Là gì

Đồng Phân Cấu Tạo Là Gì – Đồng Phân Cấu Trúc: Định Nghĩa Và Ví Dụ

Lúc tìm hiểu về một hợp chất, chúng ta luôn phải nắm được 4 khái niệm quan trọng: công thức phân tử là gì, công thức cấu tạo của hợp chất đó là gì? Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì? Đây là bốn khái niệm rất quan trọng trong hóa học hữu cơ. Về 2 khái niệm trước tiên chúng ta đã học và biết ở các bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 khái niệm còn lại.

Đang xem: đồng phân cấu tạo là gì

Khái niệm đồng phân, đồng phân

Nói một cách dễ hiểu, đồng đẳng là dãy hợp chất có cùng công thức chung nhưng ít hơn một nhóm CH2, còn đồng phân là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo không giống nhau. dẫn tới các tính chất hóa học không giống nhau. Như sau:

Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “một dãy đồng đẳng là một loạt các hợp chất (cả hữu cơ và vô cơ) có cùng công thức chung, có các tính chất hóa học tương tự do sự có mặt của cùng một nhóm chức và trình bày các tính chất vật lý thay đổi dần dần do tăng kích thước và khối lượng phân tử (xem trọng lượng phân tử tương đối). Các hợp chất trong cùng dãy đồng đẳng khác lạ với nhau một hoặc nhiều nhóm CH2.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Cic Nợ Khó Nợ – Cách Kiểm Tra Cic Cá Nhân Nhanh Nhất

Ví dụ: Dãy đồng đẳng của ankan: metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10) và pentan (C5H12).

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia, “đồng phân là những phân tử có cùng công thức hóa học chung. Điều đó tương tự như việc xử lý chúng bằng các công thức cấu tạo (mở rộng) không giống nhau. Đồng phân ko nhất quyết phải có cùng tính chất hóa học trừ lúc chúng có cùng nhóm chức.”

Có hai loại đồng phân: đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học.

Cấu trúc đồng phân

– Đồng phân mạch cacbon (ko phân nhánh, phân nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân nhóm chức

– Vị trí đồng phân (nhiều vị trí liên kết, vị trí nhóm chức)

Đồng phân hình học

– cis-trans. đồng phân

Công thức nhanh cho một số đồng phân phổ quát

Các nhóm công dụng chung và số lượng liên kết của các nhóm công dụng

Bài tập vận dụng

Câu hỏi 1: Trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào có nhiều đồng phân nhất trong danh sách?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H4O2. Tổng số đồng phân mạch hở có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu hỏi 3: Cho các chất sau: CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2; CH2 = CH-CH = CH-CH2-CH3; CH3-C (CH3) = CH-CH3; CH2 = CH-CH2- CH = CH2. Có bao nhiêu chất có đồng phân hình học?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích thành phần một ancol đơn chức X sẽ thu được tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Các đồng phân của X sẽ là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu hỏi 5: Có bao nhiêu ancol bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau nhưng phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu hỏi 6: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6 đều mạch hở, ko phân nhánh. Biết 1 mol X lúc cho AgNO3 / NH3 dư sẽ tạo ra 292g kết tủa. Các đồng phân của X là gì?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, có thể phản ứng với dung dịch NaOH nhưng ko có phản ứng tráng bạc là bao nhiêu?

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: Chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có phân tử khối là 74 đvC. Số chất có cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử của X phản ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Xem thêm: Vùng Âm Đạo Ngứa Ngứa Và Sưng Đỏ Và Nhồi Ra Do Nguyên Nhân Gì? Cần phải

Câu 9: Hiđrocacbon X chứa 16,28% khối lượng H trong phân tử. Vậy X sẽ có bao nhiêu đồng phân cấu tạo:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X có tỉ khối hơi so với hiđro là 28. X có khả năng làm mất thuốc nước brom. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H10 phản ứng được với AgNO3 / NH3 tạo kết tủa vàng là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: Chất X có công thức phân tử C7H8. Cho X phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được kết tủa Y. Phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của X. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Lúc cho brom phản ứng với hiđrocacbon X, ta thu được thành phầm có tỉ khối hơi so với oxi bằng 6,75. Đồng phân của X sẽ là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C. 1,2 – đicloetan D. 2 – clopropene

Câu trả lời:

Sau lúc bạn đã học, 2 khái niệm cơ bản là Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì? Tùy từng bài toán cụ thể, dựa vào điều kiện giả thiết để hạn chế các trường hợp có thể xảy ra sẽ giúp xác định số lượng đồng phân một cách chuẩn xác và nhanh chóng.

Xem thêm các bài viết trong phân mục này: Hỏi & Đáp

Bạn thấy bài viết Đồng Phân Cấu Tạo Là Gì – Đồng Phân Cấu Trúc: Định Nghĩa Và Ví Dụ có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Đồng Phân Cấu Tạo Là Gì – Đồng Phân Cấu Trúc: Định Nghĩa Và Ví Dụ bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button