Là gì

Thu nhập chịu thuế là gì? Những ý nghĩa của Thu nhập chịu thuế

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II giảng giải Thu nhập chịu thuế là gì

 • Chào mừng các bạn tới với blog dungalagi.org tổng hợp tất cả các khái niệm về cái gì, đồng thời cùng nhau thảo luận và trả lời từ viết tắt là gì của các bạn trẻ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một khái niệm mới đó là Thu nhập chịu thuế là gì? Ý nghĩa của Thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế và thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế là gì? Vai trò của thu nhập chịu thuế – Nghialagi.org

Khái niệm của Taxable Income là gì?

 • Khái niệm thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập tư nhân
 • Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế được dịch từ tiếng Anh là taxable income. Nói một cách đơn giản, thu nhập chịu thuế hay thu nhập chịu thuế là khoản tiền được tính trên cơ sở tiền công, tiền lương, thu nhập từ hoạt động kinh doanh (bao gồm tiền công, tiền lương, các khoản phụ cấp, thù lao, tiền thưởng,…) của một tư nhân.
 • Các khoản tiền công, tiền lương cũng như các khoản tư nhân thu được được gọi là thu nhập tư nhân, nhưng vẫn bị Nhà nước đánh thuế. Vậy, thuế thu nhập tư nhân là khoản tiền nhưng người có thu nhập ổn định hàng tháng trích từ tiền công của mình để nộp vào ngân sách nhà nước.

Phân biệt giữa thu nhập chịu thuế và thu nhập chịu thuế

 • Hiện nay nhiều người biết tới thu nhập chịu thuế nhưng vẫn còn nhầm lẫn giữa thu nhập chịu thuế và thu nhập chịu thuế. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt hai khái niệm cơ bản này.
 • Trước hết, thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập chịu thuế cũng như các khoản đóng góp bảo hiểm và các khoản khấu trừ khác. Tương tự, khái niệm thu nhập chịu thuế có nghĩa rộng hơn và có thể hiểu đơn giản theo công thức sau: Thu nhập chịu thuế = thu nhập chịu thuế – các khoản đóng góp và miễn trừ bảo hiểm
 • Trong đó, các khoản bảo hiểm bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp buộc phải, v.v.
 • Thứ hai, căn cứ để xác định số tiền được miễn thuế dựa trên thu nhập chịu thuế chứ ko phải thu nhập chịu thuế. Nhưng trên thực tiễn, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Thu nhập chịu thuế là cơ sở để xác định thu nhập chịu thuế.

Vì sao thu nhập phải chịu thuế?

 • Trước hết, thuế được hiểu là một khoản tiền phải nộp là nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Đây là phương tiện để nhà nước điều tiết, quản lý xã hội và công dân xã hội, là một trong những nguồn thu chủ yếu của nhà nước. Bạn đã bao giờ thắc mắc vì sao thu nhập lại phải chịu thuế hay vì sao bạn phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tư nhân?
 • Mục tiêu trước tiên của thu nhập chịu thuế là góp phần tăng thu nhập cho ngân khố và ngân sách nhà nước. Thuế được coi là một trong những nguồn thu chính của Nhà nước và Chính phủ ko chỉ ở Việt Nam nhưng còn ở nhiều quốc gia khác. Trong xu thế tăng trưởng hiện nay, thu nhập của người lao động nói chung đã tăng hơn so với trước lúc nền kinh tế nước ta mở cửa. Hơn nữa, chính phủ nước ta đang khuyến khích và tạo thời cơ cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, mang lại nhiều thời cơ việc làm có trị giá cho người lao động. Vì vậy, thu nhập càng cao thì càng phải đóng góp vào ngân sách nhà nước.
 • Mục tiêu thứ hai của thu nhập chịu thuế là góp phần thực hiện công bình xã hội. Như chúng ta đã biết, thu nhập của mỗi người lao động được trả theo năng lực và trình độ của họ. Đặc trưng, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã vận dụng KPI cho viên chức để đo lường hiệu quả công việc nhằm trả cho họ một mức lương xứng đáng. Có người lương cao, có người lương thấp, tạo ra khoảng cách về trình độ và thu nhập của người dân, sâu hơn là sự phân hóa giàu nghèo. Do đó, việc nhà nước đánh thuế vào thu nhập tư nhân của người lao động, với mức lương từ 9 triệu trở lên sẽ phải nộp thuế. Từ đó, nhà nước sẽ hợp lý được mức độ giàu nghèo giữa các từng lớp trong xã hội, đồng thời góp phần hạn chế và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp trong xã hội. .
 • Có thể nói, thu nhập chịu thuế là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thu nhập chịu thuế được căn cứ vào quy định như thế nào?

