Là gì

Phiếu chi tiếng Anh là gì?

Phiếu chi luôn là chứng từ quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Tuy nhiên, ko phải người nào cũng hiểu rõ ràng séc là như thế nào? Hoặc làm thế nào để thực hiện một trả tiền?

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ phân phối cho độc giả một số nội dung liên quan tới vấn đề Chứng từ trả tiền MộtN là gì?

Chứng chỉ là gì?

Phiếu chi là chứng từ hành chính có trị giá pháp lý do kế toán lập để kiểm soát chi phí của doanh nghiệp.

Phiếu chi được hiểu là một chứng từ quan trọng trong ngành kế toán cũng như trong công việc kế toán. Phiếu chi vào vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm soát nguồn tiền mặt của doanh nghiệp, nguồn thu chi trong doanh nghiệp.

>>>>> Tham khảo thêm: Mẫu phiếu chi

Mục tiêu của séc

Dùng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ thực tiễn xuất kho, vàng bạc, ruby, kim loại quý thực tiễn xuất quỹ, là căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi số quỹ và ghi số kế toán. Tất cả các khoản tiền rút ra khỏi quỹ và được ghi có vào quỹ trước hết phải có phiếu chi. Nội dung và hình thức lập phiếu chi giống như phiếu thu, nhưng phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị trước lúc xuất quỹ.

Trong mỗi phiếu chi phải ghi số sổ, số hiệu của từng phiếu chi. Các phiếu chi phải được nhập liên tục trong một kỳ kế toán. Trên mỗi phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm nộp tiền, ngày, tháng, năm nộp tiền.

Lệnh biểu quyết

Trình tự thiết lập được thực hiện theo hai tùy chọn sau:

Lựa chọn 1:

– Người nhận tiền viết giấy yêu cầu.

– Giám đốc, kế toán nhà trường duyệt chi.

– Kế toán trả tiền viết phiếu chi.

– Giám đốc và kế toán trưởng ký vào phiếu chi.

– Thủ quỹ rót vốn và ghi số quỹ.

– Kế toán trả tiền ghi số kế toán, bảo quản và đưa vào kho lưu trữ.

Kế hoạch 2:

– Người nhận tiền viết giấy yêu cầu.

– Giám đốc, kế toán trưởng duyệt chi.

– Kế toán lập phiếu chi.

– Thủ quỹ rót vốn và ghi số quỹ.

– Kế toán trả tiền ghi vào sổ kế toán.

– Giám đốc và kế toán trưởng ký vào phiếu chi.

– Phiếu chi được bảo quản và lưu trữ.

Phiếu chi được lập ít nhất 03 liên:

+ Liên 01: Lưu vị trí bỏ thăm.

+ Mẫu 02: Thủ quỹ dùng để ghi số quỹ sau đó chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc kèm theo để kế toán ghi số kế toán.

+ Liên 03: Giao tận tay người nhận.

Ghi chú:

+ Nếu các khoản thu, chi bằng ngoại tệ thì phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời khắc nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị tiền tệ đã ghi.

+ Phiếu thu, phiếu chi gửi ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai.

Chứng từ tiếng anh là gì?

Phiếu trả tiền tiếng anh là pay voucher and graveyard Trả tiền là một chứng từ hành chính có trị giá pháp lý do kế toán lập để kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Trả tiền được xác định là một chứng từ quan trọng trong kế toán cũng như các nhiệm vụ kế toán. Các khoản trả tiền đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý nguồn tài chính, thu và chi của một doanh nghiệp.

Một số từ tiếng Anh liên quan tới phiếu trả tiền:

Accreditative: Ủy quyền chi phí.

Đầu vào trị giá ngày càng tăng của hóa đơn: Đầu vào trị giá ngày càng tăng của hóa đơn.

Invoice value-added output: Đầu ra trị giá ngày càng tăng của hóa đơn.

Khai báo thương chính: Khai báo thương chính bổ sung.

Thuế sau nhập: Tờ khai thương chính chính ngạch.

Kho nhận hàng: Phiếu xuất kho.

Material delivery note: Phiếu xuất kho vật liệu.

Phiếu xuất kho: Phiếu xuất kho.

Receipts: Phiếu thu.

Pay slip: Phiếu trả tiền.

Nhu cầu trả tiền: Thư yêu cầu trả tiền.

