Là gì

Số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu

Bạn đang tìm hiểu về một hình vuông xuất sắc trong toán học là gì? Vì vậy, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ khái niệm về hình vuông xuất sắc và có những ví dụ rõ ràng để bạn nhận mặt và tính toán các hình vuông xác thực.

Số bình phương là gì?

Một hình vuông xuất sắc là một số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên. Một hình vuông xuất sắc về cơ bản là bình phương của một số tự nhiên. Một hình vuông xuất sắc cũng là diện tích của một hình vuông có cạnh là số nguyên khác.

Một số được cho là bình phương chẵn nếu nó là bình phương của một số chẵn. Và trái lại, một số bình phương xuất sắc được cho là một số bình phương lẻ nếu nó là bình phương của bất kỳ số lẻ nào.

Tính chất của hình vuông xuất sắc

Một số được coi là hình vuông xuất sắc chỉ có các chữ số kết thúc bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9, còn đối với các số kết thúc bằng 2,3,7,8 thì ko. kẻ số chính thống.

Lúc chúng ta tính ra số nguyên tố, hình vuông xuất sắc chỉ chứa thừa số nguyên tố với số mũ chẵn, ko có số mũ lẻ.

 • Một hình vuông xuất sắc chỉ có một trong hai dạng, 4n hoặc 4n + 1, 3n hoặc 3n + 1, nhưng ko có hình vuông xuất sắc nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3, 3n + 2, v.v.
 • Đối với một số bình phương kết thúc bằng 1 hoặc 9, chữ số hàng chục sẽ là một chữ số chẵn.
 • Nếu ô vuông cuối cùng là 5 thì chữ số hàng chục sẽ là 2.
 • Nếu hình vuông xuất sắc cuối cùng là 4, chữ số hàng chục sẽ là một chữ số chẵn.
 • Một hình vuông xuất sắc kết thúc bằng 6, chữ số hàng chục sẽ là một chữ số lẻ.
 • Một hình vuông xuất sắc chia hết cho 2 sẽ chia hết cho 4.
 • Tất nhiên, một hình vuông xuất sắc chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.
 • Một hình vuông xuất sắc chia hết cho 10 thì chia hết cho 20.
 • Một hình vuông xuất sắc chia hết cho 5 sẽ chia hết cho 15.

Và một hình vuông xuất sắc chia hết cho 3 sẽ ko bao giờ có dư là 2; chia hết cho 4, ko bao giờ có dư là 2 hoặc 3; Số lẻ bình phương chia hết cho 8 luôn có dư là 1.

Một số bình phương là gì. Ảnh 2

Ví dụ:

4 (2) 2; 9 (3) 2; là những số bình phương xuất sắc.

Công thức tính hiệu của hai hình vuông xuất sắc là:

a2 – b2 = (a + b) (a – b).

Ví dụ:

42 – 32 = (4 + 2) (4 – 2) = 12.

Ước số nguyên dương của một hình vuông xuất sắc là một số chẵn.

Một số bình phương chia hết cho số nguyên tố p kiên cố sẽ chia hết cho p2.

Ví dụ:

Hình vuông xuất sắc là 12 (24) chia hết cho 2 (12: 2 = 6) => 12 cũng sẽ chia hết cho 4 (12: 4 = 3)

Bình phương của 144 (122) chia hết cho 3 (85) => 144 cũng chia hết cho 9 (16)

Tất cả các hình vuông xuất sắc có thể được viết dưới dạng một dãy số lẻ tăng dần từ 1 = 1; 4 = 3 + 1; 9 = 1 + 3 + 5, 16 = 1 + 3 + 5 + 7; 25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9; 37 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 12,…

Một số bình phương là gì. Ảnh 3

Ví dụ về một hình vuông xuất sắc

Dựa trên khái niệm và tính chất ở trên, chúng ta có một vài ví dụ về hình vuông xuất sắc như sau:

Các số 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 144, 225, 576 là những hình vuông xuất sắc.

 • Số 4 = 22 là một hình vuông chẵn
 • Số 9 = 32 là một số lẻ bình phương
 • Số 16 = 42 là một hình vuông chẵn
 • Số 25 = 52 là một hình vuông lẻ
 • Số 36 = 62 là một hình vuông chẵn
 • Số 225 = 152 là một hình vuông xuất sắc lẻ
 • Số 289 = 172 là một hình vuông xuất sắc kỳ lạ
 • Số 576 = 242 là một hình vuông chẵn
 • Số 1.000.000 = 1.0002 là một hình vuông chẵn

Một số bài toán mẫu về hình vuông xuất sắc

Bài toán mẫu 1: Chứng minh rằng một số ko phải là một hình vuông xuất sắc.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng số n = 20042 + 20032 + 20022 – 20012 ko phải là một hình vuông xuất sắc.

