Là gì

Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân là gì

Hướng dẫn lập Tờ khai thuế thu nhập tư nhân mẫu 05/KK-TNCN; Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý (tháng) năm 2021 trên ứng dụng HTKK mới nhất.

Chú ý: – Tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN là tờ khai dành cho tổ chức, tư nhân trả các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương. – Nếu các bạn chưa có ứng dụng HTKK mới nhất thì có thể tải về tại đây nhé:

Tải về: Ứng dụng HTKK mới nhất

– Trước lúc bắt tay vào việc lập Tờ khai thuế TNCN cho Doanh nghiệp thì các bạn phải xác định được DN bạn kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý. Cụ thể các bạn xem tại đây nhé: Cách kê khai thuế thu nhập tư nhân – Tháng/quý nào Có trả lương là phải nộp Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó dù có hay ko phát sinh khấu trừ thuế TNCN. – Tháng/quý nào Ko trả lương thì Ko phải nộp tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó (theo Nghị định 126, Công văn 5189, Công văn 2393, có hiệu lực từ ngày 5/12/2020) – Bước 1: – Sau lúc đã setup ứng dụng HTKK mới nhất -> Các bạn đăng nhập vào ứng dụng HTKK -> Chọn: “Thuế Thu nhập tư nhân” -> Chọn: “05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015) cách lập tờ khai thuế TNCNXem thêm:  

Mục tiêu [25] Tổng số tư nhân đã khấu trừ – Tư nhân ko trú ngụ: Là số tư nhân ko trú ngụ có thu nhập từ tiền công, tiền lương nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế. Tức là: Những viên chức KHÔNG trú ngụ nhưng mà Cty đã khấu trừ thuế TNCN của họ trong quý hoặc tháng.

Xem thêm: Cách xác định tư nhân trú ngụ và ko trú ngụ

Mục tiêu [27] Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả cho tư nhân – Tư nhân trú ngụ: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền công, tiền lương nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã trả cho tư nhân trú ngụ trong kỳ. Công thức tính thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhậpCác khoản được miễn thuế

Chú ý: Các bạn phải tính được “Thu nhập chịu thuế” thì mới kê khai được Mục tiêu này nhé (theo Công thức như trên). – Các khoản được miễn thuế KHÔNG phải là “Các khoản giảm trừ nhé”, cụ thể các bạn bấm Cách tính thuế ở phần Ví dụ cuối bài nhé. Ví dụ 1: Trong quý 4/2021 kế toán Thiên Ưng có phát sinh trả lương như sau: – Tháng 10: Tổng lương trả cho 5 viên chức là: 50 tr; Tổng các khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + điện thoại) là: 5.000.000 -> Tổng thu nhập chịu thuế tháng 10 của 5 viên chức trú ngụ là: 50tr – 5tr = 45tr. – Tháng 11: Tổng lương trả cho 5 viên chức là: 50 tr; Tổng các khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + điện thoại) là: 5.000.000 -> Tổng thu nhập chịu thuế tháng 11 của 5 viên chức trú ngụ là: 50tr – 5tr = 45tr. – Tháng 12: Tổng lương trả cho 5 viên chức là: 50 tr; Tổng các khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + điện thoại) là: 5.000.000 -> Tổng thu nhập chịu thuế tháng 12 của 5 viên chức trú ngụ là: 50tr – 5tr = 45tr. => Tổng thu nhập chịu thuế quý 4/2021 của 5 viên chức trú ngụ là: 45tr + 45tr + 45tr = 135tr.

Các bạn chú ý phần này nhé: – Theo quy định – Thời khắc tính thuế TNCN là thời khắc trả thu nhập -> Do vậy DN bạn trả lương vào thời khắc nào thì tính thuế và kê khai thuế TNCN thời khắc đó. Ví dụ: Trả lương tháng 9/2021 vào ngày 5/10/2021 -> Thì tính thuế và kê khai thuế TNCN vào tháng 10/2021. – Đây là Tổng thu nhập chịu thuế của tất cả viên chức nhưng mà DN bạn đã trả trong tháng/quý (Dù là lao động thời vụ, thử việc, dài hạn … Dù có phải nộp thuế TNCN hay ko … -> Thì cũng phải cộng hết vào đây nhé). Ví dụ: Tháng 10 có phát sinh ký thỏa thuận thử việc với viên chức A, mức lương là 5tr => Thì cũng phải cộng 5tr vào đây nhé (Dù viên chức có phải nộp thuế 10% hoặc làm cam kết 02 – tạm thời chưa nộp thuế 10%, thì cũng phải cộng 5tr vào đây nhé) – Nếu trong tháng/quý nhưng mà DN bạn có trả lương cho viên chức -> Nhưng ko có viên chức nào phải nộp thuế TNCN -> Thì kê khai tới tiêu chí này là xong nhé.

