Là gì

Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3

yt2byt.edu.vn.net xin san sẻ với các bạn những kiến ​​thức về ý nghĩa ngày 26 tháng 3 là gì cũng như lịch sử ra đời của ngày 26 tháng 3 như thế nào ?. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây để biết thêm thông tin cụ thể.

 • Ngày 6 tháng 4 là thứ mấy?

Ngày 26 tháng 3 là ngày gì?

Ngày 26 tháng 3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (viết tắt là Đoàn Thanh niên Cộng sản), nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Là một tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh lãnh đạo, rèn luyện, đồng thời cũng là người sáng lập tổ chức này. Ngày 26 tháng 3 được gọi tắt là ngày thành lập Đoàn.

Tổ chức này được coi là cơ sở ươm tạo hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cánh tay nối dài của cả Nhà nước. Đoàn Thanh niên được tổ chức và hoạt động theo mẫu hình hành chính từ Trung ương xuống cấp xã, phường với tất cả các chức danh trong biên chế nhà nước.

Sử sinh ngày 26 tháng 3

Hội nghị lần thứ hai họp từ ngày 20 tới ngày 26 tháng 3 năm 1931 tại Hà Nội. Hội nghị phân tích, tổng kết công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đề xuất các giải pháp chính trị, công việc vận động ở Đông Dương và quyết định thành lập Cộng sản Đoàn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III từ ngày 22 tới ngày 25 tháng 3 năm 1961, các đại biểu đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 (ngày cuối cùng của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 năm 1931, dành để thảo luận và quyết định những vấn đề hết sức quan trọng công việc thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.

Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Ảnh 2

Tên của Liên minh qua các thời kỳ

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, để thích hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời đoạn cách mệnh, Đoàn nhiều lần đổi tên. Tên của Liên minh qua các năm như sau:

 • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 tới năm 1936, tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
 • Từ năm 1937 tới năm 1939 là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
 • Từ tháng 11 năm 1939 tới năm 1941, được đặt tên là Đoàn thanh niên chống đế quốc Đông Dương.
 • Từ tháng 5 năm 1941 tới năm 1956, tên gọi Nhóm là Hội Liên hợp Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
 • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 tới năm 1970, Tên của Liên hợp là Liên đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
 • Từ tháng 2 năm 1970 tới tháng 11 năm 1976 là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
 • Từ tháng 12 năm 1976 tới nay là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh.

Cơ cấu tổ chức của Liên hợp

Căn cứ vào báo cáo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện có 6,4 triệu đoàn viên trên tổng số 23,6 triệu thanh niên Việt Nam từ 16 tới 18 tuổi. Theo BBC, tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2005, có khoảng 70% thanh niên đứng ngoài hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ quan lãnh đạo giữ quyền cao nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Công đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành sẽ do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.

Hệ thống tổ chức của Đoàn được tổ chức từ Trung ương tới cơ sở.

 • Cấp cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở
 • Cấp huyện và tương đương
 • Cấp tỉnh và tương đương
 • Trung tâm

Qua bài viết trên của yt2byt.edu.vn.net, kỳ vọng các bạn sẽ nắm vững kiến ​​thức về ngày 26 tháng 3 là cung gì? Lịch sử ra đời ngày 26 tháng 3 cũng như cơ cấu tổ chức của đoàn. Nếu có thắc mắc hay bổ sung gì cho bài viết, các bạn hãy comment bên dưới để mình trả lời nhé!

Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3

Hình Ảnh về: Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3

Video về: Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3

Wiki về Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=Ng%C3%A0y%2026%20th%C3%A1ng%203%20l%C3%A0%20ng%C3%A0y%20g%C3%AC?%20L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20ra%20%C4%91%E1%BB%9Di%20ng%C3%A0y%2026/3%20&title=Ng%C3%A0y%2026%20th%C3%A1ng%203%20l%C3%A0%20ng%C3%A0y%20g%C3%AC?%20L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20ra%20%C4%91%E1%BB%9Di%20ng%C3%A0y%2026/3%20&ns0=1

Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3 -

yt2byt.edu.vn.net xin san sẻ với các bạn những kiến ​​thức về ý nghĩa ngày 26 tháng 3 là gì cũng như lịch sử ra đời của ngày 26 tháng 3 như thế nào ?. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây để biết thêm thông tin cụ thể.

 • Ngày 6 tháng 4 là thứ mấy?

Ngày 26 tháng 3 là ngày gì?

Ngày 26 tháng 3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (viết tắt là Đoàn Thanh niên Cộng sản), nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Là một tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh lãnh đạo, rèn luyện, đồng thời cũng là người sáng lập tổ chức này. Ngày 26 tháng 3 được gọi tắt là ngày thành lập Đoàn.

Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Ảnh 1

Tổ chức này được coi là cơ sở ươm tạo hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cánh tay nối dài của cả Nhà nước. Đoàn Thanh niên được tổ chức và hoạt động theo mẫu hình hành chính từ Trung ương xuống cấp xã, phường với tất cả các chức danh trong biên chế nhà nước.