Theo quy định

Thu nhập chịu thuế hoặc bất kỳ khoản thu hợp pháp nào của nhà nước được quy định trong các văn bản pháp luật. Cụ thể, quy định về thu nhập chịu thuế đối với người lao động được quy định cụ thể tại Luật thuế thu nhập tư nhân theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC.

Các điều khoản quan trọng về thu nhập chịu thuế

 • Thu nhập chịu thuế được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật nhưng người lao động có thu nhập chịu thuế cần xem xét. Trong đó, có 2 điều khoản nhưng chúng tôi muốn xem xét.
 • Thứ nhất, đó là quy định về thu nhập ngoại trừ vào thu nhập chịu thuế lúc tính thuế thu nhập tư nhân.
 • Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC quy định các khoản trợ cấp ko cần tính vào thu nhập chịu thuế. Ví dụ như trợ cấp khó khăn đột xuất, tai nạn lao động, thôi việc, bệnh nghề nghiệp, v.v.
 • Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định về tiền nhà ở, tiền điện, tiền nước và các dịch vụ đi kèm (nếu có) ko phải tính vào thu nhập chịu thuế.
 • Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định việc sắm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm buộc phải khác ko phải tính vào thu nhập chịu thuế.
 • Ngoài ra, có nhiều quy định chính tại Điều 11, 12 Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định các trường hợp ko phải tính vào thu nhập chịu thuế.
 • Thứ hai, đó là quy định tại Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định cách tính thu nhập chịu thuế cho người lao động để họ đảm bảo quyền lợi của bản thân cũng như đúng quy định. của pháp luật về thuế thu nhập tư nhân.

Thu nhập chịu thuế có trách nhiệm và lợi ích gì?

Nhiệm vụ

Mọi công dân Việt Nam, người trú ngụ tại Việt Nam là lao động có thu nhập đều có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tư nhân cho nhà nước. Trong đó, theo quy định tại Thông tư 111/2013 / TT-BTC quy định các khoản thu nhập phải tính thuế như sau:

 • Thu nhập từ đầu tư vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ chuyển nhượng thương nghiệp
 • Thu nhập từ bản quyền
 • Thu nhập từ tiền thắng cược
 • Thu nhập từ kinh doanh
 • Thu nhập từ tiền công, tiền lương
 • Thu nhập từ nhận thừa kế
 • Thu nhập từ nhận quà
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Nhìn chung, tùy theo mức thu nhập nhưng người lao động phải chịu các mức thu nhập chịu thuế không giống nhau.

Đúng

Người lao động có mức thu nhập lúc thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tư nhân theo quy định của pháp luật nhà nước sẽ được cấp mã số thuế thu nhập tư nhân. Những lợi ích nhưng mã này mang lại cho bạn?

Trước nhất, đó là quyền lợi lúc đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo gia đạo. Theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC tại Điều 9 Khoản 1, trường hợp tư nhân người lao động có người phụ thuộc nếu đã đăng ký và được cấp mã số thuế tư nhân thì sẽ được giảm trừ viên chức là viên chức. sự phụ thuộc.

Thứ hai, đó là quyền lợi đối với người lao động là người trú ngụ nhưng ko có hợp đồng lao động hoặc ký thỏa thuận lao động dưới 3 tháng sẽ được khấu trừ thuế thu nhập tư nhân.

Thứ ba, tư nhân có mã số thuế tư nhân có quyền ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế thay mình.

Thứ tư, đó là quyền lợi hoàn thuế thu nhập tư nhân. Theo quy định tại Thông tư 111/2013 / TT-BTC tại Điều 18 Khoản 1, tư nhân đã đăng ký mã số thuế tư nhân tại thời khắc nộp hồ sơ sẽ được hoàn lại số thuế thu nhập tư nhân đã nộp. dư thừa hoặc dư thừa. Đối với những trường hợp chưa có mã số thuế tư nhân thì số thuế nộp thừa sẽ ko được hoàn nhưng phải bù trừ vào năm sau.

Tương tự, nếu tư nhân thuộc nhân vật chịu thuế và đăng ký mã số thuế TNCN thì cần xem xét những trường hợp tư lợi nêu trên để thực hiện đúng, từ đó đảm bảo quyền lợi của bản thân trong công việc và cuộc sống.

