Là gì

Số tự nhiên là gì? Số tự nhiên gồm những số nào?

Số tự nhiên là một trong những khái niệm cơ bản trong toán học, trong bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc khái niệm Số tự nhiên là gì? Các số tự nhiên là gì?

Số tự nhiên là gì?

Số tự nhiên là tập hợp các số lớn hơn hoặc bằng 0, tập hợp các số tự nhiên có kí hiệu là N.

Ví dụ: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 là các số tự nhiên, vì vậy ký hiệu tập hợp của nó sẽ là:

N = {0; 1; 2; 3; 4; 5;…}.

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được ký hiệu là N *, N * = {1; 2; 3;…}

Số tự nhiên nhỏ nhất bằng 0. Không tồn tại số tự nhiên lớn nhất.

Số tự nhiên được biểu diễn trên một trục số. Mỗi số được biểu diễn bằng một điểm, điểm biểu diễn số tự nhiên a được gọi là điểm.

Qua đó có thể thấy được ý nghĩa của bộ. Tức là đối với các số thỏa mãn điều kiện là số tự nhiên thì có thể đọc được tập hợp có chứa giá trị 0 hay không.

Cũng như các số được xác định là số tự nhiên như thế nào. Nói cách khác, hãy cho chúng tôi biết các số tự nhiên được cấu tạo bởi những gì. Và được biểu diễn bằng một dãy số. Với số tự nhiên nhỏ nhất có thể xác định được. Nhưng không có số tự nhiên lớn nhất.

Tính chất của số tự nhiên

Các tính chất của số tự nhiên, chẳng hạn như tính chất chia hết và phân phối của các số nguyên tố, được nghiên cứu trong lý thuyết số. Các vấn đề liên quan đến đếm và sắp xếp, chẳng hạn như phân vùng và liệt kê, được nghiên cứu trong tổ hợp.

Số tự nhiên được sử dụng nhiều trong toán học và luyện tập nên học sinh cần nắm được ý nghĩa và tính chất để biểu diễn chúng một cách chính xác. Số tự nhiên có các tính chất sau:

– Dãy số tự nhiên liên tiếp sẽ tăng dần, hai số liên tiếp nhau có số bé và số lớn hơn. Ví dụ hai số 3, 4, ta có 3 3.

– Trong hình tia, chiều mũi tên sẽ đi từ trái sang phải. Các điểm trên tia phải tăng dần.

Nếu ba số a 3

Mỗi số tự nhiên chỉ có một số liền nhau. Ví dụ, số tiếp theo của 3 là 4.

– Mọi số tự nhiên đều có một số liền trước duy nhất, trừ số 0 vì số 0 nhỏ nhất.

– Chữ số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất, không có số lớn nhất.

Tổng số phần tử của tập hợp các số tự nhiên là vô hạn.

Thứ tự trong dãy số tự nhiên

Trong dãy số tự nhiên: Thêm 1 đơn vị vào một số bất kỳ để được số tự nhiên liền sau số đó. Do đó, không tồn tại số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể lặp đi lặp lại mãi mãi.

Ví dụ 1:

+ Khi viết thêm 1 đơn vị vào số 1 000 000 thì số tự nhiên tiếp theo là 1 000 001

+ Khi viết thêm 1 đơn vị vào số 1 000 001 thì được số tự nhiên tiếp theo là 1000002, ..

+ Thêm 1 đơn vị vào một số bất kỳ (khác 0) để được số tự nhiên liền trước số đó.

Ví dụ 2:

+ Lấy số 1 trừ đi 1 đơn vị thì số tự nhiên liền trước là 0.

Chú ý: Không có số tự nhiên nào đứng liền trước số 0 nên 0 là số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài tập về số tự nhiên

Tính toán nhanh:

a) (1999 + 313) – 1999

= 1999 + 313 – 1999 = 313

b) 2034 – (34 + 1560)

= 2034 – 34 – 1560

= 2000 – 1560

= 440.

Áp dụng T / c: a – (b + c) = a – b – c

c) (1435 + 213) – 13

= 1435 + 213 – 13

= 1435 + 200

= 1635

d) 1972 – (368 + 972)

= 1972 – 368 – 972

= 1000 – 368

= 632.

e) 12,25 + 29,25 + 59,25

= 25. (12 + 29 + 59)

= 25. (11 + 1 + 29 + 59)

= 25. (40 + 60)

= 25.100

= 2500

Hi vọng nội dung bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn đọc những kiến ​​thức cơ bản về số tự nhiên một cách chi tiết.

Bạn thấy bài viết
Số tự nhiên là gì? Số tự nhiên gồm những số nào?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Số tự nhiên là gì? Số tự nhiên gồm những số nào?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Chuyên mục: Toán họcc
#Số #tự #nhiên #là #gì #Số #tự #nhiên #gồm #những #số #nào

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button