Là gì

tổng giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của tổng giá trị thặng dư?

Bài viết tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị? thuộc chủ đề về Câu Hỏi- Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng ko nào !! Hôm nay, Hãy cùng yt2byt.edu.vn tìm hiểu tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị? trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem bài : “tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị?”

Thặng dư là ngôn từ trong lĩnh vực kinh tế nhưng người nào cũng đã từng nghe qua nhưng khả năng chưa chắc đã hiểu rõ về thực chất của nó.

Quảng Cáo

Luật sư tư vấn pháp luật về tổng thặng dư giá trị (surplus value): 1900.6568

1. tổng thặng dư giá trị là gì?

tổng thặng dư giá trị (surplus value) là mức độ dôi ra lúc lấy mức thu của một đầu vào yếu tố trừ đi phần giá cung của nó. D.Ricardo đã lấy ví dụ về việc nộp tô cho chủ đất sở hữu những miếng đất phì nhiêu

Quảng Cáo

Mác đã thống kê tổng thặng dư giá trị dưới góc độ tổn hao lao động, trong đó làm người lao động sản xuất ra nhiều tổng trị giá hơn chi phí trả cho họ – yếu tố bị quy định bơi mức tiền công tối thiểu chỉ đủ để đảm bảo cho họ tồn tại với tư các người lao động. Theo Mác, sự bóc lột làm người lao động chỉ khả năng được loại trừ nếu nhà tư bản trả cho họ toàn thể tổng trị giá mới được tạo ra

A.Marshall cho rằng xét về thực chất, thì tất cả các khoản mức thu nhập yếu tố cao hơn chi phí yếu tố đều là bán tô trong ngắn hạn. Cho nên theo ông, lúc ko có các thời cơ khác để một yếu tố sản xuất lựa chọn, thì toàn thể phần thường dành cho nó đều là tổng thặng dư giá trị.

Quảng Cáo

Hiện có 2 phương pháp chủ yếu để thu được tổng thặng dư giá trị:

  • Phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị tuyệt đối.
  • Phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị tương đối.

– Phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị tuyệt đối: Là phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị bằng cách kéo dài thời kì lao động thặng dư trong lúc năng suất lao động, tổng trị giá sức lao động và thời kì lao động thế tất ko đổi.

tổng thặng dư giá trị tuyệt đối là tổng thặng dư giá trị thu được từ việc kéo dài ngày lao động vượt giới hạn thời kì lao động rất cần thiết. Ngày lao động kéo dài còn thời kì lao động rất cần thiết ko đổi kéo theo thời kì lao động thặng dư tăng lên. Phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị tuyệt đối chính là kéo dài thời kì lao động thặng dư trong lúc năng suất, tổng trị giá và thời kì lao động thế tất ko đổi. Cơ sở chung của cơ chế tư bản chủ nghĩa chính là sản xuất tổng thặng dư giá trị tuyệt đối.

Phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị tuyệt đối được dùng thường nhật trong thời đoạn đầu chủ nghĩa tư bản. Đây là thời khắc lao động còn ở trình độ thủ công, năng suất lao động còn thấp. Lúc này chấp nhận tham vô hạn, các nhà tư bản giở mọi thủ đoạn kéo dài ngày lao động nhằm tăng lên khả năng bóc lột sức lao động làm người lao động làm thuê.

Xem thêm: Quy luật tổng thặng dư giá trị là gì? Nội dung và đặc trưng của quy luật

mặc khác sức lực con người có hạn. Hơn nữa vì làm người lao động đấu tranh quyết định đòi rút ngắn ngày lao động nên các nhà tư bản ko thể kéo dài ngày lao động vô thời hạn. Nhưng ngày lao động cũng ko được rút ngắn tới mức bằng thời kì lao động thế tất. Một hình thức khác của phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị tuyệt đối chính là tăng cường độ lao động. Bởi vì tăng cường độ lao động cũng tương tự việc kéo dài thời kì lao động trong ngày nhưng thời kì lao động rất cần thiết ko đổi.

 

– Phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị tương đối: Là phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị do rút ngắn thời kì lao động thế tất bằng cách hạ thấp tổng trị giá sức lao động nhờ đó tăng thời kì lao động thặng dư lên trong điều kiện ngày lao động, cường độ lao động ko đổi.

tổng thặng dư giá trị tương đối là tổng thặng dư giá trị thu được từ việc rút ngắn thời kì lao động thế tất dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động. Tăng năng suất lao động xã hội nhưng trước tiên là ở ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng làm cho tổng trị giá sức lao động giảm xuống. Từ đó thời kì lao động rất cần thiết cũng giảm. Lúc độ dài ngày lao động ko đổi, thời kì lao động rất cần thiết giảm sẽ tăng thời kì lao động thặng dư (thời kì sản xuất tổng thặng dư giá trị tương đối cho nhà tư bản).