 

Mục tiêu [28] Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả cho tư nhân – Tư nhân ko trú ngụ: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền công, tiền lương nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã trả cho tư nhân ko trú ngụ trong kỳ. – Mục tiêu này các bạn cũng tính như trên Mục tiêu 27 nhé (Chỉ khác là tư nhân ko trú ngụ nhé)

Mục tiêu [30] Tổng thu nhập chịu thuế trả cho tư nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế – Tư nhân trú ngụ: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền công, tiền lương nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã trả cho tư nhân trú ngụ thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ. Mục tiêu 30 này cũng giống như Mục tiêu 27 bên trên: => Nhưng Mục tiêu 27 là Tổng thu nhập chịu thuế của tất cả viên chức. => Còn Mục tiêu 30 này thì chỉ là Tổng thu nhập chịu thuế của những viên chức thuộc diện phải nộp thuế TNCN. Tức là: Tổng thu nhập chịu thuế của những viên chức trú ngụ phải nộp thuế TNCN. Ví dụ 2: Tiếp theo Ví dụ 1 bên trên – Trong tháng 10/2021 có Tổng cộng 5 viên chức -> Nhưng chỉ có 3 viên chức phải nộp thuế TNCN -> Thì các bạn Tính Thu nhập chịu thuế của 3 người đó để nhập vào đây.(Xem xét: Nếu là lao động thời vụ, thử việc nhưng mà bị khấu trừ 10% thuế TNCN -> Thì các bạn cũng phải cộng Thu nhập chịu thuế của viên chức đó vào đây nhé). -> Như file mẫu Bảng tính thuế TNCN bên dưới có 3 viên chức số trật tự 01, 02, 03 phải nộp thuế TNCN. -> Tổng cộng Thu nhập chịu thuế tháng 10/2021 của 3 viên chức này là: 12tr + 11tr + 11tr = 34tr. -> Giả sử các tháng 11, 12 số liệu cũng như trên -> Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trong quý 4/2021 của 3 viên chức thuộc diện phải nộp thuế: = 34tr + 34tr +34tr = 102.000.000.

cách làm tờ khai thuế tncn theo quýXem thêm:  

= 87.000 + 42.250 + 42.250 = 171.500

-> Giả sử các tháng 11, 12 cũng tương tự -> Tổng số tiền thuế TNCN quý 4/2021:

= 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500.

Mục tiêu [34] Tổng số thuế thu nhập tư nhân đã khấu trừ – Tư nhân ko trú ngụ: Là số thuế thu nhập tư nhân nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các tư nhân ko trú ngụ trong kỳ. Mục tiêu này là Tư nhân Ko trú ngụ -> Các bạn cũng tính như tiêu chí 33 nhé.

Mục tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí sắm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ko buộc phải khác của doanh nghiệp bảo hiểm ko thành lập tại Việt Nam cho người lao động: – Là khoản tiền nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập sắm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ko buộc phải khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm ko thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Cụ thể xem thêm: Chi phí sắm bảo hiểm nhân thọ cho viên chức

Doanh nghiệp kế toán Thiên Ưng xin lấy ví dụ cụ thể: – Doanh nghiệp A kê khai thuế TNCN theo quý, trong quý 4/2021 Doanh nghiệp có phát sinh như sau: – Tháng 10/2021 Tổng số viên chức là: 5 người – Tháng 11/2021 ko thay đổi nhân sự -> Tổng 5 người – Tháng 12/2021 ko thay đổi nhân sự -> Tổng 5 người – Tất cả các viên chức đều là tư nhân trú ngụ. – Tiếp theo ví dụ 1 bên trên: => Tổng Thu nhập chịu thuế quý 4/2021 (3 tháng) của toàn thể 5 viên chức là: 45tr + 45tr + 45tr = 135tr. -> Trong đó: Tổng cộng cả quý có 3 viên chức thuộc diện phải khấu trừ thuế TNCN (Tiếp theo ví dụ 2 bên trên) => Tổng cộng Thu nhập chịu thuế cả quý 4/2021 là:

