Là gì

Kinh dịch là gì? Những ý nghĩa của Kinh dịch

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II trả lời ý nghĩa Kinh dịch là gì

 • Chào mừng bạn tới Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II chuyên tổng hợp tất cả hỏi đáp khái niệm là gì, thảo luận trả lời viết tắt của từ gì trong tuổi teen, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một khái niệm mới đó là Kinh dịch là gì? Những ý nghĩa của Kinh dịch. Người nào là chủ sở hữu của Kinh Dịch?

Kinh dịch là gì? Những ý nghĩa của Kinh dịch – Nghialagi.org

Khái niệm Kinh dịch là gì?

 • Kinh Dịch là một trước tác lớn lao liên kết triết học cổ điển, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, xưa nay được tôn xưng là bách khoa toàn thư văn hóa Á Đông. Hàng nghìn năm nay, Kinh Dịch có tác động rất lớn tới triết học, lịch sử, văn học, tôn giáo, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội các nước Á Đông.
 • Nói một cách nghiêm túc, Kinh Dịch và Truyện dịch cấu thành Chu dịch. Nhưng mà Chu dịch, Liên sơn, Quy tàng lại cấu thành Tam dịch. Liên sơn là dịch học đời Hạ, Quy tàng là dịch học đời Ân, Chu dịch là dịch học đời Chu. Đáng tiếc rằng Liên sơn và Quy tàng đã thất truyền.
 • Kinh Dịch còn được gọi là Bản kinh, gọi tắt là Dịch, thành sách vào đầu thời Tây Chu tới cuối thời Chu, cách ngày nay khoảng 3000 năm. Kinh Dịch do các quái từ (quẻ) và hào từ (hào) tổ hợp thành. Tổng cộng có 64 quẻ, mỗi quẻ có 6 hào, tổng cộng 384 hào. Truyện dịch có 10 dực (cánh), tức: 10 thiên: thoán thượng, thoán hạ, tượng thượng, tượng hạ, văn ngôn, hệ từ (lời giải quẻ) thượng, hệ từ hạ, thuyết quái, tự quái, tạp quái. Truyện dịch thành sách vào thời kỳ Xuân Thu tới giữa Chiến Quốc, là chú thích và phát huy đối với Kinh Dịch.
 • Giới sử học cho rằng Chu dịch là do trước tác của tứ Thánh Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử hợp thành. Phục Hy vẽ bát quái, Văn Vương chế tạo quái từ, Chu Công chế tạo hào từ, Khổng Tử soạn Truyện dịch.

Hạt nhân của Kinh Dịch là gì?

 • Hạt nhân của Kinh Dịch là thuyết “Tam dịch” nổi tiếng, tức là: Giản dịch, biến dịch và bất dịch.
 • Giản dịch: là chỉ rằng, sự vật trên toàn cầu có phức tạp, kì bí thế nào đi nữa, một lúc trí tuệ nhân loại đạt tới được, thì có thể chuyển đổi chúng thành vấn đề nhưng mọi người dễ lý giải và có khả năng xử lý được.
 • Biến dịch: là chỉ rằng, vạn sự vạn vật trên toàn cầu mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, tăng trưởng, ko có vật gì là bình ổn. Nếu rời xa sự biến hóa này, vũ trụ vạn vật khó nhưng tạo nên được.
 • Bất dịch: là chỉ rằng, dưới tiền đề vạn vật trong vũ trụ đều chuyển đổi, vẫn còn có thứ duy nhất bình ổn tồn tại, chính là cái có thể biến ra vạn vật là bình ổn. Tức là nói quy luật vạn vật đều chuyển đổi là vĩnh viễn bình ổn.
 • Cái gọi là Bất dịch, chính là thăng bằng cơ bản. Biến dịch tức là tăng trưởng biến hóa, tức là ko thăng bằng. Giản dịch tức là tất cả các sự vật phức tạp trên toàn cầu có thể dùng những phù hiệu đơn giản để nói chung. Tăng trưởng biến hóa, ko thăng bằng là tuyệt đối, là vĩnh hằng. Thăng bằng là tương đối, là tạm thời.

Kinh Dịch có tác dụng gì?

