Là gì

Quốc phòng là gì? Nhân tố nào tạo nên tiềm lực quốc phòng?

Quốc phòng là gì? Những yếu tố nào tạo nên tiềm lực quốc phòng?

Hình ảnh về: Quốc phòng là gì? Những yếu tố nào tạo nên tiềm lực quốc phòng?

Video về: Quốc phòng là gì? Những yếu tố nào tạo nên tiềm lực quốc phòng?

Wiki Quốc phòng là gì? Những yếu tố nào tạo nên tiềm lực quốc phòng?

Quốc phòng là gì? Yếu tố nào tạo nên tiềm lực quốc phòng?
-

Quốc phòng là gì? Vai trò bảo vệ Tổ quốc đối với mỗi quốc gia là gì? … Những vấn đề trên tuy vĩ mô nhưng cũng rất thiết thực đối với mỗi tư nhân. Có thể nói, nền quốc phòng của mỗi quốc gia phải vững chắc thì quốc gia đó mới có nền tảng đủ mạnh để vươn tầm toàn cầu.

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có nghe nhiều thông tin về quốc phòng trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên tôi chưa hiểu rõ về quốc phòng là gì, rất mong được sự trả lời của Luật sư. Ngoài ra, xin ông cho biết thêm về vai trò của bảo vệ Tổ quốc đối với mỗi quốc gia?

Chào bạn, xung quanh vấn đề người bào chữa là gì nhưng mà bạn đang quan tâm, HieuLuat sẽ trả lời cho bạn như sau:

Quốc phòng là gì? Vai trò của quốc phòng là gì?

– Dưới góc độ nghiên cứu chung, phòng thủ quốc gia có thể hiểu là các hành động, hoạt động do một quốc gia tổ chức, thực hiện nhằm mục tiêu bảo vệ, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lược từ tất cả quốc gia khác. khác, đảm bảo trọn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia, dân tộc.

Để hiện thực hóa vai trò của quốc phòng, Luật Quốc phòng năm 2018 đã ra đời, theo đó, quốc phòng được hiểu là:

Điều 2. Giảng giải từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, ​​lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

=> Qua đây có thể thấy nhiệm vụ chủ yếu của bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ Tổ quốc. Giữ nước được hiểu là bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia đối với vùng đất, vùng trời, vùng biển, thềm lục địa …

Để bảo vệ và giữ vững trọn vẹn lãnh thổ, nền quốc phòng toàn dân lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, sức mạnh quân sự là đặc trưng, ​​phải huy động tiềm lực quốc phòng toàn dân (nỗ lực hết sức). con người, vật chất, tài chính, ý thức trong và ngoài nước).

– Tầm quan trọng của bảo vệ Tổ quốc đối với mỗi quốc gia, dân tộc được trình bày trên các mặt:

+ Bảo vệ Tổ quốc là khâu then chốt, là yếu tố quyết định sự an toàn, tồn vong của một quốc gia, vùng lãnh thổ. Chỉ lúc một quốc gia, một vùng lãnh thổ độc lập và an toàn thì mới có cơ sở để tăng trưởng kinh tế, xã hội và chính trị.

+ Bảo vệ Tổ quốc là cách tốt nhất để bảo vệ thành tựu độc lập của tổ quốc, đồng thời là cách để tấn công những yếu tố xâm phạm tới quyền chủ quyền của quốc gia, dân tộc. Pháp luật quốc tế ko cho phép xâm lược hoặc tấn công quốc gia khác, nhưng cho phép quốc gia này tự vệ (Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc) và cho phép trả nủa nếu quốc gia đó bị tấn công từ bên ngoài. .

Vì vậy, Có thể nói, quốc phòng là xương sống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng để tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Nước xuất xứ là gì?

Tiềm lực quốc phòng của mỗi quốc gia bắt nguồn từ những yếu tố nào?

Để có thể bảo vệ và giữ gìn tổ quốc, dân tộc thì nền quốc phòng phải mạnh, nhưng muốn vững chắc thì nền quốc phòng phải phụ thuộc vào các yếu tố cấu thành.

Dưới góc độ pháp lý, Khoản 2 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định, tiềm lực quốc phòng là các nguồn lực về nhân lực, vật lực, tài chính, ý thức ở trong và ngoài nước.

Nói rộng ra, các yếu tố cấu thành này có thể được phân tích cụ thể như sau:

– Nhân lực: Chỉ con người, nói xác thực hơn là số lượng, chất lượng và trình độ của con người lúc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nói rộng ra, đây là một trong những yếu tố cấu thành sức mạnh quân sự. Sức mạnh quân sự phản ánh khả năng bảo vệ, giữ gìn và khắc phục xung đột với tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ khác có ý định xâm lược;

– Nguồn lực vật chất: Dùng để chỉ tất cả các phương tiện, phương tiện hữu hình như tàu thuyền, súng ống, đạn dược, … để thực hiện mục tiêu bảo vệ Tổ quốc;

– Tài chính: Để chỉ tiền chi cho quốc phòng. Tiền đầu tư cho quốc phòng phải đúng nhân vật, thích hợp, mang lại hiệu quả tối ưu;

– Ý thức: Kết đoàn, tin tưởng, chung lý tưởng, ý chí. Đây cũng là yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên sức mạnh quốc phòng của mỗi quốc gia.

