Là gì

Thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán?

Thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán?

Hình Ảnh về: Thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán?

Video về: Thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán?

Wiki về Thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán?

Thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán?
-

Chứng khoán là một trong những lĩnh vực đầu tư ngày càng phổ thông tại Việt Nam. Người tham gia vào thị trường chứng khoán dù là mới mở đầu hay đã có kinh nghiệm đều phải có những tri thức cơ bản về chứng khoán lẫn đầu tư chứng khoán. Vậy hiểu thế nào về thị trường chứng khoán.

1. Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chính là nơi diễn ra các giao dịch giữa người bán và người sắm. Muốn biết thị trường chứng khoán là gì, trước hết cùng tìm hiểu về chứng khoán.

1.1. Chứng khoán là gì?

Khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định

1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

b) Chứng quyền, chứng quyền có đảm bảo, quyền sắm cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

c) Chứng khoán phái sinh;

d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Chứng khoán có thể là hình thức bút toàn ghi sổ, chứng chỉ hay dữ liệu điện tử.

Chứng khoán được phát hành với mục tiêu huy động vốn cho doanh nghiệp và chính phủ. Các dữ liệu giao dịch chứng khoán được lưu lại tại Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam và được Nhà nước quản lý.

Lúc sở hữu chứng khoán, một người có thể là chủ sở hữu một phần doanh nghiệp (cổ phiếu) nhưng cũng có thể là chủ nợ của doanh nghiệp đó (trái phiếu).

1.2. Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán, còn được biết tới với tên gọi khác, cũng khá phổ thông đó là sàn chứng khoán. Đây là nơi phát hành, giao dịch sắm – bán, trao đổi các loại cổ phiếu chứng khoán, thực hiện chủ yếu tại sở giao dịch chứng khoán hoặc có thể thông qua các doanh nghiệp môi giới chứng khoán.

Thị trường chứng khoán được chia làm hai bộ phận dựa trên việc sắm, bán chứng khoán lần đầu hay sắm bán lại, đó là: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Thị trường sơ cấp: nơi cổ phiếu lần đầu phát hành từ một doanh nghiệp cụ thể để hút tài chính đầu tư, với thị trường sơ cấp, một doanh nghiệp/doanh nghiệp có thể huy động số vốn lớn trên thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán sơ cấp chính là nơi chứng khoán được người phát hành bán cho tổ chức, tư nhân.

Nơi diễn ra việc sắm, bán lại chứng khoán, giao dịch chứng khoán chính là thị trường chứng khoán thứ cấp.

Có thể hiểu, thị trường chứng khoán là tập trung gồm: người sắm và người bán cổ phiếu (chứng khoán), Đó có thể là các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng, hoặc những cổ phiếu được giao dịch một cách ko công khai.

Các khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán đông đảo được thực hiện thông qua môi giới chứng khoán và những nền tảng giao dịch điện tử.

1.3. Nguyên tắc hoạt động thị trường chứng khoán

Điều 5, Luật Chứng khoán quy định rõ Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung ứng dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, tư nhân.

2. Công bình, công khai, sáng tỏ.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

2. Một số thuật ngữ trong thị trường chứng khoán

2.1. Thuật ngữ trong chứng khoán về cổ phiếu

– Cổ phiếu (Stock): Giấy chứng thực số tiền nhà đầu tư đóng góp vào doanh nghiệp phát hành cổ phiếu. Hiện nay, các giao dịch liên quan tới sắm bán cổ phiếu đều được thực hiện trực tuyến.

– Security (Chứng khoán): các loại giấy tờ có giá, có thể sắm bán trên thị trường chứng khoán. Lúc này, chứng khoán được xem là hàng hóa trên thị trường đó.

– Derivatives (Chứng khoán phái sinh): Chính là những dụng cụ được phát hành trên cơ sở những dụng cụ đã có như cổ phiếu, trái phiếu với các mục tiêu phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận, tạo lợi nhuận…

– Share (Cổ phần): Chứng thực hợp thức về quyền sở hữu 01 phần đơn vị nhỏ nhất của 01 doanh nghiệp.

