ​​thức về chủ đề chuỗi hoạt động hóa học kim loại. Hi vọng đã hỗ trợ cho bạn những kiến ​​thức có lợi. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Dãy phản ứng hoá học của kim loại là gì? Chuỗi hoạt động hóa học có tức là gì?

Hình ảnh về: Dãy phản ứng hoá học của kim loại là gì? Chuỗi hoạt động hóa học có tức là gì?

Video về: Dãy phản ứng hóa học của kim loại là gì? Chuỗi hoạt động hóa học có tức là gì?

Wiki về loạt phản ứng hóa học của kim loại là gì? Chuỗi hoạt động hóa học có tức là gì?

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=D%C3%A3y%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20h%C3%B3a%20h%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%A7a%20kim%20lo%E1%BA%A1i%20l%C3%A0%20g%C3%AC?%20%C3%9D%20ngh%C4%A9a%20d%C3%A3y%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20h%C3%B3a%20h%E1%BB%8Dc%20&title=D%C3%A3y%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20h%C3%B3a%20h%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%A7a%20kim%20lo%E1%BA%A1i%20l%C3%A0%20g%C3%AC?%20%C3%9D%20ngh%C4%A9a%20d%C3%A3y%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20h%C3%B3a%20h%E1%BB%8Dc%20&ns0=1

Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì? Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học -

Có ý nghĩa chuỗi hoạt động hóa học Metal’s là gì? Tìm hiểu chuỗi tác động hóa học như thế nào?… Trong bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.Com.Vn tìm hiểu về chủ đề này nhé!

Dãy phản ứng hoá học của kim loại là gì?

 • Chuỗi hoạt động hóa học của kim loại được biết tới như một dãy các kim loại được sắp xếp theo trật tự giảm dần về khả năng phản ứng hóa học của chúng.
 • Chuỗi hành động của một số kim loại:

Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại

Cách ghi nhớ chuỗi phản ứng hóa học của kim loại

Một số mẹo để ghi nhớ trình tự hoạt động HH lớp 9. kim loại

 • K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au
  • Lúc cần em may áo giáp sắt nhớ ra phố hỏi shop Á Phi Âu nhé
  • Mọi người lúc may áo giáp sắt hãy nhớ tới con phố Hàn Quốc mang thương hiệu Á Phi Âu nhé
 • Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au
  • Lúc khó, bạn cần cô đó may áo giáp sắt, hãy nhớ tới con phố mang thương hiệu Á-Phi

Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại?

Trật tự hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải

 • K là kim loại tích cực nhất và Au là kim loại hiệu suất tồi tệ nhất.
 • Kim loại mạnh nhất: Li, K, Ba, Ca, Na
 • Kim loại mạnh: Mg, Al
 • Kim loại trung bình: Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb
 • Kim loại yếu: Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba (OH) 2+ H2

Kim loại đứng trước H phản ứng được với các dung dịch axit (HCl; H2SO4 loãng, ..) sinh ra H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu + 2HCl → ko phản ứng (vì Cu đi sau H)

Kim loại ko tan trong nước (từ Mg trở đi) đẩy chất sau ra khỏi dung dịch muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu (NO3) 2+ 2Ag

Chú ý: Lúc cho Na vào dung dịch CuCl2 thì:

 • Na phản ứng với nước trước: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
 • Sau đó, có một phản ứng: CuCl2 + 2NaOH → Cu (OH) 2+ 2Ag

Bài tập về chuỗi phản ứng hóa học của kim loại

Bài 1: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? Giảng giải và viết phương trình phản ứng.

 1. Fe.
 2. Zn.
 3. Cu.
 4. Mg.

Dung dịch:

Sử dụng Zn. Vì kẽm phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Nếu dùng Zn dư thì Cu ko tan tách ra khỏi dung dịch thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

Bài 2: Viết các phương trình hóa học:

 1. Điều chế CuSO4 từ Cu.
 2. Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (các hoá chất cần thiết coi như có đủ).

Dung dịch:

1. Sơ đồ chuyển đổi:

Cu → CuO → CuSO4

Phương trình hóa học:

2Cu + O2 → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Hoặc:

Cu + 2H2SO4đ → t∘ CuSO4 + SO2 + 2H2O

2. Cho từng chất Mg, MgO, MgCO3 phản ứng với dung dịch HCl, cho MgSO4 phản ứng với BaCl2 ta được MgCl2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

bài 3: Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Cu (đồng), Zn (kẽm) vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lít khí (dktc).

 1. Viết phương trình hóa học.
 2. Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

Dung dịch:

nk = 2,24 / 22,4 = 0,1 (mol)

1. Phương trình hóa học của phản ứng:

Zn + H2SO4l → ZnSO4 + H2

Cu xếp sau H trong dãy HH nên ko phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.

2. Chất rắn còn lại là Cu

Theo phương trình:

nZn = nH2 = 0,1mol

mZn = 65.0,1 = 6,5g

Khối lượng rắn còn lại:

mCu = 10,5–6,5 = 4g

Dưới đây là tổng hợp kiến ​​thức về chủ đề chuỗi hoạt động hóa học kim loại. Hi vọng đã hỗ trợ cho bạn những kiến ​​thức có lợi. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

[rule_{ruleNumber}]

# trình tự # hoạt tính # hóa chất # hoạt tính # của # kim loại # là gì # hoạt động # hóa học # năng lượng # hóa chất # hóa chất # hóa chất

Nguồn: Dãy phản ứng hoá học của kim loại là gì? Chuỗi hoạt động hóa học có tức là gì?

Bạn thấy bài viết Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì? Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì? Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button