Ngoài 4 yếu tố quan trọng trên, còn có một số yếu tố khác cũng có tác động lớn tới sự nghiệp bảo vệ của mỗi quốc gia, dân tộc, bao gồm:

– Địa hình, phong cảnh tự nhiên: Đây là yếu tố tự nhiên, khách quan nhưng cũng là một trong những yếu tố giúp quốc gia đó có cách triển khai, tổ chức phòng thủ thích hợp. Thiên thời địa lợi nhân hòa;

– Quy mô lãnh thổ: Quy mô và diện tích lãnh thổ liên quan tới việc lựa chọn cách sắp đặt để phòng thủ, phòng thủ hoặc tấn công trong trường hợp bị xâm lược. Rõ ràng, tất cả quốc gia có diện tích rộng lớn sẽ có nhiều lựa chọn phòng thủ và phòng thủ hơn tất cả quốc gia có diện tích nhỏ hơn;

– Vị trí tiếp giáp: Vị trí tự nhiên của tổ quốc, vị trí tiếp giáp cũng là một thuận tiện hay khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động quốc phòng. Ví dụ, quốc gia giáp biển hơn lục địa thì thực hiện nhiệm vụ quốc phòng phải khác quốc gia giáp biển / chỉ tiếp giáp lục địa;

– Khả năng / tiềm lực kinh tế: Chỉ có nền kinh tế mạnh mới nuôi được nền quốc phòng vững chắc. Có tiềm lực tài chính, tiền nong để đầu tư, upgrade phương tiện, trang bị cho quốc phòng;

Vì vậy, tiềm lực quân sự được cấu thành bởi các yếu tố nêu trên.

Chính sách quốc phòng của Nhà nước hiện nay là gì?

Căn cứ Luật Quốc phòng năm 2018, để củng cố và tăng trưởng nền quốc phòng toàn dân, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách thích hợp, trong đó có 8 nhóm chính sách chủ yếu được quy định tại Điều 4 như sau:

Một là, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên toàn cầu. ;

Hai là, thực hiện các chính sách và nhiệm vụ hòa bình và trọn vẹn lãnh thổ, bao gồm:

+ Thực hiện độc lập, chủ quyền, thống nhất và trọn vẹn lãnh thổ (bao gồm lục địa, hải đảo, vùng biển và vùng trời);

+ Thực hiện chính sách hòa bình, tự vệ (ko gây chiến tranh, tuân thủ nghiêm túc Hiến chương Liên hợp quốc về quyền tự vệ);

+ Sử dụng các giải pháp chính đáng, thích hợp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi mưu mô, hành động xâm lược;

Ba là, thực hiện ngoại giao quốc phòng thích hợp

Đây là chính sách được Nhà nước ta hết sức coi trọng, cụ thể:

3. Thực hiện ngoại giao quốc phòng thích hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng; chống lại chiến tranh dưới mọi hình thức của nó; chủ động, tích cực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế và hội thoại quốc phòng, tạo môi trường quốc tế thuận tiện cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ko tham gia lực lượng hoặc liên minh quân sự của một bên chống lại bên kia; ko cho nước ngoài lập căn cứ quân sự, sử dụng lãnh thổ Việt Nam chống lại nước khác; ko dọa nạt hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; khắc phục mọi dị đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và trọn vẹn lãnh thổ, ko can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đồng đẳng và cùng có lợi; thích hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan nhưng mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bốn là, huy động các nguồn lực trong nước để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (nguồn lực của cơ quan, tổ chức, tư nhân trong nước);

Năm là, trên nguyên tắc tự nguyện, ko trái với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, tư nhân ủng hộ vật chất, tài chính và ý thức cho quốc phòng;

Sáu là, tăng trưởng khoa học và công nghệ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảy là, thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, tư nhân làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Nhà nước có chính sách đặc thù ở khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược, trọng tâm, xung yếu về quốc phòng;

Tám là, cơ quan, tổ chức, tư nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được Nhà nước ghi nhận, khen thưởng kịp thời theo quy định;

Vì vậy, 8 chính sách lớn và đặc thù của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc đang được vận dụng hiện nay nhưng mà chúng tôi nói đến ở trên là những chính sách nhằm củng cố, xây dựng và tăng trưởng nền quốc phòng toàn dân của nước ta.

Đây là câu trả lời về Phòng thủ là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

19006199 để được hỗ trợ.
[rule_{ruleNumber}]

# hàng rào # hàng rào là gì # hàng rào # hàng rào # tạo ra # tiềm năng # hàng rào # hàng rào

Bạn thấy bài viết Quốc phòng là gì? Yếu tố nào tạo nên tiềm lực quốc phòng? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Quốc phòng là gì? Yếu tố nào tạo nên tiềm lực quốc phòng? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button