Tuyển sinh

Quy định mới về mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh

Bộ GD & ĐT vừa ban hành thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

Theo đó, các cơ sở đào tạo muốn mở ngành đào tạo trình độ đại học phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Nghề đăng ký đào tạo phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nhân lực của địa phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo. Việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong định hướng và kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo.

Tên ngành, nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV theo quy định.

Trường hợp ngành đăng ký đào tạo không thuộc danh mục đào tạo (gọi tắt là ngành mới), cơ sở đào tạo phải làm rõ: Căn cứ khoa học, nhu cầu của xã hội đối với chuyên ngành mới này; thực tiễn, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới cùng với ít nhất 2 chương trình đào tạo tham khảo của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền công nhận chất lượng hoặc cho phép thực hiện. và cấp bằng (trừ những ngành chỉ đào tạo tại Việt Nam hoặc những ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng).

Minh họa: Lê Vân.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu phải đảm bảo số lượng, chất lượng, trình độ, cơ cấu để tổ chức đào tạo, không trùng với giảng viên biên chế là điều kiện để đào tạo trình độ đại học của các chuyên ngành. Những người khác đang đào tạo. Trong đó, có ít nhất 1 tiến sĩ cùng chuyên ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo và xã hội.

Cụ thể, có ít nhất 10 giảng viên chính thức có trình độ từ thạc sĩ (ThS) trở lên cùng lĩnh vực, ngành gần với ngành đào tạo đăng ký, trong đó có ít nhất 1 TS và 4 ThS, hoặc 2 TS và 2 ThS. . ngành đăng ký đào tạo; ngoại trừ các ngành riêng biệt sau:

Đối với các chuyên ngành thuộc nhóm ngoại ngữ, văn hóa (trừ ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung) phải có ít nhất 6 giảng viên chuyên trách có trình độ từ ThS trở lên cùng ngành hoặc tương đương. với chuyên ngành đào tạo đã đăng ký gồm 1 TS và 3 ThS, hoặc 2 TS và 1 ThS cùng chuyên ngành đăng ký đào tạo.

Đối với một số ngành thuộc khối ngành Y tế: Giảng viên, người hướng dẫn các môn học, học phần liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp. tiếp tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện là cơ sở hành nghề trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định. Mỗi môn học thuộc khối kiến ​​thức cơ bản của ngành, chuyên ngành của chương trình đào tạo phải có ít nhất 1 giảng viên biên chế có văn bằng, luận văn, luận án cao học phù hợp với môn học mà người đó đảm nhiệm giảng dạy.

Đối với ngành đăng ký đào tạo nhóm ngành Nghệ thuật phải có ít nhất 10 giảng viên chuyên trách cùng ngành hoặc gần ngành, trong đó phải có 1 TS và 3 ThS cùng chuyên ngành đăng ký đào tạo. Nếu ngành đăng ký mới mà trong nước chưa có cơ sở đào tạo trình độ ThS, TS thì có thể thay giảng viên chuyên trách có trình độ Tiến sĩ bằng nghệ sĩ nhân dân có trình độ đại học cùng chuyên ngành đăng ký đào tạo. . Trình độ thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng chuyên ngành đăng ký đào tạo.

Giảng viên chuyên trách giảng dạy tối thiểu 70% thời lượng chương trình đào tạo; Phần kiến ​​thức còn lại do giảng viên thỉnh giảng (trong và ngoài nước) đã ký hợp đồng thỉnh giảng với cơ sở đào tạo thực hiện. Giảng viên thường trực và thỉnh giảng phải có chuyên môn phù hợp với nội dung môn học được phân công giảng dạy.

Đối với các cơ sở đào tạo ngoài công lập, phải có ít nhất 40% giảng viên chuyên trách đăng ký đào tạo trong độ tuổi lao động.

Đối với các chuyên ngành mới chưa có ThS, TS được đào tạo trong nước, nếu không đủ số lượng giảng viên biên chế có trình độ tương đương theo quy định thì có thể thay thế bằng ThS, TS ở chuyên ngành gần. Các giảng viên này phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trình độ đại học và có ít nhất 2 công trình khoa học được công bố về lĩnh vực đào tạo đăng ký trong 5 năm kể từ ngày cơ sở đào tạo đăng ký mở. ngành đào tạo.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình phải đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập theo yêu cầu của ngành đăng ký đào tạo trình độ đại học. Cụ thể, có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thực nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo đăng ký. đảm bảo đủ theo danh mục thiết bị tối thiểu phục vụ đào tạo của ngành, nhóm ngành quy định (nếu có); Có hợp đồng liên kết giảng dạy, thực tập trong lĩnh vực ngành mới mở với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong lĩnh vực đào tạo đã đăng ký.

Cùng với đó, phải có thư viện, thư viện điện tử đảm bảo đủ tài liệu hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên.

Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh chuyên ngành đào tạo khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Không bảo đảm một trong các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo; tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép tổ chức hoạt động đào tạo; vi phạm pháp luật về giáo dục bị xử phạt đến mức phải đình chỉ tuyển sinh; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở đào tạo bị Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Có hành vi gian dối để mở ngành đào tạo trình độ đại học; vi phạm nghiêm trọng quy chế tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo; hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh; vi phạm các quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt đến mức thu hồi quyết định mở ngành; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo cử nhân xem tại đây.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017 và thay thế các quy định về mở ngành đào tạo trình độ đại học tại Thông tư số 08/2011 / TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng. Giao dục va đao tạo.

Bạn thấy bài viết Quy định mới về mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Quy định mới về mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Chuyên mục: Giáo dục
#Quy #định #mới #về #mở #ngành #đào #tạo #đình #chỉ #tuyển #sinh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button