Là gì

Di truyền liên kết là gì?

Câu hỏi:

Kế thừa liên kết là gì?

A. Là hiện tượng các nhóm tính trạng cùng di truyền, do các gen trên cùng một thể nhiễm sắc quy định phân li trong quá trình phân bào.

B. Hiện tượng các nhóm gen cùng di truyền quy định một tính trạng.

C. Hiện tượng nhiều gen ko alen nằm trên cùng một thể nhiễm sắc.

D. Hiện tượng các nhóm tính trạng cùng di truyền, do các gen nằm trên các cặp tương đồng không giống nhau quy định.

Đáp án A đúng.

Di truyền liên kết là hiện tượng các nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, do các gen trên cùng một thể nhiễm sắc quy định phân li trong quá trình nguyên phân, trong chọn giống người ta luôn chọn được những nhóm tính trạng tốt. cùng với nhau.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, do các gen trên cùng một thể nhiễm sắc quy định phân li trong quá trình phân bào.

Ý nghĩa của kế thừa liên kết:

Trong tế bào mỗi thể nhiễm sắc mang nhiều gen tạo thành nhóm gen liên kết.

+ Bổ sung quy luật phân li độc lập của Mendel, hạn chế phát sinh biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng do các gen trên một NST quy định.

Trong chọn giống, người ta có thể chọn ra những nhóm tính trạng tốt luôn đi đôi với nhau.

– Quá trình tái tổ hợp tương đồng

Các thể nhiễm sắc được tái tổ hợp trong quá trình phân chia tế bào. Trong quá trình tái tổ hợp tương đồng, các thể nhiễm sắc có thể bị cắt ra tại các điểm trùng hợp sau đó chúng được liên kết với một bản sao khác của thể nhiễm sắc tương đồng đã được phân cắt tại cùng một điểm.

Bằng cách này, DNA từ một thể nhiễm sắc này kết thúc trong một thể nhiễm sắc tương đồng khác. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn điều này.

Thể nhiễm sắc là những sợi DNA chứa hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn gen. Hồ hết các sinh vật sinh sản hữu tính đều có hai bản sao của mỗi thể nhiễm sắc.

Trong lúc cả hai bản sao của mỗi thể nhiễm sắc đều có các gen cho cùng một đặc điểm (ví dụ như màu tóc), thì mỗi bản sao của thể nhiễm sắc có thể chứa một alen không giống nhau (ví dụ: một bản sao của mỗi thể nhiễm sắc). có thể mã cho tóc đen và bản sao khác cho tóc đỏ).

Hai thể nhiễm sắc có cùng gen, ngay cả lúc chúng có các alen không giống nhau, được gọi là thể nhiễm sắc tương đồng.

Tuy nhiên, có một loại tế bào chỉ có một bản sao của mỗi thể nhiễm sắc thay vì hai: giao tử (trứng và tinh trùng trong trường hợp của con người).

Để tạo nên giao tử, các tế bào trải qua quá trình meiosis, liên quan tới quá trình phân chia tế bào, theo đó các tế bào con thu được một bản sao của mỗi thể nhiễm sắc thay vì hai. Đó là trong quá trình meiosis, sự tái tổ hợp tương đồng xảy ra.

Bạn thấy bài viết
Di truyền liên kết là gì?

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Di truyền liên kết là gì?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#truyền #liên #kết #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button