Là gì

Quy tắc tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quy là gì?

Hỏi: Nêu quy tắc tìm hợp của hai lực có giá đồng quy?

Câu trả lời:

Quy tắc tổng của hai lực có giá đồng quy:

Để tổng hợp hai lực đồng quy tác dụng lên một vật cứng, trước hết ta phải trượt hai vectơ lực trên giá đỡ của chúng về điểm đồng quy, sau đó vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

Ví dụ: Một quả cầu đồng chất khối lượng 3 kg được gắn vào tường bằng một sợi dây. Dây tạo với dây một góc α = 200. Bỏ qua ma sát tại điểm xúc tiếp của quả cầu với tường. Cho g = 9,8 m / s2. Xác định lực căng của dây tác dụng lên quả cầu.Chúng ta trượt ba lực trên giá đỡ của chúng tới điểm tụ hội, và sau đó thực hiện phép tính tổng lực như chúng ta đã làm với hạt.

Hãy cùng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II tìm hiểu kỹ hơn về quy luật này.


1. Hệ quả của hai lực đồng quy là gì?

Kết quả của hai lực đồng quy, đồng phẳng tác dụng lên cùng một vật cứng là một lực nằm trong mặt phẳng chứa hai lực đó, cùng tác dụng với hai lực thành phần.

2. Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy (cùng một mặt phẳng)

2.1. Trường hợp 1: Sự thống nhất của hai lực đồng thời, đồng phẳng tác dụng lên một vật rắn

Phương pháp: Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm kết quả của hai lực đồng quy tác dụng lên vật rắn.

2.2 Trường hợp 2: Sự thống nhất của hai lực đồng phẳng, chưa đồng thời

Phương pháp: Trượt điểm tác dụng của hai lực trên giá của hai lực tác dụng lên vật rắn về điểm đồng quy, sau đó vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp của hai lực đồng quy tác dụng lên vật rắn.

Sự kết luận:

Quy tắc hợp của hai lực đồng quy ko song song nằm trên cùng một mặt phẳng: Trượt hai lực trên trị giá của chúng tới điểm đồng quy rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm kết quả của hai lực đồng quy.

3. Bài tập minh họa

Bài 1: Một hạt chịu tác dụng của các lực có hướng như hình vẽ bên và có độ lớn tuần tự là F1 = 60N, F2 = 30N, F3 = 40N. Xác định phương và độ lớn của lực thuần tác dụng lên hạt.

Câu trả lời:

Chúng tôi tổng hợp các lực lượng như hình:

Bài 2: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 4 (N) và 5 (N) hợp với nhau một góc α. Tính góc α? Ta biết rằng công của hai lực này có độ lớn là 7,8 (N).

Câu trả lời:

Tôi có FTrước tiên = 4 NỮ

F2 = 5 NỮ

F = 7,8 NỮ

Hỏi α =?

Theo công thức của quy tắc hình bình hành:

F2 = Fthứ mười hai + F22 + 2.FTrước tiên.F2.cosα

Vậy α = 60 ° 15 ′

Bài 3: Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang thì chịu tác dụng của trọng lực 50 N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lực theo phương vuông góc với và song song với mặt phẳng nghiêng.

Câu trả lời:

Bài 4: Cho ba lực đồng quy nằm trên cùng một mặt phẳng, có độ lớn FTrước tiên = F2 = F3 = 20 (N) và từng cặp hợp với nhau tạo với nhau một góc 120 °. Độ lớn của lực tổng hợp của chúng là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Tôi có F = FTrước tiên + F2 + F3

Hay F = FTrước tiên + F23

Trên hình chúng ta thấy F23 độ lớn của nó là F23 = 2F2cos60 ° = FTrước tiên

F nào23 cùng hướng với FTrước tiên vậy Fhl = 0

Bài 5: Tính hệ quả của hai lực F đồng quyTrước tiên = 16 N; F2 = 12 N trong trường hợp góc giữa hai lực là α = 0 °; 60 °; 120 °; 180 °. Xác định góc giữa hai lực để hợp lực là 20 N.

Câu trả lời:

F2 = Fthứ mười hai + F22 + 2.FTrước tiên.F2.cosα

Lúc α = 0 °; F = 28 NỮ

Lúc α = 60 °; F = 24,3 N.

Lúc α = 120 °; F = 14,4 N.

Lúc α = 180 °; F = FTrước tiên – F2 = 4 N.

Lúc F = 20 N α = 90 °

Bài 6: Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng một góc 30 so với phương ngang thì chịu một lực có độ lớn 50 N. Xác định độ lớn của các thành phần của trọng lực theo phương vuông góc và song song với mặt phẳng nghiêng.

Câu trả lời:

PTrước tiên = Psinα = 25 N

P2 = Pcosα = 25√3 N

Bài 7: Cho lực F có độ lớn 100 N và phương tạo với trục Ox một góc 36,87 ° và hợp với Oy một góc 53,13 °. Xác định độ lớn các thành phần của lực F trên các trục Ox và Oy.

Câu trả lời:

36,87 ° + 53,13 ° = 90 °

Fx = F.cos (36,87 °) = 80 F

Fy = F.sin (53,13 °) = 60 N

Đăng bởi: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Quy #tắc #tìm #hợp #lực #của #hai #lực #có #giá #đồng #quy #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button