Là gì

Tổng Quan Về Vốn Sự Nghiệp Là Gì, Khái Quát Chung Về Quản Lý Vốn Sự Nghiệp

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải bản đầy đủ của tài liệu tại đây (124,46 KB, 14 trang)

Đang xem: Vốn sự nghiệp là gì

2- Chi thường xuyên: là khoản chi thường xuyên, hàng năm nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính: đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. vốn vay của Chính phủ.4- Tăng viện trợ cho các chính phủ và tổ chức nước ngoài.5- Chi cho các khoản vay theo quy định của pháp luật.6- Trả gốc và lãi huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (theo Khoản 3 Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước) 7- Chi bổ sung ngân sách địa phương.9- Chi chuyển nguồn từ ngân sách trung ương năm trước sang ngân sách nhà nước. ngân sách Trung ương năm sau của Chính phủ. Trong hoạt động của cơ quan hành chính, các khoản chi của đơn vị bao gồm: – Chi hoạt động định kỳ (chi cho người lao động, chi quản lý hành chính, chi hoạt động nghiệp vụ, chi sắm sửa). Sắm sửa, tu sửa tài sản cố định, Các hoạt động thường xuyên khác). sắm sửa thiết bị và các khoản chi khác). Các khoản chi trên được trích từ hai nguồn chính là kinh phí nhà nước cấp và nguồn lợi nhuận để lại. Kinh phí do Nhà nước cấp cho các đơn vị được hạch toán vào chi ngân sách nhà nước. Các khoản thu do đơn vị nộp ngân sách nhà nước được ghi vào thu ngân sách nhà nước.1.1.1.2 Khái niệm vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng là vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. chi tu sửa, cải tạo, mở rộng, upgrade hạ tầng hiện có nhằm khôi phục hoặc tăng trị giá tài sản cố định (bao gồm cả việc xây dựng mới các hạng mục công trình trong hạ tầng hiện có của doanh nghiệp). đơn vị hành chính).
Ko thường xuyên do kinh phí tu sửa, cải tạo, mở rộng, upgrade hạ tầng của các đơn vị hành chính ko phải là khoản chi ổn định, thường xuyên hàng năm như chi con người, chi hành chính. . Tuy nhiên, do là chi quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp, ko phải là chi xây dựng kết cấu hạ tầng trọng yếu như đầu tư xây dựng cơ bản nên trong tổng chi ngân sách nhà nước được coi là một khoản chi. được phân loại là chi thường xuyên Một loại chi Ngân sách có thể có nhiều nguồn chi không giống nhau. Nhưng một loại vốn Ngân sách chỉ được sử dụng cho hạng mục chi phí xác định của nó. Theo quy định hiện hành, chỉ các dự án tu sửa, cải tạo. mở rộng, upgrade có trị giá từ 20 triệu đồng trở lên chỉ xếp đặt danh mục riêng để chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. Đối với công trình dưới 20 triệu đồng, đơn vị phải tự xếp đặt nhiệm vụ chi hoặc phải chi bằng nguồn khác. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản là vốn đầu tư, do dùng để giữ các khoản chi thường xuyên của các cơ quan khác. đơn vị hành chính nên được gọi là vốn sự nghiệp. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng ko phải là khái niệm cơ bản trong lý luận tài chính công nhưng mà là khái niệm xuất phát từ yêu cầu quản lý. Quản lý và phân cấp ngân sách. Tại tổ chức tín dụng luôn có một bộ phận phụ trách quản lý và phân phối chi phí hành chính. Bộ phận này biết thực chi ngân sách của đơn vị. Kinh phí tu sửa, cải tạo, mở rộng, upgrade hạ tầng của các cơ quan, đơn vị hành chính được xếp đặt vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng và quản lý, phân bổ cùng với các khoản chi thông thường. Do đó, cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi tình hình chi NSNN của đơn vị, đồng thời xếp đặt kế hoạch chi thích hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ được giao của đơn vị. “có tính chất đầu tư xây dựng” là chi tu sửa, cải tạo, mở rộng, upgrade hạ tầng hiện có của đơn vị hành chính nhằm duy trì hoặc tăng lên công dụng hoạt động của hạ tầng. vật liệu này. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng ko được đầu tư xây dựng mới, trừ trường hợp đưa vào sử dụng mới các hạng mục công trình trong hạ tầng hiện có của cơ quan, đơn vị hành chính. Các công trình xây dựng mới phải