Câu trả lời: Có thể nhìn thấy chữ số tận cùng của các số 20042, 20032, 20022, 20012 tuần tự là các số 6,9,4,1. Vì số n kết thúc bằng 8 nên n ko phải là một hình vuông xuất sắc.

Ví dụ 2: Chứng minh rằng số 1234567890 ko phải là một hình vuông xuất sắc.

Câu trả lời: Ta thấy số 1234567890 chia hết cho 5 vì chữ số tận cùng là 0. Nhưng ko chia hết cho 25 vì hai chữ số cuối của dãy là 90. Do đó, số 1234567890 ko phải là một hình vuông xuất sắc. .

Bài toán mẫu 2: Chứng minh rằng một số là một hình vuông xuất sắc

Chứng tỏ: Với bất kỳ số tự nhiên n nào, thì an = n (n + 1) (n + 2) (n + 3) + 1 là một bình phương xuất sắc.

Câu trả lời:

Chúng ta có:

an = n (n + 1) (n + 2) (n + 3) + 1

= (n2 + 3n) (n2 + 3n + 2) +1

= (n2 + 3n) 2+ 2 (n2 + 3n) + 1

= (n2 + 3n + 1) 2

Trong đó: n là số tự nhiên thì (n2 + 3n + 1) 2 cũng là số tự nhiên nên an là một hình vuông xuất sắc.

Trên đây là bài viết san sớt với độc giả về số vuông xuất sắc là gì? Một số ví dụ về hình vuông xuất sắc rất dễ hiểu. Kỳ vọng sau lúc đọc xong bài viết wikigiaidap này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về hình vuông, để giải các bài toán liên quan tới hình vuông một cách tốt nhất và xác thực nhất. Chúc may mắn!

Số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu

Hình Ảnh về: Số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu

Video về: Số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu

Wiki về Số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=S%E1%BB%91%20ch%C3%ADnh%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20l%C3%A0%20g%C3%AC?%20M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20v%C3%AD%20d%E1%BB%A5%20s%E1%BB%91%20ch%C3%ADnh%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20d%E1%BB%85%20hi%E1%BB%83u%20&title=S%E1%BB%91%20ch%C3%ADnh%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20l%C3%A0%20g%C3%AC?%20M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20v%C3%AD%20d%E1%BB%A5%20s%E1%BB%91%20ch%C3%ADnh%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20d%E1%BB%85%20hi%E1%BB%83u%20&ns0=1

Số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu -

Bạn đang tìm hiểu về một hình vuông xuất sắc trong toán học là gì? Vì vậy, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ khái niệm về hình vuông xuất sắc và có những ví dụ rõ ràng để bạn nhận mặt và tính toán các hình vuông xác thực.

Số bình phương là gì?

Một hình vuông xuất sắc là một số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên. Một hình vuông xuất sắc về cơ bản là bình phương của một số tự nhiên. Một hình vuông xuất sắc cũng là diện tích của một hình vuông có cạnh là số nguyên khác.

Một số bình phương là gì. Ảnh 1

Một số được cho là bình phương chẵn nếu nó là bình phương của một số chẵn. Và trái lại, một số bình phương xuất sắc được cho là một số bình phương lẻ nếu nó là bình phương của bất kỳ số lẻ nào.

Tính chất của hình vuông xuất sắc

Một số được coi là hình vuông xuất sắc chỉ có các chữ số kết thúc bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9, còn đối với các số kết thúc bằng 2,3,7,8 thì ko. kẻ số chính thống.

Lúc chúng ta tính ra số nguyên tố, hình vuông xuất sắc chỉ chứa thừa số nguyên tố với số mũ chẵn, ko có số mũ lẻ.

