Là gì

Hidrocacbon là gì? Tổng hợp kiến thức về hidrocacbon

Trong kiến ​​thức hóa học lớp 11, Hydro cacbon là một trong những phần kiến ​​thức quan trọng xuất hiện trong kỳ thi THPT Quốc gia. Vậy hiđrocacbon là gì? Tri thức về Hydrocacbon ko?… Trong nội dung bài viết dưới đây, hãy cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II tìm hiểu cụ thể về chủ đề này nhé !.

Tìm hiểu Hydrocacbon là gì?

Khái niệm của Hydrocacbon

Theo khái niệm, hiđrocacbon là một loại hợp chất hữu mà lại trong phân tử chỉ gồm cacbon (C) và hiđro (H).

Phân loại Hydrocacbon

Các hydrocacbon thường được phân thành ba loại như sau:

 • Hiđrocacbon no.
 • Các hiđrocacbon ko no.
 • Hydrocacbon thơm.

Tri thức về hydrocacbon bão hòa

Một hiđrocacbon no là gì?

 • Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử.
 • Hiđrocacbon no bao gồm hai đại diện tiêu biểu là ankan và xicloankan.

Lý thuyết về ankan

 • Khái niệm của Alkanes là gì??

Ankan (parafin) là hiđrocacbon no, mạch hở.

2𝑛 + 2 (𝑛≥1)

Tên:

 • Tên thay thế: Số vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + an
 • Tên thông thường: Nếu chỉ có một nhánh 𝐶𝐻3 trong C nguyên tử 2, thêm tiền tố iso, nếu có 2 nhánh 𝐶𝐻3 trong C số 2, thêm tiền tố neo.

Chú ý:

 • Phân biệt isoalkanes với isoankyls và neoalkanes từ neo rong.
 • Isooctan là 2,2,4-trimetylpentan.

Một số ankan thông thường

Một số ankan thông thường

Tính chất vật lý của ankan

 • Ở nhiệt độ thường, các ankan từ C1 tới C4 ở trạng thái khí; từ C5 tới khoảng C18 ở trạng thái lỏng; từ khoảng C18 trở lên ở trạng thái rắn.
 • Điểm nóng chảy, điểm sôi và khối lượng riêng của ankan nói chung đều tăng theo số nguyên tử C trong phân tử tức là tăng theo phân tử khối. Các ankan nhẹ hơn nước.
 • Các ankan ko tan trong nước và đều ko màu.

Tính chất hóa học của ankan:

 • Phản ứng thay thế halogen:

Clo có thể thay thế tuần tự từng nguyên tử H trong phân tử metan

4 + 𝐶𝑙2 → 𝑎𝑠𝐶𝐻3𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙

3𝐶𝑙 + 𝐶𝑙2 → 𝑎𝑠𝐶𝐻2𝐶𝑙2 + 𝐻𝐶𝑙

2𝐶𝑙2 + 𝐶𝑙2 → 𝑎𝑠𝐶𝐻𝐶𝑙3 + 𝐻𝐶𝑙

3 + 𝐶𝑙2 → 𝑎𝑠𝐶𝐶𝑙4 + 𝐻𝐶𝑙

Xem xét: Thành phầm được ưu tiên thay thế bằng H theo trật tự C cao hơn.

Tách 2 (khử hydro)

3 − 𝐶𝐻3 → 𝑥𝑡, 𝑡∘𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 𝐻2

Phản ứng crackinh (bẻ gãy mạch cacbon).

Phản ứng crackinh (bẻ gãy mạch cacbon).

 • Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Phương trình đốt cháy chung

𝐶𝑛𝐻2𝑛 + 2 + (3𝑛 + 12) 𝑂2 → 𝑡∘𝑛𝐶𝑂2 + (𝑛 + 1) 𝐻2𝑂

⇒ Số mol nước luôn lớn hơn số mol khí cacbonic.

Điều chế ankan

 • Trong phòng thí nghiệm

3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑡∘𝐶𝐻4 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3

4𝐶3 + 12𝐻2𝑂 → 3𝐶𝐻4 + 4𝐴𝑙 (𝑂𝐻) 3

Trong công nghiệp, mêtan và các chất tương đồng của nó được tách ra khỏi khí tự nhiên và dầu mỏ.

Trong công nghiệp, mêtan và các chất tương đồng của nó được tách ra khỏi khí tự nhiên và dầu mỏ.

