Là gì

Whenever nghĩa là gì trong tiếng Anh? Bài tập cấu trúc whenever
Cấu trúc whenever là sự liên kết của hai từ when và ever trong tiếng Anh. Whenever được sử dụng như một liên từ để nối hai câu, làm rõ nghĩa của câu. Vậy sử dụng whenever như thế nào là xác thực nhất. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể cách sử dụng của từ này trong tiếng Anh. 

Whenever tức là gì trong tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, whenever được hiểu là bất kỳ lúc nào. Whenever là một liên từ có tác dụng nối hai câu. Đôi lúc từ này được sử dụng như một trạng từ chỉ thời kì. 

Ví dụ:

 • The spring of this table will ring whenever I lightly touch it. (Lò xo của chiếc bàn này sẽ kêu bất kỳ lúc nào tôi chạm nhẹ vào nó)
 • A best friend is someone who can call each other and confide whenever sad things happen (Bạn thân là người nhưng mà bạn có thể gọi điện tâm tư bất kỳ lúc nào bạn gặp chuyện buồn)
 • Can you help me whenever I need? (Bạn có thể hỗ trợ tôi bất kỳ lúc nào tôi cần ko?)
Cấu trúc whenever

Cách sử dụng whenever trong tiếng Anh

Whenever được sử dụng như một liên từ chỉ thời kì với tức là bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời kì nào, bất kỳ dịp nào. Trong trường hợp này, theo sau whenever sẽ là một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. 

Ví dụ: 

 • I will paint whenever I get inspired (Tôi sẽ vẽ tranh bất kỳ lúc nào tôi cảm thấy hứng thú)
 • I usually travel whenever I want to relieve stress (Tôi thường đi du lịch bất kỳ lúc nào tôi cảm thấy căng thẳng)
 • She often goes to the library whenever she has không lấy phí time (Cô đấy thường tới thư viện bất kỳ lúc nào có thời kì rảnh rỗi)

Sử dụng whenever lúc muốn diễn tả về một hành động có tính lặp lại nhiều lần, như một thói quen. Trong trường hợp này whenever đứng đầu câu, theo sau là một mệnh đề. 

Ví dụ: 

 • Whenever she comes, she usually brings a basket of fruit. (Bất kỳ lúc nào cô đấy tới, cô đấy thường mang theo một giỏ trái cây)
 • Whenever he studies, he listens to music without lyrics (Bất kỳ lúc nào học bài, anh đấy sẽ nghe nhạc ko lời)
 • Whenever I visit my grandparents, I usually bring a few packs of cakes (Bất kỳ lúc nào ghé thăm ông bà của mình, tôi thường mang theo một vài gói bánh)

Sử dụng cấu trúc whenever lúc muốn diễn tả một thời khắc nhưng mà có điều gì đó xảy ra nhưng ko quan trọng. Lúc đó, whenever trình bày sự ko vững chắc của người nói về một hành động trong tương lai nên chúng thường được dùng trong thì ngày nay đơn hoặc tương lai đơn. 

Ví dụ:

 • “When do you need it?” – “Saturday or Sunday. Whenever.” (Lúc nào thì bạn cần tới nó? – Thứ bảy hoặc chủ nhật. Bất kỳ lúc nào cũng được)
 • This is not an emergency. I can handle it tomorrow or whenever. (Đây ko phải là một trường hợp nguy cấp. Tôi có thể xử lý nó bất kỳ vào ngày mai hoặc bất kỳ lúc nào)
 • Maybe I’ll take time for a vacation next month or whenever this summer (Có nhẽ tôi sẽ dành thời kì cho một chuyến nghỉ dưỡng hoặc bất kỳ lúc nào vào mùa hè này)

Xem thêm những phương pháp học tiếng Anh cực hay tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Xem xét lúc sử dụng cấu trúc whenever

– Theo sau cấu trúc whenever thường là một mệnh đề với đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ cho câu. 

– Mệnh đề mở màn bằng whenever có thể đặt ở đầu câu hoặc giữa câu. 

– Lúc đứng ở cuối câu, whenever thường nhập vai trò như một trạng từ chỉ thời kì. 

– Trong giao tiếp tiếng Anh, có thể sử dụng whenever để trả lời các câu hỏi về thời kì một cách ngắn gọn. 

Ví dụ: 

 • When do you travel to Da Lat? – Whenever (Lúc nào bạn ghé thăm Đà Lạt? – Bất kỳ lúc nào?) 

Trong trường hợp này, câu trả lời với whenever trình bày sự sẵn sàng của người trả lời với hành động được nhắc tới trong câu hỏi. 

Một số cấu trúc ever khác trong tiếng Anh

Có thể thấy, liên từ whenever được tạo thành bởi từ để hỏi “when” và giới từ “ever”. vậy ngoài sự liên kết này, có thể sử dụng những từ để hỏi khác để tạo ra những liên từ khác với ever ko? Câu trả lời là có và mỗi liên từ này lại có ý nghĩa không giống nhau và cách sử dụng của chúng cũng có nhiều điểm khác lạ. 

Cấu trúc whoever

Whoever mang tức là bất kỳ người nào, cho dù là người nào, bất kỳ người nào. Whoever có thể được sử dụng như một liên từ nối hai câu, chủ ngữ của câu hoặc một tân ngữ.

