Là gì

Lực là gì?

Câu hỏi: Lực là gì?

Câu trả lời:

Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của một vật lên vật khác làm vật đó tăng tốc hoặc làm vật đó biến dạng.

Cùng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II tìm hiểu về lực nhé!

I. Lực là gì? Các khái niệm liên quan

1. Lực là gì?

Trong vật lý, một lực được khái niệm là bất kỳ tác động nào gây ra tác động lên một vật thể, thay đổi hình dạng của nó hoặc tác động tới chuyển động và hướng của nó.


Lực là nguyên nhân làm cho một vật có khối lượng thay đổi véc tơ vận tốc tức thời lúc nó đang chuyển động hoặc bị biến dạng, hoặc cả hai.

– Nói một cách đơn giản, lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác gây ra gia tốc cho vật hoặc làm vật biến dạng.

– Phương của lực ko cố định và tùy từng loại lực nhưng có sự không giống nhau về phương, chiều và tính chất, đặc điểm của lực.

2. Thế nào là hai lực thăng bằng?

Hiểu một cách đơn giản, hai lực thăng bằng là hai lực tác dụng vào một vật, có cùng độ lớn, cùng phương (có thể là phương ngang hoặc phương thẳng đứng) nhưng ngược chiều nhau.

Ví dụ: “Hai đội tham gia trò chơi kéo co, nếu hai đội có sức bằng nhau và cùng tác dụng lực để kéo dây. Lúc tác dụng lực thăng bằng sợi dây sẽ đứng yên.

3. Đặc điểm của lực

+ Gốc tại điểm tác dụng lực

+ Phương, chiều là phương của lực

+ Độ dài của lực sẽ tỉ lệ với độ lớn của lực theo một tỉ số cho trước

Ký hiệu của lực là F.

4. Các dạng lực cơ học hiện nay

Lực cơ học là một đại lượng vectơ có điểm đặt, phương, chiều và độ lớn. Lực cơ học được phân thành lực thu hút, lực đàn hồi, lực ma sát và lực hướng tâm.

4.1 Lực thu hút

Lực thu hút là lực hút giữa mọi vật chất, có độ lớn tỉ lệ với khối lượng của chúng. Lực thu hút của Trái đất sẽ tác dụng lên các vật thể có khối lượng khiến chúng rơi xuống đất. Lực này giúp liên kết các vật chất với nhau để tạo thành Trái đất, Mặt trời hoặc các thiên thể, nếu ko có các thiên thể này, các thiên thể sẽ ko được liên kết với nhau và sự sống sẽ ko tồn tại. Lực thu hút làm cho các hành tinh xoay quanh mặt trời.

Pháp luật:

Lực hút giữa hai hạt bất kỳ tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Trọng lực có điểm nằm ở tâm của vật, cùng phương và ngược chiều thì công thức tính là:

Trong đó:

+ Fhd : Là lực thu hút

+ mTrước nhấtm2: là khối lượng của hai vật

+ R: Là khoảng cách giữa hai hạt

+ G: là hằng số thu hút.

4.2 Lực đàn hồi

Lực đàn hồi là lực sinh ra lúc vật đàn hồi bị biến dạng. Ví dụ, lực tác dụng bởi lò xo lúc nó bị nén hoặc bị kéo căng. Lực đàn hồi có xu thế chống lại nguyên nhân của nó. Tức là nó có xu thế đưa vật trở lại trạng thái thuở đầu lúc nó chưa bị biến dạng.

Lực đàn hồi của lò xo

Lực đàn hồi sẽ có cùng phương với lực của lò xo, có phương trái lại với độ biến dạng, công thức tính sẽ là:

Fdh = kx | ∆l |

Trong đó:

+ k là hệ số đàn hồi của lò xo

+ l là độ biến dạng của lò xo

4.3 Lực ma sát

Ma sát là lực chống lại chuyển động, xuất hiện ở bề mặt xúc tiếp giữa hai bề mặt vật liệu, chống lại sự thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt.

Bao gồm lực

ma sát trượt: Ma sát trượt xảy ra ở bề mặt xúc tiếp lúc một vật chuyển động trượt trên một bề mặt.

phần còn lại ma sát: Lực ma sát tĩnh xuất hiện lúc một vật nằm trên bề mặt của vật khác.

ma sát lăn: Ma sát lăn xảy ra lúc một vật lăn trên một vật khác để cản trở chuyển động lăn của vật đó.

Phổ thông nhất là ma sát trượt.

Lực ma sát có điểm đặt trên vật sát mặt xúc tiếp, song song với mặt xúc tiếp, ngược chiều với phương chuyển động so với mặt xúc tiếp, công thức:Trong đó:

+ μt: là hệ số ma sát phụ thuộc vào bề mặt xúc tiếp của hai vật

+ N: là áp suất của hai vật

Lực hướng tâm

Lực hướng tâm là lực tác dụng lên vật theo chuyển động tròn đều, làm cho vật có gia tốc hướng tâm. Lực hướng tâm có điểm đặt trên vật, có phương trùng với đường nối vật và tâm quỹ đạo, chiều từ vật hướng vào tâm quỹ đạo. Công thức tính:

Fht= m × aht = mv2r = mω2r

Trong đó:

+ r là bán kính quỹ đạo

+ m là khối lượng của vật (kg)

+ là tần số góc của chuyển động

+ v là véc tơ vận tốc tức thời dài của chuyển động

5. Tổng lực:

Sự thay thế của hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời lên vật bằng một lực sao cho công ko đổi.

Lực thay thế được gọi là lực kết quả.

+ Phương pháp tìm hợp lực gọi là tổng hợp lực.

Quy tắc Hình bình hành: Hệ quả của hai lực đồng quy được trình diễn bằng đường chéo của một hình bình hành có hai cạnh là vectơ trình diễn hai lực thành phần.

Theo công thức của quy tắc hình bình hành:

F2 = FTrước nhất2 + F22 + 2.FTrước nhất.F2.cosα

Ghi chú: Nếu có hai lực thì hệ quả nằm trong vòng: | FTrước nhất – F2 | Fhl | FTrước nhất + F2 |

6. Phân tích lực (Trái ngược với tổng hợp lực):

Sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời sao cho tác dụng ko đổi.

II. TẬP THỂ DỤC

Bài 1, Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 (N). Lúc đó, trị giá của hợp lực và góc giữa hai lực thành phần là bao nhiêu?

Câu trả lời: Fhl = 15 (N); α = 90.

Bài 2, Cho hai lực đồng quy có độ lớn FTrước nhất = F2 = 20 (N). Độ lớn của hợp lực F = 34,6 (N) lúc hai lực thành phần hợp với nhau một góc là bao nhiêu?

Câu trả lời: 600

Bài 3, Cho hai lực đồng quy có độ lớn FTrước nhất = 16 (N), F2 = 12 (N). Độ lớn của lực tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

Câu trả lời: F = 20 (N)

Bài 4, Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 30 (N). Góc giữa hai lực là bao nhiêu để hợp lực cũng là 30 (N)?

Câu trả lời: 1200

Bài 5, Cho ba lực đồng quy nằm trên cùng một mặt phẳng, có độ lớn FTrước nhất = F2 = F3= 20 (N) và mỗi cặp tạo với nhau một góc 1200. Độ lớn của kết quả của chúng là bao nhiêu?

Câu trả lời: F = 20 (N)

Đăng bởi: Trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Lực #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button