Là gì

Viên chức là gì? Những ý nghĩa của Viên chức
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II trả lời ý nghĩa Viên chức là gì

 • Chào mừng bạn tới blog Nghialagi.org chuyên tổng hợp tất cả hỏi đáp khái niệm là gì, thảo luận trả lời viết tắt của từ gì trong tuổi teen, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một khái niệm mới đó là Viên chức là gì? Những ý nghĩa của Viên chức. Cán bộ công chức là gì? Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức. Cách phân biệt cán bộ, công chức, viên chức dễ hiểu nhất. Công chức là gì? Viên chức là gì?

Viên chức là gì ? Khái niệm viên chức được hiểu thế nào ? – Nghialagi.org

Khái niệm Viên chức là gì?

 • Viên chức là công dân của quốc gia Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí công việc, họ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc, và thừa hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Cán bộ là gì?

 • Cán bộ chính là công dân của Việt Nam, được bầu cử và thông qua, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương, cấp tỉnh, thị thành. Thị xã, quận, huyện, làm việc trong biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Công chức là gì?

 • Công chức là công dân của Việt Nam, được bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương, tỉnh, huyện, các cơ quan đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân nhưng mà ko phải là sĩ quan, các quân nhân nhiều năm kinh nghiệm, người lao động quôc phòng,… Làm việc trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 • Còn đối với các công chức làm việc trong bộ máy lãnh đạo và quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì thừa hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Phân biệt qua khái niệm

 • – Cán bộ: Là công dân Việt Nam, được bầu cử, thông qua, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 • – Công chức: Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân nhưng mà ko phải là sĩ quan, quân nhân nhiều năm kinh nghiệm, người lao động quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân nhưng mà ko phải là sĩ quan, hạ sĩ quan nhiều năm kinh nghiệm và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
 • – Viên chức: Là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

Phân biệt qua xuất xứ

 • – Cán bộ: Được bầu cử, thông qua, bổ nhiệm, trong biên chế
 • – Công chức: Thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế
 • – Viên chức: Tuyển dụng theo vị trí việc làm, ký thỏa thuận làm việc

Thời kì thực tập

 • – Cán bộ: Ko có quy định về thời kì thực tập.
 • – Công chức:Từ 6 tháng tới 12 tháng tùy vào từng trường tuyển tập dụng.
 • – Viên chức: Được quy định theo chức danh nghề nghiệp của từng ngành, từng lĩnh vực

Tính chất

– Cán bộ:

 • + Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.
 • + Theo nhiệm kỳ

– Công chức:

 • + Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý
 • + Thực hiện công vụ thường xuyên

– Viên chức:

 • + Thực hiện tính năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu
 • + Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn

Cơ chế hưởng lương

– Cán bộ: Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo vị trí, chức danh

 • + Công chức: Hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đối với những người trong bộ máy lãnh đao, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập
 • + Viên chức: Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Nơi làm việc

– Cán bộ làm tại Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội

– Công chức làm ở Cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát

+ Viên chức làm ở Đơn vị sự nghiệp công lập

Hình thức kỷ luật

– Cán bộ:

 • + Khiển trách
 • + Cảnh cáo
 • + Cất chức
 • + Bãi nhiệm

– Công chức:

 • + Khiển trách
 • + Cảnh cáo
 • + Hạ bậc lương
 • + Giáng chức
 • + Cất chức
 • + Buộc thôi việc
 • – Viên chức:
 • + Khiển trách
 • + Cảnh cáo
 • + Cất chức
 • + Buộc thôi việc
 • + Ngoài ra còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Lúc nào viên chức được chuyển sang công chức?

Căn cứ vào nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được chuyển sang công chức lúc đảm bảo được các điều kiện như sau:

 • – Viên chức này đã làm việc từ đủ 5 năm tại đơn vị sự nghiệp công lập, có trình độ tập huấn, có kinh nghiệm về công việc giải quyết được những yêu cầu của vị trí làm việc cần tuyển dụng. Lúc các cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng thì các viên chức này sẽ được xét duyệt vào công chức nhưng mà ko cần qua thi tuyển
 • – Viên chức lúc được tiếp thu và bổ nhiệm vào các vị trí dược quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội thì phải được xét chuyển thành công chức nhưng mà ko cần qua thi tuyển. Các quyết định tiếp thu, bổ nhiệm cũng chính là quyết định tuyển dụng.
 • – Viên chức được bổ nhiệm vào các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị tổ chức, lãnh đạo và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, được quy định là công chức, được bổ nhiệm vào các ngạch công chức tương ứng đối với các vị trí làm việc cần phải hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch bổ nhiệm, giữ nguyên các chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, thừa hưởng lương theo cách tính lương cơ bản và các cơ chế lương khác như các viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Những điều nghiêm cấm đối với các cán bộ công chức