 • Kinh Dịch là bảo điển giải khai mật mã vũ trụ, hạnh phúc nhân sinh.
 • Kinh Dịch là triết lý và kinh nghiệm hàng nghìn năm của văn minh Á Đông, nó rộng lớn vạn tượng, phạm vi liên quan tới rất rộng, hầu như tất cả tri thức đều bao gồm trong đó, là bộ bách khoa toàn thư. Nó trao cho nhân loại 3 chiếc chìa khóa vàng.
 • Chìa khóa vàng thứ 1 là “âm dương”, bất kỳ sự việc nào trên toàn cầu, thăng bằng âm dương đạt được hài hòa, hài hòa thì có thể tăng trưởng, tiến bộ.
 • Chìa khóa vàng thứ 2 là “ngũ hành”, vạn sự vạn vật đều ko rời xa cái bóng của ngũ hành, mệnh lý học và vị lý học của phong thủy đều từ nó nhưng sinh ra.
 • Chìa khóa vàng thứ 3 là “bát quái”, bát quái trở nên “Văn Vương 64 quẻ”. Nó cho chúng ta biết 64 mật mã của vũ trụ, đại thiên toàn cầu cũng ko ngoài mật mã này.

Phương thức biểu đạt của Kinh Dịch là gì?

Phương thức biểu đạt của Kinh Dịch là bát quái, nhưng bát quái lại trở nên 64 quẻ.

Bát quái là do 8 quẻ đơn: Càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn tổ hợp thành. Biết được bát quái là có thể suy ra được 64 quẻ:

 • Càn: thiên (trời)
  Khôn: địa (đất)
 • Đoài: thủy (nước)
 • Ly: thái dương (mặt trời)
 • Chấn: lôi (sấm sét)
 • Khảm: nguyệt (trăng)
 • Cấn: sơn (núi)
 • Tốn: phong (gió)

Trong kinh văn của Kinh Dịch, dùng “-“ biểu thị hào dương, dùng “- – “ biểu thị hào âm. Hào âm dương tổ hợp thành quẻ. Nói cụ thể, mỗi một quẻ có 6 hào, hoặc là do 3 hào dương hoặc 3 hào âm tổ hợp thành, hoặc là do 1 hào âm và 2 hào dương, hoặc là do 1 hào dương và 2 hào âm tổ hợp thành. Bát quái chính là 8 quẻ đơn. 8 quẻ đơn lại tổ hợp với nhau, thành 64 quẻ. Lấy ví dụ quẻ hào của càn khôn:

Càn: ≡

Tư tưởng thái cực và bát quái của quốc kỳ Hàn Quốc là từ Kinh Dịch. Thái ất cực là trung tâm, 4 quẻ 4 góc lần tượt tượng trưng cho âm dương diều hòa lẫn nhau, quẻ càn biểu thị cho trời, quẻ khôn biểu thị cho đất, quẻ khảm biểu thị cho mặt trăng và nước, quẻ ly biểu thị cho mặt trời và lửa, các quẻ còn tượng trưng cho chính nghĩa, giàu có, sinh lực và trí tuệ.

“Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái”. Sự biến hóa âm dương do thái cực khởi đầu, lưỡng nghi do thái cực sinh ra tức là âm dương. Có âm dương, khiến chúng chạm màn hình lẫn nhau, dương nuôi âm, âm chứa dương, thế là trong âm có dương, trong dương có âm, do đó hai khí âm dương lại chia làm 4, gọi là tư tượng. Tứ tượng hiện nay thường được gọi là thiếu dương, lão dương, thiếu âm, lão âm.

Kinh Dịch vì sao lại chia ra Tiên thiên bát quái và Hậu thiên bát quái?

