Là gì

Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Ngành xây dựng là một ngành luôn có vai trò đặc trưng quan trọng. Nó là một trong những yếu tố quyết định quy mô và trình độ kỹ thuật của nền kinh tế. Ngoài ra, nó còn nhập vai trò là một dụng cụ điều tiết kinh tế hữu hiệu.

Ở Việt Nam, ngành xây dựng là ngành sản xuất vật chất lớn nhất. Một trong những cơ quan có liên quan trong ngành xây dựng là Sở Xây dựng. Vì vậy Khoa xây dựng tiếng anh là gì? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc này của quý người dùng.

Sở Xây dựng là gì? Tác dụng của Sở Xây dựng là gì?

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị thành, giúp Ủy ban nhân dân thị thành thực hiện tính năng quản lý nhà nước về xây dựng (dân dụng và công nghiệp), vật liệu xây dựng, nhà ở và công trình xây dựng. sự xây đắp. công sở, dịch vụ công cộng và các hoạt động xây dựng liên quan trên khu vực thị thành.

– Sở Xây dựng chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thị thành, đồng thời chịu sự chỉ huy, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

– Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp vốn từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản tại Nhà băng và Ngân khố Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Khoa xây dựng tiếng anh là gì?

Khoa xây dựng tiếng anh là Sở Xây dựng.

Ngoài ra, thuật ngữ này trong tiếng Anh được giảng giải như sau:

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, giúp Ủy ban nhân dân thị thành quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm hạ tầng giao thông đô thị; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, khu công nghiệp chất thải rắn đô thị, xuất khẩu khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); tăng trưởng đô thị, nhà ở và văn phòng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị thành theo quy định của pháp luật.

Một số phòng ban bằng tiếng Anh

Sở Ngoại vụ (tiếng Anh là Department of Foreign Affairs)

Bộ Tư pháp (tiếng Anh là Department of Justice)

Sở Tài chính (tiếng Anh là Department of Finance)

Sở Công Thương (tiếng Anh là Department of Industry and Trade)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (tiếng Anh là Department of Labour, Warriors and Social)

Sở Giao thông vận tải (tiếng Anh là Department of Transport)

Sở Thông tin và Truyền thông (tiếng Anh là Department of Information and Communications)

Sở Giáo dục và Huấn luyện (tiếng Anh là Department of Education and Training)

Một số ví dụ liên quan tới Sở Xây dựng bằng tiếng Anh

Để giúp người dùng hiểu rõ hơn Khoa xây dựng tiếng anh là gì? Chúng tôi sẽ cung ứng một số ví dụ liên quan tới các phần sau:

– Đây là những viên chức của Sở Xây dựng – Đây là những viên chức của Sở Xây dựng bằng tiếng Anh của chúng tôi.

– Tôi có cần gọi cho Sở Xây dựng ko? – Tiếng Anh: Tôi có nên báo cáo Sở Xây dựng ko?

– Vì lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi, Sở Xây dựng đã chuyển chúng tôi về thủ đô Hà Nội – Vì lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi, Sở Xây dựng đã chuyển chúng tôi về thủ đô Hà Nội.

– Để tôi trình diễn ý tưởng xây dựng của ông đấy với Giám đốc Sở Xây dựng – Tôi sẽ trình diễn ý tưởng xây dựng nhà cao tầng của ông đấy với Giám đốc Sở Xây dựng.

– Trong quá trình này, Sở Xây dựng tại trụ sở trung tâm Việt Nam rà soát kỹ tất cả các nội dung để đảm bảo tất cả các thông tin và từ ngữ đều xác thực – tiếng Anh. Trong quá trình này, Sở Xây dựng tại Việt Nam rà soát kỹ lưỡng văn bản về tính xác thực thực tiễn và cách sử dụng tiếng nói xác thực, cập nhật.

Trên đây, chúng tôi đã cung ứng cho bạn những thông tin cần thiết nhất liên quan tới chủ đề Khoa xây dựng tiếng anh là gì? Đây là một thuật ngữ nhưng mà bất kỳ người nào trong ngành xây dựng cũng nên biết. Ngoài ra, cũng cần bổ sung các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành khác để sử dụng trong công việc và học tập.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới vấn đề này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời nhất.

Xin thật tình cảm ơn.

Khoa xây dựng tiếng anh là gì?

Hình ảnh của:
Khoa xây dựng tiếng anh là gì?

Video về:
Khoa xây dựng tiếng anh là gì?

Wiki về
Khoa xây dựng tiếng anh là gì?


Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Ngành xây dựng là một ngành luôn có vai trò đặc trưng quan trọng. Nó là một trong những yếu tố quyết định quy mô và trình độ kỹ thuật của nền kinh tế. Ngoài ra, nó còn nhập vai trò là một dụng cụ điều tiết kinh tế hữu hiệu.

Ở Việt Nam, ngành xây dựng là ngành sản xuất vật chất lớn nhất. Một trong những cơ quan có liên quan trong ngành xây dựng là Sở Xây dựng. Vì vậy Khoa xây dựng tiếng anh là gì? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc này của quý người dùng.

Sở Xây dựng là gì? Tác dụng của Sở Xây dựng là gì?

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị thành, giúp Ủy ban nhân dân thị thành thực hiện tính năng quản lý nhà nước về xây dựng (dân dụng và công nghiệp), vật liệu xây dựng, nhà ở và công trình xây dựng. sự xây đắp. công sở, dịch vụ công cộng và các hoạt động xây dựng liên quan trên khu vực thị thành.

– Sở Xây dựng chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thị thành, đồng thời chịu sự chỉ huy, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

– Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp vốn từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản tại Nhà băng và Ngân khố Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Khoa xây dựng tiếng anh là gì?

Khoa xây dựng tiếng anh là Sở Xây dựng.

Ngoài ra, thuật ngữ này trong tiếng Anh được giảng giải như sau:

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, giúp Ủy ban nhân dân thị thành quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm hạ tầng giao thông đô thị; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, khu công nghiệp chất thải rắn đô thị, xuất khẩu khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); tăng trưởng đô thị, nhà ở và văn phòng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị thành theo quy định của pháp luật.

Một số phòng ban bằng tiếng Anh

Sở Ngoại vụ (tiếng Anh là Department of Foreign Affairs)

Bộ Tư pháp (tiếng Anh là Department of Justice)

Sở Tài chính (tiếng Anh là Department of Finance)

Sở Công Thương (tiếng Anh là Department of Industry and Trade)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (tiếng Anh là Department of Labour, Warriors and Social)

Sở Giao thông vận tải (tiếng Anh là Department of Transport)

Sở Thông tin và Truyền thông (tiếng Anh là Department of Information and Communications)

Sở Giáo dục và Huấn luyện (tiếng Anh là Department of Education and Training)

Một số ví dụ liên quan tới Sở Xây dựng bằng tiếng Anh

Để giúp người dùng hiểu rõ hơn Khoa xây dựng tiếng anh là gì? Chúng tôi sẽ cung ứng một số ví dụ liên quan tới các phần sau:

– Đây là những viên chức của Sở Xây dựng – Đây là những viên chức của Sở Xây dựng bằng tiếng Anh của chúng tôi.

– Tôi có cần gọi cho Sở Xây dựng ko? – Tiếng Anh là Tôi có nên báo cáo Sở Xây dựng ko?

– Vì lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi, Sở Xây dựng đã chuyển chúng tôi về thủ đô Hà Nội – Vì lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi, Sở Xây dựng đã chuyển chúng tôi về thủ đô Hà Nội.

– Để tôi trình diễn ý tưởng xây dựng của ông đấy với Giám đốc Sở Xây dựng – Tôi sẽ trình diễn ý tưởng xây dựng nhà cao tầng của ông đấy với Giám đốc Sở Xây dựng.

– Trong quá trình này, Sở Xây dựng tại trụ sở trung tâm Việt Nam rà soát kỹ tất cả các nội dung để đảm bảo tất cả các thông tin và từ ngữ đều xác thực – tiếng Anh. Trong quá trình này, Sở Xây dựng tại Việt Nam rà soát kỹ lưỡng văn bản về tính xác thực thực tiễn và cách sử dụng tiếng nói xác thực, cập nhật.

Trên đây, chúng tôi đã cung ứng cho bạn những thông tin cần thiết nhất liên quan tới chủ đề Khoa xây dựng tiếng anh là gì? Đây là một thuật ngữ nhưng mà bất kỳ người nào trong ngành xây dựng cũng nên biết. Ngoài ra, cũng cần bổ sung các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành khác để sử dụng trong công việc và học tập.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới vấn đề này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời nhất.

Xin thật tình cảm ơn.

[rule_{ruleNumber}]

# Phòng # xây dựng # là gì # Tiếng Anh # Tiếng Anh

Nguồn:

Khoa xây dựng tiếng anh là gì?

Bạn thấy bài viết Sở xây dựng tiếng Anh là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Sở xây dựng tiếng Anh là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button