Advance Application: Đơn xin trước.

Tư vấn ghi nợ: Giấy báo nợ.

Bàn giao nhà: Biên bản bàn giao.

Piotation: Bảng báo giá.

Order: Đơn đặt hàng.

Hóa đơn VAT: Hóa đơn bán hàng.

Bill of sale: Hóa đơn bán hàng.

Phiếu xuất kho gửi đại lý: Phiếu xuất kho gửi đại lý.

Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính: Hóa đơn phân phối dịch vụ cho thuê tài chính.

Timesheets: Bảng chấm công.

Payroll: Bảng lương.

Bảng trả tiền: Bảng trả tiền tiền công.

Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động.

Hợp đồng kinh tế: Một hợp đồng kinh tế.

Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế: Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế.

Tạm ứng: Giấy nộp tiền tạm ứng.

Phiếu chi: Phiếu thu tiền mặt.

Trả tiền: Báo cáo trả tiền.

Quy định: Quy định.

Overtime Timesheet: Bảng chấm công ngoài giờ.

Overtime pay table: Bảng trả lương làm thêm giờ.

Bảng chấm công ngoài giờ: Bảng trả tiền tiền thưởng.

Bảng trả tiền thuê ngoài: bảng trả tiền thuê ngoài.

Giấy bảo hành du lịch: Travel Order.

Phiếu giao nhận thành phầm: Biên bản nghiệm thu.

Bảng kê lương kết chuyển: Bảng kê các khoản trích nộp theo lương.

Bảng phân bổ tiền công và BHXH: Bảng phân bổ tiền công và BHXH.

Vì vậy, Chứng từ trả tiền MộtN là gì? Chúng tôi đã phân tích cụ thể trong bài viết trên. Với vai trò của mình, phiếu chi luôn là chứng từ quan trọng ko chỉ đối với hoạt động kế toán nhưng còn đối với các doanh nghiệp.

Chứng từ trả tiền tiếng anh là gì?

Hình ảnh của:
Chứng từ trả tiền tiếng anh là gì?

Video về:
Chứng từ trả tiền tiếng anh là gì?

Wiki về
Chứng từ trả tiền tiếng anh là gì?


Phiếu chi tiếng Anh là gì?

Phiếu chi luôn là chứng từ quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Tuy nhiên, ko phải người nào cũng hiểu rõ ràng séc là như thế nào? Hoặc làm thế nào để thực hiện một trả tiền?

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ phân phối cho độc giả một số nội dung liên quan tới vấn đề Chứng từ trả tiền MộtN là gì?

Chứng chỉ là gì?

Phiếu chi là chứng từ hành chính có trị giá pháp lý do kế toán lập để kiểm soát chi phí của doanh nghiệp.

Phiếu chi được hiểu là một chứng từ quan trọng trong ngành kế toán cũng như trong công việc kế toán. Phiếu chi vào vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm soát nguồn tiền mặt của doanh nghiệp, nguồn thu chi trong doanh nghiệp.

>>>>> Tham khảo thêm: Mẫu phiếu chi

Mục tiêu của séc

Dùng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ thực tiễn xuất kho, vàng bạc, ruby, kim loại quý thực tiễn xuất quỹ, là căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi số quỹ và ghi số kế toán. Tất cả các khoản tiền rút ra khỏi quỹ và được ghi có vào quỹ trước hết phải có phiếu chi. Nội dung và hình thức lập phiếu chi giống như phiếu thu, nhưng phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị trước lúc xuất quỹ.

Trong mỗi phiếu chi phải ghi số sổ, số hiệu của từng phiếu chi. Các phiếu chi phải được nhập liên tục trong một kỳ kế toán. Trên mỗi phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm nộp tiền, ngày, tháng, năm nộp tiền.

Lệnh biểu quyết

Trình tự thiết lập được thực hiện theo hai tùy chọn sau:

Lựa chọn 1:

– Người nhận tiền viết giấy yêu cầu.

– Giám đốc, kế toán nhà trường duyệt chi.

– Kế toán trả tiền viết phiếu chi.

– Giám đốc và kế toán trưởng ký vào phiếu chi.

– Thủ quỹ rót vốn và ghi số quỹ.

– Kế toán trả tiền ghi số kế toán, bảo quản và đưa vào kho lưu trữ.