Ứng dụng của ankan

Từ 𝐶1 tới 𝐶20 được sử dụng làm nhiên liệu.
Nhiều ankan được dùng làm dung môi và chất bôi trơn máy móc.
Sẵn sàng đại lý hàn.
Nhờ tác dụng của nhiệt và các phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn → HCHO, ancol metylic, axit axetic, v.v.

Lý thuyết về Cycloankan

 • Khái niệm của Cycloankan: Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch hở, trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn.
 • Công thức chung Xicloankan: 2𝑛 (𝑛≥3): Tên Cycloankan: Tên = số vị trí nhánh + tên nhánh + cyclo + tên chuỗi chính + an
 • Tính chất hóa học của xycloalkanes

Loại phản ứng nào?

Lúc được chiếu sáng hoặc đốt nóng, nguyên tử Hydro trong phân tử xicloalkan được thay thế bằng nguyên tử halogen.

Phản ứng cộng

Xiclopropan, xiclobutan ngoài các phản ứng trên còn có các phản ứng cộng mở vòng.

 

Riêng xiclopropan còn phản ứng với nước brom hoặc axit.

Phản ứng tách

Phản ứng cháy

 • Cycloalkanes cháy tỏa nhiệt.
 • Phương trình tổng quát:

2𝑛 + (3𝑛2) 𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂

2 = 𝑛𝐻2𝑂

Cycloalkanes có thể được điều chế theo những cách sau:

 • Chưng cất dầu mỏ
 • Tách 𝐻2, đóng vòng ankan.

Tri thức về Hydrocacbon ko bão hòa

Hiđrocacbon ko no là gì?

Theo khái niệm, hiđrocacbon ko no là hiđrocacbon có chứa ít nhất một liên kết đôi trở lên trong cấu trúc phân tử của chúng, nhưng ko có dạng mạch vòng như hiđrocacbon thơm nhưng mà là mạch thẳng hoặc phân nhánh.

Các loại hiđrocacbon ko no

 • Anken có công thức chung là 2𝑛 với 2
 • Kiềm có công thức chung là 𝐶𝑛𝐻2𝑛 − 2 với 3, trong phân tử có hai liên kết đôi
 • Ankin có công thức chung là 𝐶𝑛𝐻2𝑛 − 2 với 𝑛≥2, trong đó có một liên kết ba.
 • Hỗn hợp của ba chất trên.

Chú ý: Một số hiđrocacbon ko no chứa liên kết đôi, nhưng cũng có đồng phân cis-trans (đồng phân hình học). Lý do là vì hai nhóm ở mỗi phía của liên kết đôi không giống nhau nên lúc xoay quanh mặt phẳng chứa liên kết đôi, chúng trở thành những hình dạng không giống nhau.

Tính chất hóa học của hiđrocacbon ko no

 • Phản ứng với hydro để tạo thành hydrocacbon no (nếu hydro hóa hoàn toàn)

2 + 𝐶3𝐻6 → 𝐶3𝐻8

2𝐻2 + 𝐶3𝐻4 → 𝐶3𝐻8

 • Phản ứng với hiđro clorua tạo dẫn xuất halogen

+ 𝐶3𝐻6 → 𝐶3𝐻7𝐶𝑙

+ 𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝐶𝑙

 • Phản ứng oxy hóa bao gồm đốt cháy, andehit, rượu hóa, v.v.
 • Phản ứng đốt cháy của anken

2𝑛 + (3𝑛2) 𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂

2 = 𝑛𝐻2𝑂 = 23𝑛𝑂2

 • Phản ứng cháy của ancaloit và ankin

2𝑛 − 2 + (3𝑛 − 12) 𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + (𝑛 – 1) 𝐻2𝑂

⇒ {𝑛𝐶𝑂2> 𝑛𝐻2𝑂𝑛𝐶𝑂2 – 𝑛𝐻2𝑂 = 𝑛𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛

Tri thức về hiđrocacbon thơm

Hiđrocacbon thơm là gì?

Hiđrocacbon thơm là dạng bao gồm benzen và các đồng đẳng của nó, hiđrocacbon thơm đa nhân, hợp chất thơm ko chứa vòng benzen.