 • Tiên thiên bát quái cũng gọi là Phục Hy bát quái, là lấy chữ số xếp trật tự vận hành là Càn nhất, đoài nhị, ly tam, chấn tứ, tốn ngũ, khảm lục, cấn thất, khôn bát, đây chính là tiên thiên bát quái số.
 • Hậu thiên bát quái tương truyền do Chu Văn Vương chế tạo, còn gọi là Văn Vương bát quái. Trật tự sắp xếp của nó là: Khảm nhất, khôn nhị, chấn tam, tốn tứ, trung (ở giữa) ngũ, càn lục, đoài thất, cấn bát, ly cửu.
 • Tình trạng vạn sự vạn vật trên toàn cầu trước lúc tạo nên gọi là tiên thiên, có vạn sự vạn vật rồi, tức là hậu thiên. Nói cách khác, con người trong bụng mẹ là tiên thiên, sau lúc dời khỏi bụng mẹ là hậu thiên, tiên thiên hậu thiên là cách nói phân chia phạm vi, thời đoạn.
 • Theo thư tự của tiên thiên bát quái, chúng ta có thể biết, con người lúc trong bụng mẹ, trước hết mở đầu sinh ra đầu, vì càn là nhất, tiếp tới sinh ra phổi, vì đoài là nhị, tiếp tới sinh ra tim, vì ly là tam, tiếp tới sinh ra gan mật, vì chấn là tứ, tốn là 5, tiếp theo là sinh ra thận, vì khảm là lục, kế tiếp là sinh ra ruột, dạ dày, vì cấn là thất, tiếp theo là sinh ra thịt, vì khôn là bát.
 • Tiên thiên bát quái là nói về trạng thái lúc vũ trụ tạo nên, hậu thiên bát quái là nói về biến hóa trong nội bộ vũ trụ và phép tắc vận dụng. Hiện nay sử dụng hậu thiên bát quái chiếm đa số.

Cách đọc những chữ khó trong Kinh Dịch như thế nào?

Những chữ khó đọc trong Kinh Dịch có mấy chữ sau: Hào, đoài, quái, thoán, trinh, phệ

 • Thoán (彖: tuàn): quẻ thoán, tức là “lợn chạy thoát”.
 • Trinh (貞: zheng): quê trinh, tức là may mắn tốt lành.
 • Phệ (筮:shì): quẻ phệ. Xem hung cát, như phệ ngắn quy dài.
 • Hào (爻:yáo): đường ngang dài ngắn tổ hợp thành mỗi quẻ trong bát quái: Hào tượng
 • Đoài (兌:dùi): quẻ đoài: vui vẻ, thú vui lan tỏa tới người xung quanh.
 • Quái (夬: guài): quẻ quái, tức là quyết

Vì sao dùng Kinh Dịch dự đoán vô cùng chuẩn xác?

 • Bởi vì dự đoán Kinh Dịch là khoa học, chứa đầy đại trí tuệ của nhân loại nhưng tới nay vẫn chưa khám phá hết. Thuật số Kinh Dịch là chi phái nội dung trọng yếu của ngũ thuật của Đạo giáo cổ điển. Thuật, là chỉ phương thức, phương pháp. Số, là chỉ lý số, khí số.
 • Sở dĩ nói dùng Kinh Dịch dự đoán là khoa học, như trên đã nói, bản thân bát quái biểu thị cho trạng thái của một đoạn thời kì, 64 quẻ đương nhiên cũng tương tự. Trạng thái thời kì đó là quá khứ, hiện nay, tương lai. Cũng có tức là, bất kỳ quẻ nào trong Kinh Dịch đối với suy đoán sự vật đều hàm chứa đoán định trạng thái của tương lai đối với sự việc đó.
 • Đường thẳng thấp nhất trong bát quái là biểu thị trạng thái tương lai này, đồng thời cũng chứa đựng đoán định trạng thái quá khứ của sự việc, đường thẳng phía trên cao nhất của bát quái là biểu đạt trạng thái quá khứ của sự việc. Do đó ý nghĩa của 1 quẻ bao hàm suy đoán đối với quá khứ và đoán định đối với tương lai. Do vậy, người hiểu Kinh Dịch có thể biết được 500 năm trước và 500 năm sau. Tính khoa học cũng là ở đó.
 • Có người nói, một quẻ (quái tướng) là hiện nay rút ra, đã bao hàm quá khứ, hiện nay và tương lai, cũng rất ngắn, dường như gắn liền với trạng thái hiện nay, làm sao biết được quá khứ, tương lai trong thời kì dài tương tự được? 3 đường tròng bát quái tuần tự biểu thị 3 khái niệm thời kì, nhưng đơn vị thời kì trong mỗi khái niệm thời kì thì ko có quy định. Người dùng Kinh Dịch có thể căn cứ tình hình thực tiễn, căn cứ yêu cầu biểu đạt nhưng xác định một đơn vị thời kì, có thể lấy một đường đại diện cho 1 giờ, cũng có thể đại diện cho 1 năm.
 • Lấy ví dụ: quẻ cấn, đại diện cho núi, đường trên cùng biểu thị sự biến động vỏ trái đất từ niên đại xa xưa, đường ở giữa biểu thị dung nham đóng rắn thành thân núi, đường ở dưới biểu thị một niên đại nào đó trong quá khứ, thân núi vẫn còn đóng rắn bất động, do đó chỏ có bảo trì thời kì dài trạng thái nói trên mới có thể gọi là núi. Vừa vặn đã biểu thị rõ ràng trạng thái vật lý và trạng thái thời kì của núi. Dùng quẻ cấn là núi để toán quái thì đương nhiên có thể biết 500 năm trước và 500 năm sau, nhưng lúc chúng ta lấy quẻ thì ko tới 1 giây, nhưng chúng ta rút ra kết luận mấy của nghìn năm.
 • Bát quái rút tượng đều rất lớn, đều cố định, do đó về mặt thời kì đều rất đảm bảo. Ba đường bát quái biểu thị sự vật như thế này, quẻ 6 đường cũng tương tự, chỉ là nó là 2 quẻ 3 đường tổ hợp thành, biểu thị tư tượng sự việc gặp nhau biến động lẫn nhau.