– Outstanding shares (Cổ phiếu lưu hành trên thị trường): Số cổ phần hiện đang được nắm giữ bởi các nhà đầu tư (gồm cả các cổ phiếu giới hạn do viên chức hay tư nhân khác trong nội bộ doanh nghiệp sở hữu)

– Common stock (Cổ phiếu phổ thông): Loại chứng khoán đại diện cho phần sở hữu của cổ đông trong 01 doanh nghiệp/tập đoàn. Cổ đông được chia lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh thông qua cổ tức, phần trị giá tài sản của doanh nghiệp tăng thêm theo giá thị trường.

2.2. Thuật ngữ về thị trường chứng khoán

– F0 chứng khoán

Để chỉ những người mới, chưa có kinh nghiệm và lần đầu tham gia vào thị trường chứng khoán. Thuật ngữ này xuất hiện từ năm 2020.

– Thị trường bò – Bull Market – Thị trường giá lên

Thuật ngữ trong đầu tư chứng khoán chỉ xu thế đi lên kéo dài của thị trường.

– Thị trường gấu – Bear Market – Thị trường giá xuống

Thuật ngữ chứng khoán chỉ xu thế đi xuống của thị trường, các loại chứng khoán bị rớt giá liên tục trong một thời kì dài.

– Sàn/Sở giao dịch – Stock Exchange

Là nơi người bán, người sắm gặp nhau, trao đổi các thành phầm chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu… đúng theo quy định của pháp luật.

 Ở Việt Nam có hai sàn giao dịch chứng khoán lớn, uy tín nhất, đó là: Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

– Môi giới – Broker

Là người hoặc đơn vị trung gian giữa người sắm và người bán.

– Thanh khoản – Liquidity

Dùng để chỉ mức độ nhưng một tài sản có thể được sắm hoặc bán trên thị trường nhưng ko làm tác động tới trị giá thị trường của tài sản đó. Chứng khoán có tính thanh khoản cao, chỉ sau tiền mặt.

– Chỉ số chứng khoán – Index

Chỉ số chứng khoán phản ánh sự biến động giá của thị trường và có thể được phân nhóm theo quốc gia, theo ngành…

– Khối lượng mua bán – Volume: Chỉ số lượng cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán trong một khoảng thời kì nhất mực, thường là trong một ngày.

– Ngành – Industry: chỉ nhóm cổ phiếu có chung nhóm ngành nghề kinh doanh.

– Mã cổ phiếu -Stock Symbol: Các kí tự được sắp xếp và liệt kê trên sàn giao dịch để chỉ cổ phiếu của một doanh nghiệp.

– Vốn hóa thị trường – Market Capitalization: tổng trị giá thị trường của doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có một số thuật ngữ cũng được dùng khá phổ thông trong thị trường chứng khoán như:

– Exchange traded funds (ETF): quỹ hoán đổi danh mục

– Go up/rise: Tăng 

– Go down/fall/depreciate: Giảm

– Rise suddenly/jump/skyrocket: Tăng vọt

– Take a nose dive/drop sharply: Giảm đột ngột 

– Limit up: Giá trần; Limit down: Giá sàn 

– Capital reduction: Giảm vốn

– Opening price: Giá mở cửa/giá đầu ngày; Closing price: Giá đóng cửa/giá cuối ngày

3. Đặc điểm của thị trường chứng khoán là gì?

thi truong chung khoan la gi

Đặc điểm trước hết là các giao dịch được thực hiện công khai tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán duy trì được tính sáng tỏ. Những người tham gia thị trường chứng khoán đều nắm được thông tin về giá cả cổ phiếu đang được thực hiện giao dịch trên thị trường.

– Thị trường chứng khoán cơ bản còn có đặc điểm là 01 thị trường liên tục. Các chứng khoán sau lúc đã được phát hành trên thị trường sơ cấp lúc ở thị trường thứ cấp, chúng có thể được sắm đi bán lại nhiều lần.

Với thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư lúc muốn  có thể chuyển chứng khoán của mình thành tiền mặt bất kỳ lúc nào.

– Một đặc điểm quan trọng của thị trường chứng khoán đó là tính thanh khoản. Nhờ vào khả năng sắm bán nhanh chóng qua thị trường chứng khoán được giám định là loại tài sản có tính thanh khoản cao hơn các loại khác. Cụ thể, cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất. 