Benzen và dãy đồng đẳng của benzen

Benzen 6𝐻6 và các hiđrocacbon thơm khác có công thức phân tử là Dấu ngoặc nhọn bổ sung hoặc dấu ngoặc nhọn thiếu (toluen)𝐶8𝐻10, tạo thành một dãy đồng đẳng có công thức phân tử chung là 𝐶𝑛𝐻2𝑛 − 6 (𝑛≥6).

Một số hiđrocacbon thơm thường gặp

Một số hiđrocacbon thơm thường gặp

Tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm

 • Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen
 • Phản ứng với các halogen.
 • Phản ứng với axit nitric.
 • Phản ứng cộng
 • Phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn
 • Phản ứng cháy

𝐶𝑛𝐻2𝑛 − 6 + (3𝑛 − 32) 𝑂2 → 𝑡∘𝑛𝐶𝑂2 + (𝑛 − 3) 𝐻2𝑂

Ứng dụng của hydrocacbon thơm

 • Benzen và toluen là những vật liệu rất quan trọng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp hóa chất.
 • Nguồn benzen và toluen hiện nay chủ yếu vẫn là từ nhựa than đá và từ các thành phầm khử hydro của hexan và heptan.

Tương tự, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II đã tổng hợp cho bạn những kiến ​​thức về chủ đề hiđrocacbon Gì. Mong rằng bài viết trên đã mang tới cho độc giả những thông tin hữu ích cho quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về đề tài. Hiđrocacbon là gì?. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!. Nếu còn bất kỳ thắc mắc hay thắc mắc nào liên quan tới bài viết Hiđrocacbon là gì, đừng quên để lại ở phần bình luận phía dưới nhé !.

Hidrocacbon là gì? Tổng hợp tri thức về hidrocacbon

Hình Ảnh về: Hidrocacbon là gì? Tổng hợp tri thức về hidrocacbon

Video về: Hidrocacbon là gì? Tổng hợp tri thức về hidrocacbon

Wiki về Hidrocacbon là gì? Tổng hợp tri thức về hidrocacbon

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=Hidrocacbon%20l%C3%A0%20g%C3%AC?%20T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20v%E1%BB%81%20hidrocacbon%20&title=Hidrocacbon%20l%C3%A0%20g%C3%AC?%20T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20ki%E1%BA%BFn%20th%E1%BB%A9c%20v%E1%BB%81%20hidrocacbon%20&ns0=1

Hidrocacbon là gì? Tổng hợp tri thức về hidrocacbon -

Trong kiến ​​thức hóa học lớp 11, Hydro cacbon là một trong những phần kiến ​​thức quan trọng xuất hiện trong kỳ thi THPT Quốc gia. Vậy hiđrocacbon là gì? Tri thức về Hydrocacbon ko?… Trong nội dung bài viết dưới đây, hãy cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II tìm hiểu cụ thể về chủ đề này nhé !.

Tìm hiểu Hydrocacbon là gì?

Khái niệm của Hydrocacbon

Theo khái niệm, hiđrocacbon là một loại hợp chất hữu mà lại trong phân tử chỉ gồm cacbon (C) và hiđro (H).

Phân loại Hydrocacbon

Các hydrocacbon thường được phân thành ba loại như sau:

 • Hiđrocacbon no.
 • Các hiđrocacbon ko no.
 • Hydrocacbon thơm.

Tri thức về hydrocacbon bão hòa

Một hiđrocacbon no là gì?

 • Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử.
 • Hiđrocacbon no bao gồm hai đại diện tiêu biểu là ankan và xicloankan.

Lý thuyết về ankan

 • Khái niệm của Alkanes là gì??

Ankan (parafin) là hiđrocacbon no, mạch hở.

2𝑛 + 2 (𝑛≥1)

Tên:

 • Tên thay thế: Số vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + an
 • Tên thông thường: Nếu chỉ có một nhánh 𝐶𝐻3 trong C nguyên tử 2, thêm tiền tố iso, nếu có 2 nhánh 𝐶𝐻3 trong C số 2, thêm tiền tố neo.

Chú ý:

 • Phân biệt isoalkanes với isoankyls và neoalkanes từ neo rong.
 • Isooctan là 2,2,4-trimetylpentan.