yêu cầu thu phí đầu tư xây dựng cơ bản. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng thường có quy mô nhỏ, chỉ bao gồm các dự án nhóm B, C và cũng bị giới hạn ở mức vốn từ 20 triệu trở lên. hợp lý cho việc tu sửa, cải tạo, mở rộng, upgrade. Bản thân vốn đầu tư xây dựng là một bộ phận của chi thường xuyên, còn chi thường xuyên là một bộ phận trong tổng chi ngân sách nhà nước. Tỷ trọng chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản trong chi thường xuyên trên chi phí quản lý doanh nghiệp cũng chưa cao. Vì vậy, trong tổng chi NSNN, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng chiếm tỷ trọng ko đáng kể. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng được phân cấp cho cấp huyện tức là ngân sách Nhà nước. huyện được ngân sách tỉnh, thành thị xếp đặt vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng, UBND huyện được UBND tỉnh, thành thị phân cấp quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi này. .1.1.1.3. Nhân vật sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. Nhân vật sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng là các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan của bộ máy hành pháp có công dụng quản lý Nhà nước với việc chấp hành pháp luật và lãnh đạo thực hiện các chính sách, kế hoạch của Nhà nước. . Các cơ quan này được ngân sách nhà nước đảm bảo 100% chi phí hoạt động. Đơn vị sự nghiệp nhà nước là đơn vị do Nhà nước thành lập để thực hiện các hoạt động sự nghiệp (hỗ trợ dịch vụ theo chuyên môn). ) như y tế, giáo dục – tập huấn, văn hóa,… Các tổ chức phi lợi nhuận của Nhà nước hoạt động ko vì mục tiêu lợi nhuận và được Nhà nước đảm bảo toàn thể hoặc một phần kinh phí. Ngân sách nhà nước còn đảm bảo hợp lý kinh phí hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.
được đảm bảo và có thể được Nhà nước tài trợ một phần kinh phí. Tương tự, thực chất tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ko phải là cơ quan. , đơn vị hành chính sự nghiệp nhưng do đều sử dụng ngân sách nhà nước và có nội dung chi như đơn vị hành chính sự nghiệp nên trong quản lý ngân sách nhà nước, chi ngân sách của đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội. tổ chức, đoàn thể xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được quản lý chung và gọi chung là chi phí hành chính. Và trong luận văn này lúc nhắc đến tới đơn vị hành chính thì bao gồm tất cả các cơ quan, đơn vị tổ chức nêu trên.1.1.2 Vai trò của vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng. Như đã trình diễn ở trên Về khái niệm, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng được sử dụng để tu sửa, cải tạo, mở rộng, upgrade hạ tầng hiện có của các cơ quan, đơn vị hành chính nhằm khôi phục hoặc tăng trị giá của tài sản. thành phầm cố định. Có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động và tăng lên hiệu quả công việc của các đơn vị hành chính vì hạ tầng là yếu tố ko thể thiếu đối với hoạt động của mọi cơ quan, đơn vị. Tình trạng và chất lượng hạ tầng là một trong những yếu tố tác động tới chất lượng hiệu quả công việc của đơn vị. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng góp phần tạo ra các công trình dịch vụ. đối với hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, hoạt động sự nghiệp kinh tế, giáo dục – tập huấn và nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin

Tài liệu liên quan

yt2byt.edu.vn-align:center”>Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button