Phương pháp sản xuất tổng thặng dư giá trị tương đối là rút ngắn thời kì lao động thế tất bằng cách hạ thấp tổng trị giá sức lao động. Từ đó tăng thời kì lao động thặng dư lên trong điều kiện ngày lao động và cường độ lao động ko đổi.

– tổng trị giá thăng dư siêu ngạch là tổng thặng dư giá trị thu được do các xí nghiệp sản xuất có tổng trị giá cá biệt thấp hơn tổng trị giá xã hội, lúc bán hàng hoá theo tổng trị giá xã hội, sẽ thu được một vài tổng thặng dư giá trị vượt trội so với các xí nghiệp khác . tổng thặng dư giá trị siêu ngạch = tổng trị giá xã hội của hàng hóa – tổng trị giá cá biệt của hàng hóa. tổng thặng dư giá trị siêu ngạch là phương pháp thức biến tướng của tổng thặng dư giá trị tương đối; là động lực trực tiếp đẩy nhanh tăng năng suất lao động.

Vì muốn thu được nhiều tổng thặng dư giá trị và chiếm ưu thế cạnh tranh, các nhà tư bản vận dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Mục tiêu là cải tiến, hoàn thiện phương pháp quản lý kinh tế, tăng lên năng suất lao động. Kết quả tổng trị giá cá biệt của hàng hóa thấp hơn tổng trị giá xã hội. Nhà tư bản nào vận dụng cách này thì hàng hóa lúc bán sẽ thu được một vài tổng thặng dư giá trị nhiều hơn nhà tư bản khác.

tổng thặng dư giá trị siêu ngạch chính là phần tổng thặng dư giá trị thu được trội hơn tổng thặng dư giá trị tầm thường của xã hội. Nếu xét từng nhà tư bản xuất thì tổng thặng dư giá trị siêu ngạch là hiện tượng tạm thời. mặc khác xét về toàn xã hội tư bản thì tổng thặng dư giá trị siêu ngạch là hiện tượng tồn tại nhiều. vì thế tổng thặng dư giá trị siêu ngạch là động lực đẩy nhanh mạnh nhất cho các nhà tư bản cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động.

Cả tổng thặng dư giá trị tương đối và tổng thặng dư giá trị siêu ngạch đều dựa vào cơ sở tăng năng suất lao động. mặc khác cả 2 không giống nhau ở chỗ tổng thặng dư giá trị tương đối dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội. Trong lúc tổng thặng dư giá trị siêu ngạch dựa trên việc tăng năng suất lao động cá biệt.

Xem thêm: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận là gì? Nội dung và vai trò

Thuyết lí tổng thặng dư giá trị được xem là phát minh quan trọng chỉ đứng thứ 2 sau biện luận duy vật lịch sử của Mác. Vậy tổng thặng dư giá trị là gì? Về cơ bản tổng thặng dư giá trị chính là sự phản ánh quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Việc sinh ra và cướp đoạt tổng thặng dư giá trị phản ánh thực chất quan hệ trong sản xuất tư bản chủ nghĩa (quan hệ bóc lột của nhà tư bản với người lao động làm thuê).

 

2. tổng thặng dư giá trị tiếng Anh là gì?

tổng thặng dư giá trị trong tiếng anh là Surplus value

3. Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị?

3.1. Xuất xứ của tổng thặng dư giá trị

Để thực hiện sản xuất, nhà tư bản phải sắm sức lao động và tư liệu sản xuất. Vì tư liệu sản xuất và sức lao động do nhà tư bản sắm, nên trong thứ tự sản xuất, người làm người lao động làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản và danh mục làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản.

Sản xuất tư bản chủ tức là thứ tự tạo ra tổng trị giá tăng thêm cho nhà tư bản lúc năng suất lao động đạt tới trình độ nhất mực – chỉ cẩn một phần của ngày lao động người làm người lao động làm thuê đã tạo tra tổng trị giá bằng tổng trị giá sức lao động của chính mình.

Bằng lao động cụ thể của mình, làm người lao động dùng các tư liệu sản xuất và chuyển tổng trị giá của chúng vào danh mục; và bằng lao động trừu tượng, làm người lao động tạo ra tổng trị giá mới lớn hơn tổng trị giá sức lao động, phần lớn hơn đó được gọi là tổng thặng dư giá trị.

tổng trị giá hàng hóa (W) được sản xuất ra gồm hai phần: tổng trị giá những tư liệu sản xuất đã tổn hao được lao động cụ thể bảo tồn và chuyển vào danh mục (tổng trị giá cũ, ký hiệu c) và tổng trị giá mới (v+m) do lao động trìu tượng của làm người lao động tạo ra (lớn hơn tổng trị giá hàng hóa sức lao động). Phần tổng trị giá mới do lao động sống tạo thêm ra ngoài tổng trị giá hàng hóa sức lao động, được nhà tư bản thu lấy nhưng ko trả cho người lao động, được gọi là tổng thặng dư giá trị (m). Tương tự, lao động sống là xuất xứ tạo ra tổng thặng dư giá trị.

