Tuyển sinh

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN Môn: Lượng giác: Lượng giác

VẤN ĐỀ 1: Phương trình lượng giác

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Phương trình lượng giác cơ bản

* cosx = cosα x = ± α + k2π

*

* tanx = tanα x = α + kπ

* cotx = cotα x = α + kπ

Với k trong Z

II. Phương trình bậc hai cho một hàm lượng giác

* asin2x + bsinx + c = 0. Cho t = sinx, | t | 1

* acos2x + bcosx + c = 0. Cho t = cosx, | t | 1

* atan2x + btanx + c = 0. Đặt t = tanx

* một cái lều2x + bcotx + c = 0. Đặt t = cotx

III. Phương trình bậc nhất cho sinx, cosx

asinx + bcosx = c

Điều kiện hợp lệ: a 2+ b 2c

2

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Môn: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Môn: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Môn: Lượng giác IV. Phương trình đối xứng:

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Môn: Lượng giác

V. Phương trình bậc 2 đối với sinx, cosxasin2x + bsinxcosx + ccos2

x = 0

– Xét cosx = 0 ↔ x = π / 2 + kπ (k thuộc Z) có phải là nghiệm không?

– Xét cosx # 0. Chia cả hai vế cho cos2x ta được phương trình bậc hai theo tanx. Chú ý:Nếu là phương trình bậc k đối với sinx, cosx thì ta coi cosx = 0 và coi cosx # 0 chia cả hai vế của phương trình cho cosk

x và chúng ta nhận được một phương trình bậc k theo tanx

B. THI

Bài 1: Cao đẳng A năm 2011

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Môn: Lượng giác

Phần thưởng:

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Môn: Lượng giác

Bài 2: Cao đẳng B năm 2011

Xem thêm:

Soạn bài Ông, bà trang 66 – Tiếng Việt lớp 2 Những chân trời sáng tạo Tập 1 – Tuần 8

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Môn: Lượng giác

Bài 3: Đại học khối D năm 2011

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Lượng giác

Luyện thi Đại học môn Toán – Môn: Lượng giác

Tải xuống tài liệu để biết chi tiết.

5/5 – (431 phiếu bầu)

Chuyên mục: Giáo dục
#Ôn #thi #Đại #học #môn #Toán #Chuyên #đề #Lượng #giác

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button