Ví dụ:

 • In this case, whoever is suspected of being a suspect in the case. (Trong trường hợp này, bất kỳ người nào cũng có thể bị nghi ngờ là nghi phạm của vụ án)
 • Whoever can enter the school without having their identification checked (Bất kỳ người nào cũng có thể vào trường nhưng mà ko bị rà soát giấy tờ tùy thân)
 • She opened a portrait painting booth and painted whoever needed it. (Cô đấy mở một quầy vẽ tranh chân dung và vẽ bất kỳ người nào có nhu cầu)

Cấu trúc whatever

Whatever mang tức là bất kỳ điều gì, bất kỳ điều gì hoặc tất cả mọi thứ

Ví dụ:

 • Whatever you say I can’t be trusted anymore (Bất kỳ điều gì bạn nói tôi đều ko thể tin tưởng được nữa)
 • Whatever he does, I support unconditionally (Bất kỳ điều gì anh đấy làm, tôi đều ủng hộ vô điều kiện)
 • Whatever the teacher says in the classroom, he doesn’t understand (Bất kỳ điều gì thầy cô giáo nói trong lớp học, anh ta đều ko hiểu)

Cấu trúc whichever

Whichever được hiểu là bất kỳ cái gì. Sử dụng whichever lúc muốn đưa ra một lựa chọn trong số những lựa chọn nhất mực nào đó. 

Ví dụ: 

 • Their pension should be increased annually in line with earnings or prices, whichever is the higher (Lương hưu của họ nên được tăng hàng năm thích hợp với thu nhập hoặc giá cả, tùy theo mức nào cao hơn)
 • They were in a position to intercept him whichever way he ran (Họ đã ở trong một vị trí để chặn anh ta bất kỳ cách nào anh ta chạy)

Cấu trúc wherever

Wherever được sử dụng trong tiếng Anh với tức là bất kỳ nơi nào

Ví dụ:

 • Wherever I go when I travel, I buy a souvenir (Bất kỳ nơi nào tôi tới lúc đi du lịch, tôi đều sắm một món đồ lưu niệm)
 • I like to study in cafes with spacious spaces, lots of trees, wherever I can connect to the internet. (Tôi thích học bài ở những quán cà phê có ko gian rộng rãi, nhiều cây xanh, bất kỳ nơi nào tôi có thể kết nối internet)

Cấu trúc However

However được hiểu là dù cách nào, dù vậy nào thì

Ví dụ: 

 • He was feeling awful. He went to work, however, and tried to converge. (Anh đấy đang cảm thấy tồi tệ. Tuy nhiên, anh đấy đã đi làm và nỗ lực tập trung)
 • We thought the statistics were correct. However, we have now discovered some mistakes. (Chúng tôi nghĩ rằng các số liệu là xác thực. Tuy nhiên, ngày nay chúng tôi đã phát xuất hiện một số sơ sót)
 • However prudently I explained, she still didn’t understand (Tuy nhiên tôi đã giảng giải cẩn thận, cô đấy vẫn ko hiểu)

Bạn có thể quan tâm

cấu trúc if then

cấu trúc require

cấu trúc continue

cấu trúc even

cấu trúc explain

cấu trúc good at

cấu trúc depend

cấu trúc propose

cấu trúc decide

cấu trúc never before

cấu trúc the last time

cấu trúc request

cấu trúc before

cấu trúc why don’t we

cấu trúc it is necessary

cấu trúc need

cách dùng different

cấu trúc appreciate

cấu trúc promise

contrary

take over

cấu trúc describe

what do you mean

come up with

how are you doing

cách sử dụng you are welcome

cấu trúc whether

cấu trúc so that và such that

cấu trúc would rather

cấu trúc provide

cấu trúc would you mind

cấu trúc because because of

cấu trúc apologize

cấu trúc be going to

cấu trúc suggest

cấu trúc either or neither nor

cấu trúc make

Bài tập cấu trúc whenever

Sử dụng các từ được cho trước: whenever, whoever, whatever, whichever, wherever, however để điền vào vị trí còn trống sao cho thích hợp với ý nghĩa của câu.

 1. My brother will play volleyball _____he feels terrible.
 2. My older brother often goes to Jolly Coffee _____she wants coffee.
 3. _____hard I tried, I still couldn’t get the exhibition.
 4. You can buy _____in this shopping center.
 5. The award can go to _____is lucky.
 6. Take me _____without her.
 7. You can use this fruit press  _____ you want to drink juice.
 8. Do _____you accept is right.

Đáp án:

 1. Whenever
 2. Whenever
 3. However
 4. Whichever
 5. Whoever
 6. Wherever
 7. Whenever
 8. Whatever

Vậy là bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu về cách sử dụng xác thực nhất của cấu trúc whenever trong tiếng Anh. Đây là một cấu trúc khá dễ hiểu và dễ sử dụng trong tiếng Anh giúp bạn liên kết hai câu và tránh lỗi diễn tả trùng lặp. Đừng quên luyện tập để ghi nhớ và sử dụng xác thực cấu trúc này bạn nhé.

Anh ngữ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Bạn thấy bài viết Whenever tức là gì trong tiếng Anh? Bài tập cấu trúc whenever có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Whenever tức là gì trong tiếng Anh? Bài tập cấu trúc whenever bên dưới để Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#nghĩa #là #gì #trong #tiếng #Anh #Bài #tập #cấu #trúc

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button