Là gì

Quy định về ủy thác tư pháp thuyết giáo hình thái kinh tế xã hội là gì?

Bạn đang tìm chủ đề về => Quy định về ủy thác tư pháp dạy hình thái kinh tế xã hội như thế nào? bên phải? Nếu đúng tương tự, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm câu hỏi Nó là gì? khác ở đây => Cái gì?

Người sắm quan tâm tới Quy định về ủy thác tư pháp Thuyết lí hình thái kinh tế – xã hội là gì?? Mời các bạn theo dõi nội dung bài viết để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.

Tình trạng kinh tế xã hội là gì?

Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử (còn gọi là chủ nghĩa duy vật biện chứng xã hội) dùng để chỉ xã hội ở một thời kỳ lịch sử nhất mực, với một kiểu quan hệ nhất mực. sản xuất nhất mực cụ thể của xã hội đó, thích hợp với trình độ sản xuất nhất mực. lực lượng, và với một kiến ​​trúc thượng tằng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất đó.

Hình thái kinh tế – xã hội là một hệ thống hoàn chỉnh, có kết cấu phức tạp, trong đó các mặt cơ bản là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến ​​trúc thượng tằng. Mỗi mặt của hình thái kinh tế – xã hội có vị trí riêng, tác động qua lại và thống nhất với nhau.

Cơ cấu cơ bản của hình thái kinh tế – xã hội

Cấu trúc cơ bản của hình thái kinh tế – xã hội bao gồm:

– Lực lượng sản xuất: là nền tảng vật chất – kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế – xã hội. Nếu các hình thái kinh tế – xã hội ko giống nhau thì lực lượng sản xuất cũng ko giống nhau. Sự vững mạnh của lực lượng sản xuất quyết định sự ra đời, lớn lên và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế – xã hội.

– Quan hệ sản xuất: Tạo ra cơ sở hạ tầng của xã hội và quyết định mọi quan hệ xã hội khác. Mỗi hình thái kinh tế – xã hội đều có kiểu quan hệ sản xuất riêng. Quan hệ sản xuất là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các cơ chế xã hội.

Tổng hợp các quan hệ sản xuất tạo nên nên cái gọi là quan hệ xã hội, cái gọi là xã hội, là một xã hội ở một thời kỳ tăng trưởng lịch sử nhất mực, một xã hội có những đặc điểm riêng lẻ. đơn chiếc, tư nhân. Xã hội cổ điển, xã hội phong kiến ​​và xã hội tư bản đều là tổng thể của những quan hệ sản xuất đó, mỗi quan hệ sản xuất đồng thời trình bày một thời kỳ tăng trưởng cụ thể trong lịch sử nhân loại.

Kiến trúc thượng tằng được tạo ra và tăng trưởng thích hợp với cơ sở hạ tầng, nhưng nó là phương tiện để bảo vệ, duy trì và tăng trưởng cơ sở hạ tầng đã sinh ra nó.

– Các yếu tố khác: Ngoài ra, các hình thái kinh tế – xã hội, các hình thái kinh tế – xã hội còn có các mối quan hệ gia đình, dân tộc và các mối quan hệ xã hội khác. Nó cũng bao gồm lĩnh vực chính trị, lĩnh vực tư tưởng và lĩnh vực xã hội. Mỗi lĩnh vực của hình thái kinh tế – xã hội vừa tồn tại độc lập với nhau, tác động lẫn nhau, thống nhất với nhau, vừa gắn bó với quan hệ sản xuất và chuyển đổi cùng với sự thay đổi của quan hệ. chế tạo.

Các loại hình kinh tế xã hội

Theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, trong lịch sử nhân loại sẽ có 5 hình thái kinh tế – xã hội từ thấp tới cao:

– Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản nguyên thuỷ (công xã nguyên thuỷ)

– Hình thái kinh tế xã trụ sở hữu nô lệ (giai cấp chủ nô mang sứ mệnh lịch sử chuyển từ hình thái kinh tế xã hội cộng sản nguyên thủy sang hình thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ) bao gồm chủ nô và chủ nô. nông nô và nông nô

– Hình thái kinh tế – xã hội phong kiến ​​(giai cấp phong kiến) gồm địa chủ và nông dân.