Kế hoạch 2:

– Người nhận tiền viết giấy yêu cầu.

– Giám đốc, kế toán trưởng duyệt chi.

– Kế toán lập phiếu chi.

– Thủ quỹ rót vốn và ghi số quỹ.

– Kế toán trả tiền ghi vào sổ kế toán.

– Giám đốc và kế toán trưởng ký vào phiếu chi.

– Phiếu chi được bảo quản và lưu trữ.

Phiếu chi được lập ít nhất 03 liên:

+ Liên 01: Lưu vị trí bỏ thăm.

+ Mẫu 02: Thủ quỹ dùng để ghi số quỹ sau đó chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc kèm theo để kế toán ghi số kế toán.

+ Liên 03: Giao tận tay người nhận.

Ghi chú:

+ Nếu các khoản thu, chi bằng ngoại tệ thì phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời khắc nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị tiền tệ đã ghi.

+ Phiếu thu, phiếu chi gửi ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai.

Chứng từ tiếng anh là gì?

Phiếu trả tiền tiếng anh là pay voucher and graveyard Trả tiền là một chứng từ hành chính có trị giá pháp lý do kế toán lập để kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Trả tiền được xác định là một chứng từ quan trọng trong kế toán cũng như các nhiệm vụ kế toán. Các khoản trả tiền đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý nguồn tài chính, thu và chi của một doanh nghiệp.

Một số từ tiếng Anh liên quan tới phiếu trả tiền:

Accreditative: Ủy quyền chi phí.

Đầu vào trị giá ngày càng tăng của hóa đơn: Đầu vào trị giá ngày càng tăng của hóa đơn.

Invoice value-added output: Đầu ra trị giá ngày càng tăng của hóa đơn.

Khai báo thương chính: Khai báo thương chính bổ sung.

Thuế sau nhập: Tờ khai thương chính chính ngạch.

Kho nhận hàng: Phiếu xuất kho.

Material delivery note: Phiếu xuất kho vật liệu.

Phiếu xuất kho: Phiếu xuất kho.

Receipts: Phiếu thu.

Pay slip: Phiếu trả tiền.

Nhu cầu trả tiền: Thư yêu cầu trả tiền.

Advance Application: Đơn xin trước.

Tư vấn ghi nợ: Giấy báo nợ.

Bàn giao nhà: Biên bản bàn giao.

Piotation: Bảng báo giá.

Order: Đơn đặt hàng.

Hóa đơn VAT: Hóa đơn bán hàng.

Bill of sale: Hóa đơn bán hàng.

Phiếu xuất kho gửi đại lý: Phiếu xuất kho gửi đại lý.

Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính: Hóa đơn phân phối dịch vụ cho thuê tài chính.

Timesheets: Bảng chấm công.

Payroll: Bảng lương.

Bảng trả tiền: Bảng trả tiền tiền công.

Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động.

Hợp đồng kinh tế: Một hợp đồng kinh tế.

Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế: Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế.

Tạm ứng: Giấy nộp tiền tạm ứng.

Phiếu chi: Phiếu thu tiền mặt.

Trả tiền: Báo cáo trả tiền.

Quy định: Quy định.

Overtime Timesheet: Bảng chấm công ngoài giờ.

Overtime pay table: Bảng trả lương làm thêm giờ.

Bảng chấm công ngoài giờ: Bảng trả tiền tiền thưởng.

Bảng trả tiền thuê ngoài: bảng trả tiền thuê ngoài.

Giấy bảo hành du lịch: Travel Order.

Phiếu giao nhận thành phầm: Biên bản nghiệm thu.

Bảng kê lương kết chuyển: Bảng kê các khoản trích nộp theo lương.

Bảng phân bổ tiền công và BHXH: Bảng phân bổ tiền công và BHXH.

Vì vậy, Chứng từ trả tiền MộtN là gì? Chúng tôi đã phân tích cụ thể ở bài viết trên. Với vai trò của mình, phiếu chi luôn là chứng từ quan trọng ko chỉ đối với hoạt động kế toán nhưng còn đối với các doanh nghiệp.

[rule_{ruleNumber}]

# hóa đơn # chi phí # Tiếng Anh # là # gì

Nguồn:

Chứng từ trả tiền tiếng anh là gì?

Bạn thấy bài viết Phiếu chi tiếng Anh là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Phiếu chi tiếng Anh là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button