Là gì

Đơn thức là gì? Ví dụ đơn thức

Đơn thức là một trong những kiến ​​thức cơ bản mà các em học sinh sẽ được làm quen từ lớp 7. Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tổng hợp những kiến ​​thức cơ bản về Đơn thức là gì?? Ví dụ về đơn thức? Cách giải bài tập.

Đơn thức là gì?

Đơn thức là một biểu thức đại số chỉ bao gồm một số hoặc một biến, hoặc một tích của số và biến.

Ví dụ về đơn thức

Các biểu thức đại số sau đây sẽ được coi là đơn thức: 9; 4xy9; 17x5y2z, 8x9y7z,…

Ngược lại với đơn thức, các biểu thức sau KHÔNG được coi là đơn thức: 9x – 4y; 5 – 17y; 8 x (x + y); (24x + 8y) x 5;… Chú ý: Số 0 là một đơn thức và được gọi là đơn thức 0.

Đơn thức rút gọn là gì?

Đơn thức rút gọn là đơn thức chỉ gồm một tích của một số với các biến, mỗi biến đã được nâng lên thành số mũ nguyên dương (mỗi biến chỉ được viết một lần). Số trên được gọi là hệ số (viết trước đơn thức), số còn lại gọi là phần biến của đơn thức (viết sau hệ số, các biến thường viết theo thứ tự bảng chữ cái).

Phương pháp rút gọn đơn thức

– Bước 1. Xác định dấu duy nhất để thay các dấu có trong đơn thức. Dấu duy nhất là dấu “+” nếu đơn thức không chứa dấu “-” hoặc chứa số chẵn gấp đôi dấu “-“. Dấu hiệu duy nhất là dấu “-” nếu không.

– Bước 2. Nhóm các thừa số là số hoặc hằng số và nhân chúng với nhau.

– Bước 3. Nhóm các biến, xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái và sử dụng ký hiệu lũy thừa để viết tích của các chữ cái giống nhau.

Đơn thức đồng dạng là gì?

Hai đơn thức đồng dạng được định nghĩa là hai đơn thức mà hệ số của chúng khác 0 và có cùng phần biến. Các số khác 0 sẽ được coi là các đơn phân tương tự. Ví dụ: Các đơn thức có dạng 4x4y / 5, -3x3y, x6y, 9x2y sẽ được coi là các đơn thức đồng dư. Lưu ý: Các số khác 0 sẽ được coi là các đơn phân tương tự.

Nhân hai đơn thức

Cách nhân một đơn thức với một đơn thức

Để có thể nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau. Mỗi đơn thức có thể được viết lại dưới dạng đơn thức rút gọn.

* Ví dụ: Nhân hai đơn thức -1 / 4x3 và -8xy2

Câu trả lời:

Chúng tôi có: -1 / 4x3. (- 8xy2) = [(-1/4).(-8)]. (x3.x) .y2 = 2x4y2

Các phép toán với đơn thức

Các phép toán số học được thực hiện trên các biểu thức đơn thức là cộng, trừ, nhân và chia.

Phép cộng hai đơn thức:

Cộng hai đơn thức với cùng một chữ cái sẽ tạo ra một biểu thức đơn thức

Ví dụ, phép cộng 4ab + 6ab là 10 ab.

Trừ hai đơn thức:

Trừ hai đơn thức có cùng một phần chữ cái sẽ tạo ra một biểu thức đơn thức

Ví dụ, phép trừ 10xyz – 3xyz là 7xyz.

Nhân hai đơn thức

Nhân hai đơn thức cũng sẽ tạo ra một đơn thức

Ví dụ: Sản phẩm của 3x2y và 4z là 12x2YZ

Trong khi nhân hai đơn thức với cùng một biến, sau đó cộng các giá trị lũy thừa của các biến.

Ví dụ sản phẩm về số 3 và số 4 được cho là: (a3).(một4) = a3 + 4 = a7

Phép chia hai đơn thức:

Trong khi chia hai đơn thức có cùng biến, hãy trừ giá trị lũy thừa của các biến.

Ví dụ, sự phân chia 9 cho 3 được cho là:

(một9)/(một3) = a9-3 = a6

Phương pháp giải bài tập đơn thức

Dạng 1: Nhận biết đơn thức

Dung dịch:

Để xác định một biểu thức đại số là một đơn thức, chúng ta dựa vào định nghĩa của một đơn thức (một số, một biến hoặc một tích giữa số và biến).

Dạng 2: Tính giá trị của đơn thức

Dung dịch:

Thay giá trị của các biến vào đơn thức và làm

Dạng 3: Tính tích của đơn thức

Dung dịch:

Khi nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

Khi viết đơn thức dưới dạng rút gọn, ta cũng áp dụng quy tắc nhân đơn thức đã nêu ở trên.

Một số bài tập về đơn thức

Bài 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x2y3 được:

A. -3x3y2

B. -7x2y3

C. (1/3) x5

D. -x4 ^ 6

Câu trả lời chính xác

Bài 2: Tổng của đơn thức 3x2y4 và 7x2y4 sẽ:

A. 10x2y4

B. 9x2y4

C. 8x2y4

D. -x4y6

Ta có: 3x2y4 + 7x2y4 = 10x2y4

Câu trả lời đúng A

Bài 3: Hiệu của hai đơn thức 4x3y và -2x3cho trước y sẽ là:

A. -6x3y

B. 3x3y

C. 2x3y

D. 6x3y

Chúng tôi có: 4x3y – (-2x3y) = 4x3y + 2x3y = 6x3y

Câu trả lời đúng DỄ DÀNG

Bài 4: Nếu thực hiện thu gọn -3x2 – 0,5x2 + 2,5x2 chúng ta sẽ lấy:

A. -2x2

B. x2

C. -x2

D. -3x2

Chúng tôi có: -3x2 – 0,5x2 + 2,5x2 = (-3 – 0,5 + 2,5) x2 = -x2

Câu trả lời chính xác

Bài 10: (SGK Toán 7 tập 2 trang 32)

Theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức sau đây là đơn thức

Vậy Bình đã viết đúng 2 đơn thức

Bài 11: (SGK Toán 7 tập 2 trang 32)

Theo định nghĩa của đơn thức, các biểu thức sau đây là đơn thức:

a) 9x2YZ

b) 15,5

+ Hai biểu thức phần a) và d) không phải là đơn thức vì chứa phép cộng hoặc phép trừ

Đây là nội dung của bài viết Đơn thức là gì?? Ví dụ về đơn thức? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.

Bạn thấy bài viết
Đơn thức là gì? Ví dụ đơn thức

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Đơn thức là gì? Ví dụ đơn thức

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Chuyên mục: Toán họcc
#Đơn #thức #là #gì #Ví #dụ #đơn #thức

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button