3.2. Thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị

Xem thêm: Phương pháp thặng dư là gì? Công thức tính và ưu nhược điểm

Từ việc thống kê Thuyết lí tổng thặng dư giá trị của C. Mác, chúng ta thấy rõ ít nhất ba vấn đề lớn trong thời đoạn tăng trưởng hiện nay của quốc gia.

Một là, trong thời kỳ quá độ nền kinh tế ở nước ta, trong một chừng mực nào đó, quan hệ bóc lột chưa thể bị xóa bỏ ngay, sạch trơn theo cách tiếp cận giáo điều và xơ cứng cũ. Càng tăng trưởng nền kinh tế nhiều thành phần chúng ta càng thấy rõ, chừng nào quan hệ bóc lột còn có công dụng phóng ra sức sản xuất và đẩy nhanh lực lượng sản xuất tăng trưởng, thì chừng đó chúng ta còn phải chấp nhận sự hiện diện của nó.

Hai là, trong thực tiễn nền kinh tế thị trường hoạch định xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, mọi phương án tìm cách định lượng rành mạch, máy móc và xơ cứng về mức độ bóc lột trong việc hoạch định các chủ trương chính sách, cũng như có thái độ phân biệt đối xử với từng lớp doanh nhân mới đều xa vắng thực tiễn và ko thể thực hiện được. Điều có sức thuyết phục hơn cả hiện nay là quan hệ phân phối phải được thiết chế hóa bằng luật.

Đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mỗi lúc được thiết chế hóa thành luật và các bộ luật thì không những góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lấy luật làm dụng cụ và cơ sở để điều chỉnh các hành vi xã hội nói chung, nhưng còn cả hành vi bóc lột nói riêng. Người nào chấp hành đúng pháp luật thì được xã hội thừa nhận và tôn vinh theo châm ngôn: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, văn minh.

Trong nhận thức, ý kiến chung nên coi đó cũng chính là mức độ bóc lột được xã hội chấp nhận, tức là làm giàu hợp pháp. Trong quản lý xã hội thì phải kiểm soát chặt chẽ mức thu nhập tư nhân, mức thu nhập doanh nghiệp để, một mặt, chống thất thu thuế, mặt khác, đảm bảo sự công bình trong phân phối thông qua Nhà nước và bằng các “kênh” phân phối lại và điều tiết mức thu nhập xã hội. Thiết nghĩ, đây là một hướng tiếp cận vấn đề bóc lột giúp chúng ta tránh được những nhận thức giáo điều, phi biện chứng về quan hệ bóc lột, cũng như việc vận dụng nó trong một thời đoạn lịch sử cụ thể của việc phóng ra sức sản xuất, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và chủ động hội nhập thành công với nền kinh tế quốc tế.

 

Ba là, mặt khác, cũng phải bảo vệ những quyền chính đáng của cả người lao động lẫn giới chủ dùng lao động bằng luật và bằng các chế tài thật cụ thể mới đảm bảo công khai, sáng tỏ và vững bền. Những tranh chấp về lợi ích trong thứ tự dùng lao động là một thực tiễn, việc phân xử các tranh chấp đấy như thế nào để tránh những xung đột ko rất cần thiết cũng lại là một buộc phải cấp thiết hiện nay, trình bày trong thực chất của cơ chế mới. Bảo vệ được những quyền lợi chính đáng, những quyền lợi được pháp luật bảo vệ, của tất cả các đối tác trong quan hệ lao động là một đảm bảo cho việc vận dụng một cách hợp lý quan hệ bóc lột trong điều kiện hiện nay, đồng thời đấy cũng là những đóng góp cơ bản nhất cho cả thứ tự hoàn thiện và xây dựng mẫu hình kinh tế thị trường hoạch định xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bạn thấy bài viết thế nào?

Các câu hỏi về tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị?

Team ASIANA nhưng cụ thể là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và tri thức từ Internet. Hẳn nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được buộc phải của các bạn.

Thế nhưng với ý thức tiếp thu và phát triển hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị?

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị? hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình phát triển hơn hơn trong các bài sau nha

Các Hình Ảnh Về tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị?

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Giá #trị #thặng #dư #là #gì #Nguồn #gốc #bản #chất #và #nghĩa #của #giá #trị #thặng #dư

Tra cứu thêm tri thức về tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị? tại WikiPedia

Bạn khả năng xem thông tin cụ thể về tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị? từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://yt2byt.edu.vn

💝 Xem Thêm Câu Hỏi- Giải Đáp tại : https://yt2byt.edu.vn/la-gi/

Bạn thấy bài viết tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về tổng thặng dư giá trị là gì? Xuất xứ, thực chất và ý nghĩa của tổng thặng dư giá trị? bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#tổng #giá #trị #thặng #dư #là #gì #Nguồn #gốc #bản #chất #và #nghĩa #của #tổng #giá #trị #thặng #dư

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button