Là gì

Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là một thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính. Chúng ta thường nghe các thuật ngữ thanh khoản, thanh khoản… nhưng liệu chúng ta có hiểu hết ý nghĩa thực sự của cụm từ này?

Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời những thắc mắc liên quan tới Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính, tính thanh khoản dùng để chỉ mức độ thanh khoản của bất kỳ tài sản nào có thể được sắm hoặc bán trên thị trường nhưng mà giá thị trường của nó ko bị tác động lớn.

Tóm lại, thanh khoản là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng chuyển hóa thành tiền mặt của một tài sản hoặc một thành phầm.

Một ví dụ tiêu biểu là tiền mặt vì tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất và nó có thể được “bán” nhưng mà trị giá hầu như ko thay đổi. Các tài sản khác như bất động sản, nhà xưởng, máy móc,… có tính thanh khoản thấp hơn do việc chuyển các tài sản này thành tiền mặt mất một thời kì rất dài.

Ý nghĩa của tính thanh khoản

Trình bày tính linh hoạt và an toàn của tài sản hoặc thị trường:

Tài sản ngắn hạn hoặc tài sản lưu động có tính thanh khoản cao lúc giá của nó ít biến động trên thị trường

Một thị trường có tính thanh khoản cao là một thị trường năng động và hiệu quả.

Tính thanh khoản của cổ phiếu là gì?

Tính thanh khoản của chứng khoán là khả năng chuyển đổi từ tiền mặt thành chứng khoán và trái lại từ chứng khoán thành tiền mặt.

Chứng khoán thanh khoản là chứng khoán dễ sắm, dễ bán lại và có giá cả ổn định theo thời kì.

Chứng khoán có tính thanh khoản càng cao thì thị trường chuyển phát càng năng động và hiệu quả.

Công thức thanh khoản là gì?

Qua những phân tích trên, chúng ta đã có câu trả lời Thanh khoản là gì? Vậy thế nào là thanh khoản?

Khả năng trả tiền của doanh nghiệp là khả năng tồn tại của doanh nghiệp và khả năng trả tiền các nghĩa vụ của doanh nghiệp. Khả năng trả tiền được tính dựa trên hệ số trả tiền hiện thời, hệ số trả tiền nhanh, hệ số tức thời.

– Hệ số trả tiền hiện thời là khả năng trả tiền các khoản nợ tới hạn, hệ số vốn lưu động, v.v.

Công thức tính: Hệ số trả tiền hiện hành = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn. Nếu hệ số trả tiền hiện hành nhỏ hơn 1 thì khả năng trả nợ yếu, gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ vỡ nợ. Nếu hệ số trả tiền hiện hành lớn hơn 1, doanh nghiệp có khả năng trả tiền các khoản nợ tới hạn cao

Hệ số trả tiền nhanh là tỷ số nhưng mà doanh nghiệp có thể trả tiền nhưng mà ko cần xử lý hàng tồn kho. Công thức tính: Tỷ số trả tiền nhanh = (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn.

Hệ số trả tiền nhanh nhỏ hơn 0,5 cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong trả tiền và khả năng thanh khoản thấp. Hệ số thanh khoản nhanh trong vòng 0,5 – 1 phản ánh doanh nghiệp có khả năng trả tiền tốt và khả năng thanh khoản cao.

– Tỷ số thanh khoản tức thời là tỷ số trả tiền bằng tiền. Công thức tính: Tỉ lệ hiện nay = Vốn chủ sở hữu tiền mặt / Nợ ngắn hạn.

Vốn bằng tiền ở đây bao gồm tiền mặt, tiền gửi nhà băng, tiền đang chuyển, các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có khả năng chuyển đổi thành tiền dễ dàng trong thời hạn 3 tháng nhưng mà ko chịu rủi ro lớn.

Rủi ro thanh khoản là gì?

Rủi ro thanh khoản xảy ra lúc một nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng ko có khả năng phục vụ các nghĩa vụ nợ ngắn hạn và ko có khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt.

Để xác định rủi ro thanh khoản trong các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ sử dụng các tỉ lệ thanh khoản trên và thường so sánh các khoản nợ ngắn hạn và tài sản lưu động được liệt kê trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. .

Nếu một doanh nghiệp có quá nhiều rủi ro thanh khoản, doanh nghiệp phải bán tài sản của mình, mang lại doanh thu bổ sung hoặc tìm cách khác để giảm chênh lệch giữa tiền mặt sẵn có và các nghĩa vụ nợ của mình. .

Đây là lời khuyên của chúng tôi để trả lời các câu hỏi của bạn Thanh khoản là gì? để độc giả tham khảo. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6557.

Thanh khoản là gì?

Hình ảnh của:
Thanh khoản là gì?

Video về:
Thanh khoản là gì?

Wiki về
Thanh khoản là gì?


Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là một thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính. Chúng ta thường nghe các thuật ngữ thanh khoản, thanh khoản… nhưng liệu chúng ta có hiểu hết ý nghĩa thực sự của cụm từ này?

Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời những thắc mắc liên quan tới Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính, tính thanh khoản dùng để chỉ mức độ thanh khoản của bất kỳ tài sản nào có thể được sắm hoặc bán trên thị trường nhưng mà giá thị trường của nó ko bị tác động lớn.

Tóm lại, thanh khoản là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng chuyển hóa thành tiền mặt của một tài sản hoặc một thành phầm.

Một ví dụ tiêu biểu là tiền mặt vì tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất và nó có thể được “bán” nhưng mà trị giá hầu như ko thay đổi. Các tài sản khác như bất động sản, nhà xưởng, máy móc,… có tính thanh khoản thấp hơn do việc chuyển các tài sản này thành tiền mặt mất một thời kì rất dài.

Ý nghĩa của tính thanh khoản

Trình bày tính linh hoạt và an toàn của tài sản hoặc thị trường:

Tài sản ngắn hạn hoặc tài sản lưu động có tính thanh khoản cao lúc giá của nó ít biến động trên thị trường

– Thị trường có tính thanh khoản cao là thị trường năng động và hiệu quả.

Tính thanh khoản của cổ phiếu là gì?

Tính thanh khoản của chứng khoán là khả năng chuyển đổi từ tiền mặt thành chứng khoán và trái lại từ chứng khoán thành tiền mặt.

Chứng khoán thanh khoản là chứng khoán dễ sắm, dễ bán lại và có giá cả ổn định theo thời kì.

Chứng khoán có tính thanh khoản càng cao thì thị trường chuyển phát càng năng động và hiệu quả.

Công thức thanh khoản là gì?

Qua những phân tích trên, chúng ta đã có câu trả lời Thanh khoản là gì? Vậy thế nào là thanh khoản?

Khả năng trả tiền của doanh nghiệp là khả năng tồn tại của doanh nghiệp và khả năng trả tiền các nghĩa vụ của doanh nghiệp. Khả năng trả tiền được tính dựa trên hệ số trả tiền hiện thời, hệ số trả tiền nhanh, hệ số tức thời.

– Hệ số trả tiền hiện thời là khả năng trả tiền các khoản nợ tới hạn, hệ số vốn lưu động, v.v.

Công thức tính: Hệ số trả tiền hiện hành = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn. Nếu hệ số trả tiền hiện hành nhỏ hơn 1 thì khả năng trả nợ yếu, gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ vỡ nợ. Nếu hệ số trả tiền hiện hành lớn hơn 1, doanh nghiệp có khả năng trả tiền các khoản nợ tới hạn cao

Hệ số trả tiền nhanh là tỷ số nhưng mà doanh nghiệp có thể trả tiền nhưng mà ko cần xử lý hàng tồn kho. Công thức tính: Hệ số trả tiền nhanh = (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn.

Hệ số trả tiền nhanh nhỏ hơn 0,5 cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong trả tiền và khả năng thanh khoản thấp. Hệ số thanh khoản nhanh trong vòng 0,5 – 1 phản ánh khả năng trả tiền tốt và tính thanh khoản cao của doanh nghiệp.

– Tỷ số thanh khoản tức thời là tỷ số trả tiền bằng tiền. Công thức tính: Tỉ lệ hiện nay = Vốn chủ sở hữu tiền mặt / Nợ ngắn hạn.

Vốn bằng tiền ở đây bao gồm tiền mặt, tiền gửi nhà băng, tiền đang chuyển, các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có khả năng chuyển đổi thành tiền dễ dàng trong thời hạn 3 tháng nhưng mà ko chịu rủi ro lớn.

Rủi ro thanh khoản là gì?

Rủi ro thanh khoản xảy ra lúc một nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng ko có khả năng phục vụ các nghĩa vụ nợ ngắn hạn và ko có khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt.

Để xác định rủi ro thanh khoản trong các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ sử dụng các tỉ lệ thanh khoản trên và thường so sánh các khoản nợ ngắn hạn và tài sản lưu động được liệt kê trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. .

Nếu một doanh nghiệp có quá nhiều rủi ro thanh khoản, doanh nghiệp phải bán tài sản của mình, mang lại doanh thu bổ sung hoặc tìm cách khác để giảm chênh lệch giữa tiền mặt sẵn có và các nghĩa vụ nợ của mình. .

Đây là lời khuyên của chúng tôi để trả lời câu hỏi của bạn Thanh khoản là gì? để độc giả tham khảo. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6557.

[rule_{ruleNumber}]

# Tính thanh khoản là gì # tính thanh khoản #

Nguồn:

Thanh khoản là gì?

Bạn thấy bài viết Thanh khoản là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Thanh khoản là gì? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button