Là gì

Số chính phương là gì?

Số bình phương là gì? Cách nhận biết số bình phương hoàn hảo, mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để nắm rõ hơn những kiến ​​thức về số bình phương qua các khái niệm và ví dụ chi tiết.

Số bình phương là gì?

Bình phương trọn vẹn là một số bằng bình phương của một số nguyên hay hiểu một cách đơn giản, bình phương là một số tự nhiên mà căn bậc hai cũng là một số tự nhiên, bình phương thực chất là bình phương của một số tự nhiên. bằng cách nào đó.

Thuộc tính của hình vuông hoàn hảo

– Một hình vuông hoàn hảo chỉ có chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6,9, nếu các chữ số tận cùng là 2,3,7,8 thì không phải là hình vuông hoàn hảo.

– Khi tính thừa số nguyên tố, hình vuông hoàn hảo chỉ chứa thừa số nguyên tố với số mũ chẵn.

– Một hình vuông hoàn hảo chỉ có thể có 1 trong 2 dạng: 4n hoặc 4n + 1, không có hình vuông hoàn hảo nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (với n € N).

– Một hình vuông hoàn hảo chỉ có thể có 1 trong 2 dạng: 3n hoặc 3n + 1, không có hình vuông hoàn hảo nào có dạng 3n + 2 (với n € N).

– Nếu một số vuông có tận cùng bằng 1 hoặc 9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.

– Nếu hình vuông tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2.

Nếu hình vuông kết thúc bằng 4 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.

Nếu hình vuông kết thúc bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ.

– Một hình vuông vừa chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.

– Một hình vuông vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.

– Một hình vuông vừa chia hết cho 5 thì chia hết cho 25.

– Một hình vuông vừa chia hết cho 8 thì chia hết cho 16.

– Một hình vuông hoàn hảo chia cho 3 không bao giờ có dư là 2; chia cho 4 không bao giờ để lại phần dư là 2 hoặc 3; Một số lẻ bình phương khi chia cho 8 luôn để lại dư là 1.

Đặc điểm của hình vuông hoàn hảo

– Công thức tính hiệu của hai bình phương hoàn thiện: a ^ 2 – b ^ 2 = (ab) (a + b).

– Nếu bình phương chia hết cho một số nguyên tố thì nó cũng sẽ chia hết cho bình phương của số nguyên tố đó.

Ví dụ, nếu bình phương của 18 chia hết cho 3 thì nó cũng sẽ chia hết cho bình phương của 3 là 9.

Có hai loại số bình phương hoàn hảo:

+ Bình phương chẵn: Là số bình phương chẵn nếu và chỉ khi nó là bình phương của một số nguyên tố chẵn.

+ Số bình phương lẻ: Số bình phương lẻ nếu và chỉ khi nó là bình phương của một số nguyên lẻ.

Ví dụ về một hình vuông hoàn hảo

Các số 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 144, 225, 576 đều là hình vuông hoàn hảo.

4 = 22 là một hình vuông thậm chí hoàn hảo

9 = 32 là một hình vuông kỳ lạ

16 = 42 là một hình vuông thậm chí hoàn hảo

25 = 52 là một hình vuông kỳ lạ

36 = 62 là một hình vuông thậm chí hoàn hảo

225 = 152 là một hình vuông kỳ lạ

289 = 172 là một hình vuông kỳ lạ

576 = 242 là một hình vuông thậm chí hoàn hảo

Làm thế nào để tìm một hình vuông hoàn hảo?

Thuật toán tìm bình phương của số là một trong những thuật toán rất cơ bản khi bạn mới bắt đầu học lập trình.

Nó giúp người học rèn luyện tư duy logic của chính mình. Để xác định xem một số có phải là một hình vuông hoàn hảo hay không. Chúng tôi thường sử dụng hai cách sau:

– Kiểm tra bình phương của số bằng phương pháp lặp. Sử dụng hàm kiểm tra số bình phương sqrt () trong thư viện math.h. Đây được coi là cách tối ưu nhất.

Cách 1: Sử dụng vòng lặp.

Vòng lặp tôi chạy từ 0 cho đến khi i * i> n. Nếu i * i = n thì n là một hình vuông hoàn hảo, thì chương trình kết thúc.

Nếu i * i> n thì n sẽ không phải là một hình vuông hoàn hảo.

Phương pháp 2: Kiểm tra bằng chức năng

Kiểm tra này đơn giản hơn nhiều so với việc sử dụng vòng lặp ở trên. Trong thư viện math.h, có một hàm chỉ dùng để tính căn bậc hai, đó là hàm sqrt ().

Chúng ta sẽ sử dụng hàm sqrt () để đặt điều kiện cho số n. Nếu sqrt (n) * sqrt (n) = n thì n là hình vuông hoàn hảo và ngược lại.

Kiểm tra hình vuông hoàn chỉnh của Pascal: Ngoài các hàm và vùng lặp nêu trên, có thể viết chương trình kiểm tra hình vuông hoàn chỉnh của Pascal.

Program so_chinh_phuong;

sử dụng crt;

Var n, x: số nguyên;

BẮT ĐẦU

clrscr;

write (‘Nhap phan tu: n =’);

readln (n);

x: = trunc (sqrt (n);

IF sqr (x) = n then write (n, ‘la phương thức đúng);

ELSE write (n, ‘phải không phải là phương thức chính xác.’);

readln;

CHẤM DỨT.

Bạn thấy bài viết
Số chính phương là gì?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Số chính phương là gì?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Chuyên mục: Toán họcc
#Số #chính #phương #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button