= 34tr 34tr + 34tr = 102.000.000)

– Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của 3 viên chức trong quý 4 là (Tiếp theo Ví dụ 3): Tổng số tiền thuế TNCN quý 4/2021: = 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500. Nếu bạn chưa biết cách tính thì xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập tư nhân Cách kê khai các tiêu chí trên Tờ khai 05/KK-TNCN như sau: hướng dẫn lập tờ khai thuế tncn theo quýXem thêm:  

Mục tiêu [25] Tổng số tư nhân đã khấu trừ – Tư nhân ko trú ngụ: Là số tư nhân ko trú ngụ có thu nhập từ tiền công, tiền lương nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế. Tức là: Những viên chức KHÔNG trú ngụ nhưng mà Cty đã khấu trừ thuế TNCN của họ trong quý hoặc tháng.

Xem thêm: Cách xác định tư nhân trú ngụ và ko trú ngụ

Mục tiêu [27] Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả cho tư nhân – Tư nhân trú ngụ: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền công, tiền lương nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã trả cho tư nhân trú ngụ trong kỳ. Công thức tính thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhậpCác khoản được miễn thuế

Chú ý: Các bạn phải tính được “Thu nhập chịu thuế” thì mới kê khai được Mục tiêu này nhé (theo Công thức như trên). – Các khoản được miễn thuế KHÔNG phải là “Các khoản giảm trừ nhé”, cụ thể các bạn bấm Cách tính thuế ở phần Ví dụ cuối bài nhé. Ví dụ 1: Trong quý 4/2021 kế toán Thiên Ưng có phát sinh trả lương như sau: – Tháng 10: Tổng lương trả cho 5 viên chức là: 50 tr; Tổng các khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + điện thoại) là: 5.000.000 -> Tổng thu nhập chịu thuế tháng 10 của 5 viên chức trú ngụ là: 50tr – 5tr = 45tr. – Tháng 11: Tổng lương trả cho 5 viên chức là: 50 tr; Tổng các khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + điện thoại) là: 5.000.000 -> Tổng thu nhập chịu thuế tháng 11 của 5 viên chức trú ngụ là: 50tr – 5tr = 45tr. – Tháng 12: Tổng lương trả cho 5 viên chức là: 50 tr; Tổng các khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + điện thoại) là: 5.000.000 -> Tổng thu nhập chịu thuế tháng 12 của 5 viên chức trú ngụ là: 50tr – 5tr = 45tr. => Tổng thu nhập chịu thuế quý 4/2021 của 5 viên chức trú ngụ là: 45tr + 45tr + 45tr = 135tr.

Các bạn chú ý phần này nhé: – Theo quy định – Thời khắc tính thuế TNCN là thời khắc trả thu nhập -> Do vậy DN bạn trả lương vào thời khắc nào thì tính thuế và kê khai thuế TNCN thời khắc đó. Ví dụ: Trả lương tháng 9/2021 vào ngày 5/10/2021 -> Thì tính thuế và kê khai thuế TNCN vào tháng 10/2021. – Đây là Tổng thu nhập chịu thuế của tất cả viên chức nhưng mà DN bạn đã trả trong tháng/quý (Dù là lao động thời vụ, thử việc, dài hạn … Dù có phải nộp thuế TNCN hay ko … -> Thì cũng phải cộng hết vào đây nhé). Ví dụ: Tháng 10 có phát sinh ký thỏa thuận thử việc với viên chức A, mức lương là 5tr => Thì cũng phải cộng 5tr vào đây nhé (Dù viên chức có phải nộp thuế 10% hoặc làm cam kết 02 – tạm thời chưa nộp thuế 10%, thì cũng phải cộng 5tr vào đây nhé) – Nếu trong tháng/quý nhưng mà DN bạn có trả lương cho viên chức -> Nhưng ko có viên chức nào phải nộp thuế TNCN -> Thì kê khai tới tiêu chí này là xong nhé.