Sử sinh ngày 26 tháng 3

Hội nghị lần thứ hai họp từ ngày 20 tới ngày 26 tháng 3 năm 1931 tại Hà Nội. Hội nghị phân tích, tổng kết công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đề xuất các giải pháp chính trị, công việc vận động ở Đông Dương và quyết định thành lập Cộng sản Đoàn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III từ ngày 22 tới ngày 25 tháng 3 năm 1961, các đại biểu đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 (ngày cuối cùng của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 năm 1931, dành để thảo luận và quyết định những vấn đề hết sức quan trọng công việc thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.

Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Ảnh 2

Tên của Liên minh qua các thời kỳ

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, để thích hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời đoạn cách mệnh, Đoàn nhiều lần đổi tên. Tên của Liên minh qua các năm như sau:

 • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 tới năm 1936, tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
 • Từ năm 1937 tới năm 1939 là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
 • Từ tháng 11 năm 1939 tới năm 1941, được đặt tên là Đoàn thanh niên chống đế quốc Đông Dương.
 • Từ tháng 5 năm 1941 tới năm 1956, tên gọi Nhóm là Hội Liên hợp Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
 • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 tới năm 1970, Tên của Liên hợp là Liên đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
 • Từ tháng 2 năm 1970 tới tháng 11 năm 1976 là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
 • Từ tháng 12 năm 1976 tới nay là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh.

Cơ cấu tổ chức của Liên hợp

Căn cứ vào báo cáo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện có 6,4 triệu đoàn viên trên tổng số 23,6 triệu thanh niên Việt Nam từ 16 tới 18 tuổi. Theo BBC, tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2005, có khoảng 70% thanh niên đứng ngoài hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ quan lãnh đạo giữ quyền cao nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Công đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành sẽ do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.

Hệ thống tổ chức của Đoàn được tổ chức từ Trung ương tới cơ sở.

 • Cấp cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở
 • Cấp huyện và tương đương
 • Cấp tỉnh và tương đương
 • Trung tâm

Qua bài viết trên của yt2byt.edu.vn.net, kỳ vọng các bạn sẽ nắm vững kiến ​​thức về ngày 26 tháng 3 là cung gì? Lịch sử ra đời ngày 26 tháng 3 cũng như cơ cấu tổ chức của đoàn. Nếu có thắc mắc hay bổ sung gì cho bài viết, các bạn hãy comment bên dưới để mình trả lời nhé!

[rule_{ruleNumber}]

#Ngày #tháng #là #ngày #gì #Lịch #sử #đời #ngày

[rule_3_plain]

#Ngày #tháng #là #ngày #gì #Lịch #sử #đời #ngày

yt2byt.edu.vn.net xin san sẻ tới các bạn tri thức về ý nghĩa của ngày 26 tháng 3 là ngày gì, cũng như lịch sử ra đời của ngày 26/3 như thế nào?. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây để có thêm thông tin cụ thể.Ngày 6 tháng 4 là ngày gìDanh mục bài viết
Ngày 26 tháng 3 là ngày gì?Lịch sử ra đời ngày 26/3Cơ cấu tổ chức của ĐoànNgày 26 tháng 3 là ngày gì?Ngày 26 tháng 3 chính là ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (viết tắt TNCS) Đông Dương, hiện nay là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Là một tổ chức chính trị – xã hội của các Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh lãnh đạo, rèn luyện và cũng chính là người đã sáng lập nên tổ chức này. Ngày 26 tháng 3 được mọi người gọi tắt là ngày Thành Lập Đoàn.Tổ chức này được xem là vườn ươm hàng ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là một cánh tay nối dài của cả nhà nước. Đoàn Thanh niên được tổ chức và vận hành theo một mẫu hình hành chính từ trung ương xuống tới cấp xã, phường với đầy đủ các chức danh thuộc biên chế ăn lương của nhà nước.Lịch sử ra đời ngày 26/3Hội nghị lần thứ 2 tổ chức từ ngày 20/3 tới 26/3/1931 tại Hà Nội. Hội nghị phân tích và kiểm điểm công việc Trung ương Đảng. Đưa ra những giải pháp về chính trị, công việc vận động tại Đông Dương và quyết định thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản.Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 3 từ ngày 22 cho tới ngày 25 tháng 3 năm 1961, các đại biểu đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (ngày cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 năm 1931, dành để bàn luận và quyết định đưa ra các vấn đề rất quan trọng đối với công việc thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn vào hàng năm.Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳTừ ngày 26/3/1931, để thích hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mệnh, Đoàn đã đổi tên nhiều lần. Tên gọi qua các thời kỳ của Đoàn như sau:Từ 26/3/1931 tới năm 1936, tên gọi là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.Từ năm 1937 tới 1939 là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.Từ 11/1939 tới năm 1941, tên là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.Từ 5/1941 tới năm 1956, tên Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.Từ 25/10/1956 tới năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.Từ 2/1970 tới 11/1976 là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.Từ 12/1976 cho tới tới nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Cơ cấu tổ chức của ĐoànDựa trên báo cáo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI năm 2017 thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay có 6,4 triệu Đoàn viên trên tổng số 23,6 triệu thanh niên Việt Nam có độ tuổi từ 16 cho tới 30 tuổi. Theo BBC thì tại Tp. Hồ Chí Minh, vào năm 2005 chiếm khoảng 70% thanh niên đang đứng ngoài hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản.Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí MinhCơ quan lãnh đạo nắm chức quyền cao nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội Đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành sẽ do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra.Hệ thống tổ chức của Đoàn được tổ chức từ Trung ương xuống cơ sở.Cấp cơ sở gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sởCấp Huyện và tương đươngCấp Tỉnh và tương đươngCấp Trung ươngQua bài viết trên của yt2byt.edu.vn.net, kỳ vọng các bạn sẽ nắm vững tri thức về Ngày 26/3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3 cũng như cơ cấu tổ chức của đoàn. Nếu thắc mắc hay bổ sung cho bài viết, các bạn hãy comment bên dưới để cùng trả lời nhé!
4.7/5 – (3 giám định)Originally posted 2020-09-07 22:30:59.

