Là gì

Nguyên tắc tối huệ quốc là gì?

Bạn đang tìm chủ đề về => Nguyên tắc tối huệ quốc là gì? bên phải? Nếu đúng tương tự, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm câu hỏi Nó là gì? khác ở đây => Cái gì?

Tối huệ quốc là một trong những quy định pháp lý quan trọng trong thương nghiệp quốc tế hiện đại. Quy định này được coi là một trong những nguyên tắc cơ bản của hệ thống thương nghiệp đa phương của Tổ chức Thương nghiệp Toàn cầu.

Vậy tối huệ quốc là gì? Nguyên tắc tối huệ quốc là gì?? Quý người sắm quan tâm vui lòng theo dõi nội dung bài viết để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.

Tối huệ quốc là gì?

Tối huệ quốc, viết tắt là MFN (Most Favoured Nation), là nguyên tắc pháp lý quan trọng nhất của WTO. Tầm quan trọng cụ thể của MFN được nêu rõ trong Điều I của Hiệp nghị GATT (mặc dù bản thân thuật ngữ “tối huệ quốc” ko được sử dụng trong điều này).

Theo cơ chế tối huệ quốc, một quốc gia phải đảm bảo cho tất cả các nước đối tác một cơ chế thương nghiệp thuận tiện như nhau. Cơ chế tối huệ quốc ở mỗi nước có thể xác định hoặc vô thời hạn, vận dụng cho tất cả các nước khác hoặc cho một số nước nhất mực.

Ví dụ, trong giao dịch hàng hóa song phương, quốc gia A quy định quốc gia B sẽ được miễn thuế đối với loại hàng hóa này lúc xuất khẩu sang. Trái lại, vận dụng nguyên tắc tối huệ quốc, nước B cũng sẽ dành những quy định và ưu đãi tương tự cho nước A.

Cơ chế tối huệ quốc được sử dụng phổ quát nhất trong các hoạt động kinh doanh và thương nghiệp giữa tất cả các nước.

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc

– Nguyên tắc MFN được hiểu là nếu một quốc gia dành cho một quốc gia thành viên sự ưu đãi nhất mực thì quốc gia đó cũng phải dành sự ưu đãi đó cho tất cả các nước thành viên khác.

– Nguyên tắc MFN được quy định trong Hiệp nghị chung về Thuế quan và Thương nghiệp 1947 (viết tắt là GATT) vận dụng cho “hàng hóa”, Hiệp nghị chung về Thương nghiệp Dịch vụ (Điều 2 của Hiệp nghị GATS) và sở hữu trí tuệ (Điều 4 của TRIPS Hiệp nghị). Rực rỡ:

Điều I: Quy định chung về Đối xử Tối huệ quốc

1. Đối với bất kỳ loại thuế và phí thương nghiệp nào liên quan tới xuất nhập khẩu hoặc đánh vào việc chuyển tiền để nhập khẩu hoặc xuất khẩu, hoặc phương pháp đánh thuế hoặc áp đặt phụ phí đó, hoặc với bất kỳ luật hoặc thủ tục nào trong nhập khẩu và xuất khẩu và đối với bất kỳ vấn đề nào được nêu trong khoản 2 và 4 của Điều III, * bất kỳ lợi thế, đối xử đặc trưng, đặc quyền hoặc miễn trừ nào. đối với các thành phầm tương tự có xuất xứ hoặc được ủy quyền bởi bất kỳ Bên ký kết nào khác. ngay tức tốc và vô điều kiện.

2. Các quy định tại Khoản 1 của Điều này sẽ ko yêu cầu loại trừ bất kỳ ưu đãi nào đối với thuế nhập khẩu hoặc thuế ko vượt quá mức quy định tại khoản 4 của Điều này và thuộc phạm vi của Điều này. . trong các khu vực được chỉ định bên dưới:

(a) Ưu đãi có hiệu lực giữa hai hoặc nhiều lãnh thổ được liệt kê trong phụ lục A, tuân theo các điều kiện quy định trong phụ lục đó;

(b) Ưu đãi chỉ có hiệu lực giữa hai hoặc nhiều vùng lãnh thổ có mối quan hệ chủ quyền chung hoặc mối quan hệ bảo vệ chủ quyền được nói đến trong danh sách B, C và D, tùy thuộc vào các điều kiện nêu trong phụ lục. ở đó;

(c) Ưu đãi chỉ có hiệu lực giữa tất cả tất cả các nước có chung biên giới quy định trong Phụ lục E và F.

3. Các quy định của khoản I sẽ ko vận dụng cho các ưu đãi giữa tất cả tất cả các nước trước đây là một phần của Lãnh thổ Ottoman và được tách ra khỏi Lãnh thổ Ottoman vào ngày 24 tháng 7 năm 1923, với điều kiện là ưu đãi đó có thể vận dụng theo khoản 5 của Điều XXV và do đó sẽ được thực hiện theo khoản 1 của Điều XXIX.