 • WPS là gì? Ý nghĩa của WPS
 • Startup là gì? Ý nghĩa của Startup
 • Thuế nhà thầu là gì? Ý nghĩa của Thuế nhà thầu
 • UI / UX là gì? Ý nghĩa của UI / UX
 • Bản ngã là gì? Ý nghĩa của Bản thân

Thu nhập chịu thuế có vai trò gì đối với nhà nước và tư nhân?

Đối với nhà nước

Thu nhập chịu thuế ko chỉ nhập vai trò quan trọng đối với tư nhân lao động nhưng nó còn đóng góp rất nhiều vào công cuộc quản lý và xây dựng non sông như ngày nay.

Thuế là một trong những phương tiện chủ yếu để nhà nước điều tiết tốt nhất nền kinh tế – xã hội như ngày nay. Việc nộp thuế thu nhập tư nhân hay thu nhập chịu thuế của tư nhân và người lao động là một trong những chính sách nhưng nhà nước hướng tới nhằm đạt được thăng bằng xã hội, tức là khắc phục và xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo. thâm thúy ở nhiều quốc gia về mức thu nhập. Ví dụ, tư nhân đang đi làm có thu nhập dưới 5 triệu / tháng sẽ được miễn thuế thu nhập tư nhân, tư nhân có thu nhập cao hơn sẽ đóng nhiều hơn và bị tăng thuế suất. . Đặc trưng:

 • Thu nhập từ 5 triệu đồng, thuế suất 5%
 • Thu nhập từ 5 tới 10 triệu đồng, thuế suất 10%
 • Thu nhập từ 10 tới 18 triệu đồng, thuế suất 15%
 • Thu nhập từ 18 tới 32 triệu đồng, thuế suất 20%
 • Thu nhập từ 32 tới 52 triệu đồng, thuế suất 25%
 • Thu nhập từ 52 tới 80 triệu đồng, thuế suất 30%
 • Thu nhập trên 80 triệu đồng, thuế suất 35%

Hơn nữa, việc thu thuế, đặc trưng là thuế thu nhập tư nhân còn góp phần cùng ngân sách nhà nước xây dựng và duy trì các hoạt động của nhà nước.

Cho tư nhân

 • Như chúng tôi đã trình diễn những lợi ích và quyền lợi của thu nhập chịu thuế đối với tư nhân là nhân vật có thu nhập, bạn sẽ được lợi một số quyền lợi được quy định trong quy định của pháp luật. quy định ở trên.
 • Tựu chung lại, việc các tư nhân làm việc theo đúng quy định của pháp luật về thuế thu nhập tư nhân chứng tỏ bạn là một công dân kiểu mẫu và ít nhất bạn sẽ ko vi phạm các chế tài của pháp luật.
 • Ko chỉ vậy, tư nhân người lao động còn được lợi rất nhiều cơ chế và quyền lợi khác về miễn, giảm, hoàn thuế thu nhập tư nhân trong một số trường thống nhất định được quy định rõ ràng và cụ thể trong quy định tại các Điều khoản của Hiệp hội. theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC.
 • Có thể nói, thu nhập chịu thuế là trách nhiệm nhưng người lao động tại Việt Nam cần phải hoàn thành một cách tốt nhất có thể.

Sự kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của blog kialagi.org, kỳ vọng thông tin trả lời Thu nhập chịu thuế là gì?? Những ý nghĩa của Thu nhập chịu thuế sẽ giúp độc giả bổ sung thêm những kiến ​​thức hữu dụng. Nếu độc giả có bất kỳ đóng góp hoặc thắc mắc nào liên quan tới khái niệm Thu nhập chịu thuế là gì? Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II luôn sẵn sàng trao đổi và tiếp thu những thông tin, kiến ​​thức mới từ độc giả

 • Lạm phát là gì? Ý nghĩa của lạm phát
 • Thuế môn bài là gì? Ý nghĩa của Thuế Môn bài
 • HR là gì? Ý nghĩa của HR
 • CSR là gì? Ý nghĩa của CSR
 • SCP là gì? Ý nghĩa của SCP

if(td_screen_width>=1140){document.write(”);

}

if(td_screen_width>=1019&&td_screen_width=768&&td_screen_width

Bạn thấy bài viết Thu nhập chịu thuế là gì? Những ý nghĩa của Thu nhập chịu thuế có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Thu nhập chịu thuế là gì? Những ý nghĩa của Thu nhập chịu thuế bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Thu #nhập #chịu #thuế #là #gì #Những #nghĩa #của #Thu #nhập #chịu #thuế

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button