Là gì

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì?

Câu hỏi: Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì?

Câu trả lời:

Phương pháp khối lượng mol trung bình:

1. Cho các chất khí (hỗn hợp 2 khí)

– Khối lượng trung bình của 1 lít hỗn hợp khí ở dtc:

– Khối lượng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí ở dtc:Hoặc:Нhoặc:

Hoặc: Hoa KỳLao = dhh / khí x . Mx

2. Đối với chất rắn, chất lỏng

Tính chất 1: MTB của hh phụ thuộc vào thành phần về lượng các thành phần trong hỗn hợp.

Tính chất 2: CTPT của hh luôn nằm trong vòng khối lượng mol của cấu tử nhỏ nhất và lớn nhất.

Mmin

Tính chất 3: Hỗn hợp 2 chất A, B có MA

Giả sử A hoặc B có% = 100% và kia có% = 0 hoặc trái lại.

Ghi chú:

– Với bài toán trộn 2 chất A, B (chưa biết số mol) với nhau 1 hoặc cả 2 chất X, Y (đã biết số mol). Để biết sau phản ứng hết A, B hoặc X, Y. Có thể cho rằng hỗn hợp A và B chỉ chứa một chất A hoặc B.

– Với MA

Vậy nếu X, Y tác dụng với A còn dư thì X, Y tác dụng hết với hỗn hợp A, B

Với MA

Tương tự, nếu X, Y ko tác dụng hết với B thì ko tác dụng hết với hỗn hợp A, B. Tức là sau phản ứng X, Y hết và A, B còn dư.

Cùng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II làm số bài tập vận dụng nhé!

1. Phương pháp giải bài toán tính khối lượng mol trung bình.

Giả sử hỗn hợp các nguyên tố ATrước nhất,MỘT2,MỘT3… có khối lượng mol tương ứng là M.Trước nhấtHoa Kỳ2Hoa Kỳ3… có số mol mỗi nguyên tố tuần tự là aTrước nhấtmột2một3… Hoặc chúng ta có phần trăm số mol của mỗi nguyên tố xTrước nhấtx2x3….

Chúng ta sẽ tính khối lượng mol trung bình () theo công thức:

* Phạm vi sử dụng

+ Bài toán có nhiều hỗn hợp có tính chất hóa học giống nhau.

Thay vì viết nhiều phương trình hóa học cho nhiều chất, ta gọi công thức trung bình và viết phương trình đại diện

+ Bài toán xác định thành phần%

+ Bài toán xác định nguyên tố, công thức phân tử

Chú ý:

– Một số bài tập thường có sự liên kết giữa phương pháp trung bình cộng và phương pháp đường chéo để rút ngắn thời kì tính toán.

– Nếu các chất trong hỗn hợp có số mol bằng nhau thì trung bình bằng nhau và trái lại.

2. Bài tập có lời giải

Bài tập 1: Cho 8,96 lít hỗn hợp hai anken lội qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng là

khối lượng bình tăng 16,8 gam. Công thức phân tử của hai anken là gì? (biết rằng số

nguyên tử cacbon trong mỗi anken ko quá 4 và thể tích khí ở dtc)

A. CŨ2H4 và C4Hsố 8 IN ĐẬM4Hsố 8 và C5Hmười

LẠNH3H6 và C4Hsố 8 DA, C đều đúng.

Đáp án đúng: D. A, C đúng.

Giảng giải:

Vì cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư nên:

Bài tập 2: Một hỗn hợp X gồm Hiđro và Oxi (ko xảy ra phản ứng) có tỉ khối hơi so với ko khí là 0,3276 lần.

a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp

b) Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp bằng hai cách (chỉ cần một cách là được).

Câu trả lời:

Bài tập 3: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại M hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít H.2 (dktc). Xác định tên kim loại M, biết rằng lúc hòa tan 2,4 gam M trong 500ml dung dịch HCl 1M thì dung dịch thu được chuyển sang màu đỏ tím.

Câu trả lời:

Cho Fe và M phản ứng với HC1 thu được muối của kim loại hoá trị II.

Gọi A là kim loại trung gian của Fe và M.

Với bài toán này, nếu giải bằng phương pháp thông thường, học trò sẽ gọi

xy, M là số mol của Fe, M và khối lượng mol của M và dựa vào đề bài hãy lập

được hệ phương trình sau: 56x + yM = 4

x + y = 0,1

y 9,6

Bài tập 4: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với natri thu được 3,36 lít khí hiđro ở dtc.

Công thức phân tử của hai rượu là.

A. CHỈ3OH và C3H7OH B. C2H5OH và C3H7OH

C. CHỈ3OH và C2H5OH D. C3H7OH và C4H9OH

Câu trả lời đúng: C. CHỈ3OH và C2H5OH

Giảng giải:

Vì đề bài cho 2 ancol liên tục trong dãy đồng đẳng nên việc chọn phương pháp tính khối lượng mol trung bình dễ hơn lập hệ phương trình, Gọi M là khối lượng mol trung bình ta có:

:

Rượu có khối lượng mol phân tử thấp nhất DUY NHẤT là3OH có M = 30

Từ (1) và (2) => rượu đầu CHỈ là3OH và rượu thứ hai phải là C2H5OH

=> Câu trả lời đúng là C

Đăng bởi: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Phương #pháp #khối #lượng #mol #trung #bình #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button