Là gì

Nội dung là gì? Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức

Nội dung là khái niệm chúng ta hay sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, để nói rằng ta có hiểu rõ về khái niệm nội dung thì ko phải người nào cũng biết. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ phân phối cho bạn một số nội dung để trả lời câu hỏi nội dung là gì?

Nội dung là gì

– Theo ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lênin thì: 

+ Nội dung là phạm trù tất cả các khía cạnh, các yếu tố và quá trình tạo nên sự vật. 

 + Đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, nội dung và hình thức là phạm trù của phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. 

– Theo thuật ngữ tự điển tiếng Việt, nội dung là trạng thái bên trong của những gì chứa đựng hoặc trình bày qua hình thức.

nội dung là gì

Nội dung tiếng Anh là gì

Nội dung tiếng Anh là content

Hình thức là gì?

Về cơ bản, hình thức được hiểu là một phạm trù dùng để chỉ hình thức tồn tại và tăng trưởng của sự vật. Hình thức là một hệ thống các mối quan hệ tương đối ổn định giữa các yếu tố của sự vật đó. 

Trong pháp luật, các hình thức biểu thị của pháp luật có thể là cả bên trong và bên ngoài. 

– Chúng ta hiểu hình thức bên trong, đây chính là cấu trúc bên trong của luật. Hình thức bên trong là những mối quan hệ, liên hệ giữa các yếu tố tạo nên pháp luật. Hình thức bên trong của pháp luật được gọi là hình thức cấu trúc của pháp luật. 

– Hình thức là sự xuất hiện hoặc phương thức tồn tại của pháp luật. Dựa trên các hình thức pháp luật, bạn có thể thấy những hình thức pháp luật nào thực sự tồn tại  và chúng hiện đang ở đâu.

Hình thức tiếng Anh là gì?

Hình thức tiếng Anh là form

Bạn có thể quan tâm

phân tích là gì

tập thể là gì

Hình thức là gì

Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức

Nội dung quyết định hình thức:

+ Nội dung của hình thức có vai trò quyết định đối với quá trình vận động, tăng trưởng của các sự vật, hiện tượng. Kể từ đó, nội dung bao giờ cũng là mặt tương đồng, có thiên hướng chủ đạo đó là chuyển đổi. Còn hình thức là mặt tương đối vững bền, có thiên hướng chủ đạo của hình thức đó chính là ổn định. 

+ Sự thay đổi và tăng trưởng của các sự vật luôn khởi đầu từ sự thay đổi và tăng trưởng nội dung. Hình thức cũng thay đổi, nhưng chậm hơn là nội dung thay đổi và cần thích ứng với nội dung mới hơn. 

Nội dung và hình thức thống nhất và gắn bó 

+ Mọi thứ đồng thời phải có hình thức và nội dung. Ko có gì chỉ có hình thức nhưng ko có nội dung, hoặc nội dung ko có hình thức. Vì vậy, nội dung và hình thức phải nhất quán thì mới tồn tại được. 

+ Sự vật gồm nhiều yếu tố, nhiều mặt không giống nhau nhưng các yếu tố này liên kết với nhau,, ko tách rời nhau. Do đó, các yếu tố này vừa là chất liệu tạo nên nội dung, vừa tham gia vào các mối quan hệ tạo nên hình thức.  

+ Nội dung và hình thức sẽ ko thể tách rời nhau, có quan hệ mật thiết với nhau. Ko có nội dung nhưng ko có hình thức và ko có hình thức nào nhưng ko có nội dung. Nội dung  có thể có nhiều hình thức trong bất kỳ tình huống nào, và trái lại, cùng một hình thức có thể trình bày các nội dung không giống nhau.

Phương pháp luận:

+ Nhằm nhận thức và cải tạo sự vật, trước hết ta phải căn cứ vào nội dung các hình thức tác động trở lại lên nội dung, nên trong hoạt động thực tiễn ta cần phải thường xuyên đối chiếu giữa nội dung và cả hình thức làm cho hình thức trở thành thích hợp với nội dung. 

+ Hoạt động thực tiễn chủ động sử dụng các hình thức không giống nhau để phục vụ nhu cầu thực tiễn ở các thời đoạn không giống nhau. 

+ Nhận thức ko được tách rời cái tuyệt đối giữa nội dung và hình thức. Hình thức và nội dung luôn gắn bó với nhau trong quá trình vận động và tăng trưởng của sự vật nên phải đấu tranh với chủ nghĩa hình thức.

Tham khảo những tài liệu khác về các lĩnh vực tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Hình thức ko phụ thuộc vào nội dung nhưng tác động nội dung

+ Sự tác động qua lại giữa nội dung và hình thức đã diễn ra trong suốt quá trình tăng trưởng của các sự vật. Trước nhất, các chuyển đổi trong nội dung tác động tới hệ thống các mối liên hệ tương đối vững bền của hình thức. Nhưng lúc chuyển đổi liên tục diễn ra thì tới một thời khắc nào đó hệ thống các mối liên hệ tương đối cứng nhắc đó sẽ trở thành chật hẹp.

+ Nội dung vào vai trò quyết định so với hình thức nhưng điều này ko đồng tức là hình thức luôn sau nội dung. Trái lại hình thức luôn có tính độc lập nhất mực và tác động tích cực trong việc tăng trưởng của nội dung. Nếu hình thức ko thích hợp với nội dung, hình thức sẽ hạn chế sự tăng trưởng của nội dung.

+ Sẽ tới một thời khắc nội dung và hình thức xung đột với nhau, nội dung mới sẽ phá bỏ các hình thức cũ, hình thức mới cũng sẽ được tạo nên. Từ cơ sở của hình thức mới, nội dung mới sẽ tiếp tục chuyển đổi và tăng trưởng để chuyển sang trạng thái mới về chất.

Những tác động của hình thức lên nội dung

Hình thức là do nội dung quyết định nhưng hình thức lại có tính độc lập tương đối, cũng tác động trái lại với nội dung. Sự tác động của hình thức lên nội dung ở chỗ sau đây:

+ Ko thích hợp với nội dung thì hình thức sẽ hạn chế, kìm hãm sự tăng trưởng của nội dung.

+ Thích hợp với nội dung thì hình thức sẽ tạo mọi điều kiện thuận tiện để xúc tiến nội dung tăng trưởng.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II kỳ vọng những nội dung được nói đến trong bài viết này hữu ích với độc giả. Mong rằng với những tri thức này sẽ củng cố cho độc giả những tri thức cần thiết này có thể vận dụng trong học tập và cuộc sống. 

 

Bạn thấy bài viết Nội dung là gì? Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Nội dung là gì? Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức bên dưới để Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Nội #dung #là #gì #Mối #quan #hệ #giữa #nội #dung #và #hình #thức

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button