Tổng Hợp

Top 8 ภาษา ท่า ตัว เรา

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ภาษา ท่า ตัว เรา บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม Yt2byt.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ภาษา ท่า ตัว เรา

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ภาษา ท่า ตัว เรา

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ภาษา ท่า ตัว เรา

1. ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ | thatcha2542

 • ผู้เขียนบทความ: thatcha2542.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28486 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ | thatcha2542 1. ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนคำพูด เช่น ฉัน เธอ ท่าน ปฏิเสธ ท่าเรียก ท่าไป. ท่า ตัวเรา แนะนำตัว. มือซ้ายจีบเข้าอก นางมือขวาจีบส่งหลัง.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภาษาท่าทางนาฏศิลป์  ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้มนุษย์เราใช้ท่าทางประกอบการพูดหรือบางครั้งมีการแสดงสีหน้า ความรู้สึก เพื่อเน้นความหมายด้วยในทางนาฏศิลป์ ภาษาท่าเสมือนเป็นภาษาพูด โดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา แต่อาศัยส่วนประกอบอวัยวะของร่างกาย แสดงออกมาเป็นท่าทาง โดยเลียนแบบท่าทางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of thatcha2542.wordpress.com

2. ภาษาท่า | krusiriluk

 • ผู้เขียนบทความ: krusiriluk.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16515 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษาท่า | krusiriluk ท่ารำ “เธอ” ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งชี้โดยตั้งมือ นิ้วที่เหลือรวบกันไว้ที่ฝ่ามือ ส่วนมืออีกข้าง ให้เท้าสะเอวหรือจีบหลัง. ท่ารำ“ท่าน” เมื่อกล่าวถึง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ที่มาของภาษาท่า ที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1. ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ เป็นท่าทางที่ดัดแปลงมาจากท่าทางตามธรรมชาติของคนเรา แต่ปรับปรุงให้ดูสวยงามอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้น โดยใช้ลักษณะการ ร่ายรำเบื้องต้นมาผสมผสาน เช่น ท่ายิ้ม ท่าเรียก ท่าปฏิเสธ ท่าร้องไห้ ท่าดีใจ ท่าเสียใจ
  ท่าโกรธ
  2. ภาษาท่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of krusiriluk.wordpress.com

3. ภาษาท่านาฏศิลป์

 • ผู้เขียนบทความ: daresnst.blogspot.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12860 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษาท่านาฏศิลป์ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย … ๑. ท่าที่ใช้แทนคำพูด เช่น ปฏิเสธ เรียก ไป มา รับ ส่ง ฯลฯ ๒. ท่าแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ ๓.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of daresnst.blogspot.com

4. ภาษาท่า – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | AnyFlip

 • ผู้เขียนบทความ: anyflip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13040 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษาท่า – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | AnyFlip ท่าตวั เรา ท่าขา้ พเจา้ มือซา้ ยจีบเขา้ อก ตัวนาง มือขวาจีบส่งหลงั ตัวพระ มือขวาเท้าสะเอว ศีรษะเอ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สอื่ การสอน เร่ือง จัดทาโดย นายเชิดศิริวัฒน์ สุขุมพนั ธ์พิพฒั นา ภาษาทา่ ครู โรงเรียนบา้ นสุไหงโก-ลก วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษวิชานาฏศิลป์ ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรศู้ ิลปะ โรงเรียนบา้ นสุไหงโก-ลก สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้น…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of anyflip.com

5. ภาษานาฎศิลป์ -ท่าทางแทนตัวเรา – ThaiGoodView.com

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaigoodview.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26227 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษานาฎศิลป์ -ท่าทางแทนตัวเรา – ThaiGoodView.com ท่าปฏิเสธ. ยกมือตั้งวงระดับหน้าอก เช่น สั่นปลายนิ้วพร้อมกันสั่นหน้าเล็กน้อย. ท่ายิ้ม. จีบคว่ำระดับปาก อมยิ้มพอสมควร เอียงข้างมือจีบ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  การใช้มือใช้สำหรับแสดงแหล่งที่
  สถานที่ หรือบุคคลที่กล่าวถึง ลักษณะการใช้ชี้ระยะใกล้ไกล
  โดยอาศัยข้อศอกแสดงระยะ ชี้ข้างหน้า งอศอกในระยะใกล้ไกล หมายถึง
  ตรงนี้ เมื่อเหยียดศอกออกไปมากกว่าเดิม หมายถึง ตรงนั้น
  ถ้าชี้ให้แขนตึง หมายถึงระยะไกลมาก ท่าชี้มือกับบุคคลที่กล่าวถึง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thaigoodview.com

6. นาฎศิลป์ -ลักษณะการรำไทย | OpenBase.in.th

 • ผู้เขียนบทความ: www.openbase.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16617 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ นาฎศิลป์ -ลักษณะการรำไทย | OpenBase.in.th นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด หมายถึง ศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์ … เผ่นตัว, คือ กิริยาอาการทรงตัวชนิดหนึ่ง มาจากท่าก้าวเท้า แล้วส่งตัวขึ้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  นาฏยภาษาหรือภาษาท่า  หมายถึง การสื่อความหมายหรือสื่อสารให้เข้าใจกัน โดยใช้กิริยาท่าทาง การรำในทางนาฏศิลป์ เรียกว่า รำบท หรือรำตีบท คือ การแสดงท่ารำแทนคำพูด รวมทั้งการแสดงอารมณ์ด้วย การรำบทเป็นการใช้ภาษาที่พัฒนามาจากท่าทางโดยธรรมชาติ ท่ารำที่ใช้ในการรำตีบท เช่น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.openbase.in.th

7. ภาษาท่ารำที่ใช้แทนคำพูด – Montfort College Primary Section

 • ผู้เขียนบทความ: mcpswis.mcp.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3059 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษาท่ารำที่ใช้แทนคำพูด – Montfort College Primary Section ภาษาท่ารำที่ใช้แทนคำพูด. ท่า ตัวเรา แนะนำตัว. มือซ้ายจีบเข้าอก นางมือขวาจีบส่งหลัง. พระมือขวาเท้าสะเอว. ศีรษะเอียงตรงข้ามกับมือจีบเข้าอก. ท่า ท่าน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ภาษาท่ารำที่ใช้แทนคำพูด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of mcpswis.mcp.ac.th

8. ภาษาท่า นาฏศิลป์ไทย – surajune

 • ผู้เขียนบทความ: surajune.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24837 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษาท่า นาฏศิลป์ไทย – surajune 11. ท่าไป เริ่มด้วยจีบหงาย แล้วม้วนจีบลงปล่อยเป็นตั้งวงด้านหน้า. 12. ท่ามา (เรียก) ตั้งวงหน้าแล้วกดปลายมือเข้าหาตัว. 13. ท่ายืน ตัวนาง มือขวาจีบ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย หมายถึง ท่าที่เลียนแบบท่าทางธรรมชาติ โดยนำมาปรุงแต่งให้ดูงดงามเพื่อประกอบการแสดงภาษาท่าจะใช้ในการแสดงละครทั่วๆไปและเป็นสิ่งที่ทุกชาติ ทุกภาษาเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบาย หรือจะเรียนกว่าเป็นภาษาโลกก็น่าจะได้ เช่น การสั่นมือ ส่ายหน้า หมายถึงการปฏิเสธ การกวักมือ พยักหน้า หมายถึงการเรียก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of surajune.wordpress.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ภาษา ท่า ตัว เรา

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button