 • Một hình vuông xuất sắc chỉ có một trong hai dạng, 4n hoặc 4n + 1, 3n hoặc 3n + 1, nhưng ko có hình vuông xuất sắc nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3, 3n + 2, v.v.
 • Đối với một số bình phương kết thúc bằng 1 hoặc 9, chữ số hàng chục sẽ là một chữ số chẵn.
 • Nếu ô vuông cuối cùng là 5 thì chữ số hàng chục sẽ là 2.
 • Nếu hình vuông xuất sắc cuối cùng là 4, chữ số hàng chục sẽ là một chữ số chẵn.
 • Một hình vuông xuất sắc kết thúc bằng 6, chữ số hàng chục sẽ là một chữ số lẻ.
 • Một hình vuông xuất sắc chia hết cho 2 sẽ chia hết cho 4.
 • Tất nhiên, một hình vuông xuất sắc chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.
 • Một hình vuông xuất sắc chia hết cho 10 thì chia hết cho 20.
 • Một hình vuông xuất sắc chia hết cho 5 sẽ chia hết cho 15.

Và một hình vuông xuất sắc chia hết cho 3 sẽ ko bao giờ có dư là 2; chia hết cho 4, ko bao giờ có dư là 2 hoặc 3; Số lẻ bình phương chia hết cho 8 luôn có dư là 1.

Một số bình phương là gì. Ảnh 2

Ví dụ:

4 (2) 2; 9 (3) 2; là những số bình phương xuất sắc.

Công thức tính hiệu của hai hình vuông xuất sắc là:

a2 – b2 = (a + b) (a – b).

Ví dụ:

42 – 32 = (4 + 2) (4 – 2) = 12.

Ước số nguyên dương của một hình vuông xuất sắc là một số chẵn.

Một số bình phương chia hết cho số nguyên tố p kiên cố sẽ chia hết cho p2.

Ví dụ:

Hình vuông xuất sắc là 12 (24) chia hết cho 2 (12: 2 = 6) => 12 cũng sẽ chia hết cho 4 (12: 4 = 3)

Bình phương của 144 (122) chia hết cho 3 (85) => 144 cũng chia hết cho 9 (16)

Tất cả các hình vuông xuất sắc có thể được viết dưới dạng một dãy số lẻ tăng dần từ 1 = 1; 4 = 3 + 1; 9 = 1 + 3 + 5, 16 = 1 + 3 + 5 + 7; 25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9; 37 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 12,…

Một số bình phương là gì. Ảnh 3

Ví dụ về một hình vuông xuất sắc

Dựa trên khái niệm và tính chất ở trên, chúng ta có một vài ví dụ về hình vuông xuất sắc như sau:

Các số 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 144, 225, 576 là những hình vuông xuất sắc.

 • Số 4 = 22 là một hình vuông chẵn
 • Số 9 = 32 là một số lẻ bình phương
 • Số 16 = 42 là một hình vuông chẵn
 • Số 25 = 52 là một hình vuông lẻ
 • Số 36 = 62 là một hình vuông chẵn
 • Số 225 = 152 là một hình vuông xuất sắc lẻ
 • Số 289 = 172 là một hình vuông xuất sắc kỳ lạ
 • Số 576 = 242 là một hình vuông chẵn
 • Số 1.000.000 = 1.0002 là một hình vuông chẵn

Một số bài toán mẫu về hình vuông xuất sắc

Bài toán mẫu 1: Chứng minh rằng một số ko phải là một hình vuông xuất sắc.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng số n = 20042 + 20032 + 20022 – 20012 ko phải là một hình vuông xuất sắc.

Câu trả lời: Có thể nhìn thấy chữ số tận cùng của các số 20042, 20032, 20022, 20012 tuần tự là các số 6,9,4,1. Vì số n kết thúc bằng 8 nên n ko phải là một hình vuông xuất sắc.

Ví dụ 2: Chứng minh rằng số 1234567890 ko phải là một hình vuông xuất sắc.

Câu trả lời: Ta thấy số 1234567890 chia hết cho 5 vì chữ số tận cùng là 0. Nhưng ko chia hết cho 25 vì hai chữ số cuối của dãy là 90. Do đó, số 1234567890 ko phải là một hình vuông xuất sắc. .

Bài toán mẫu 2: Chứng minh rằng một số là một hình vuông xuất sắc

Chứng tỏ: Với bất kỳ số tự nhiên n nào, thì an = n (n + 1) (n + 2) (n + 3) + 1 là một bình phương xuất sắc.

Câu trả lời:

Chúng ta có:

an = n (n + 1) (n + 2) (n + 3) + 1

= (n2 + 3n) (n2 + 3n + 2) +1

= (n2 + 3n) 2+ 2 (n2 + 3n) + 1

= (n2 + 3n + 1) 2

Trong đó: n là số tự nhiên thì (n2 + 3n + 1) 2 cũng là số tự nhiên nên an là một hình vuông xuất sắc.