#Ngày #tháng #là #ngày #gì #Lịch #sử #đời #ngày

[rule_2_plain]

#Ngày #tháng #là #ngày #gì #Lịch #sử #đời #ngày

[rule_2_plain]

#Ngày #tháng #là #ngày #gì #Lịch #sử #đời #ngày

[rule_3_plain]

#Ngày #tháng #là #ngày #gì #Lịch #sử #đời #ngày

yt2byt.edu.vn.net xin san sẻ tới các bạn tri thức về ý nghĩa của ngày 26 tháng 3 là ngày gì, cũng như lịch sử ra đời của ngày 26/3 như thế nào?. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây để có thêm thông tin cụ thể.Ngày 6 tháng 4 là ngày gìDanh mục bài viết
Ngày 26 tháng 3 là ngày gì?Lịch sử ra đời ngày 26/3Cơ cấu tổ chức của ĐoànNgày 26 tháng 3 là ngày gì?Ngày 26 tháng 3 chính là ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (viết tắt TNCS) Đông Dương, hiện nay là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Là một tổ chức chính trị – xã hội của các Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh lãnh đạo, rèn luyện và cũng chính là người đã sáng lập nên tổ chức này. Ngày 26 tháng 3 được mọi người gọi tắt là ngày Thành Lập Đoàn.Tổ chức này được xem là vườn ươm hàng ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là một cánh tay nối dài của cả nhà nước. Đoàn Thanh niên được tổ chức và vận hành theo một mẫu hình hành chính từ trung ương xuống tới cấp xã, phường với đầy đủ các chức danh thuộc biên chế ăn lương của nhà nước.Lịch sử ra đời ngày 26/3Hội nghị lần thứ 2 tổ chức từ ngày 20/3 tới 26/3/1931 tại Hà Nội. Hội nghị phân tích và kiểm điểm công việc Trung ương Đảng. Đưa ra những giải pháp về chính trị, công việc vận động tại Đông Dương và quyết định thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản.Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 3 từ ngày 22 cho tới ngày 25 tháng 3 năm 1961, các đại biểu đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (ngày cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 năm 1931, dành để bàn luận và quyết định đưa ra các vấn đề rất quan trọng đối với công việc thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn vào hàng năm.Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳTừ ngày 26/3/1931, để thích hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mệnh, Đoàn đã đổi tên nhiều lần. Tên gọi qua các thời kỳ của Đoàn như sau:Từ 26/3/1931 tới năm 1936, tên gọi là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.Từ năm 1937 tới 1939 là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.Từ 11/1939 tới năm 1941, tên là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.Từ 5/1941 tới năm 1956, tên Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.Từ 25/10/1956 tới năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.Từ 2/1970 tới 11/1976 là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.Từ 12/1976 cho tới tới nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Cơ cấu tổ chức của ĐoànDựa trên báo cáo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI năm 2017 thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay có 6,4 triệu Đoàn viên trên tổng số 23,6 triệu thanh niên Việt Nam có độ tuổi từ 16 cho tới 30 tuổi. Theo BBC thì tại Tp. Hồ Chí Minh, vào năm 2005 chiếm khoảng 70% thanh niên đang đứng ngoài hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản.Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí MinhCơ quan lãnh đạo nắm chức quyền cao nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội Đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành sẽ do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra.Hệ thống tổ chức của Đoàn được tổ chức từ Trung ương xuống cơ sở.Cấp cơ sở gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sởCấp Huyện và tương đươngCấp Tỉnh và tương đươngCấp Trung ươngQua bài viết trên của yt2byt.edu.vn.net, kỳ vọng các bạn sẽ nắm vững tri thức về Ngày 26/3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3 cũng như cơ cấu tổ chức của đoàn. Nếu thắc mắc hay bổ sung cho bài viết, các bạn hãy comment bên dưới để cùng trả lời nhé!
4.7/5 – (3 giám định)Originally posted 2020-09-07 22:30:59.

Xem thông tin cụ thể

Bạn thấy bài viết Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày 26/3 bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Ngày #tháng #là #ngày #gì #Lịch #sử #đời #ngày

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button