Là gì

Tâm động là gì?

Câu hỏi:

Trái tim là gì?

A. Tâm động là nơi phân chia NST thành 2 cánh.

B. Tâm động là điểm gắn các thể nhiễm sắc thành sợi trong thoi phân bào.

C. Tâm động là kích thước nhỏ nhất của thể nhiễm sắc.

D. Tâm động là điểm gắn của thể nhiễm sắc với prôtêin histôn.

Đáp án B đúng.

Tâm động là điểm gắn các thể nhiễm sắc vào sợi tơ trong thoi phân bào. Tâm động là một cấu trúc trong thể nhiễm sắc của sinh vật nhân thực, vừa giúp thể nhiễm sắc di động vừa là phần kết nối hai nhiễm trùng. cromatid từ cùng một nguồn.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là VOID

Ở sinh vật nhân thực, mỗi thể nhiễm sắc đơn thường có tâm động, về thực chất là một sợi ADN liên kết với histon, cuộn lại xung quanh.

Tâm động là một cấu trúc trong thể nhiễm sắc của sinh vật nhân thực, vừa giúp thể nhiễm sắc vận chuyển vừa là phần kết nối hai thể nhiễm sắc từ cùng một nguồn.

– Hoạt động của tâm động

Vai trò vật lý của tâm động là nơi lắp ráp động cơ (cấu trúc protein xung quanh tâm động), một cấu trúc đa protein phức tạp chịu trách nhiệm phân tích thể nhiễm sắc thực sự.

Có tức là, sự liên kết của các sợi trục và truyền tín hiệu cho bộ máy chu kỳ tế bào lúc tất cả các thể nhiễm sắc đã thu được bộ phấn hoa xác thực sẽ được gắn vào trục quay, tức là quá trình meiosis thực hiện hoàn thành và tế bào tiếp theo sẽ an toàn. sân khấu.

+ Có hai loại tâm động là “tâm động điểm” liên kết với các prôtêin đặc hiệu nhận mặt trình tự ADN cụ thể với hiệu suất cao.

Bất kỳ đoạn DNA nào có chuỗi DNA tâm động trên đó sẽ tạo thành tâm động nếu nó tồn tại trong loài thích hợp.

Tâm động xác định nhất là tâm động của nấm men, Saccharomyces cerevisiae.

+ “tâm động vùng” là thuật ngữ được đặt ra để mô tả hồ hết các tâm động, thường tạo nên trên các vùng của chuỗi DNA được ưu tiên hơn, nhưng cũng có thể tạo nên trên các vị trí khác của chuỗi DNA khác.

Tín hiệu tạo nên tâm động khu vực dường như là biểu sinh. Hồ hết các sinh vật, từ nấm men phân đôi Schizosaccharomyces pombe tới con người, đều có tâm động khu vực.

Về cấu trúc thể nhiễm sắc nguyên phân, tâm động trình bày vùng giới hạn của thể nhiễm sắc (thường được gọi là vùng giới hạn cơ bản) nơi hai thể nhiễm sắc chị em hệt nhau nhau xúc tiếp gần nhau. tốt nhất.

Lúc tế bào bước vào quá trình nguyên phân, các thể nhiễm sắc chị em (hai phiên bản sao chép của mỗi phân tử ADN thể nhiễm sắc là kết quả của quá trình sao chép ADN ở dạng thể nhiễm sắc) được liên kết lại. theo phương thẳng đứng bởi hoạt động của phức chất gắn kết.

Bạn thấy bài viết
Tâm động là gì?

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Tâm động là gì?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Tâm #động #là #gì

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button