Trên đây là bài viết san sớt với độc giả về số vuông xuất sắc là gì? Một số ví dụ về hình vuông xuất sắc rất dễ hiểu. Kỳ vọng sau lúc đọc xong bài viết wikigiaidap này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về hình vuông, để giải các bài toán liên quan tới hình vuông một cách tốt nhất và xác thực nhất. Chúc may mắn!

[rule_{ruleNumber}]

#Số #chính #phương #là #gì #Một #số #ví #dụ #số #chính #phương #dễ #hiểu

[rule_3_plain]

#Số #chính #phương #là #gì #Một #số #ví #dụ #số #chính #phương #dễ #hiểu

Các bạn đang tìm hiểu về số chính phương là gì trong toán học? Vậy mới các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ về khái niệm của số chính phương và có ví dụ rõ ràng để các bạn nhận mặt và tính toán số chính phương như thế nào là xác thực.Danh mục bài viết
Số chính phương là gì?Tính chất của số chính phươngMột số bài toán mẫu về số chính phươngSố chính phương là gì?Số chính phương là số tự nhiên có căn bậc 2 là một số tự nhiên. Số chính phương thực chất là bình phương của một con số tự nhiên nào đó. Số chính phương còn là diện tích của một hình vuông với cạnh là số nguyên kia.Một con số được gọi là số chính phương chẵn nếu như nó là bình phương của một số chẵn. Và trái lại, một con số chính phương được gọi là số chính phương lẻ nếu như nó là bình phương của một con số lẻ bất kỳ.Tính chất của số chính phươngMột con số được xem là số chính phương chỉ có những chữ số tận cùng là 0,1,4,5,6,9, còn đối với các con số tận cùng là số 2,3,7,8 thì ko phải là số chính phương nhé các bạn.Lúc chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương hoàn toàn chỉ chứa những thừa nguyên tố với số mũ chẵn, ko có mũ lẻ.Số chính phương chỉ có 1 trong 2 dạng là 4n hoặc là 4n + 1, 3n hoặc 3n + 1, chứ ko có số chính phương nào có dạng là 4n + 2 hay là 4n + 3, 3n + 2,…Số chính phương có chữ số tận cùng là số 1 hoặc là số 9 thì chữ số hàng chục sẽ là chữ số chẵn.Số chính phương tận cùng nếu bằng 5 thì chữ số hàng chục sẽ là 2.Số chính phương tận cùng nếu bằng 4 thì chữ số hàng chục sẽ là chữ số chẵn.Số chính phương tận cùng bằng 6, chữ số hàng chục sẽ là chữ số lẻ.Số chính phương chia hết cho 2 thì sẽ chia hết cho 4.Số chính phương chia hết cho 3 thì tất nhiên sẽ chia hết cho 9.Số chính phương chia hết cho số 10 thì sẽ chia hết cho 20.Số chính phương chia hết cho 5 thì sẽ chia hết cho 15.Còn số chính phương nhưng nhưng chia hết cho 3 thì ko bao giờ có số dư là 2; chia hết cho 4 thì ko bao giờ dư 2 hoặc 3; số chính phương lẻ chia hết cho số 8 xoành xoạch dư 1.Ví dụ:4(2)2; 9(3)2; là những số chính phương.Công thức để tính hiệu của hai số chính phương là:a2 – b2 = (a + b)(a – b).Ví dụ:42 – 32 = (4 + 2)(4 – 2) = 12.Số ước nguyên dương của số chính phương là một con số chẵn.Số chính phương chia hết cho số nguyên tố p thì kiên cố sẽ chia hết cho p2.Ví dụ:Số chính phương là 12 (24) chia hết cho 2 (12:2=6) => 12 cũng sẽ chia hết cho 4 (12:4=3)Số chính phương 144 (122) chia hết cho 3 (85) => 144 cũng chia hết cho 9 (16)Tất cả những số chính phương có thể viết thành một dãy số tổng của các số lẻ tăng dần theo trật tự từ 1 = 1; 4 = 3 + 1; 9 = 1 + 3 + 5, 16 = 1 + 3 + 5 + 7; 25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9; 37 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 12,…Ví dụ số chính phươngDựa theo khái niệm và tính chất trên, ta có một vài ví dụ về số chính phương như sau:Các con số từ 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 144, 225, 576 đều là số chính phương.Số 4 = 22 là số chính phương chẵnSố 9 = 32 là số chính phương lẻSố 16 = 42 là số chính phương chẵnSố 25 = 52 là số chính phương lẻSố 36 = 62 là số chính phương chẵnSố 225 = 152 là số chính phương lẻSố 289 = 172 là số chính phương lẻSố 576 = 242 là số chính phương chẵnSố 1.000.000 = 1.0002 là số chính phương chẵnMột số bài toán mẫu về số chính phươngBài toán mẫu 1: Chứng minh một số ko phải là số chính phương.Ví dụ 1: Chứng minh số n = 20042 + 20032 + 20022 – 20012 ko phải là số chính phương.Trả lời: Có thể nhận thất chữ số tận cùng của những số 20042, 20032, 20022, 20012 tuần tự là số 6,9,4,1. Vì thế số n có chữ số tận cùng là 8, nên n ko phải là số chính phương.Ví dụ 2: Chứng minh số 1234567890 ko phải là số chính phương.Trả lời: Ta có thể thấy số 1234567890 đều chia hết cho 5 vì chữ số tận cùng là 0. Nhưng lại ko chia hết cho số 25 vì hai chữ số tận cùng của dãy số là 90. Do đó nhưng nhưng số 1234567890 ko phải là số chính phương.Bài toán mẫu 2: Chứng minh một số là số chính phươngChứng minh: Với mọi số tự nhiên n thì an = n(n+1)(n+2)(n+3) + 1 là số chính phương.Trả lời:Ta có:an = n(n+1)(n+2)(n+3) + 1= (n2 + 3n)(n2 + 3n + 2) +1= (n2 + 3n)2+ 2(n2 + 3n) + 1= (n2 + 3n + 1)2Trong đó: n là số tự nhiên thì (n2 + 3n + 1)2 cũng là một số tự nhiên, vì vậy, an là số chính phương.Trên đây là bài viết san sớt tới các độc giả về số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu. Kỳ vọng sau lúc đọc qua bài viết này của wikigiaidap các bạn sẽ hiểu rõ hơn về số chính phương, để khắc phục các bài toán có liên quan tới số chính phương một cách tốt nhất và xác thực nhất nhé. Chúc các bạn thành công!
5/5 – (2 thẩm định)Originally posted 2020-10-12 22:50:52.