4. Biên độ ưu tiên vận dụng cho bất kỳ thành phầm nào đủ điều kiện hưởng ưu đãi tại khoản 2 Điều này, nhưng Biểu cam kết kèm theo Thỏa thuận này ko quy định mức ký quỹ tối đa, sẽ ko vượt quá:

(a) Sự khác lạ giữa đối xử tối huệ quốc và thuế suất ưu đãi quy định trong Biểu thuế và biểu thuế hoặc thuế vận dụng cho bất kỳ thành phần nào của Biểu tương ứng; nếu thuế suất ưu đãi ko được quy định trong Biểu, thì việc vận dụng thuế suất ưu đãi theo nghĩa của Điều này sẽ dựa trên thuế suất ưu đãi có hiệu lực vào ngày 10 tháng 4 năm 1947 và nếu Biểu cũng ko có đề xuất tối đa. – thuế suất ưu đãi, chênh lệch giữa thuế suất ưu đãi và thuế đối xử tối huệ quốc, có hiệu lực vào ngày 10 tháng 4 năm 1947;

(b) Đối với tất cả các loại thuế và thuế ko được quy định trong Biểu tương ứng, khoản chênh lệch thu được vào ngày 10 tháng 4 năm 1947 sẽ được ưu tiên vận dụng.

Trong trường hợp một Bên ký kết có tên trong Phụ lục G, ngày 10 tháng 4 năm 1947 thích hợp với điểm (a) và (b) trên đây sẽ được thay thế bằng ngày quy định trong phụ lục đó.

Điều 4: Đối xử Tối huệ quốc

Đối với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mọi đặc quyền, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ do Thành viên cấp cho công dân của bất kỳ quốc gia nào khác sẽ được cấp ngay tức tốc và vô điều kiện. . mở cho công dân của tất cả các Thành viên khác. Từ chối trách nhiệm đối với nghĩa vụ này bất kỳ đặc quyền, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ nào nhưng mà Thành viên cấp cho một quốc gia khác:

a) trên cơ sở các điều ước quốc tế để hỗ trợ tố tụng hoặc thực thi pháp luật nói chung, nhưng ko giới hạn, ý thức cụ thể về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

b) thích hợp với các quy định của Công ước Berne (1971) hoặc Công ước Rome, theo đó đối xử ko phải là đối xử quốc gia nhưng mà là đối xử vận dụng ở một quốc gia khác;

c) quyền của người trình diễn, nhà sản xuất bản thu thanh và tổ chức phát sóng ko được quy định trong Thỏa thuận này;

d) trên cơ sở các hiệp nghị quốc tế liên quan tới bảo hộ sở hữu trí tuệ có hiệu lực trước lúc Hiệp nghị WTO có hiệu lực, với điều kiện các hiệp nghị đó phải được thông báo cho Hội đồng TRIPS và ko tạo thành sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc bất hợp lý đối với công dân của các Thành viên khác .

Mục tiêu của việc sử dụng MFN. qui định

Nguyên tắc đối xử Tối huệ quốc (MFN) trong hệ thống thương nghiệp đa phương tạo ra sự đồng đẳng về thời cơ cạnh tranh giữa các thành viên lúc tham gia thị trường của một thành viên nào đó.

Cơ chế tối huệ quốc yêu cầu một quốc gia phải đảm bảo cho tất cả các nước đối tác một cơ chế thương nghiệp thuận tiện như nhau. Cụ thể, trong các điều ước thương nghiệp quốc tế cũng như luật thương nghiệp quốc gia, đối xử tối huệ quốc thường được trình bày dưới dạng các điều khoản đối với hàng hóa và dịch vụ có xuất xứ tại nước đối tác. kế thừa cơ chế thương nghiệp “ko kém phần thuận tiện” nhưng mà nước sở tại dành cho hàng hóa và dịch vụ của bất kỳ nước nào khác.

Cơ chế tối huệ quốc thực chất ko phải là sự ưu đãi của nước sở tại đối với mỗi nước kế thừa cơ chế này, nhưng mà nó chỉ nói đến tới những ưu đãi giống nhau, giống nhau giữa các nước trong mối quan hệ với nước sở tại. cùng với nhau. nước chủ nhà.

Với sự tồn tại của đối xử MFN, tất cả các nước sẽ được đảm bảo rằng tất cả các nước đối tác thương nghiệp của họ sẽ ko hỗ trợ cho tất cả các nước khác một cơ chế thương nghiệp thuận tiện hơn, do đó phá hủy lợi thế cạnh tranh. thực chất của chúng liên quan tới hàng hóa và dịch vụ cụ thể để cạnh tranh với tất cả tất cả các nước liên quan.

Dưới đây là một số nhận xét của chúng tôi về Nguyên tắc tối huệ quốc là gì?? Người sắm quan tâm theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc vui lòng phản hồi trực tiếp để được hỗ trợ nhanh nhất.


Nguồn: Cungdaythang.com

# là gì # nguyên tắc của # buổi tối # nước #quoc #

Bạn thấy bài viết Nguyên tắc tối huệ quốc là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Nguyên tắc tối huệ quốc là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Nguyên #tắc #tối #huệ #quốc #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button