Là gì

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành?

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành? Các tính chất của hình bình hành là gì? Cách tính diện tích hình bình hành? Làm thế nào để tính chu vi của một hình bình hành? Khi có những thắc mắc này, đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết:

Khái niệm hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một loại hình thang đặc biệt.

Trong không gian 3 chiều, tương đương của một hình bình hành là một hình lục giác.

Tính chất của hình bình hành

Trong hình bình hành:

– Các cạnh đối diện song song và đồng dư.

– Các góc đối diện bằng nhau.

– Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng.

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

1 / Tứ giác có các cạnh đối diện song song là hình bình hành.

Nếu ABCD là tứ giác có AB // CD và AD // CB thì ABCD là hình bình hành.

2 / Tứ giác có các cạnh đối diện bằng nhau là hình bình hành.

Nếu tứ giác ABCD là tứ giác, AB = CD và AD = BC thì ABCD là hình bình hành.

3 / Hình tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

Nếu tứ giác ABCD có AB // CD và AB = CD hoặc AD // BC và AD = BC thì ABCD là hình bình hành.

4 / Tứ giác có các góc đối diện bằng nhau là hình bình hành.

Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì ABCD là hình bình hành.

5 / Một tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng là hình bình hành.

Tứ giác ABCD có AC cắt BD tại O. Nếu OA = OC, OB = OD thì ABCD là hình bình hành.

Diện tích hình bình hành

Diện tích của một hình bình hành được đo bằng kích thước của bề mặt của nó, là phần nhìn thấy được của hình bình hành.

Diện tích hình bình hành được tính bằng công thức tLợi ích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

SA B C D = à

Trong đó:

+ S là diện tích hình bình hành

+ a là cạnh đáy của hình bình hành

+ h là chiều cao nối đỉnh với đáy của hình bình hành.

Chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành được tính bằng tổng độ dài các đường thẳng bao quanh hình đó, cũng chính là đường thẳng bao quanh toàn bộ diện tích, bằng 2 lần tổng các cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói cách khác, chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh.

Công thức cụ thể như sau:

C = 2 x (a + b)

Trong đó:

+ C là chu vi hình bình hành.

+ a, b là các cặp cạnh kề của hình bình hành.

Bài tập về hình bình hành

Bài tập 1: Tứ giác nào sau đây là hình bình hành? Tại sao?

Hướng dẫn:

a) Tứ giác ABCD có AB = CD, BC = AD nên ABCD là hình bình hành.

b) Tứ giác ABCD có do đó ABCD là hình bình hành.

c) Là tứ giác ABCD nên AB và CD không song song. Vì vậy, ABCD không phải là hình bình hành

d) Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD. AC cắt BD tại O. Ta có: OA = OC, OB = OD nên ABCD là hình bình hành.

e) Tứ giác ABCD nên AB song song với CD mà AB = CD suy ra ABCD là hình bình hành.

Bài tập 2: Tứ giác ABCD có E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Tại sao?

Hướng dẫn:

Xét tam giác ABC có:

E là trung điểm AB

F là trung điểm BC

Vậy EF là trung tuyến của tam giác ABC

=> EF // AC, EF = AC (1)

Xét tam giác ACD có:

H là trung điểm của AD

G là trung điểm của CD

Vậy HG là trung tuyến của tam giác ACD

HG // CD, HG = CD (2)

Từ (1) và (2), EF // HG và EF = HG

Xét tứ giác EFGH có: EF // HG và EF = HG

Vậy EFGH là hình bình hành.

Bài tập 3:

Xét một hình bình hành có đáy là 12cm, cạnh bên là 7cm và chiều cao là 5cm. Tính chu vi và diện tích hình bình hành đó?

Hướng dẫn:

Chu vi hình bình hành là:

P = 2 (12 + 7) = 38 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

S = ah = 12,5 = 60 (cm2)

Bạn thấy bài viết
Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Chuyên mục: Toán họcc
#Hình #bình #hành #là #gì #Dấu #hiệu #nhận #biết #hình #bình #hành

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button