#Số #chính #phương #là #gì #Một #số #ví #dụ #số #chính #phương #dễ #hiểu

[rule_2_plain]

#Số #chính #phương #là #gì #Một #số #ví #dụ #số #chính #phương #dễ #hiểu

[rule_2_plain]

#Số #chính #phương #là #gì #Một #số #ví #dụ #số #chính #phương #dễ #hiểu

[rule_3_plain]

#Số #chính #phương #là #gì #Một #số #ví #dụ #số #chính #phương #dễ #hiểu

Các bạn đang tìm hiểu về số chính phương là gì trong toán học? Vậy mới các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ về khái niệm của số chính phương và có ví dụ rõ ràng để các bạn nhận mặt và tính toán số chính phương như thế nào là xác thực.Danh mục bài viết
Số chính phương là gì?Tính chất của số chính phươngMột số bài toán mẫu về số chính phươngSố chính phương là gì?Số chính phương là số tự nhiên có căn bậc 2 là một số tự nhiên. Số chính phương thực chất là bình phương của một con số tự nhiên nào đó. Số chính phương còn là diện tích của một hình vuông với cạnh là số nguyên kia.Một con số được gọi là số chính phương chẵn nếu như nó là bình phương của một số chẵn. Và trái lại, một con số chính phương được gọi là số chính phương lẻ nếu như nó là bình phương của một con số lẻ bất kỳ.Tính chất của số chính phươngMột con số được xem là số chính phương chỉ có những chữ số tận cùng là 0,1,4,5,6,9, còn đối với các con số tận cùng là số 2,3,7,8 thì ko phải là số chính phương nhé các bạn.Lúc chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương hoàn toàn chỉ chứa những thừa nguyên tố với số mũ chẵn, ko có mũ lẻ.Số chính phương chỉ có 1 trong 2 dạng là 4n hoặc là 4n + 1, 3n hoặc 3n + 1, chứ ko có số chính phương nào có dạng là 4n + 2 hay là 4n + 3, 3n + 2,…Số chính phương có chữ số tận cùng là số 1 hoặc là số 9 thì chữ số hàng chục sẽ là chữ số chẵn.Số chính phương tận cùng nếu bằng 5 thì chữ số hàng chục sẽ là 2.Số chính phương tận cùng nếu bằng 4 thì chữ số hàng chục sẽ là chữ số chẵn.Số chính phương tận cùng bằng 6, chữ số hàng chục sẽ là chữ số lẻ.Số chính phương chia hết cho 2 thì sẽ chia hết cho 4.Số chính phương chia hết cho 3 thì tất nhiên sẽ chia hết cho 9.Số chính phương chia hết cho số 10 thì sẽ chia hết cho 20.Số chính phương chia hết cho 5 thì sẽ chia hết cho 15.Còn số chính phương nhưng nhưng chia hết cho 3 thì ko bao giờ có số dư là 2; chia hết cho 4 thì ko bao giờ dư 2 hoặc 3; số chính phương lẻ chia hết cho số 8 xoành xoạch dư 1.Ví dụ:4(2)2; 9(3)2; là những số chính phương.Công thức để tính hiệu của hai số chính phương là:a2 – b2 = (a + b)(a – b).Ví dụ:42 – 32 = (4 + 2)(4 – 2) = 12.Số ước nguyên dương của số chính phương là một con số chẵn.Số chính phương chia hết cho số nguyên tố p thì kiên cố sẽ chia hết cho p2.Ví dụ:Số chính phương là 