Là gì

Số hạng là gì?

Phép cộng là một trong bốn phép toán cơ bản của số học cùng với phép trừ, phép nhân và phép chia. Kết quả của phép cộng hai số tự nhiên là tổng của hai số đó. Vì thế Cấp bậc là gì? Để hiểu thêm về nội dung này, chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Bổ sung là gì?

Phép cộng là tổng, là kết quả của việc cộng các số hoặc đại lượng về mặt số học, một tổng luôn chứa một số nguyên.

Trong toán học, tổng là phép cộng của một dãy số bất kỳ, được gọi là bộ cộng (số hạng), kết quả là một tổng. Bên cạnh số, các kiểu giá trị khác cũng có thể được tính tổng như hàm, vectơ, ma trận, đa thức và nói chung, các phần tử của bất kỳ loại đối tượng toán học nào mà phép toán ký hiệu “+” được thực hiện. xác định.

Cấp bậc là gì?

Số hạng là số có trong phép cộng, kết quả của phép cộng được gọi là tổng.

Ví dụ: 30 + 25 = 55

Trong đó:

30: Gọi nó là thuật ngữ

25: Gọi nó là thuật ngữ

55: Gọi nó là tổng

Thuộc tính của sự bổ sung

Phép cộng có một số thuộc tính quan trọng. Nó có tính chất giao hoán, nghĩa là nó không phụ thuộc vào vị trí của các số được thêm vào và có tính chất kết hợp, nghĩa là khi cộng nhiều hơn hai số, thứ tự thực hiện phép cộng không thay đổi kết quả.

Phép cộng lặp lại 1 cũng giống như phép đếm; Thêm một số không có kết quả là chính số đó. Phép cộng cũng tuân theo một số nguyên tắc tương tự như các phép toán khác như phép trừ và phép nhân.

Các dạng toán liên quan đến phép cộng

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Đặt theo cột dọc, các số cùng hàng đặt thẳng hàng với nhau.

– Cộng các số từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Ví dụ: 13 + 5 = 18

Dạng 2: Câu đố toán học

– Đọc và phân tích đề bài: Xác định số liệu đã cho, số lượng tăng giảm và yêu cầu của bài toán.

– Tìm cách giải: Dựa vào các từ khóa của bài toán như tìm “hết”, “còn lại”, .. và yêu cầu của bài toán để xác định phép tính phù hợp.

– Trình bày bài giải: Viết bài giải, phép tính và đáp số.

– Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một người nông dân có 13 con gà và 2 con chó. Hỏi hai người nông dân có tất cả bao nhiêu con gà và con chó?

Câu trả lời:

Người nông dân đó có tất cả gà và chó:

13 + 2 = 15 (con)

Đáp số: 15 em.

Dạng 3: Tìm chữ số còn thiếu trong phép cộng

Thực hiện phép cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.

– Phép toán cộng có ba giá trị: số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai và tổng. Nếu cho trước hai giá trị của hai trong ba giá trị thì tính giá trị số còn thiếu.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành phép tính:

5…. + 20 =… .6

Phần thưởng:

Đếm từ hàng đơn vị đến hàng chục

– Hàng đơn vị: Mọi số cộng với 0 bằng 6. Ta có: 6 + 0 = 6 nên số tìm được là 6.

– Hàng chục: Nhẩm 5 + 2 = 7 nên số điền vào ô trống còn lại là 7.

Vì vậy, hãy điền vào chỗ trống để có được phép tính như sau:

56 + 20 = 76

Tổng và tích của hai số tự nhiên

Tổng kết

a + b = ca + b = c

(thuật ngữ) + (thuật ngữ) = (tổng)

Khi đó a và b được gọi là các số hạng; c là tổng của hai số a và b.

Phép nhân

ab = da.b = d

(hệ số) . (hệ số) = (sản phẩm)

Khi đó a và b được gọi là thừa số; d là tích của hai số a và b.

Một số phép toán cơ bản

Dạng 1: Thực hiện phép cộng và phép nhân

Phương pháp:

– Thêm hoặc nhân các số “theo chiều ngang” hoặc “theo chiều dọc”

Ví dụ: 23.3 + 2.4 = 69 + 8 = 7723.3 + 2.4 = 69 + 8 = 77

Dạng 2: Vận dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh

Phương pháp:

Sử dụng các thuộc tính giao hoán, kết hợp, phân phối để tính toán nhanh chóng.

Ví dụ: Rationality 879.2 + 879.996 + 3.879879.2 + 879.996 + 3.879

Chúng ta có:

879,2 + 879.996 + 3.879 = 879. (2 + 996 + 3) = 879.1001 = 879879879.2 + 879.996 + 3.879 = 879. (2 + 996 + 3) = 879.1001 = 879879

Dạng 3: Tìm các số chưa biết trong một đẳng thức

Phương pháp:

Để tìm số chưa biết trong một phép tính, chúng ta cần hiểu mối quan hệ giữa các số trong phép tính. Ví dụ: một thừa số bằng một tích chia cho một thừa số đã biết, một số hạng bằng tổng trừ đi số hạng đã biết …

Ví dụ: Tìm x biết: 4. (x + 11) = 604. (X + 11) = 60

Chúng ta có:

4. (x + 11) = 60x + 11 = 60: 4x + 11 = 15x = 15−11x = 44. (X + 11) = 60x + 11 = 60: 4x + 11 = 15x = 15−11x = 4

Vậy x = 4x = 4.

Bạn thấy bài viết
Số hạng là gì?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Số hạng là gì?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Chuyên mục: Toán họcc
#Số #hạng #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button