Chứng khoán là loại tài sản bị tác động tới trị giá do tác động thông qua chuyển đổi của thị trường.

Các yếu tố tạo nên rủi ro có thể liên quan tới chính trị, lạm phát.

Chứng khoán có khả năng sinh lời ổn định thông qua biến động tăng giá trên thị trường hoặc qua việc chia cổ tức của các doanh nghiệp.

Ngoài ra thị trường chứng khoán còn là  thị trường cạnh tranh xuất sắc. Mọi người đều có thể tham gia vào thị trường một cách tự do, thị trường ko có sự áp đặt về giá cả nhưng giá cả là được tạo nên dựa trên quan hệ cung – cầu giữa người bán, người sắm.

4. Tác dụng của thị trường chứng khoán

Các thông tin trên có thể giúp người đọc hiểu được thị trường chứng khoán là gì? Vậy công dụng của thị trường chứng khoán ra sao?

Trước tiên có thể kể tới công dụng huy động vốn cho nền kinh tế. Hiểu một cách đầy đủ là các nhà đầu tư lúc sắm chứng khoán bằng số tiền rảnh rỗi của mình thì số tiền đó được đưa vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, góp phần mở rộng cơ cấu sản xuất. Nhờ vậy, tài chính cũng được huy động để đầu tư tăng trưởng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho các nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Thị trường chứng khoán còn tạo ra được môi trường đầu tư lành mạnh cho các nhà đầu tư với nhiều thời cơ lựa chọn.

thi truong chung khoan la gi

Thị trường chứng khoán còn tạo được tính thanh khoản cho các chứng khoán ra đời. Nhờ có thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư lúc có nhu cầu có thể chuyển đổi những chứng khoán mình sở hữu thành tiền mặt hoặc chuyển qua các loại chứng khoán khác.

Tính thanh khoản là đặc điểm quyến rũ của chứng khoán với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, hông qua đặc điểm của thị trường chứng khoán về giá chứng khoán có thể giám định hoạt động của doanh nghiệp, từ đó tạo ra được môi trường cạnh tranh làn mạnh. Góp phần giúp các doanh nghiệp tăng lên hiệu quả sử dụng vốn, kích thích vận dụng công nghệ, ccải tiến thành phầm.

Các chỉ số của thị trường chứng khoán cũng phản ánh động thái của nền kinh tế một cách chuẩn xác. Lúc giá chứng khoán lên, chứng tỏ việc đầu tư của doanh nghiệp được mở rộng, nền kinh tế có sự tăng trưởng. Trái lại, lúc giá chứng khoán đi xuống, đặc thù là trong thời kì dài cho thấy nền kinh tế đang có những tín hiệu ko được tốt.

5. Có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán ko?

Đầu tư vào chứng khoán để sinh lời ko còn xa lạ và mới mẻ, nhất là trong thời đại công nghệ tăng trưởng như hiện nay.

Để đầu tư chứng khoán cần có thời kì tìm hiểu, quan sát thị trường, đặc thù phải có tri thức cơ bản về chứng khoán cũng như thị trường chứng khoán. Sự thực, ko phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sinh lời.

Thực tiễn, đầu tư chứng khoán ko mất quá nhiều vốn như bất động sản. Nhiều người vẫn lựa chọn chứng khoán là kênh đầu tư của mình bởi vốn đầu tư thấp, lời lãi cũng được tính toán nhanh chóng, rõ ràng, việc sắm – bán đơn giản, ko mất thời kì, đặc thù là tính thanh khoản cao.

Nhiều chuyên gia tài chính, những người có kinh nghiệm cũng nhìn nhận và giám định chứng khoán là một kênh đầu tư mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, tại Việt Nam những sàn chứng khoán được quản lý một cách chặt chẽ, sáng tỏ, tạo điều kiện thuận tiện cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các sàn chứng khoán ở Việt Nam luôn được quản lý chặt chẽ và sáng tỏ bởi nhiều cơ quan công dụng và các thành viên thị trường. Bởi vậy, giữa rất nhiều các kênh đầu tư hiện nay, đầu tư vào chứng khoán luôn là một kênh tốt, hiệu quả.