Một số ankan thông thường

Một số ankan thông thường

Tính chất vật lý của ankan

 • Ở nhiệt độ thường, các ankan từ C1 tới C4 ở trạng thái khí; từ C5 tới khoảng C18 ở trạng thái lỏng; từ khoảng C18 trở lên ở trạng thái rắn.
 • Điểm nóng chảy, điểm sôi và khối lượng riêng của ankan nói chung đều tăng theo số nguyên tử C trong phân tử tức là tăng theo phân tử khối. Các ankan nhẹ hơn nước.
 • Các ankan ko tan trong nước và đều ko màu.

Tính chất hóa học của ankan:

 • Phản ứng thay thế halogen:

Clo có thể thay thế tuần tự từng nguyên tử H trong phân tử metan

4 + 𝐶𝑙2 → 𝑎𝑠𝐶𝐻3𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙

3𝐶𝑙 + 𝐶𝑙2 → 𝑎𝑠𝐶𝐻2𝐶𝑙2 + 𝐻𝐶𝑙

2𝐶𝑙2 + 𝐶𝑙2 → 𝑎𝑠𝐶𝐻𝐶𝑙3 + 𝐻𝐶𝑙

3 + 𝐶𝑙2 → 𝑎𝑠𝐶𝐶𝑙4 + 𝐻𝐶𝑙

Xem xét: Thành phầm được ưu tiên thay thế bằng H theo trật tự C cao hơn.

Tách 2 (khử hydro)

3 − 𝐶𝐻3 → 𝑥𝑡, 𝑡∘𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 𝐻2

Phản ứng crackinh (bẻ gãy mạch cacbon).

Phản ứng crackinh (bẻ gãy mạch cacbon).

 • Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Phương trình đốt cháy chung

𝐶𝑛𝐻2𝑛 + 2 + (3𝑛 + 12) 𝑂2 → 𝑡∘𝑛𝐶𝑂2 + (𝑛 + 1) 𝐻2𝑂

⇒ Số mol nước luôn lớn hơn số mol khí cacbonic.

Điều chế ankan

 • Trong phòng thí nghiệm

3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑡∘𝐶𝐻4 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3

4𝐶3 + 12𝐻2𝑂 → 3𝐶𝐻4 + 4𝐴𝑙 (𝑂𝐻) 3

Trong công nghiệp, mêtan và các chất tương đồng của nó được tách ra khỏi khí tự nhiên và dầu mỏ.

Trong công nghiệp, mêtan và các chất tương đồng của nó được tách ra khỏi khí tự nhiên và dầu mỏ.

Ứng dụng của ankan

Từ 𝐶1 tới 𝐶20 được sử dụng làm nhiên liệu.
Nhiều ankan được dùng làm dung môi và chất bôi trơn máy móc.
Sẵn sàng đại lý hàn.
Nhờ tác dụng của nhiệt và các phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn → HCHO, ancol metylic, axit axetic, v.v.

Lý thuyết về Cycloankan

 • Khái niệm của Cycloankan: Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch hở, trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn.
 • Công thức chung Xicloankan: 2𝑛 (𝑛≥3): Tên Cycloankan: Tên = số vị trí nhánh + tên nhánh + cyclo + tên chuỗi chính + an
 • Tính chất hóa học của xycloalkanes

Loại phản ứng nào?

Lúc được chiếu sáng hoặc đốt nóng, nguyên tử Hydro trong phân tử xicloalkan được thay thế bằng nguyên tử halogen.

Phản ứng cộng

Xiclopropan, xiclobutan ngoài các phản ứng trên còn có các phản ứng cộng mở vòng.

Riêng xiclopropan còn phản ứng với nước brom hoặc axit.

Phản ứng tách

Phản ứng cháy

 • Cycloalkanes cháy tỏa nhiệt.
 • Phương trình tổng quát:

2𝑛 + (3𝑛2) 𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂

2 = 𝑛𝐻2𝑂

Cycloalkanes có thể được điều chế theo những cách sau:

 • Chưng cất dầu mỏ
 • Tách 𝐻2, đóng vòng ankan.

Tri thức về Hydrocacbon ko bão hòa

Hiđrocacbon ko no là gì?

Theo khái niệm, hiđrocacbon ko no là hiđrocacbon có chứa ít nhất một liên kết đôi trở lên trong cấu trúc phân tử của chúng, nhưng ko có dạng mạch vòng như hiđrocacbon thơm nhưng mà là mạch thẳng hoặc phân nhánh.