 

Mục tiêu [28] Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả cho tư nhân – Tư nhân ko trú ngụ: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền công, tiền lương nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã trả cho tư nhân ko trú ngụ trong kỳ. – Mục tiêu này các bạn cũng tính như trên Mục tiêu 27 nhé (Chỉ khác là tư nhân ko trú ngụ nhé)

Mục tiêu [30] Tổng thu nhập chịu thuế trả cho tư nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế – Tư nhân trú ngụ: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền công, tiền lương nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã trả cho tư nhân trú ngụ thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ. Mục tiêu 30 này cũng giống như Mục tiêu 27 bên trên: => Nhưng Mục tiêu 27 là Tổng thu nhập chịu thuế của tất cả viên chức. => Còn Mục tiêu 30 này thì chỉ là Tổng thu nhập chịu thuế của những viên chức thuộc diện phải nộp thuế TNCN. Tức là: Tổng thu nhập chịu thuế của những viên chức trú ngụ phải nộp thuế TNCN. Ví dụ 2: Tiếp theo Ví dụ 1 bên trên – Trong tháng 10/2021 có Tổng cộng 5 viên chức -> Nhưng chỉ có 3 viên chức phải nộp thuế TNCN -> Thì các bạn Tính Thu nhập chịu thuế của 3 người đó để nhập vào đây.(Xem xét: Nếu là lao động thời vụ, thử việc nhưng mà bị khấu trừ 10% thuế TNCN -> Thì các bạn cũng phải cộng Thu nhập chịu thuế của viên chức đó vào đây nhé). -> Như file mẫu Bảng tính thuế TNCN bên dưới có 3 viên chức số trật tự 01, 02, 03 phải nộp thuế TNCN. -> Tổng cộng Thu nhập chịu thuế tháng 10/2021 của 3 viên chức này là: 12tr + 11tr + 11tr = 34tr. -> Giả sử các tháng 11, 12 số liệu cũng như trên -> Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trong quý 4/2021 của 3 viên chức thuộc diện phải nộp thuế: = 34tr + 34tr +34tr = 102.000.000.

cách làm tờ khai thuế tncn theo quýXem thêm:  

= 87.000 + 42.250 + 42.250 = 171.500

-> Giả sử các tháng 11, 12 cũng tương tự -> Tổng số tiền thuế TNCN quý 4/2021:

= 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500.

Mục tiêu [34] Tổng số thuế thu nhập tư nhân đã khấu trừ – Tư nhân ko trú ngụ: Là số thuế thu nhập tư nhân nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các tư nhân ko trú ngụ trong kỳ. Mục tiêu này là Tư nhân Ko trú ngụ -> Các bạn cũng tính như tiêu chí 33 nhé.

Mục tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí sắm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ko buộc phải khác của doanh nghiệp bảo hiểm ko thành lập tại Việt Nam cho người lao động: – Là khoản tiền nhưng mà tổ chức, tư nhân trả thu nhập sắm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ko buộc phải khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm ko thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Cụ thể xem thêm: Chi phí sắm bảo hiểm nhân thọ cho viên chức

Doanh nghiệp kế toán Thiên Ưng xin lấy ví dụ cụ thể: – Doanh nghiệp A kê khai thuế TNCN theo quý, trong quý 4/2021 Doanh nghiệp có phát sinh như sau: – Tháng 10/2021 Tổng số viên chức là: 5 người – Tháng 11/2021 ko thay đổi nhân sự -> Tổng 5 người – Tháng 12/2021 ko thay đổi nhân sự -> Tổng 5 người – Tất cả các viên chức đều là tư nhân trú ngụ. – Tiếp theo ví dụ 1 bên trên: => Tổng Thu nhập chịu thuế quý 4/2021 (3 tháng) của toàn thể 5 viên chức là: 45tr + 45tr + 45tr = 135tr. -> Trong đó: Tổng cộng cả quý có 3 viên chức thuộc diện phải khấu trừ thuế TNCN (Tiếp theo ví dụ 2 bên trên) => Tổng cộng Thu nhập chịu thuế cả quý 4/2021 là:

= 34tr 34tr + 34tr = 102.000.000)

– Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của 3 viên chức trong quý 4 là (Tiếp theo Ví dụ 3): Tổng số tiền thuế TNCN quý 4/2021: = 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500. Nếu bạn chưa biết cách tính thì xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập tư nhân Cách kê khai các tiêu chí trên Tờ khai 05/KK-TNCN như sau: hướng dẫn lập tờ khai thuế tncn theo quýTrường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button