– Hình thái kinh tế xã hội tư bản (giai cấp tư sản) bao gồm tri thức, tiểu tư sản

Hình thái kinh tế của chủ nghĩa cộng sản (giai cấp người lao động)

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Phương thức sản xuất xã hội dựa trên sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và sự bóc lột lao động làm thuê ăn lương. Ra đời thay thế phương thức sản xuất phong kiến.

Theo cơ chế tư bản chủ nghĩa, xã hội phân thành hai giai cấp đối kháng cơ bản: Giai cấp tư sản (người sở hữu tư liệu sản xuất) và giai cấp vô sản (người bị tước đoạt tư liệu sản xuất, bị bắt đi làm thuê, bán sức lao động cho chủ nghĩa tư bản và bị nhà tư bản bóc lột).

Quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ tức là quy luật thặng dư giá trị. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trình bày tính ưu việt hơn các phương thức sản xuất trước đây ở chỗ: lực lượng sản xuất và khoa học kỹ thuật tăng trưởng nhanh chóng, sản xuất và lao động được xã hội hóa. cao. trên quy mô lớn, năng suất lao động cao, v.v.

Tranh chấp cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ tức là tranh chấp giữa tính chất xã hội của sản xuất và sự chiếm hữu của tư nhân đối với tư liệu sản xuất và thành phẩm. Sự tranh chấp đó càng trở thành gay gắt hơn lúc chủ nghĩa tư bản bước vào thời kỳ tăng trưởng đỉnh cao và cuối cùng, thời kỳ chủ nghĩa đế quốc.

Sự tranh chấp giai cấp đó gắn với sự tranh chấp mới giữa chủ nghĩa đế quốc và các dân tộc bị áp bức dẫn tới sự thay thế nó bằng một phương thức sản xuất mới tiên tiến hơn với tư cách là một yếu tố khách quan – nền sản xuất xã hội. nhà xã hội học. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước “là sự sẵn sàng vật chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội, phòng chờ cho chủ nghĩa xã hội” (Lê-nin).

Lần trước hết trong lịch sử nhân loại, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã bị xóa bỏ ở Nga sau thắng lợi của Cách mệnh xã hội chủ nghĩa tháng Mười (1917), và ở một số nước khác do kết quả của cuộc cách mệnh. Nhà xã hội học.

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm lực lượng sản xuất xã hội hoá Giai cấp người lao động và quan hệ sản xuất dựa trên sự chiếm hữu của tư nhân về tư liệu sản xuất (giai cấp tư sản) hai phương thức sản xuất này. đối lập nhau, dẫn tới cuộc đấu tranh của giai cấp người lao động, dẫn tới cách mệnh xã hội chủ nghĩa và từ đó làm phát sinh hình thái kinh tế – xã hội.

Theo Mác và Ph.Ăngghen, sự chuyển hóa từ hình thái kinh tế – xã hội thấp lên hình thái kinh tế – xã hội cao là một quá trình tăng trưởng tự nhiên. Giai cấp tư sản, trong quá trình thống trị của mình chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những tư liệu sản xuất ngày càng to lớn hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ khác cộng lại.

Dưới đây là một số san sớt của chúng tôi về Thuyết lí hình thái kinh tế – xã hội quy định gì về ủy thác tư pháp? Người dùng theo dõi nội dung bài viết gặp sự cố khác vui lòng liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp.


Nguồn: Cungdaythang.com

# Chính sách # giới thiệu # sự tin tưởng # tư pháp # thuyết lí # lý thuyết # hình thái học # kinh tế học # xã hội học # là gì #

Bạn thấy bài viết Quy định về ủy thác tư pháp thuyết giáo hình thái kinh tế xã hội là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Quy định về ủy thác tư pháp thuyết giáo hình thái kinh tế xã hội là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Quy #định #về #ủy #thác #tư #pháp #thuyết #giáo #hình #thái #kinh #tế #xã #hội #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button