 • Mỗi công việc, mỗi ngành nghề sẽ có những quy định mang tính đặc thù, trong đó có những điều nhưng mà người làm trong ngành nghề đó ko được thực hiện. Nhất là những người làm việc trong các bộ máy nhà nước, phục vụ nhân dân.
 • Đối với các cán bộ, công chức đã có quy định về những điều ko được thực hiện nay Điều 18, và Điều 19 của Luật Cán bộ công chức. Những quy định này liên quan tới đạo đức, những điều cần được giữ bí mật trong bộ máy Nhà nước.
 • Các cán bộ công chức ko được trốn trách những trách nhiệm, ko được sử dụng tài sản của Nhà nước trái pháp luật. Các cán bộ công chức càng ko được lạm dụng chức quyền để thực hiện các hành vi vi phi pháp luật, ko được phân biệt đối xử giữa các dân tộc. tôn giáo, giới tính.
 • Đặc thù, các cán bộ công chức tuyệt đối ko được tiết lộ các bí mật của nhà nước, đồng thời, các cán bộ cũng ko được làm những việc liên quan tới kinh doanh, sản xuất, các công việc nhân sự được quy định tại Luật phòng chống tham nhũng.

Những loại phụ cấp được dành riêng cho các cán bộ công chức

Cán bộ công chức sẽ có những khoản phụ cấp riêng theo quy định của Nhà nước, hãy xem đó là những loại phụ cấp gì lúc bạn tìm việc này nhé

+ Phụ cấp vượt khung: Loại phụ cấp này được vận dụng đối với các nhân vật đã được xét duyệt với bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc là trong chức danh. Mức phụ cấp nhưng mà họ thu được sẽ bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng.

Tùy vào từng vị trí cụ thể của cán vộ công chức, từ năm thứ 3 trở đi thì mỗi năm các cán bộ công chức sẽ được tính thêm 1% tiền công.

+ Phụ cấp lưu động: Loại phụ cấp này được vận dụng đối với các cán bộ công chức và viên chức làm việc tại những vùng kinh tế mới, có cơ sở kinh tế và ngoài đảo xa với lục địa, những nơi có điều kiện kinh tế và sinh hoạt khó khăn.

Mức phụ cấp này được tính với 4 mức như sau: Mức 20%, 30%, 60% và 70% so với mức lương các cán bộ công chức đang thừa hưởng cộng thêm với phụ cấp chức vụ của vị trí lãnh đạo và phụ cấp thêm của tiền vượt khung (nếu như có). Thời kì thừa hưởng phụ cấp là từ 3 – 5 năm.

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Loại phụ cấp này được vận dụng đói vơi các cán bộ, công chức và viên chức lúc họ đảm nhiệm những công việc có tính lao động độc hại và nguy hiểm.

Ngoài những phụ cấp trên đây thì còn các loại phụ cấp khác như: Phụ cấp thu hút, phụ cấp cấp bậc theo đặc thù của ngành nghề (thâm niên nghề, ưu đãi theo nghề, trách nhiệm theo nghề, trách nhiệm công việc, phục vụ tổ quốc).

Cơ chế nghỉ hưu của các cán bộ công chức như thế nào?

Các cán bộ công chức sẽ nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động, tuổi nghỉ hưu của các cán bộ công chức. Theo đó, độ tuổi nghỉ hưu của nam là đủ 60 tuổi, còn độ tuổi nghỉ hưu đối với nữ là đủ 55 tuổi. Một số trường hợp, Nhà nước vẫn cho phép các cán bộ công chức nghỉ hưu trước độ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Nếu các cán bộ công chức có đủ thời kì tham gia bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, các cán bộ công chức nghỉ hưu non vẫn có thể thu được lương hưu hàng tháng.