Tuy nhiên, lúc quyết định tham gia vào thị trường chứng khoán cần nhớ những xem xét dưới đây:

– Phải tìm hiểu, trau dồi tri thức kỹ lưỡng về chứng khoán; đọc các báo cáo về tài chính, phân tích tình hình kinh tế vi mô, vĩ mô… một cách thường xuyên.

– Xác định loại hình đầu tư chứng khoán bản thân hướng tới.

Nếu chỉ muốn có thêm thu nhập vững chắc hơn thì có thể lựa chọn chứng chỉ quỹ hay trái. Nếu thích rủi ro, mạo hiểm và có thể kiếm lãi nhiều hơn có thể nghĩ tới đầu tư cổ phiếu.

– Xác định rõ ràng số tiền đầu tư, biết cách phân bổ hợp lý

Nếu chưa có kinh nghiệm hay chưa đủ tự tin nên tìm tới nhà môi giới chứng khoán giỏi, uy tín để được hỗ trợ.

– Bám sát xu thế, cập nhật liên tục những tin tức về thị trường trong quá trình giao dịch

thi truong chung khoan la gi

6. Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ đầu những năm 1990,  Đảng và Nhà nước đã có ý kiến về việc tạo nên thị trường chứng khoán nhằm tạo kênh huy động vốn phục vụ cho tăng trưởng kinh tế – xã hội, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá non sông. Vấn đề vốn để tăng trưởng kinh tế đất trở thành cấp thiết, yêu cầu phải xây dựng thị trường vốn phục vụ cho công cuộc đổi mới non sông.

Chủ trương nhiều chủng loại hoá sở hữu trong đó cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giữ vị trí trọng tâm, yêu cầu phải có thị trường chứng khoán để hỗ trợ và giao dịch cổ phiếu sau cổ phần hoá.

Ủy ban Chứng khoán nhà nước được thành lập vào tháng 11/1996. Tháng 7/2000, khai trương Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trở thành đơn vị tổ chức giao dịch chứng khoán tập trung trước hết của Việt Nam, tổ chức phiên giao dịch trước hết vào ngày 28/7/2000, ghi lại sự ra đời chính thức của thị trường chứng khoán ở nước ta.

Năm 2003, Doanh nghiệp quản lý quỹ tại Việt Nam VFM ra đời, ghi lại sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức nhiều năm kinh nghiệm trong nước trước hết.

Năm 2005, ra mắt Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động theo mẫu hình thị trường phi tập trung (OTC).

Tiếp đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/7/2005 

Năm 2009, tổ chức thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt.

Năm 2017, thị trường chứng khoán phái sinh được đưa vào vận hành giúp nhiều chủng loại hóa danh mục đầu tư.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giống như thị trường chứng khoán ở nhiều quốc gia, đều có mối liên hệ và chịu tác động bởi chính sách kinh tế, chính trị – xã hội của Nhà nước ở mỗi từng thời kỳ. Ở thời đoạn hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu sự chi phối và tác động từ thị trường tín dụng, thị trường ngoại hối, thị trường bất động sản.

7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động của thị trường chứng khoán

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán, thị trường chứng khoán được quy định cụ thể tại Điều 12, Luật Chứng khoán, cụ thể:
 

–  Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, làm giả tài liệu, tạo dựng thông tin sai sự thực… gây hiểu nhầm nghiêm trọng, tác động tới hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán.
 

– Sử dụng thông tin nội bộ để sắm, bán chứng khoán cho bản thân hoặc cho người khác…
 

– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông lưng để thực hiện việc sắm, bán chứng khoán…
 

– Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán… lúc chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép

– Sử dụng tài khoản, tài sản của người mua lúc ko được ủy thác để cướp đoạt tài sản của người mua.
 

– Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán
 

– Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định

Trên đây là trả lời về thị trường chứng khoán là gì? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 

 19006199 để được hỗ trợ.
[rule_{ruleNumber}]

#Thị #trường #chứng #khoán #là #gì #Có #nên #đầu #tư #chứng #khoán

Bạn thấy bài viết Thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button