Tuyển sinh

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

1 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN ĐẠI HỌC MÔN: PHÂN TÍCH

VẤN ĐỀ 1: THAY ĐỔI TỔNG – HIỆU SUẤT CỦA CÁC PHÂN TÍCH CƠ BẢN

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Sử dụng ba tính chất sau để chuyển tích phân được tính thành hiệu tổng của các tích phân cơ bản

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

II. Bảng nguyên thủy cơ bản

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

B. THI

Bài 1: Cao đẳng A, B, D năm 2011

Tính tích phân:

Phần thưởng:

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Bài 2: Cao đẳng A, B, D năm 2010

Phần thưởng:

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Bài 3: Cao Đăng GTVT III Khối A năm 2007

Tính tích phân sau:

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Phần thưởng:

Chia tử số cho mẫu số để được:

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

VẤN ĐỀ 2: TÍNH TOÁN PHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN SỐ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Biến đổi kiểu 1

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

II. Chuyển đổi loại 2

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

B. THI

Bài 1: Đại học khối A năm 2011

Tính tích phân:

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Phần thưởng:

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Bài 2: Đại học khối D năm 2011

Tính tích phân:

Phần thưởng:

Luyện thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Bài 3: Đại học khối D năm 2010

Tính tích phân:

Phần thưởng:

Luyện thi đại học môn Toán – Chuyên đề: Tích phân

Tải xuống tài liệu để biết chi tiết.

5/5 – (562 phiếu bầu)

Chuyên mục: Giáo dục
#Ôn #thi #Đại #học #môn #Toán #Chuyên #đề #Tích #phân

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button