Thủ tục nghỉ hưu của các cán bộ công chức

Theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thủ tục nghỉ hưu đối với các cán bộ công chức nhà nước thì việc các cán bộ nghỉ hưu cần được công khai một cách sáng tỏ. Cần tuân thủ những thẩm quyền và quy định, trình tự, thủ tục nghỉ hưu theo quy định nhưng mà nhà nước ban hành. Đồng thời cần đảm bảo quyền lợi của các công chức nhà nước lúc nghỉ hưu. Sau đây là thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ công chức nhà nước.

Theo điều 9 của Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì người nghỉ hưu và cơ quan Nhà nước cần:

+ Xác định thời khắc cán bộ công chức nghỉ hưu

Thời khắc nghỉ hưu của cán bộ công chức mở đầu nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề, sau tháng nhưng mà cán bộ công chức đủ tuổi nghỉ hưu. Đối với trường hợp hồ sơ của cán bộ công chức ko được ghi rõ về tháng ngày của năm thì ngày nghỉ hưu sẽ được tính tính từ lúc ngày 01/01 của năm liền kề, sau năm nhưng mà cán bộ công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Thời khắc nghỉ hưu của cán bộ công chức sẽ được lùi lúc có một trong những trường hợp sau: Thứ nhất, ko quá một tháng đối với thời khắc nghỉ hưu trùng ngày nghỉ Tết Nguyên đán, công chức có người thân ruột thịt và trong gia đình vị từ trần, hoặc mất tích; ko quá 3 tháng đối với trường hợp bị bệnh nặng, hoặc do tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện; ko quá 6 tháng đối với các trường hợp đang điều trị bệnh thuộc những bênh điều trị dài ngày do Bộ y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện nơi cán bộ công chức điều trị.
+ Thông báo nghỉ hưu

Theo Điều 10 của Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì trước 6 tháng tính tới thời khắc nghỉ hưu theo Quy định tại Điều 9, các cơ quan tổ chức, các đơn vị quản lý công chức cần phải đưa ra thông báo cho các cán bộ công chức sẵn sàng nghỉ hưu về thời khắc nghỉ hưu, để các công chức này được biết, Thông báo này cần được ban hành bằng văn bản.

+ Quyết định nghỉ hưu

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước cần phải đưa ra quyết định nghỉ hưu đối với các cán bộ công chức trước 3 tháng tính tới thời khắc nghỉ hưu.

Các cơ quan, tổ chức của đơn vị quản lý công chức sẽ cần phối hợp với các tổ chức bảo hiểm xã hội để thực hiện các thủ tục nghỉ hưu theo đúng quy định của Nhà nước, để các cán bộ công chức thừa hưởng cơ chế bảo hiểm xã hội sau lúc nghỉ hưu.

Các cán bộ công chức được nghỉ hưu nhu yếu trách nhiệm bàn giao các tài liệu, hồ sơ và những phần việc đang làm cho người kế nhiệm. Các vấn đề này cần được bàn giao trước lúc các cán bộ nghỉ hưu.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II, kỳ vọng những thông tin trả lời Viên chức là gì? Những ý nghĩa của Viên chức sẽ giúp độc giả bổ sung thêm tri thức hữu ích. Nếu độc giả có những đóng góp hay thắc mắc nào liên quan tới khái niệm Viên chức là gì? vui lòng để lại những bình luận bên dưới bài viết này. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II luôn sẵn sàng trao đổi và đón nhận những thông tin tri thức mới tới từ quý độc giả

 • GDP là gì? Những ý nghĩa của GDP
 • ERP là gì? Những ý nghĩa của ERP
 • Landing Page là gì? Những ý nghĩa của Landing Page
 • API là gì? Những ý nghĩa của API
 • CEO là gì? Những ý nghĩa của CEO
 • CV là gì? Những ý nghĩa của CV
 • Blockchain là gì? Những ý nghĩa của Blockchain
 • First name là gì? Last name là gì?
 • KPI là gì? Những ý nghĩa của KPI
 • Pretzel là gì? Những ý nghĩa của Pretzel
 • Vốn lưu động là gì? Những ý nghĩa của Vốn lưu động

if(td_screen_width>=1140){document.write(”);

}

if(td_screen_width>=1019&&td_screen_width=768&&td_screen_width

Bạn thấy bài viết Viên chức là gì? Những ý nghĩa của Viên chức có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Viên chức là gì? Những ý nghĩa của Viên chức bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#Viên #chức #là #gì #Những #nghĩa #của #Viên #chức

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button