12 (24) chia hết cho 2 (12:2=6) => 12 cũng sẽ chia hết cho 4 (12:4=3)Số chính phương 144 (122) chia hết cho 3 (85) => 144 cũng chia hết cho 9 (16)Tất cả những số chính phương có thể viết thành một dãy số tổng của các số lẻ tăng dần theo trật tự từ 1 = 1; 4 = 3 + 1; 9 = 1 + 3 + 5, 16 = 1 + 3 + 5 + 7; 25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9; 37 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 12,…Ví dụ số chính phươngDựa theo khái niệm và tính chất trên, ta có một vài ví dụ về số chính phương như sau:Các con số từ 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 144, 225, 576 đều là số chính phương.Số 4 = 22 là số chính phương chẵnSố 9 = 32 là số chính phương lẻSố 16 = 42 là số chính phương chẵnSố 25 = 52 là số chính phương lẻSố 36 = 62 là số chính phương chẵnSố 225 = 152 là số chính phương lẻSố 289 = 172 là số chính phương lẻSố 576 = 242 là số chính phương chẵnSố 1.000.000 = 1.0002 là số chính phương chẵnMột số bài toán mẫu về số chính phươngBài toán mẫu 1: Chứng minh một số ko phải là số chính phương.Ví dụ 1: Chứng minh số n = 20042 + 20032 + 20022 – 20012 ko phải là số chính phương.Trả lời: Có thể nhận thất chữ số tận cùng của những số 20042, 20032, 20022, 20012 tuần tự là số 6,9,4,1. Vì thế số n có chữ số tận cùng là 8, nên n ko phải là số chính phương.Ví dụ 2: Chứng minh số 1234567890 ko phải là số chính phương.Trả lời: Ta có thể thấy số 1234567890 đều chia hết cho 5 vì chữ số tận cùng là 0. Nhưng lại ko chia hết cho số 25 vì hai chữ số tận cùng của dãy số là 90. Do đó nhưng nhưng số 1234567890 ko phải là số chính phương.Bài toán mẫu 2: Chứng minh một số là số chính phươngChứng minh: Với mọi số tự nhiên n thì an = n(n+1)(n+2)(n+3) + 1 là số chính phương.Trả lời:Ta có:an = n(n+1)(n+2)(n+3) + 1= (n2 + 3n)(n2 + 3n + 2) +1= (n2 + 3n)2+ 2(n2 + 3n) + 1= (n2 + 3n + 1)2Trong đó: n là số tự nhiên thì (n2 + 3n + 1)2 cũng là một số tự nhiên, vì vậy, an là số chính phương.Trên đây là bài viết san sớt tới các độc giả về số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu. Kỳ vọng sau lúc đọc qua bài viết này của wikigiaidap các bạn sẽ hiểu rõ hơn về số chính phương, để khắc phục các bài toán có liên quan tới số chính phương một cách tốt nhất và xác thực nhất nhé. Chúc các bạn thành công!
5/5 – (2 thẩm định)Originally posted 2020-10-12 22:50:52.

Xem thông tin cụ thể

Bạn thấy bài viết Số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Số chính phương là gì? Một số ví dụ số chính phương dễ hiểu bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Số #chính #phương #là #gì #Một #số #ví #dụ #số #chính #phương #dễ #hiểu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button