Kinh Dịch rất khó học phải ko?

 • Kinh Dịch, là kinh điển dễ học, chứ ko phải là “kinh khó”.
 • Vì sao nói Kinh Dịch dễ học? Vì Kinh Dịch tuy là bộ thiên thư ko có chữ,nhưng nó đã sáng lập ra 8 phù hiệu để mô tả 8 loại hiện tượng tự nhiên tác động rất lớn tới sự sống sót của nhân loại, đó chính là bát quái (8 quẻ) đã nói ở trên.
 • Chúng ta nói Kinh Dịch có 3 từ then chốt, đó là: Âm dương, ngũ hành, bát quái. Hạt nhân của toàn thể học thuật Kinh Dịch chỉ có 3 từ đó. Phù hiệu bát quái là một loại tiếng nói cổ điển, chúng ta vận dụng Kinh Dịch thì cũng tương đương với dịch một loại tiếng nói cổ điển sang tiếng nói hiện đại nhưng thôi.
 • Đại đa số chúng ta đều hiểu được tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh có 26 chữ cái, nhưng bát quái – loại tiếng nói cổ điển này có bao nhiêu chữ cái? Chỉ có 8 chữ cái. Học được tiếng Anh giao tiếp cơ bản cần phải nắm được bao nhiêu từ? Ước tính thủ cựu cũng chỉ cần 1, 2 nghìn từ thôi. Nhưng mà toàn thể thể hệ Kinh Dịch có bao nhiêu từ? Chỉ có 64 từ! 64 từ nhưng chứa đựng tất cả quy luật vũ trụ nhân sinh!
 • Chính vì học Kinh Dịch chỉ cần nắm được 8 chữ cái, chỉ cần nhớ được 64 từ. Do đó, Kinh Dịch là kinh điển rất dễ học. Rất nhiều người cảm thấy khó, là do ko nắm được phương pháp đơn giản. Dưới tình trạng đi sai đường, cho du dùng cả đời, thì cũng ko tài nào nắm bắt và vận dụng Kinh Dịch được.

Chữ “Dịch” trong Kinh Dịch biểu thị cái gì?

 • Chữ “Dịch” (易) biểu thị mặt trời (nhật), mặt trăng (nguyệt) (日、月). Cũng có tức là “Mặt trời ở trên, mặt trăng ở dưới là Dịch”, hay “Chữ Dịch, theo mặt trăng, theo mặt trời, âm dương đủ cả”.
 • Có người cho rằng: Chữ “dịch” là chữ tượng hình, hình thể trong chữ giáp cốt, “dịch” giống con thằn lằn đầu quay lên. Cũng có người cho rằng, chữ “dịch” là chữ hội ý. Hình thể trong chữ giáp cốt, lúc đầu bên trái là 3 chấm, ở giữa là một đường cong dài, bên phải là nửa hình tròn. Hoặc bên trái là nửa hình tròn, ở giữa là đường cong dài, bên phải là 3 chấm.
 • Mặt trời, mặt trăng biểu thị trời đất, cũng đại diện cho âm dương, cách nói này khá khớp với 8 quẻ trong Kinh Dịch cấu thành, và quy luật phép tắc sắp xếp, cũng như tư tưởng hạt nhân nội hàm của nó. Bất kể là ý kiến, ý kiến nào, đều ko thể phủ định hàm nghĩa “biến hóa” của “dịch”. Nhật nguyệt tượng số hàm chứa nghĩa thay nhau biến hóa.

