Là gì

Số tự nhiên là gì?

Số tự nhiên là gì?? Tưởng đó là một câu hỏi đơn giản, có thể trả lời ngay một dãy số tự nhiên. Tuy nhiên, để định nghĩa nó như thế nào thì không phải ai cũng trả lời được.

Vì vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số nội dung để trả lời câu hỏi: Số tự nhiên là gì??

Số tự nhiên là gì?

Số tự nhiên là tập hợp các số lớn hơn hoặc bằng 0 được ký hiệu là N.

Đặc điểm của số tự nhiên

+ Số tự nhiên được dùng để đếm và sắp thứ tự, các số tự nhiên có thể xuất hiện dưới dạng một bộ mã thuận tiện, có thể hiểu là cái mà các nhà ngôn ngữ học gọi là số danh nghĩa, loại bỏ nhiều hoặc tất cả các thuộc tính của một số theo nghĩa toán học.

+ Các số tự nhiên là cơ sở để từ đó có thể xây dựng nhiều tập hợp khác bằng cách khai triển: Tập hợp các số nguyên, được xây dựng bằng cách bao gồm phần tử trung tính 0 và một phép nhân cộng ngược với mọi số nguyên khác; tập hợp các số thực bằng cách bao gồm với các số hữu tỉ các giới hạn của dãy số hữu tỉ Cauchy; số phức, bằng cách cộng các số thực căn bậc hai chưa giải của trừ một.

+ Các tính chất của số tự nhiên, tính chất chia hết của số nguyên tố được học trong lý thuyết số. Các vấn đề liên quan đến đếm và sắp xếp, ví dụ: Phân vùng và liệt kê được nghiên cứu trong tổ hợp. Trong ngôn ngữ thông thường, ở giáo dục tiểu học, số tự nhiên có thể được gọi là số đếm để loại trừ trực quan các số nguyên âm và số không, đồng thời để đối chiếu tính rời rạc của số đếm với tính liên tục của số. đo đạc.

Các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên

Đầu tiên: Phép nhân

Phép nhân được hiểu như sau:

ax 0 = 0

ax S (b) = (axb) + a.

– Phép nhân xác định như vậy làm cho (N, x) trở thành một vị từ có thành phần trung tính là 1; Một thế hệ của vị từ này là tập hợp các số nguyên tố.

– Phép nhân thoả mãn tính chất phân phối: ax (b + c) = (axb) + (axc).

Các thuộc tính mà phép nhân thỏa mãn làm cho tập hợp các số tự nhiên trở thành một trường hợp, ví dụ, của một nửa dấu giao hoán. Dấu hiệu là một tổng quát đại số của các số tự nhiên, trong đó phép nhân không cần thỏa mãn tính giao hoán.

– Nếu chúng ta hiểu tập hợp các số tự nhiên theo nghĩa không có 0 và bắt đầu bằng 1 thì các định nghĩa về phép cộng và phép nhân vẫn giữ nguyên, ngoại trừ việc sửa a + 1 = S (a) và ax 1 = a.

Thứ hai: Tổng kết

a + 0 = a

a + S (b) = S (a + b)

– Phép cộng làm cho (N, +) trở thành vị ngữ giao hoán có thành phần trung tính là 0, cũng là vị ngữ tự do với một thế hệ nhất định. Vị trí nhóm thỏa mãn chất khử và do đó có thể được nhúng trong một nhóm, nhóm nhỏ nhất chứa các số tự nhiên là số nguyên.

– Nếu chứng minh của ta được kí hiệu là S (0) là 1 thì b + 1 = b + S (0) = S (b + 0) = S (b), nghĩa là số tiếp theo của b chỉ là b. + 1.

Thứ ba: Phép chia có dư và phép chia hết

Cho hai số tự nhiên a, b và b # 0. Xét tập hợp M gồm các số tự nhiên p sao cho pb một. Cho r = a – bq. Sau đó:

a = bq + r, trong đó 0

– Có thể chứng minh rằng các số q và r là duy nhất. Số q được gọi là phần thiếu, số r được gọi là phần dư khi a chia cho b. Nếu r = 0 thì a = bq. Khi đó ta có số chia hết cho b hoặc b là ước của a, a là bội của b.

Các dạng bài tập liên quan đến Số tự nhiên

Chủ đề loại 1:

Ví dụ: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5

Cho năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

– Có thể lập thành bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số đó chia hết cho 5?

– Tính tổng các số vừa lập.

Loại chủ đề 2:

Ví dụ: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số bằng 4.

Chủ đề loại 3:

Ví dụ: Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp 1, 2, 3,… 2019 có tất cả các chữ số 0.

Chủ đề loại 4:

Ví dụ: Cho các chữ số: 0; Đầu tiên; 2; 3. Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.

Vì thế, Số tự nhiên là gì?? Chúng tôi đã chia sẻ cụ thể trong phần đầu tiên của bài viết. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chia sẻ một số đặc điểm chung và các dạng bài tập liên quan đến số tự nhiên.

Bạn thấy bài viết
Số tự nhiên là gì?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Số tự nhiên là gì?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Chuyên mục: Giáo dục
#Số #tự #nhiên #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button