Các loại hiđrocacbon ko no

 • Anken có công thức chung là 2𝑛 với 2
 • Kiềm có công thức chung là 𝐶𝑛𝐻2𝑛 − 2 với 3, trong phân tử có hai liên kết đôi
 • Ankin có công thức chung là 𝐶𝑛𝐻2𝑛 − 2 với 𝑛≥2, trong đó có một liên kết ba.
 • Hỗn hợp của ba chất trên.

Chú ý: Một số hiđrocacbon ko no chứa liên kết đôi, nhưng cũng có đồng phân cis-trans (đồng phân hình học). Lý do là vì hai nhóm ở mỗi phía của liên kết đôi không giống nhau nên lúc xoay quanh mặt phẳng chứa liên kết đôi, chúng trở thành những hình dạng không giống nhau.

Tính chất hóa học của hiđrocacbon ko no

 • Phản ứng với hydro để tạo thành hydrocacbon no (nếu hydro hóa hoàn toàn)

2 + 𝐶3𝐻6 → 𝐶3𝐻8

2𝐻2 + 𝐶3𝐻4 → 𝐶3𝐻8

 • Phản ứng với hiđro clorua tạo dẫn xuất halogen

+ 𝐶3𝐻6 → 𝐶3𝐻7𝐶𝑙

+ 𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝐶𝑙

 • Phản ứng oxy hóa bao gồm đốt cháy, andehit, rượu hóa, v.v.
 • Phản ứng đốt cháy của anken

2𝑛 + (3𝑛2) 𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂

2 = 𝑛𝐻2𝑂 = 23𝑛𝑂2

 • Phản ứng cháy của ancaloit và ankin

2𝑛 − 2 + (3𝑛 − 12) 𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + (𝑛 – 1) 𝐻2𝑂

⇒ {𝑛𝐶𝑂2> 𝑛𝐻2𝑂𝑛𝐶𝑂2 – 𝑛𝐻2𝑂 = 𝑛𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛

Tri thức về hiđrocacbon thơm

Hiđrocacbon thơm là gì?

Hiđrocacbon thơm là dạng bao gồm benzen và các đồng đẳng của nó, hiđrocacbon thơm đa nhân, hợp chất thơm ko chứa vòng benzen.

Benzen và dãy đồng đẳng của benzen

Benzen 6𝐻6 và các hiđrocacbon thơm khác có công thức phân tử là Dấu ngoặc nhọn bổ sung hoặc dấu ngoặc nhọn thiếu (toluen)𝐶8𝐻10, tạo thành một dãy đồng đẳng có công thức phân tử chung là 𝐶𝑛𝐻2𝑛 − 6 (𝑛≥6).

Một số hiđrocacbon thơm thường gặp

Một số hiđrocacbon thơm thường gặp

Tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm

 • Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen
 • Phản ứng với các halogen.
 • Phản ứng với axit nitric.
 • Phản ứng cộng
 • Phản ứng oxi hóa ko hoàn toàn
 • Phản ứng cháy

𝐶𝑛𝐻2𝑛 − 6 + (3𝑛 − 32) 𝑂2 → 𝑡∘𝑛𝐶𝑂2 + (𝑛 − 3) 𝐻2𝑂

Ứng dụng của hydrocacbon thơm

 • Benzen và toluen là những vật liệu rất quan trọng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp hóa chất.
 • Nguồn benzen và toluen hiện nay chủ yếu vẫn là từ nhựa than đá và từ các thành phầm khử hydro của hexan và heptan.

Tương tự, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II đã tổng hợp cho bạn những kiến ​​thức về chủ đề hiđrocacbon Gì. Mong rằng bài viết trên đã mang tới cho độc giả những thông tin hữu ích cho quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về đề tài. Hiđrocacbon là gì?. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!. Nếu còn bất kỳ thắc mắc hay thắc mắc nào liên quan tới bài viết Hiđrocacbon là gì, đừng quên để lại ở phần bình luận phía dưới nhé !.

[rule_{ruleNumber}]

#Hidrocacbon #là #gì #Tổng #hợp #kiến #thức #về #hidrocacbon

Nguồn: Hidrocacbon là gì? Tổng hợp tri thức về hidrocacbon

Bạn thấy bài viết Hidrocacbon là gì? Tổng hợp tri thức về hidrocacbon có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Hidrocacbon là gì? Tổng hợp tri thức về hidrocacbon bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button