Phép biện chứng của Kinh Dịch là gì?

 • “Dịch, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu” (Dịch, tới cùng cực tất sẽ chuyển đổi, chuyển đổi tất sẽ hiểu rõ, hiểu rõ tất sẽ trong khoảng thời gian dài), đây là trong “Hệ từ” nói, cũng là một phép tắc biện chứng quan trong Kinh Dịch: “Thông biến trí cửu” (Thay đổi hiểu rõ cho tới trong khoảng thời gian dài).
 • Quy luật vận hành của Thiên Đạo: “Duy biến thị hiếu” (Chỉ chuyển đổi thích hợp với Đạo). Sự vật có chuyển đổi thì trong khoảng thời gian dài, trong khoảng thời gian dài thì có chuyển đổi. Kinh Dịch ở trong “biến động bất cư” này đã thể xuất hiện phép tắc bình ổn “hằng thường thông cửu” (Luôn thông đạt trong khoảng thời gian dài), lại cũng trong “thường hằng thông cửu” này biểu lộ quy luật khả biến “duy biến thị hiếu”. Quy luật này chính là cái gọi là “Thiên hành”, tức quy luật vận hành của Thiên Đạo.
 • Sự vật biến hóa tuân theo quy luật vận hành của Thiên Đạo. Vạn vật thế gian đều đang biến hóa, chỉ có bản thân quy luật của Thiên Đạo là bình ổn, do đó sự vật biến hóa ắt phải tuân theo quy luật vận hành của Thiên Đạo.
 • Do đó Kinh Dịch cho rằng mặc dù vạn vật thế gian đều đang biến hóa, chỉ có bản thân quy luật Thiên Đạo là bình ổn, vậy thì con người nên theo phép của Thiên Đạo, ko trái với Trời ngược với lẽ thường, thuận theo thời nhưng thay đổi thích hợp, tương tự mới có thể bảo trì được trong khoảng thời gian dài.
 • Hai khái niệm chỉ huy hành vi con người của Kinh Dịch, tức “Thời” và “Trung”. Trung có tức là Đạo Trung dung: ở chính giữa cái Đạo tự nhiên của Trời Đất vận hành, ko thái quá, cũng ko bất cập. Thời có tức là thời thế nhất trí: cũng có tức là hài hòa, tiến cùng với thời.
 • Chúng tôi tin tưởng rằng, đại đa số độc giả sau lúc đọc 10 câu này sẽ đọc hiểu được Kinh Dịch. Đương nhiên đọc hiểu chỉ là hiểu sơ bộ, cũng có tức là hiểu Kinh Dịch là như thế nào. Nhập môn ko khó lắm, vậy thì đi sâu vào cũng sẽ có nhiều đất dụng võ.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II, kỳ vọng những thông tin trả lời Kinh dịch là gì? Những ý nghĩa của Kinh dịch sẽ giúp độc giả bổ sung thêm tri thức hữu ích. Nếu độc giả có những đóng góp hay thắc mắc nào liên quan tới khái niệm Kinh dịch là gì? vui lòng để lại những bình luận bên dưới bài viết này. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II luôn sẵn sàng trao đổi và đón nhận những thông tin tri thức mới tới từ quý độc giả

 • OEM là gì? Những ý nghĩa của OEM
 • Kumanthong là gì? Những ý nghĩa của Kumanthong
 • JD là gì? Những ý nghĩa của JD
 • Condotel là gì? Những ý nghĩa của Condotel
 • CRM là gì? Những ý nghĩa của CRM
 • KOL là gì? Những ý nghĩa của KOL
 • Chill là gì? Những ý nghĩa của Chill
 • Cà Khịa là gì? Những ý nghĩa của Cà Khịa

if(td_screen_width>=1140){document.write(”);

}

if(td_screen_width>=1019&&td_screen_width=768&&td_screen_width

Bạn thấy bài viết Kinh dịch là gì? Những ý nghĩa của Kinh dịch có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Kinh dịch là gì? Những ý nghĩa của Kinh dịch bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Kinh #dịch #là #gì #Những #nghĩa #của #Kinh #dịch

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button